ОТВОРЕН Е ПОВИКОТ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА СТИПЕНДИЈА (РМУСП)

Ромскиот едукативен фонд (РЕФ) е меѓународна фондација основана во 2005 година и е посветена на затворање на јазот во образовните исходи помеѓу Ромите и не-Ромите. Со поддршка на Фондациите Отворено општество, РЕФ обезбеди над 16, 500 стипендии за студенти Роми во последните 20 години. РЕФ верува во системи за квалитетно и инклузивно образование со одвоени училишта и училници.

ПОДОБНОСТ:
Отворено декларирај се како Ром/ка Државјанин сте на е една од следниве земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Унгарија, Косово, Северна Македонија, Црна Гора, Романија, Србија, Словачка и Турција. Моментално сте универзитетски студент на редовни додипломски студии (BA), постдипломски студии (МА) или докторски студии (PhD), или сте во процес на прием и започнување на вашите студии во вашата земја.
КАКО ДА АПЛИЦИРАШ:
По читањето на Водичот за Аплицирање на веб страната на РЕФ, апликантите мора да пополнат Електронска пријава (ЕП) со цел да се квалификуваат за стипендија од РМУСП.

НОВИ ЧЕКОРИ ВО ЦИКЛУСОТ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ВО 2020/2021 АКАДЕМСКА ГОДИНА:
Кратка биографиjа и слика на корисниците прикачена на веб страницата на РЕФ Наменско Писмо Писмата за препорака веќе не се потребни. Нови правила за лични податоци (GDPR)
За повеќе информации ве молиме посетете: romaeducationfund.org/scholarships
Или контактирајте ја:
Алмира Реџепи Усеин

aredjepi@romaeducationfund.org

Dzulia Selim Memed

https://www.24vakti.mk

Related post