На 31 октомври во Кино Милениум се прикажа премиерата на “Dance in this Chaos филм на Мурат Жерка

На 31 октомври во Кино Милениум се прикажа премиерата на “Dance in this Chaos филм на Мурат Жерка, со продукција на Такат Студиос. Овој филм е подржан од: Democracy Lab преку проектот “YoungCities” на ISD Global koj има за цел да ги подржува младите да бидат дел од решавањето на проблемите во нивното општество и да иницираат промени.

Истотака голема подршка имаше и од :Романо Ило, Лумиер Филмс, Вардар Филм, Прима Студио, Рома Рок Скул,Општина Центар и Младински културен центар. Целиот процес на еден ваков филм кој е еден од поретките филмови кој што ни дава една поинаква слика за тоа како низ очите на другите наиционалности се гледа ромскиот народ.

 

Преку приказнатаа за овој филм се добива една слика на социална и институционална дискриминација кон Ромите .Нивната секојдневна борба и нивните животи прикажани на секојдневен и многу природен начин.Навикнати сме да гледаме филмови за Ромите во кои има навреди,вулгарност омаловажување и Ромите да се прикажани на најмизерно светло,нешто подруго ке погледнеме во овој филм ,да и тука ке ја погледнеме дискриминацијата и малтретирањето и иживјувањето врз роми но пораката е многу посилна.

Режисерот на филмот Мурат жерка изјави :

“Досега имаме снимено 7 кратки филмови, но никогаш не сме си поминале толку убаво. Над 100 Mакедонци Албанци, Турци и Роми беа дел од овој проект и од филмска екипа станавме добри пријатели дури и семејство. Снимавме во една ромска населба, но со преубава атмосфера, во градот Скопје. Секојдневно бевме таму да разговараме за проблемите на жителите, но тие ни ја сервираа само убавината. Тие беа горди, силни, талентирани, вредни . Сите овие искуства сакавме да ги споделиме со другите синоќа на нашата премиера, но нема да застанеме тука, ќе продолжиме да работиме заедно за да бараме промени во нашата земја”.

Со пораката на овој филм се очекува една позитивна промена и се повикува сите заедници и народи во иднина да имаат поголема соработка меѓусебно да нема делење и дискриминација.

Ko 31 oktomvri sine ikerdi premiera taro filmi „Dance in this Chaos filmi“ taro Murat Žerka produkcijaja taro Takat Studios. Akava filmi isile arka taro : Democracz Lab taro proekti Young Cities taro ISD Global nameraja te del arka majbut ternenge kola kerena nesavi promena ki piri zaednica em komuna thaj rešinane pire problemija.

Bari arka sine dendi taro : Romano Ilo, Lumier Films, Vardar Film, Prima Studios, Roma Rock School, Komuna Centar, Mladinsko Kulturno Centari. O celo procesi taro akava filmi tano jek taro majhari kerde filmija kola so dena jek pojaver slika sar o javer zaednice dikhena e Romen.

Preku i paramis akale filmeskiri dobinelape jek slika socijalno thaj institucionalno diskriminacija kerdi upro o Roma. Lengroro svakovadiveseskoro dživdiba sikavdo ko but naturalno dikhibe. Sikle sijam te dikha e Romen ko filmija maltretirime ,diskriminirime thaj o roma te oven omalovažime sarinendar.

Nešto pojaver sikavela akava filmi, akate da isi diskriminacija numa o mesaži tano pojaver thaj but pobari. O režiseri Murat Žerka ya po filmi vakergja :

Dži akana sine amen snimimo pobut taro 7 filmija, numa dži akana agjar šukar na naklem.Ko filmi kergje buti pobut taro 100 džene Gadže, Roma,Khoraja, Čhibane sar delo tari ekipa thaj maskar amende uljam šukar amala šaj phenava uljam familija da. O filmi snimingjam ki romani mahala, ko Skopje, jekhe prešuže atmosferaja . Svakodive sijamsine odote thaj keraja sine lafi sekova manušeja baši lengere problemija, numa ola vakerge amenge samo šužipa. Ola sine barikane,zurale, talentirime, bukjarne .

Sa akala iskustvija mangljam te sikavalen sarinencar ki eratni premiera, amen nane te ačova akte ka khera ponodorig buti e Romencar. Akale mesažeja e filmeskiri adžikerelape ko avutnipe te bajrol i buti keribe maškar o etnikane zaednice thaj te oven majbut proektija kote so nane te ovel ulaviba thaj diskiminacija.

Related post