Tehnologija

Tehnologija

Клучни правила за децата и употребата на технологијата

Повеќето родители се грижат за односот на нивните деца со технологијата, од времето што го поминуваат гледајќи во екраните до нивните интеракции на социјалните мрежи. Терапевтот Андреа Брамбила сподели дека

read next

Recent Comments