Објавен конкурсот за реонски инструктори и попишувачи за Попис 2021

Пријавувањето на заинтересираните кандидати ќе биде преку електронска пријава која ќе биде достапна на следниве веб страни: www.stat.gov.mk и popis2021.stat.gov.mk. Откако ќе се пријават електронски, заинтересираните кандидати е потребно да достават придружна документација по пошта на адресата на Државниот завод за статистика (ул. Даме Груев 4 Скопје).

Конкурсот за реонски инструктори и попишувачи ќе биде објавен на наведените веб страни, како и во печатените медиуми на македонски јазик и во весникот Koha на албански јазик.

Related post