Леар Корпорација вработува во фабриката во Тетово

Дали сакате да работите во една од најголемите компании во автомобилската индустрија? Дали барате сигурна работа?
Имаме добри вести – Леар Корпорација вработува во фабриката во Тетово.
Го зголемуваме нашиот тим на оператори во производство.

Нудиме сигурна и стабилна работа;
Редовни примања;
Бонуси за редовност и ефикасност;
Организиран превоз за своите вработени од Скопје;
Организиран топол оброк;Годишен одмор најмалку 20 дена;
Исплата на регрес за годишен одмор (K15);
Исплата на минат труд (од претходен работодавач);

Јавете се на телефонскиот број 071 377 322 или дојдете и аплицирајте во Леар фабриката, во Индустриската зона во Тетово и чекајте да ве контактираме.


————————————————————————–
Dali mangena te keren buti ki jek taro majbare kompanije ki vrdengiri industrija – Lear Korporacija chivelaki buti ki fabrika ko Tetovo.
Bajraraja amaro timi ko operatorija ko proizvodstvo.

Nudinaja sigurno hem stabilno buti;
Redovno dejba plata;
Bonusija bashi redovno butikeriba;
Organizirimo prevoz bashi okola save avena taro Skopje;
Organizirimi hajbe ;
Bersheskoro odmor najhari 20 dive;
Isplata taro regresi ja K15;
Isplata taro nakli buti ko javer kompanija kaj so sijen sine;

Javinen tumen ko telefoni o numero 071 377322 ja aven aplicirinen ki Lear Fabrika , ki industrisko zona ko Tetovo thaj adzikeren te akharatumen bukjake

Related post