Коронавирус: Осум програми за макрофинансиска помош се согласија да ги поддржат проширувањето и соседските партнери

Од денес, Комисијата, во име на ЕУ, договори Меморанда за разбирање (Меморандум) за програми за макрофинансиска помош (МНР) со осум партнери. Договорите се дел од  пакетот МНР од 3 милијарди евра за десет проширувања и соседски партнери , со цел да им помогне да го ограничат економскиот исход на пандемијата на коронавирус.

Тековната и брза имплементација на овие програми е важна демонстрација на солидарноста на ЕУ со овие земји во време на невидена криза.

Меморандуми за разбирање веќе се договорени со Албанија, Грузија, Јордан, Косово, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија и Украина. Овие документи исто така се официјално потпишани со четири од нив: Косово, Молдавија, Северна Македонија и Украина. Во тек се преговори на Меморандумите за разбирање со останатите две земји – Босна и Херцеговина и Тунис.

Валдис  Домбровскис , извршен потпретседател за економија што работи за луѓето, рече: „ Поддршката на нашите соседи е неопходна за време на криза за да се одржи целиот регион стабилен. Како дел од глобалниот одговор на ЕУ на пандемијата на коронавирус, ние работиме да им помогнеме на соседните земји да го ублажат најлошото од нејзините економски влијанија. Овие „кризни програми за МНР“ ќе бидат обезбедени по поволни услови, врз основа на потпишани Меморандуми за разбирање, во кои се дадени конкретни обврски за реформите. Тоа ќе им помогне на соседните земји да ги покријат своите потреби за надворешно финансирање во периодот 2020-21 година, со оглед на тешкотиите во справувањето со економското влијание на пандемијата “.

Паоло  Gentентилони , комесар за економија, рече: „ Пандемијата COVID-19 не знае за граници, а нејзините невидени економски и социјални влијанија влијаат врз земјите од целиот свет. Нашите проширувања и соседските партнери се сериозно погодени, а ние како Унија имаме финансиска сила да им помогнеме да го ограничат економскиот исход на пандемијата. Комисијата, во име на ЕУ, работи со десет земји-партнери за поддршка на нивните напори и спроведување на ефективни економски политики во време на невидена криза. Веќе е постигнат договор со осум партнери во демонстрација на солидарноста на ЕУ “ .

Меморандум за разбирање предвидени се активности на политика на кои корисниците се обврзуваат за да добијат втора транша од помош. Согласувањето и потпишувањето на Меморандумот за разбирање е важен чекор кон првото исплата во рамките на програмите, што е условено со исполнување на политичките предуслови, вклучително и почитување на демократските принципи, човековите права и владеењето на правото. Земјите-кориснички исто така треба да имаат корист од програмата за финансиска помош од ММФ.

За  Албанија , условите за политика за нејзината програма за МНР од 180 милиони евра се однесуваат на зајакнување на јавните финансии и еластичност на финансискиот сектор, подобрување на управувањето и борба против корупцијата и зајакнување на социјалната заштита.

За  Грузија , условите за политика за нејзината 150 милиони евра МНР програма се однесуваат на зајакнување на управувањето со јавните финансии, подобрување на управувањето, реформите во секторот и политиките на пазарот на трудот.

За  Јордан , политичките активности за нејзините 700 милиони евра МНР програми се посеопфатни, бидејќи опфаќаат две операции на МНР. Тие ги покриваат управувањето со јавните финансии, комуналните услуги, социјалната политика и политиката на пазарот на трудот и управувањето,

За  Косово , условите за политика за нејзината програма за МНР од 100 милиони евра се однесуваат на зајакнување на јавните финансии и финансиската стабилност, решавање на невработеноста кај младите и подобрување на доброто владеење и борбата против корупцијата.

За  Молдавија , условите за политика за нејзината програма за МНР од 100 милиони евра се однесуваат на зајакнување на управувањето со јавните финансии, добро управување и борба против корупцијата и подобрување на деловното опкружување.

За  Црна Гора , условите за политика за нејзината 60 милиони евра МНР програма се однесуваат на зајакнување на јавните финансии и борбата против корупцијата, зајакнување на финансиската стабилност, подобрување на деловното опкружување и реформа на социјалната заштита.

За  Северна Македонија , условите за политика за нејзината програма за МНР од 160 милиони евра се однесуваат на зајакнување на фискалното управување и транспарентност, борбата против корупцијата, подобрување на супервизијата на финансискиот сектор, подобрување на деловното опкружување и справување со невработеноста кај младите.

За  Украина , условите за политика за нејзината програма за МНР 1,2 милијарди евра се поголеми и посеопфатни и се однесуваат на зајакнување на управувањето со јавните финансии, управување и владеење на правото, реформа на судството, конкуренција на пазарот на бензин, подобрување на деловната клима и управување на државни претпријатија.

Позадина

МНР е дел од поширокиот ангажман на ЕУ со соседните земји и земјите за проширување и е наменет како исклучителен инструмент за реакција на кризи во ЕУ. Таа е достапна за проширувањето и земјите од соседството на ЕУ кои имаат сериозни проблеми со платниот биланс. Демонстрира солидарност на ЕУ кон овие земји и поддршка на ефективни политики во време на невидена криза.

Одлуката за давање на макрофинансиска помош на десет партнери за проширување и соседството во контекст на пандемијата COVID-19 беше предложена од Комисијата на 22 април и донесена од Европскиот парламент и Советот на 25 мај 2020 година.

Покрај МНР, ЕУ ги поддржува соседството и Западен Балкан преку неколку други инструменти, вклучително и хуманитарна помош, буџетска поддршка, тематски програми, техничка помош, комбинирање на објекти и гаранции од Европскиот фонд за одржлив развој за поддршка на инвестициите во секторите од кои најмногу се засегнати пандемијата на коронавирус.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/coronavirus-eight-macro-financial-assistance-programmes-agreed-support-enlargement_en

Musa Asanovski

https://24vakti.mk

Related post