USB charging for gadgets on a blurred background of the room, close-up. The concept of technology in everyday life.

Три уреди што никогаш не треба да ги исклучувате од струја

Многу електрични апарати продолжуваат да користат електрична енергија дури и кога се исклучени. Ако некој електричен уред не се користи некое време, многу луѓе едноставно го исклучуваат кабелот од штекерот. Но, тоа не е секогаш добро.

Апаратите што продолжуваат да користат електрична енергија дури и кога се исклучени се телевизорите, радијата, ЛЦД-мониторите или безжичните телефони. Нивните црвени ЛЕД-диоди многу јасно покажуваат дека струјата сè уште тече откако ќе се исклучат. Ова се нарекува „фантомско полнење“.

Сепак, не сите електрични уреди можат да се справат со целосно исклучување од струја. Ова може да се должи на различни работи. Понекогаш тоа е поради начинот на кој тие работат, понекогаш тоа е поради начинот на кој се програмирани. Редоследот на исклучување е исто така важен. За да избегнете оштетување, секогаш прво користете го прекинувачот, а потоа приклучокот.

Никогаш не треба да ги исклучувате овие три електрични апарати:

Печатач

Кога станува збор за струја, кај инк-џет печатачите не е потребно да се исклучува напојувањето на електричниот уред. Сепак, постои вистински проблем што се јавува кога печатачот не е исклучен со помош на копчето за вклучување, туку е исклучен од струја. Кога е вклучен, тој е подготвен за печатење и не е во мирување. Ако се повлече приклучокот, тој го запира процесот без исклучување, како што би било при нормално исклучување.

Ова е слично на ресетирање. Тоа значи дека инк-џет печатачот целосно се рестартира и претпоставува дека главата за печатење не е користена долго време. Така се чисти и користи многу мастило.

Бежичен рутер

Постојаниот пристап до интернет е предност на секогаш вклучените „фрицбокс“, уредите „спидпорт“ итн. Можеби треба да го исклучите рутерот ВЛАН ноќе, но само ако на него не се поврзани други важни уреди.

Ако користите фиксна, телефонска секретарка и/или паметни домашни апарати, не треба да го исклучувате рутерот. Тие потоа се недостапни или дури предизвикуваат проблеми кога уредот повторно ќе се вклучи.

ОЛЕД телевизори

Современите телевизори како ОЛЕД-телевизорите создаваат бучава кога приклучокот е исклучен. Ова се должи на фактот дека пикселите автоматски се ажурираат во заднина. Редовното исклучување од електричната мрежа неправилно би го прекинало овој процес и може да доведе до оштетување или влошување на квалитетот на сликата. Најдобро е однапред да дознаете од произведувачот дали може уредот да се исклучи со копчето за напојување или целосно да го исклучите напојувањето.

Related post