Tuesday , January 17 2017

VIDEO STORIJA: Nasvaljiljum ki Germanija, ama akate ki Mk nae dzivdipe!!!!

Nasvaljiljum ki Germanija, ama akate ki Mk nae dzivdipe!!!! vakerele terno chavo savo so alo tari Germanija ki Makedonija sebepi nasvalipe..

Intervju jeke familijaja save sine ku Germanija 3 bers hem nekobor masek, o iskustvija sar naklja ki Germanija , tha so sine i karana ( prichina) te avel diken ko video intervji ko24vakti.mk

” Kana gejum ki Germanija duj bersh sium sine shukar ama dobingjum apshigon trebno sine te iranaman, ama sineman amala ki Crkva hem ola vakergemange te beshav olende ki mli odgovornost ilegalno me prifatingjum”. vakerela jek familija savi so irangjape tari Germanija ki Makedonija.

Samo 1 bersh hem nekobor masek belsljum ilegalno koleste pobuter chivgjumange nasvalipe nego so kergjum shukaripe mange. Samo so shukar so o chave nesar khuvgje ko sistem germansko kutura mentalitet odnesuvawe , higiena, edukacija i chib sa dzanena o chave hem siklile odori koga resljum ki Makedonija so te dikav pekol,zanikade, akana isiman pobare problemija o chave nashti te vklopinenpe ki sredina, me o nasvalipe so isiman trebno mange 150 evra ko masek te lav o hapija , akana rodava palem te dzav ki Germanija korkori mancar vakerava kaj aljum….” vakerla terno Rom savo so alo 1 masek taro Hamburg, Germanija

Diken celo intervju akate

ko link..

Chitingen li akava?

-22 digrija šudro evend jali naglo sudripa ka izdrzina li ko akala uslovija?

So sa sine ki mk ko 2016 berš tikno posetibe Ko 2016 berš i Makedonija …

Peticija taro dizutne dzi JSP : Te iranelpe i themutni linija 19ka thaj 9 ka! ( Video)

Bizi anglohavljarin o JSP taro nevo berš čhinavgja e buseskere linie taro 19 thaj 9 …