Преку проект на УНДП, ромите – повратници од западните земји се обучуваат за реинтеграција во македонското општество

Економско зајакнување и осамостојување, преку наоѓање на пристојна работа на Ромите-повратници од западните земји, а на што пак, му претходат серија на мерки на кои веќе четврта година се работи преку проект на УНДП во три пилот-општини во земјава: Прилеп, Штип и Шуто Оризари, се основните предуслови за да се заузда галопирачката миграција на македонските Роми.

„Дизајнирани се повеќе обуки, една е образованието за возрасни, но имаме и обука за меки вештини, имаме обука за дигитални вештини, правиме обука за дигитална писменост на повратниците и исто така овозможуваме да поминат и низ обуки за претприемништво и да се самовработат“, – вели Драган Ристовски од Програмата за развој на ОН – УНДП и проект-координатор.

Проектот за Зајакнување на националните и локалните системи за поддршка на ефективна социо-економска интеграција на повратниците, кој кај нас се спроведува од 2020 година, а завршува на крајот од годинава, веќе ги давал и првите резултати.

Минатата година тука во Прилеп имавме обука за околу 120 лица кои што поминаа низ обука за софт и дигитални вештини и имавме десетина лица кои што беа упатени на обука за претприемништво и изработка на бизнис планови, и на крајот двајца имаме кои што отворија и сопствени бизниси и кои што работат и се успешни приказни“, – објаснува Ристовски.

Очекувањата се дека до крајот на годинава ќе има значителен број на семејства и поедници-повратници, на кои, благодарение на овој проект од корен ќе им се смени животот, а со тоа ќе се намалува и загрижувачката миграција кај ромската популација. Освен ова, од 2020 година досега, во рамките на овој проект, 22 возрасни лица се стекнале и со основно образование за што добиле и соодветни уверенија, со што пак, и шансите за понатамошно дообразување или за доаѓање до попристојни работни места на пазарот на трудот им стануваат поголеми.

https://alfa.mk/preku-proekt-na-undp-romite-povratniczi-od-zapadnite-zemji-se-obuchuvaat-za-reintegraczija-vo-makedonskoto-opshtestvo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=preku-proekt-na-undp-romite-povratniczi-od-zapadnite-zemji-se-obuchuvaat-za-reintegraczija-vo-makedonskoto-opshtestvo

 

Related post