Добрила Андоновска, наосителот во ИЕ1: Денеска ја потпишав Декларацијата за борба против нелегална сеча и униптување на шумите во Република Македонија.

Површината која настрада во тек на шумските пожари е десеткратно зголемена. Институциите треба да ги истражат пожарите, особено оние кои се појавуваат во некарактеристичен период од годината, дали зад пожарите стои претходна намера или некакво криминално дејание.

Мораме да се грижиме на шумите, за целосниот екосистем кој опстојува во шумите низ Република Македонија и да ја чуваме и негуваме животната средина.

Dzulia Selim Memed

https://www.24vakti.mk

Related post