„ГРОМ“ и коалицијата со активности на терен

Активности на терен на движењето ГРОМ. Да не се менува Уставот, да има раст на животниот стандард, подобра социјалната заштита, реформа во образованието, безбедносен систем-за ова велат се залагаат кандидатите за пратеници од оваа партија…

Освен националните интереси во фокусот на коалицијата се и секојдневните последици од негрижата за животната средина и природните богатства. Заштита на природните езера, неискористеноста на топлите води и други теми од екологијата.

Непромена на Уставот, раст на животниот стандард, подобра социјалната заштита, реформа во образованието, безбедносен систем, енергетика, инфраструктура, иновативни стратегии и политики за поттикнување на творечкиот потенцијал на секоја индивидуа за почеток на бизнис или поголема вклученост во општествените случувања. Да се создаде нова вредност – повикуваат од коалицијата „Храбро за Македонија“.

Related post