РАН:Упатува апел до кандидатите да бидат фокусирани на изборната програма со која треба да го убедат ромскиот електорат

РАН ( Ромска новинска асоцијација)  преку ова соопштение ја информира јавноста во врска со кампањата за локалните избори и просторот кој е овозможен за кандидатите за градоначалници и носители на советнички листи.

За време  на  локалната изборна кампања на сите кандидати за градоначалници и носители на советнички листи, ромските медиуми ( веб портали) овозможија на својот медиумски простор бесплатна персонална, колективна и политичка презентација на изборната програма, со теми поврзани за нивната кандидатура.

За време на нивниот настап, РАН констатира дека целосниот контекс и тежината за изборните  програми кои кандидатите и нивните матични политички партии требало да ги промовират пред своите гласачи било насочено кон лична дискфалификација, омаловажување на својот против кандидати, па дури употреба на телесни недостатоци, интелектуално ниво,  професионалност, како и мазохонистички став према жената Ромка.

РАН исто така  констатира дека одредени кандидати одбиват да  бидат гости на овој тип на бесплатно политичко изборни програми во дел од ромските портали, поради етикетирање дека се медиуми блиски на конкуретна политичка партијаили личност кандидат за градоначалник .РАН  ги охрабрува кандидатите  кои ке влезат во вториот круг, да не прават разлика помеѓу еден или друг ромски медиум кои им дава можност за бесплатна презентација на својата кандитаура.Ромскиот медиумски простор  е јавен инфоормативен сервис и е во служба на граѓаните,  преку кој многу брзо и поелсно се доаѓа до презентација на својата иборна програма и решениа за постоечките проблеми во Општината.

Преку ова соопштение РАН упатува апел до кандидатите да бидат фокусирани на изборната програма со која треба да го убедат ромскиот електорат, зошто треба да се  гласи за нивната опција.

РАН констатира дека во сите ромски  портали  во кој  биле гости кандидатите за градоначалници и носители на листи, биле водени транспаретно и објективно со веќе утврден концепт на  емисии, и поставени прашања кои се поврзани со актуелноста на локалните избори и нивната кандидатура.Се што е надвор од ваков тип на политичко изборни емисии но во рамките на новинарскиот кодекс и известување, пишување е дел на уредувачката политика на секој медиум.

Related post