“Контексти за ромите во македонските медиуми„- Антициганизам, дискриминација, говор на омраза

Врз основа на на досегашната пракса на Едукативниот и медиумски центар  24вакти – Скопје како организација за зајакнување, застапување и креирање на медиумски политики за унапредување на медиумската писменост говорот на омраза и намалување на антициганизмот се доведoвме до прашање дека Ромите и неромите всушност многу малку знаат штое е говор на омраза како се потикнува, штое е термин антициганизам која форма тој влијае врз Ромите.

О друга страна со новиот закон за дискриминација овие начела се добро прецизиринаи и уредени со закон кој реално во пракса многу малку се применува. За таа цел ЕМЦ 24вакти како целна група ги опфати младите Роми/ки и нероми/ки организирани во две фокус групи по 7 млади со Роми во едната група и нероми во втората група  и се фокусираат на значењето и знаењето на медиумската писменост, говор на омраза во медиумуте и терминот антициганизам преку медиумите во  Северна Македонија.

Активностите се направени од однапред подготвен прашалник со фокус сликата на ромите во македонксите медиуми, медиумска писменост, говор на Омраза на социјални мрежи и антициганизам. Прашалникот се состои од две појдовни точки.

Едната како младите Роми ја гледаат ја чуствуваат дали ја има дискриминацијата кон Ромите во медиумите и социјалните мрежи.   Вториот прашалник ке се состои како другите млади нероми гледаат кон говорот на омраза, антициганизам и дали реагиаат кога ке глеедаат како некој пишува или комуницира со јазикот на омраза. Прашалникот е  подготвен од страна на есксперт  ангажиран за пишување на анализа за состојбата на медиумската писменост кај младите Роми и дали е подобрена сликата на медиумите,  говорот на омраза и антициганизамот в о Северна Македонија. Во прилог прашалникот и од тип1 и тип 2 кое кого користевме за информации во фокус групите. За квантитативен резултат како и пoкасно квалитетна анализа преку google form   испративме онлајн прашалник до 50 луѓе  релевантни засегнати страни за процесот на медиумска писменост дискриминација , антициганизам и говор на омраза истиот беше ипсратен до  институции, медиуми, студенти, невладини организации итн со кој ги  споредивме заедно со добиените резултати од фокус групите. Во прилог  на пдф формат резултатите од гугл форм прашалникот и одговорите на онлајн анкетарите.

Во исто време заедно со експертот  и координаторот на проектот пратено е емаил на релевантни институции за сообирање на информации од јавен карактер за потребите на анализата. За жал повекето институции не ни пратија информации од јавен каракер додека се обработуваше анализата. Повеке информации ги превземавме од извештаи од надлежни институции како и информаци од нивните сајтови. Вооедно побараме актуелни преставки препратени до СЕЕМ до ЗНМ, народниот правобранител како и до комиcијата од заштита на дискриминација. Со кои информации поквалитетно ги обработивме  резултатите  од добиените информации. Експертот на самата анализа ги пренесе и законските решенија за медиумите во Северна Македонија како и одлуки и решенија од судски процеси и преставки до Јавно Обвинителство .

Со извештајот од истражувањето “Контексти за ромите во македонските медиуми„- Антициганизам, дискриминација, говор на омраза  добиваме податотоци каков напредок имаме од 2016 година со првите препораки на овие форми на дискриминација кои каkо ЕМЦ  24вакти коинтуиниринао досега даваме препoраки и начини за справување, охрабрување и спречување на говорот на омраза во македонските медиуми и социјални мрежи до сега.

И каков е степенот на подобрување, намалување или статус кво на сликата за ромите во македонските медиуми. Озвештајот од истражувањето “Контексти за ромите во македонските медиуми„- Антициганизам, дискриминација, говор на омраза   е сеопфатен за 4 години додека трае субгрантирањето за Антициганизам и говор на омраза со кое коинтуинирано ЕМЦ 24вакти дава извештај до релевантни инстистуции и Европската комисија.

Се вели во соопштението до медиуми испратено од Едукативниот и медиумски центар 24вакти.

Публикацијата е издадена во рамки на проектната активност “Анализа – Медиумска писменост и говорот на омраза кај младите“ , која е составен дел на проектот “Заедничка иницијатива за зајакнување на ромското граѓанско општество на Западен Балкан и Турција поддржан 2015/370-300 од Европската комисија“.

Извештајот можете да го прочитате на следниот линк

Извештај „ Контексти за ромите во македонските медиуми- Антициганизам, дискриминација,говор на омраза Анализата “Контексти за Ромите во македонските медиуми


Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime