Sali MemedMay 19, 2019
glasovi-evrovizija-2019-960x504.jpg

1min108

Поради променетиот начин на гласање, ретко кому му е јасно како всушност се собираа гласовите од публиката на „Евровизија“ и како се стигна до тие бодови.

Гласовите кои го одлучуваа победникот на музичкото шоу беа поделени 50-50, жири и публика.

Според правилата на организаторите, жирито е составено од пет члена, кои мора да се познати музички, телевизиски или радиоводители, познати јавни личности. Тие мораа да се граѓани на земјата во која судат и да не се во никаква врска со некои од учесниците.

Гласовите од публиката, пак, се добиваа преку телевоутинг, СМС или преку официјалната евровизиска апликација. Во неа, публиката со поени од 1 до 8, 10 и 12 ги оценуваше своите 10 фаворити.

Кога гласовите од повиците, СМС пораките и апликацијата се собираат, повторно се поставуваат соодветно во евровизиската скала, од 1 до 8, 10 и 12.

Погледнете во видеото:

Според овој систем, ова се гласовите кои публиката ширум Европа ѝ ги додели на нашата земја:

Македонија од граѓаните на Србија и Словенија доби најмногу гласови. Седум поени добивме од Хрватите, а 6 од Албанците и Црногорците.

Малта ни додели 5, а Азербејџан 3 поени. По 2 поени добивме од Швајцарија, Грузија и Шветска, а 1 од Холандија.

Вкупно – 53 поени од публика.


Sali MemedMay 18, 2019
beriša-pR-centar-696x527.jpg

1min55

Ko Montenegro but chave si avrijal taro edukacijakoro sustemi so si Roma save so kerena but thaj dzivdinena ko droma, vakerena taro Ngo Phiren Amenca tha doperena kaj i fundavni edukacija agorkerde ekvash taro chave save so tribbul te agorkeren ko adala bersha.

O egzekutivno direktori Elvis Berisha vakerela kaj i romane chavengiri edukacija si jek taro prioritetija taro lengoro butikeriba.

” Taro amaro formiribe keraja pharipe te da maksimalna mehanizmija koleja so ka bajrara i edukacija ko terne Roma thaj romane chija trujal nefrmanlo edukacija trujal  edukacijakere kampija, bukjarne thana treningija, aktivnsotija” vakerela o Berisha bashi MINA.

Pobuter shaj drabarena ko akava link

https://www.mina.news/crnagora/veliki-broj-romske-djece-van-obrazovnog-sistema/?fbclid=IwAR0WrYsHZjGoCKDPmWjnKwrr-Dn81RS5Sw6c3zHZbKkGH8GAeGRpDMwhLog

 

 


Sali MemedMay 17, 2019
60347807_2454382871261242_6088726611551584256_n.jpg

1min122

Avdije o direktori taro TV Shutel o Romando Mustafa ki komuna Shuto Orizari ulavgja 40 paketija artiklencar sebepepi o ramazansko posti ko majchorole Roma. Akaja Akcija si shukar potihg pobuter javera Firme , organizacije, drushtvija , te keren akava sebapi sebepeja so ka lokjaren okolenke save so postinena ko akava baro masek Ramazan o lengoro posti.

Ki akcija pridruzingepe thaj o Prezidenti taro Oper o Nezdet Mustafa thaj lengere amala koleja so kerge jek shukar gesti bashi o Roma.

 


Sali MemedMay 17, 2019
germanijarabota-1.png

1min89

Во првиот квартал на 2019 во Германија имаше 1,38 милиони слободни работни места, што е речиси за 200.000 повеќе во однос на истиот период минатата година, изјавија во вторникот од Сојузната агенција за вработување, истакнувајќи дека најголема побарувачка има за квалификувани работници од средното образование.

„Бројот на слободни работни места на почетокот на годината е намален, но тоа е поврзано со сезонските трендови. Во споредба со минатата година имаше зголемување на побарувачката за работници”, рече Александар Кубис од Институтот за истражување на пазарот на труд (IAB), кој дејствува поврзано со агенцијата за вработување.

Според најновите податоци, на 170 невработени лица им се паѓаат 100 слободни работни места.

Најголема е побарувачката во секторот на услужни дејности, по што следуваат градежништвото и здравството.

Особено голема е побарувачката за работници со средно образование, но и за инженери во областа на хемијата, машинството и градежништвото.

Во исто време, зголемена е и побарувачката за работници без квалификации.

Келнери, градежници, медицински персонал – Германија бара работници, има место и за Македонците


Sali MemedMay 17, 2019
Holokaust.jpg

1min71

На ден 25 Мај 2019 год во просториите на Меморијалниот центар на Холокаустот на Евреите од Македонија, Скопје ( влегување од службен влез) со почеток од 19:00 часот ќе се одржи Изложбата Холокауст на Ромите.

Изложбата преку различни животни приказни на жртвите и преживеаните од Холокаустот за време на Втората светска војна ќе рефлектира за случувањата и злоделата извршени врз Ромите во тоа време. Настанот ќе биде проследен со музичка точка на Jimmy Mustafa Band од Косово и театарска точна на актерката Санела Емин.


Sali MemedMay 16, 2019
Sobranie.jpg

1min477

На денешната 91 седница во Собранието на Северна Македонија  со 60 гласа за ниеден противсе усвои резолуција за промени и подобрување на положбата на ромите во Северна Македонија предложена од Пратеникот Самка Ибраимовски и  група на пратеници од интерпарламентарната група предводена од Самка Ибраимовски.

Со резолуцијата која ке биде објавена и на „Службен весник на Северна Македонија“се препорачуваат неколку предлози.

Имајќи ги во предвид општите слабости во спроведувањето на стандардите за човековите права  за Ромите како најранливите и најмаргинализираните групи во општеството,  за кои во Република Северна Македонија иако се преземаат мерки на ниво на политики за промовирање на социјалната инклузија, општествена правда,општествена   кохезија, борбата против сиромаштијата има ограничено влијание и сиромаштијата останува на високо ниво особено кај Ромите,

Изразувајќи ја подготвеноста на пратениците во Собранието на Република Северна Македонија, Собранието на Република Северна Македонија

  1. Ја поттикнува Владата  на Република Северна Македонија детално да го разгледа имплементирањето на  законите и другите акти кои го уредуваат Ромското прашање и заедно со пратениците во Собранието на Република Северна Македонија да превземат ефективни политики  за подготовка на законски решенија со стандарди на Европската Унија и нивно хармонизирање со меѓународни норми и стандарди заради унапредувањето на  регулативата за заштита од дискриминација,
  2. Ја интензивира соработка со Советот на Европа и Парламентот на Европската Унија заради унапредување на правата и општествената и економската положба на Ромите и ромската заедница во земјата, со учество во комисии и интерпартиски парламентарни групи за Ромски прашања,
  3. Ги мотивира Владата, државните органи, граѓанскиот сектор, здруженија и фондации, органите на локалната самоуправа, стопанските субјекти, научните и културните установи и медиумите како креатори на политиките за подобрување на состојбите  на Ромите во Република Северна Македонија да спроведат директни активности, како и да вршат евалуација и мониторинг  врз креираните политики во нивната имплементација,
  4. Ја подржува Владата на Република Северна Македонија во изнаоѓање на дополнителни мерки за  подобрувањето на условите и можностите за вработување и намалување на невработеноста на ромската заедница, а преку тоа и нејзина интеграција во општествените текови во Републиката, подигнувањето на нивото на образование на ромската заедница, намалувањето на јазот во квалитетот на домување помеѓу ромската и неромските заедници, континуираното подобрување на здравствениот статус на ромската заедница  и развој и промоција на ромската култура, јазик и традиција, заради целосна имплементација на Националната стратегија за Ромите во Република Северна Македонија  во сите сегменти на економскиот и општествениот живот,
  5. Ги повикува парламентите на  европските држави, членки на Советот на Европа и ОБСЕ да се заложат и да изградат рамка за заедничка борба против сегрегација и дискриминација на Ромите.
  6. Оваа Резолуција ќе се достави до Владата на Република Северна Македонија, државните органи, единиците на локалната самоуправа, стопанските комори, универзитетите, здруженијата на невладини организации во Република Северна Македонија, медиумите, Европскиот парламент, Советот на Европа, ОБСЕ и Обединетите Нации.

Во Образложението на оваа резолуција за промени и подобрување на положбата на ромите во Северна Македонија се бара од Собранието, Владата како и сите засегнати страни неколку точки и тоа:

Иако во Република Северна Македонија постои законска регулација за спречување и заштита од дискриминација на граѓаните, сепак состојбата со ромската популација во унапредувањето на нивната положбата при креирањето и имплементацијата на развојни и стопанско-инвестициски проекти, вложувања во здравството и образованието, во комуналната инфраструктура, станбена изградба и квалитет на живот е скоро и непроменета.

Заради подобрување на положбата на ромската популација Република Северна Македонија како суверена, самостојна, демократска и социјална држава  треба да се заложи за

1.обезбедување на образовна поддршка надвор од наставата во училиштата бидејќи   образованието и образовните достигнувања остануваат фактори за промена на животот на сите млади но особено на ранливите млади кои се изложени на ризик од социјална и економска исклученост,

2.Подобрувањето на животниот стандард на Ромите може да се постигне меѓу другото и со нови мерки  и можности за засновање на работен однос во јавниот и приватниот сектор во Република Северна Македонија,

3.подобрување на здравствените политики на државата имајќи ја предвид понеповолна здравствена состојба на ромите  во однос на мнозинското население  и постоењето на низа бариери со кои се соочуваат  во однос на пристапот до здравствените услуги и

4.Подобрување на условите за домување.

5. Здравјето кај оваа популација се карактеризира, пред сè, со повисока стапка на појава на хронични заболувања, како и пократок животен век за 10 години од останатото население.Појавата на скриена дискриминација во третманот на пациентите, неможност за плаќање на потребните здравствени услуги, оддалеченост на здравствените установи, недоволни знаења во однос на нивните здравствени права, како и недостаток на информации помеѓу здравствените работници за посебните потреби и навики што ги имаат Ромите кога пристапуваат кон здравствените услуги. Неповолните услови за стекнување на здравствено осигурување, како и неземањето предвид на социјалните потреби на Ромите при усвојување на здравствената регулатива, дополнително ја продлабочува нееднаквоста. Сите горенаведени состојби преставуваат пречки во процесот на остварување на правото на здравствена заштита, меѓутоа уште повеќе претставуваат ризик фактори за здравствената состојба на ромското население. Непостоењето на здравствена статистика сегрегирана по етничка припадност резултира со недостиг од релевантни официјални податоци за здравствената состојба на Ромите, што пак претставува дополнителен проблем за решавање на здравствените проблеми на ромското население.

Иако Република Северна Македонија постојат различни закони кои го регулираат домувањето и што се особено важни за Ромите како што е Законот за домување и Законот за постапување со бесправно изградени објекти сепак Ромите се соочуваат со најлошите услови за домување во земјава. 28% од нив живеат во сиромашни населби, во лошо изградени живеалишта кои формално често немаат формална регистрација.Многу ромски семејства живеат во куќи со помалку од 5м2 по лице. Оваа ситуација е влошена од несигурноста на ова уредување при што околу 80.000 ромски домаќинства немаат долгорочни решенија за домување. Честото отстуство на вода за пиење, електрична енергија, греење или санитарни услови исто така придонесуваат за широко распространетата лоша здравствена состојба.

Претходно предлог резолуцијата ги помина сите филтри од комисијата за политички систем и односи меѓу заедници како и законо-правната комисија на Собранието на Северна Македонија без ниеден амадман или предлог за промена на првобитната верзија предводена од Самка Ибраимовски и група пратеници.

Резолуцијата стапува во сила после објавувањето на„Службен весник на Северна Македонија“

 


Sali MemedMay 15, 2019
slika-uspesi-pivara-.png

1min54

Ko šukar buthi kheripe telo vas Pivara Skopje thaj olakere lokalnikane partnerija  thar komuna Šuto Orizari i Birađjaki Organizacija ,,Kham Sijan”, Odbor Baraki thaj o Romanistan, akharena tumen te oven kotor thari šukar bilovengiri obuka bašh po lokho tumaro  bukarnipe –vrabotuvane ko ponodoripe.

I sasti čipota resarela ko 16 maj ki maškarutni siklana ,,Šaip Jusuf” tharo 17:30 dakikija,  tumare avibaske kjeren kontakto ko akala personija:

-Emin Simbat –Odbor Baraki

-Neđmedin Abdula – Z.G.-,,Kham Sijan”

– Sejfo Kadri –,,Romanistan“

Te khuven ki buti nekana valani tumenge 5 dakikija, numa  odova valani te đjanen ole kjeda te keren, o šajdipa nekana avela jek fori.  Bašh sa adova oven kotor thar akaja Obuka ka iklol ko anglalipe tumare bukarnibaske.

Lendo taro>

https://romapress.mk/featured/ko-16-maj-ikergovela-bi-lovengiri-obuka-siklovipe-khi-siklana-saip-jusuf-taro-1730-dakikija/


Sali MemedMay 15, 2019
FERDI-1280x720.jpg

2min192

Avdije i Nvo REDI sinele prezentacija taro lengere aktivnostija kori i arka thaj saporti bashi romane biznismenija. Ko lafikeriba lencar vakergje piri ideja thaj stategija savi arka dena bashi lenge.

” Avdije akate sijem te sikava tumenge save shajdipe shaj nudinaja tumenge kori o legaliziriba taro biznis kole aktivnostencar o REDI kerela buti sar thaj savo saporto delatumen kori bajrariba tumaro biznis thaj preporake sar te keren len. Ko jek vakeraja kaj amen shaj keraja tumenge biznis planija daja tumen nasoke sar thaj o rizikja zaedno te resinale se so cel pouspesno te keren buti”, Vakerela o Asib Zekir Fascilitator taro REDI.

Jekajek ko akava than sine thaj operativno direktori ko Rdi bashi Utarali Makedonija i Nadire Redzepi- Shakiri savi s lipargja kaj o Redi so ko 4 phuvja prostirimo ki Bugarija, Romanija, Srbija, thaj Utarali Makedonija hemkaj dzi akana isilen data baza negde pashe 1500 romane biznismenija ko akala phuvja.

“Bashi popashe te ana tumen masha korelazija mashkar ko romane biznismenija taro akala 4 phuvja kergem Fb grupa kote so sarine shaj ovena ko jek than o romane biznismenija kolestar shaj mashka tumende komunicirinena te shaj arakena diso ki khedin te keren buti” , vakerela i Nadire  Redzepi Shakiri.

Ko akava dikibe e romane pretpriemachija tari komuna Shuto Orizari sine thaj taro komora bashi Zanaati ki Utarali Makedonija thaj I Fondacija Horizonti save so lipargje o shajdipe sar shaj o roma istelmakerena lengere produktija thaj pridovkike.

 


Sali MemedMay 15, 2019
vlada-zaev-777x437.jpg

1min101

Во почетокот на јуни ќе излезам комплетно со промени во раководни структури на министерско ниво, во државните институции, а крајот на јуни ќе почне и по вертикала во општините каде државата е претставена со одредни државни институции, најави премиерот Зоран Заев, на новинарско прашање за тоа до каде е најавената „метла“.

Тој посочи дека се работи за неколку министри, за неколку заменици министри, за неколку директори. Конечните бројки, рече, ќе се соопштат кога за тоа ќе биде донесена одлука.

– Се уште сме во фаза на размислување, го имам концептот.  Главните критериуми ќе бидат ароганцијата, неисполнување на одредени очекувања на граѓаните, неагилниот однос на одредени носители на високи функции, непотизмот, укажувањата од Антикорупциска, сите аспекти ќе бидат согледани и верувам дека ќе направиме вистински решенија, кои ќе бидат сериозен акцелератор за посилно динамизирање на работите во нашата земја, затоа што граѓаните сега очекуваат и конкретни резултати после сите овие крупни политички одлуки и по завршувањето на претседателските избори, појасни претседателот на Владата.

За пораките од Државната комисија за борба против корупцијата за непотизам и судир на интереси при вработувања, Заев потврди дека дел од критериумите врз основа на кои ќе се направат најавените реконструкции се и укажувањата од Антикорупциска.

– Антикорупциската комисија беше јасна и гласна, тоа потврдува дека имаме систем, а тоа е најголемата вредност. Системот би бил систем ако постапуваме по него. Каде има влијание на одредни функционери и со тоа обесправиле граѓани во рамноправноста или во компетативноста за вработување ќе следува одговорност. Дел од критериумите за промените кои треба да се случат се и укажувањата од Антикорупциска, појасни премиерот Заев.

Средба со Ахмети

Информира дека деновиве ќе биде закажана средба со лидерот на ДУИ Али Ахмети и со другите коалициски партнери на која ќе се разговара за реконструкцијата.

– Верувам дека треба да се случат промени од сите репрезенти во Владата или во државните институции, рече меѓу другото Заев одговарајќи на новинарско прашање како ја оценува пораката од министрите на ДУИ дека одговорен за нивното работење е Ахмети.

Вицепремиерот за европски прашања Бујар Османи изјави дека уште денеска ќе биде договорен состанокот меѓу премиерот Зоран Заев и лидерот на ДУИ Али Ахмети, околу најавената реконструкција.

Премиерот Заев им порача дека сите се одговорни пред граѓаните, затоа што дел доаѓаат од политички партии, а дел се интелектуалци.

– Главниот репер се граѓаните. Сите генерално очекуваме каде би се случиле промените. За мене нема пречки и предрасуди. Јас сум мандатор, мојата одговорност е да ги согледам укажувањата на граѓаните, да постапам по нив, да направам соодветни корекции, изјави Заев.

Паралелно, најави, ќе се прават и промени во СДСМ.

Заев повтори дека во наредните 15 дена до крајот на месецот ќе се донесат сериозни одлуки за нашата земја, дел се од интегративните процеси, како што е добивање датум за почеток на преговорите со ЕУ, која меѓу другото зависи од некои одлуки во Парламентот односно законот за безбедносните служби и за јавното обвинителство.


Sali MemedMay 14, 2019
8-APRIL.jpg

1min205

Градоначалникот на Нирнберг, Улрих Мали кој со својата делегација беше гостин во детската градинка „8 Април“ во општина Шуто Оризари, врачи чек од 1.000 евра за набавка на надгледни средства, но вети и развивање на поинтензивна соработката во интерес на обезбедување на подобри услови за децата.

Тие, како што информираат од Општината, уште еднаш го потврдија своето пријателство и подадена рака на градинката, но и на локалната самоуправа.

Градоначалникот Мали во придружба на градоначалникот на општина Шуто Оризари, Курто Дудуш ја разгледа населбата, ја посети новоизградената градинка и се заложи за негување на пријателството кое во иднина ќе значи спроведување на заеднички иницијативи, информираат од Општината.Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime