Sali MemedSeptember 20, 2019
70891320_241222623458679_1814199666208669696_n.jpg

1min142

На 19 септември 2019 се одржа осмиот по ред Семинар за Роми – работна средба
за социјална инклузија на Ромите во Република Северна во Скопје во
организација на Кабинетот на министерот без ресор Музафер Бајрам во
соработка со Министерството за труд и социјална политика, Секретаријатот за
Европски прашања и Делегацијата на ЕУ во Република Северна Македонија.
Во своето воведно обраќање министерот Бајрам даде краток осврт на слабата
реализација на заклучоците од 7 состанок на овој Семинар за Роми која е
истакната во последниот Извештај на Европската комисија за напредок на земјата
воедно и истакна дека како научена лекција од овој семинар е заклучоците кои ќе
бидат донесени од работата на овие работни групи да бидат поконкретни и
пореални во насока на имплементација.
Во рамки на оваа средба активно учество земаа претставници од државните
институции, претставници од невладини и меѓународни организации како и
претставници од дипломатски конзуларни претставништва преку работата во
работни групи кои ги опфатија приоритените области согласно Стратегијата за
Роми 2014-2020 и тоа:

 Домување / Повратници
 Образование / Вработување
 Недискриминација / Родова еднаквост
 Здравство / Лица без документи

По усогласувањето со службите на Европската комисија, предлог заклучоците ќе
бидат доставени на седница на Влада на Република Северна Македонија за нивно
усвојува и редовно следење на процесот на имплементација.
Одржувањето на ваквиот работен состанок претставува продолжување на
состаноците иницирани од страна на Генералниот Директорат за проширување
при Европската комисија, како дел од низата одржани состаноци од ваков тип во
земјите од Западен Балкан со цел да се следи степенот на интеграција на Ромите
во општеството како ранлива група на граѓани.


Sali MemedSeptember 17, 2019
IRU.png

4min93

O IRU parlamento zojrakergja i tabela bašo finiširiba ko ikerba o avgo elektronsko votiba so si an i konekcia ko ikeriba o XI IRU Kongresi 2020 . Aso odova i aktivacia oficialno startujngja taro 15 septemvri 2019 berš.
Odova sikavel kaj sako jekh Rom so mangel te del piri vota- glaso valjani te registririnel pe odolea so ka bičhavel tari piri e mail adresa piro anav thaj teloanav o than dživdipaske ko e mail – Romvote@gmail.com. I notacia – prijaviba e votorenge si dži ko 31 Januari 2020 berš.

Ji jekh sa okola so si zainteresirime baši kandidatura funkcia ko IRU trubul te bičhaven piro CV ki e mail adresa – Romvote@gmail.com . Trujal o CV sa o kandidatia bašo IRU funkcie -pozicie trubul te bičhaven piri fotografia , thaj lil bašo lengoro aktiviteto thaj plano em prioriteto tari lengoro butikeriba.
O jandidatia bašo IRU pozicie -funkcie agorutno datumi si – 31 Decembro 2019 berš!

Taro tehnikano aspekto ko aluswaribaskoro proceso so si ki dujto faza sar so rodel i Demokratsko Komisia tari Tranzicia so si formirime an o 10-to IRU Kongreso ko 2016 berš.

I Intencija tari DT Komisia ko IRU si ko avutno periodi (masekoa te kerel pe progreso dži ko 10.000 potencialno votora aso o avutno mandato te ovel majbuvleste bašo ORU representoa ko buvlo aspekto.
Odoleske i DT Komisia akharel sa e aktiviston so kamen te konektirinel pe fiksno demokratsko normativo sar instrumento taro jekh buvlo mandati ko nacionalno Romano konektiriba te keren akava aktiviteto. Hulaven akaja informacia!. Motivirinen e tumare majpašen, amala aver romane aktivistoa kolege te keren piri registracia!
I idea si te kerel pe jekh zoralo Romano mandati tari romani nacia so o Roma so ka den piri vota ka oven sar romani buvli diaspora thaj ka ovel adekvatbo. I lista taro potencialno votona ka ovel kerdi bašo sako Rom ki lumia.

Odova si lačho akti te džal pe ko progreso so šaj anel e Romenge em e Romane naciake than maškar lumiakere familiarno nacie. Na salde than numaem politikano vota so ka ovel odokhar bari kobor so si em gende an i lumia em majbuvleste te šaj definirinen pe o avutne IRU membrora em funkcioneria kana sine kmerdo panda ko V-to IRU Kongreso tari Praga – Čehia ko 2005 berš.
Trujal o Jekhto Romano Kongreso ko 1971 berš o Kongresi ki Praga čhivgja o parametria. Akana te kera o avutno XI IRU Kongreso ko 2020 berš te ovel odova so ka ikerel lungo akala neve parametria.

Te dživdinel i Romani Nacia
Grattan Puxon – Šefi e Komisiake baši demokrtasko Tranzicia ko IRU.

Haingo> romatimes


Sali MemedSeptember 15, 2019
iZJAVA-fERAT_Moment-min-1280x487.jpg

1min706

Денес ОО СДСМ Шуто Оризари со извршниот надзорниот одбор, месните одбори, координатори на реони и гости од централата  одржа работилница за досегашните активности на новото раководство како и за идните активности.
Исто така денешната работилница има за цел зајакнување на капацитетите на новите членови и активисти на СДСМ.

Повеќе на следното видео

 


Sali MemedSeptember 13, 2019
111111.jpg

1min417

Средства ќе добијат општините: Шуто Оризари, Прилеп, Куманово, Чаир, Битола, Тетово Гостивар, Штип, Кочани, Кичево, Виница, Дебар, Велес, Делчево, Берово и Пехчево. Тие ќе добијат по 150.130 денари, додека останатиот дел во износ од 597.920 денари ќе се распредели по бројот на Ромите по општини.

Министерот за локална самоуправа, Горан Милевски, денеска ги потпиша договорите со шеснаесет општини за распределба на средствата од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година за поддршка за имплементација на Стратегијата за Ромите. На настанот присуствуваше и министерот без ресор Музафер Бајрам, надлежен за имплементација на Стратегијата за Ромите и градоначалници на општини.
Министерот Милевски изрази задоволство за активностите кои им претстојат на општините истакнувајќи дека намерата на Владата е јасна, а тоа е подобрување на условите за живот на сите граѓани без разлика каде тие живеат.
Со одлука на Владата, а според претходно доставените акциски планови од општините, истакна Милевски, на 16 општини ќе им се распределуваат предвидените средства како финансиска поддршка за реализација на активностите.
Средства ќе добијат општините: Шуто Оризари, Прилеп, Куманово, Чаир, Битола, Тетово Гостивар, Штип, Кочани, Кичево, Виница, Дебар, Велес, Делчево, Берово и Пехчево. Тие ќе добијат по 150.130 денари, додека останатиот дел во износ од 597.920 денари ќе се распредели по бројот на Ромите по општини.
Министерот Милевски истакна дека распределените средства општините треба да ги користат наменски во спротивно ќе треба да ги вратат во Буџетот. На општините им посака успех и што поскоро да ги започнат активностите за имплементација на Стратегијата за Ромите.

Извор:МИА


Sali MemedSeptember 13, 2019
111-1.jpg

1min278

Erati ki Komuna Shuto Orizari kergjape utsavalipe sebepi o23 bersh taro formirime tari jekutni romani komuna ko Sumnal Shuto Orizari

KO akava utsavalipe ikergjape muzikakiri kulturakiri manifestacija kote sinela thaj dersi dejbe bashi nekobor umala sar edukacija, terne Roma ki komuna, penzionerija thaj javer, ko bijandibaskoro utsavalipe sine ulavde thaj nekobor pursakija bashi dzene save so dengje pridones ko anglodzajba tari akaja komuna.


Sali MemedSeptember 10, 2019
LKhetane-1.png

1min308

Европската Комисија го публикуваше Извештајот за спроведувањето на националните стратегии за интеграција на Ромите. Свој придонес во извештајот за спроведувањето на Стратегија за Роми во Република Северна Македонија даде и коалицијата Khetane*, односно во деловите посветени на граѓанското општество и имплементацијата на националната стратегија за интеграција на Ромите.

Делот посветен на Република Северна Македонија може да се најде тука.

А целосниот извештај тука.

*Коалицијата Khetane се креираше во рамките на проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“. 

Проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ е поддржан од Европската Унија во рамките на повикот Europe Aid/150147/DH/ACT/PRAREG со проектен број 2015/370-300 имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација

Проектот е финансиран од Европската Унија


Sali MemedSeptember 6, 2019
Sliki1-1280x720.jpg

1min608

Avdije ki  komuna Shuto Orizari oficijalno pravgjape i gradinka ko prisustvo taro ministerja , deputatija, funkcionerija thaj dizutne tari komuna Shuto Orizari.I gradinka angleder duj bersh surukergje te kerelpe sebepi so ang;eder i purani ko jekajek than thabili dzi ko temeli. Akana isijamen funkcinalno evrospko kerdi gradinka kote so nudinea maksimanla uslovija bukjake e anglo chavengesave so si ki akaja teriotorijaki komuna Shuto Orizari , vakergja o Dizjakoro Serutno Kurto Dudush ko oficijalno praviba tari gradinka 8 april..

Diken video sar dikelape i nevi gradinka savi so e chavencar ko sig vakti ka shurukeel bukja…

 

 


Sali MemedSeptember 5, 2019
2.jpg

1min86

Erato i diz Skopje agorkergja i avgo faza taro drom Indira Gandi taro 1100 metrija dzi ko drom Butelski Venec kote so avdije funkcionirinela o soobrakja normanlo odoleja so o reizija dza ko ple stacionija bizo achoviba ko teluno kotor  tari komuna  Shuto Orizari.

Akava si avgo faza tari sasti rekonstrukcija taro drom Indira Gandi sar so vakerena o dizjakoro gavermento thaj o dizjakoro sherutno Petre Shilegov. kaj ko akava momenti si ki faza i proektno dokumentacija sar thaj tenderija palo so odova ka shurukerelpe te kerelpe sasto drom Indira Gandi. Jekajek agjar o taro diz Skopje liparena kaj dzi ko Agor taro akava bersh majcachutne ka sanirinelope tha rekonstrukcija sasti ka kerepe o drom celo Indira Gandi.

Fotogalerija taro drom Indira Gandi


Sali MemedSeptember 5, 2019
111.jpg

1min205

Ki organizacija taro KUD Rushit Shakir – Kumanovo thaj o prezidenti Samet Salievski, avdije thaj tajsa i zabava si ko Kumanovo ko Ploshtad kote so ka ikerelpe duje divesengiri muzikakiri barval programa taro plex orkestrija taro Balkan thaj Europa. Akava bersh organizatorija angje dekreti te ikerelpe pobuvleste orkestrija save so basalena pleh muzika hem odova isi misafrija tari Srbija, Bugarja , Kipar, Francija , Turcija. thaj o festivali dobinela epiteti najposetimo thaj kvalitetno festivali bashi truba ki Utarali Makedonija.

Trujal o festivali organizatorija akava bersh e misafirenge tari Francija thaj Kipar ka piravenlen ko vizitkeriba thaj bashaliba ki komuna Shuto Orizari kote so ka ovelen dikiba e dizajkere sherutneja tari  Kurto Dudush sar thaj ka vizitkeren o edukacijakere institucija ki akaja teritorija kote so ka ovele thaj shajdipe te shunen koncerti tari grupa Roma rock School .

Palo odova taro erat startinela taro 19:30 dzi ko 23 zabava e Roma Truba Fest 2019 ko plostadi ko Kumanovo.

Ko flaeri diken savi programa avdije thaj tajsa nudinela o 14 festivali bashi i truba Roma truba Fest 2019 – Kumanovo.

 

 

 


Sali MemedSeptember 3, 2019
Avaja-1280x720.jpeg

1min275

Avdive o timi tar AVAJA ulavgje 161 rancija bašo o avgo sikle Roma tari fundavno sikljovni Prajla Ramiz thaj Hamid.

O ulajbe rancija sine o agorutno kotor tari kampanja AVAJA koja so šurukergja angleder nekozom čhon.

E ulajbaja rancija šaj sine te dikhelpe ko muja e tikne avgosiklengje i bah so khoni dengjape ki gnd hem ki olende.

 

 

Pobuter diken ko video…

 Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime