Ромите за изборен интегритет: Заложба за демократска отчетност на Северна Македонија

Во динамичното подрачје на политичкиот пејзаж на Северна Македонија, интегритетот
на нашиот изборен процес служи како тест, каде слободното и фер учество на Ромите е
барометар за степенот на квалитетот на демократијата. Фондацијата Ромите за Демократија
стои одлучно на чело на овој предизвик, залагајќи се за транспарентност, правичност и
отчетност на нашите избори. Додека се соочуваме со системските недостатоци кои ја
поткопуваат нашата демократија, ги повикуваме политичките кандидати и партии,
одговорните институции, меѓународната заедница, граѓанското општество и медиумите да се
обединат во овој витален потфат.
Предизвик: Нашиот изборен систем е во клучна фаза и се соочува со огромни предизвици кои
ја загрозуваат самата суштина на нашата демократија. Распространетата корупција фрла сенка
врз нашите изборни постапки, ја нарушува довербата на јавноста и ја поткопува волјата на
народот. Корумпираните политичари и партии дрско ја преземаат власта, додека агенциите за
спроведување на законот и судството се обвинети за небрежност, ускратувајќи им го на
граѓаните – особено на маргинализираните заедници како Ромите – нивното вистинско место
во управувањето. Корупцијата долго време го нагризуваше интегритетот на нашата изборна
рамка, ги обесправи ранливите популации и ја овековечи системската неправда. Политичките
опортунисти ги искористуваат овие ранливости и поминуваат неказнето, додека институциите
кои се задолжени да ги поддржуваат демократските принципи не ја исполнуваат својата
должност. Ова непочитување на важноста на нашите избирачки права и демократското
учество удира во сржта на нашиот демократски етос. Поради ова, потребна е – итна акција за
да се врати вербата во нашите изборни процеси и да се зајакне демократскиот легитимитет.
Избор: Како што се приближуваме до претстојните избори, Северна Македонија се наоѓа на
крстопат, каде што нашата посветеност за демократско владеење и владеење на правото виси
на конец. Претставен ни е бинарен избор каде едниот пат води кон демократска обнова, каде
што се одржува изборниот интегритет и гласовите се засилуваат; другиот овековечува циклус
на исклучување и обесправување, што доведува до демократско уназадување.
1. Патот на обновата: Овој пат бара обединет фронт низ политичката, институционалната,
граѓанското општество, медиумите и меѓународната сфера за барање одговорност и
транспарентност. Политичките кандидати и партии мора да се залагаат за изборни реформи,
прифаќајќи инклузивно владеење и правична застапеност.
2. Патот на демократското уназадување: Отелотворува продолжување на системските
неправди кои ги нагризуваат демократските принципи, ризикувајќи уназадување на нашата
демократија. За да зацртаме нов курс, мораме да се стремиме кон иднина дефинирана со
демократска обнова и партиципативно управување.
Повик за акција: Упатуваме силен повик до сите засегнати страни да ги поддржат принципите
на изборниот интегритет:
1. Фер и транспарентни избори: Барање на изборен процес ослободен од манипулации,
принуда и измами, обезбедувајќи еднаков пристап до гласачките кутии за сите граѓани.
2. Одговорност за изборен криминал: Сторителите на сузбивање гласачи, купување гласови и
изборна измама мора да се соочат со брзи и сериозни казни за да се зачува владеењето на
правото.
3. Непристрасен надзор: Залагање за формирање на независна изборна комисија за следење
и регулирање на изборниот процес, обезбедувајќи транспарентност и правичност.
4. Меѓународна соработка: Побарајте соработка со меѓународната заедница за зајакнување на
кредибилитетот на нашите избори, осигурувајќи дека тие ги исполнуваат меѓународните
стандарди.
5. Одговорност на медиумите: Медиумите мора да ја исполнат својата улога на надзорник, да
известуваат објективно и вистинито за изборните постапки за да ја задржат довербата на
јавноста.
Заклучок: Претстојните избори на 8 мај 2024 година претставуваат можност за Северна
Македонија да ја потврди својата посветеност на демократско владеење. Ги повикуваме сите
засегнати страни да ни се придружат во оваа критична мисија, надминувајќи ги партиските
интереси за колективното добро на нашата нација.
Заедно, да се погрижиме нашиот изборен процес да биде фер, транспарентен и отчетен – и да
биде вистински одраз на волјата на народот.

Related post