Аваја обезбеди донација за ангажирање на медицинска сестра во гинеколошката амбулантата во Шуто Оризари

Гинеколошката амбуланта ќе започне со работа веднаш штом ја добие дозволата за работа од Министерството за здравство!
Оваа донација е дел од целокупната поддршка која Канцеларијата за ромски прашања од Берлин (РИО) ја дава на ромската заедница од Шуто Оризари. Целокупната поддршка се состои од обезбедување на амбулантно возило, поддршка на гинеколошката амбуланта со ангажирање на медицинска сестра и ангажирање на дополнителни две медицински сестри за потребите на поликлиниката Шуто Оризари.

Related post