Sali MemedMarch 8, 2019
20190308_203135-1-1280x720.jpg

1min547

Erat ki organizacija tari komuna Shuto Orizari ikergjape dzuvljani zabava kote so lele than romane dzuvlja tari akaja komuna.

O akava utsavalipe sine thaj o dizjakoro sherutno Kurto Dudush thaj o kandidati bashi prezidenti Stevo Pendarovski koleste so seljamikergje e misafirken thaj bahtagerghe o 8 mart e mashkardzijaneskoro dive edzuvlengoro. Ko akava than sine thaj o teloobdusmani Vaska Bajramovska Mustafa, o prezidenti ko konsili ko komuna Shuto Orizari Fatima Osmanovska sar thaj but dzuvlja taro sakovadiveskoro dzivdipe thaj funkcionerija Romanja.

Diken Pobuter ko video I atmosfera tari akaja zabava


Sali MemedMarch 7, 2019
.jpg

1min287

Формално сите го почитуваат законот при основање на политички партии но во реалноста без никаква идеологија а ни најмалку ориентираност кон десничарите или левичарите.

Ваквиот партиски пристап доведува и до немање на политичка опозиција кај заедницата и останува самото ромско општество, своето незадоволство да го изрази во помали и потесни кругови и тоа плашејќи се да не ги слушне некој.

Во овој момент, партиципираат три ромски политички партии во власта кои ја поддржуваат политиката на актуелната позиција, иако во изминатите години сите беа во коалиција со предходната власт. Се поставува прашањето: Која партиска идеологија поддржуваат ромските политички партии? Десничарска или Левичарска?

Од скоро во медиумите се шири изјавата на еден од ромските политички лидери кој вели:

“КОЈ Е НА ВЛАСТ – ЈАС СУМ СО ВАС“.

Доколку се анализира оваа изјава од аспект на подобрување на состојбата на ромското население во Македонија, може да се заклучи дека единствено преку учеството и партиципација во власта може да доведе до промени во заедницата. Но ако се анализира изјавата од аспект на партиски интерес, може да се заклучи дека учеството во власта е поисплатливо преку користење на придобивки, па макар и 20 вработувања, отколку во опозиција и добивање само на пратеничка плата.

Како и да е, секогаш учеството во власта отвара и дава можност за креирање политики, решавање на проблеми, можност кон поголема интеграција и шанса за реализирање на поголеми права.

Но тоа исто така и не треба да значи дека опозицијата не може да реализира активности и да помага во доброто на заедницата. Со право може да се констатира дека опозицијата е гласот на незадоволниот НАРОД КОЈ ПРЕТСТАВУВА ГЛАСАЧКО ТЕЛО. Опозицијата треба да ја следи и критикува власта и истовремено да дава предлози за подобри и реално остварливи решенија. Помеѓу опозицијата и власта неопходно е да има кохезија доколку целта е подобрување на заедницата, а доколку кохезијата ја нема тогаш се доведува во прашање значењето на ромските политички партии.

Ромите во Северна Македонија сочинуваат 2,66 % од вкупното население во земјата а речиси и толку изнесува и гласачкото ромско тело на секои организирани избори во последните 10 години.

Доколку се тргне од целта и идејата да се подобри ромската ситуација, учеството во власта и правењето на коалиции со поголемите партии мора да има висока цена која ромските лидери треба да ја фактурираат при преговорите.

Иако фактурите при преговорите за влез во коалицијата на почетокот се големи, со текот на времето цената на секоја партија се намалува и се доведува до таков степен да се прифати она што е понудено а не побарано. Најчесто, поголемите партии знаат да ја менуваат почетната фактура и да понудат нешто поприфатливо за “преговарачите“ и уште неколку вработувања.

За жал, поради заштита на личните интереси, колективниот интерес се сведува на групен интерес за 20 лица од партијата кои треба да се вработат. Во залог се ставаат потписите на 1001 граѓанин кој ја регистрирал партијата во интерес на “преговарачот“ и уште 20 вработувања а во некои случаи и до 40 – на работни места со средно или основно образование и нешто ситно со високо образование.

 

ДАЛИ ВРЕДИ ЛИЧНИОТ ИЛИ ГРУПНИОТ ИНТЕРЕС ПОВЕЌЕ ОД НАЦИОНАЛНИОТ?

Погледнете која и каква политика водат повеќебројните заедници во Северна Македонија. Најнапред разговараат за националните интереси а дури откако ќе дојдат до целосен договор, започнуваат преговори за влез во владата а тоа се одвива после избори.

ПРЕГОВАРААТ ПОСЛЕ ИЗБОРИ!

Откако добиваат 2, 3, 5 или 10 пратенички места, дури отпосле разговаат за влез во Влада низ две фази:

 1. Решавање на национални прашања, еднакво важни за сите политички субјекти
 2. Преговарање за добивање на политички функции и следствено на тоа и вработувања за нивната заедница (членство).

 

Ромските политички партии, најнапред преговаат за да влезат во коалиција за да бидат пратеници, односно обратен процес со што ја намалува нивната фактурирана цена за време на разговорите.

Меѓупартиската кохезија е најнеопходна за подобрување на состојбата на Ромите. Немањето на единствена национална платформа и заложба доведува, фактурата да се сведе на 20 или 40 вработувања.

Што е национална платформа по која е неопходно да се водат сите ромски политички партии.?

Национални прашања се теми и идеи кои ги таргетира целото ромско население а не само одредена група. Сиромаштијата не е национално прашање и не треба да се доведе до лавиринт на преговарање. Тоа е обврска на државата и надлежните министерства. Дискриминацијата на сите нивоа e прашање кој ги таргетира сите етнички заедници а власта треба да го реши за да не добива негативни извештаи од ЕУ. Финансирање и реализирање на активности на ниво на проекти не е прашање од национален интерес бидејќи се однесува на различни групи и категории.

Овие како и за други прашања кои се од групен карактер (сиромашни, дискриминирани, маргинализирани, бездомници и сл.) не треба да се преговара и да се доведе до ситуација дека е успех на некој политичар, бидејќи тоа е ОБВРСКА НА СЕКОЈА ВЛАДА БЕЗ РАЗЛИКА ИМА ИЛИ НЕМА ВО КОАЛИЦИЈА РОМСКИ ПРАТЕНИК ИЛИ ПАРТИЈА.

Ромските политички партии, уште еднаш напоменувам, неопходно е да кохезираат меѓусебно и да креираат национална ромска платформа која ќе биде од интерес на сите ромски граѓани.

 • Предлагање за формирање на Агенција за ромски прашања при Влада на Северна Македонија која ќе врши надзор за реализација на вработувањата и финансиите наменети за Роми.
 • Остварување на фундаменталното право според Устав на Република Северна Македонија а тоа е учење на мајчин јазик

Овозможување на услови за настава

Финансирање на ромска литература

Отварање на катедра по ромски јазик при Филолошки факултет

Отварање на катедра по настава на ромски јазик при Педагошки факултет

Отварње на катедра по ромски јазик при Драмски Факултет

 • Зголемување на буџетот за Роми и креирање на програми и подпрограми од страна на одделни министерства
 • Зголемување на можностите и доделување на буџет на Министерот без ресор задолжен за реализација на Националната стратегија на Роми
 • Формирање на ромски културни институции

Национален ромски театар

Национален ромски музеј

Национална ромска библиотека

Формирање и финансирање на национални културни манифестации

 • Предлагање на функција Вице премиер за ромски прашања при Влада на Северна Република Македонија

 

Навидум овие барања се тешки и неостварливи, но за жал и досега неиспробани од ниту еден ромски политички субјект бидејќи преговорите за коалиција преминуваат веднаш кон задоволување на партиски интереси и функции.

Ромските политички партии треба сериозно да размислат за обединување и окрупнување на своите кадри со нови и млади интелектуалци и на следните парламентарни избори да настапат без поддршка од големите “ФИРМИ“.

35 – 40 илјади гласови на ромската заедница во Северна Македонија гарантираат:

 • 4 до 5 ромски пратеници со што ќе формираат пратеничка група
 • Исполнување на горенаведените барања па дури и повеќе
 • Враќање на довербата кај народот.
 • Подобрување на ситуацијата кај Ромите.

Откако ќе се добие имунитетот “пратеник“ тогаш, партијата (партиите) нека се договорат за политички функции и вработувања за народот (нивното членство). Само на таков начин ќе порасне вредноста и цената на фактурата за време на преговарачкиот процес за влез во Влада.

Но можеби ова е само илузија???????? или реален пример кој се реализирал кај една од поголемата етничка заедница во Македонија.

 

Загрижен граѓанин


Sali MemedMarch 7, 2019
Ping-Pong1.jpg

2min115

Ko Shuto Orizari ki mashkarautni siklovni “Šaip Jusuf ”  ikergjape o derbi meči maškar najšukar ekipe ki dujto Makedonijakiri Liga ko Ping pong maškar PPK Shuto Orizari thaj Telekom Nec kote so aogjea 1:4 bezahaske o romano ping pongarsko klubi Shuto Orizari našavgja o meči, numa dengja satisvakcija, motiv thaj mangin deka ponodorig isi avutnipeko akava Sport.

Akava klubi angleder jek berš restartiringjape koleja so akaja si leske jektoseyona ki makedonijakir dujto liga savi so baši tikno periodi sikavgje kaj isi skcei talenti thaj mangin te kerenpe bare reyultatija ki them thaj ko regionalno nivelo.

Ki dujto Makedonijakiri liga Aso o rakovodstvo taro PPK Šuto Orizari vakerena kaj Nec telekom thaj ola sine favoritija koj ka huvel ki Avgo(Prva) Liga ko Makedonijakoro prvenstvo. Numa na adzolape akate dzalape ponodorig ko razviba akava sport savo dikindj taro meči isile mangi i ko manuša save so ikerena akava klubi jekajek agjar saporti i taro duzutne ki komuna Šuto Orizari.

Dikindoj o motivija thaj i publika savi diklja akava meči o penčarutne taro akava sport vakerena kaj ki avgo makedonijakiri liga nae posetenostot doboka kobor so sine erati.Salde akava dela motiv i mangin sar thaj investicija ko akava sport koleja dikelape barime kaj šaj anela bare evidentija ko pobaro nivelo.

Diken lipariba taro PPK Šuto orizari thaj taro Telekom Nec bashi  meči numa thaj baši ping pongarsko federacija ki Makedonija thaj lengere avutne planija…

 


Sali MemedMarch 4, 2019
Infektivna.jpg

1min122

Седум новозаболени од морбили се регистрирани во текот на вчерашниот ден од кои еден е хоспитализиран. Станува збор за 24-годишна пациентка од Куманово, мајка на заболено лежечко дете за која нема евиденција за вакцинален статус, информираат од Клиниката за инфективни болести.

На Клиниката, како што посочуваат, има 31 пациент од кои 15 се возрасни и 16 деца.

Во животозагрозувачка состојба е еден пациент на одделот за интензивна нега кој е на механичка вентилација на Клиниката. Со тешка клиничка слика е и 14-годишен пациент со церебрална парализа и пневмонија. Со сериозна пневмонија е и едно седуммесечно бебе.

Амбулантски се прегледани уште шест пациенти кои се пуштени на домашно лекување од кои едно е седумгодишно дете од училиштето „Тефејуз“ во Чаир, за кое нема евиденција за вакцинален статус. Останатите се возрасни меѓу кои најмладиот е на возраст од 22 години, а најстариот е на возраст од 44 години, кои се од Скопје освен еден пациент кој е упатен од Гостивар, информираат од Клиниката.


Sali MemedMarch 2, 2019
ROMSKI.jpg

1min1183

Годините се бројат а времето одминува. Наместо промени и развој, наместо долгорочни политики, наместо јавно говорење и демократско владеење, кај нас константно се провлекуваат истите нерешени прашања, кај нас сеуште разговараме и пишуваме за горчливите проблеми, сеуште патријахалнотно владеење и лидерската позиција е сатисфакција за индивидуално богатење.

За жал, за 30 години, сеуште не можеме да разбереме дека демократија значи владеење на народот  а не владеење со народот.

Во овој текст ќе се осврнам  на политичките акции која се одвиваа и сеуште одвиваат кај ромскиот народ анализирајќи ги генералните политики и стратегии на самите субјекти како и ставови и мислења за РОМСКАТА ПУБЛИКА која создава и дозволува својот пад и неуспех константно да го продолжи обвинувајќи го другиот а не себеси.

Пред формирање на секој политички субјект,  идејата на основачите се раѓа од незадоволството на генералните политики во општеството и затоа се формализираат во правен субјект кој ќе креира нови стратегии и погледи за решавање на потребите на одредена група на високо ниво.

Во 1991 година, откако се формира првиот ромски политички субјект во Македонија, главниот идеал на членството беше еманципацијата на ромскиот народ во политиките на системот во државата. Доколу се анализира тогашното време, мора да се спомене дека Македонија како млада држава која се одвои од СФРЈ, креираше политики кои им овозможија на помалите заедници формално да опстојуваат но сепак во фокусот, креираа и етноцентризам не давајќи им на помалите заедници да се развијат и држејќи ги во стагнација.

Борејќи се за простор за истакнување, ромските политички лидери стануваат мета на поголемите субјекти. Искористувајќи ја сиромаштијата и нивната невработеност како и идеалот за брза интеграција, се формира меѓуетничко обединување преку политичката форма “коалиција“ помеѓу “помалите“ и најголемиот  блок. Влогот кој го давале и сеуште го даваат, ромските политички партии, беше ромското гласачко тело а за возврат,  задоволување на личните интереси кога во Македонија цутеше корупцијата во соработка со приватизацијата.

Без да се задоволи политичката идеологија и визија на самите партии, без да се консултира извршното тело на партијата, челниците (челникот) од партиите го ставаат ромскиот глас како влог во коалиција со поголемите партии со цел задоволување на индивидуални потреби. Но, и индивудуалните потреби имаа свој влог, можеби и најголем и најстрашен во целата ситуација а тоа е неможноста јавната борба и јавно говорење за интересите на ромскиот народ да бидат во преден план а молчењето во форма на “немоќ“ да биде изговор за неправдите.

Свесни за играта и влогот, ромските политички субјекти влегоа во играта бидејќи загубата би била на колективот а не на личниот интерес кој во скоро време бил задоволен.

На почетокот од играта, ромскиот народ цврство верува во идеалите на партиите и нивните лидери но со текот на времето, свесни за загубите и за времето изминато. Истовремено алчноста ги тера кон отворената можност која им се нуди од другиот македонски блок за создавање на опозициска коалиција која впрочем ги има истите принципи како и предходната. Поради тоа формираат друга/и политички партии со иста идеологија само со различни предни ликови.

Иако за лично богатење но и за интерес на заедницата, сегашните коалиции се формираат и за друга цел а тоа е лична заштита поради прекршување на начелата и нормите од законите.

На почетокот им дозволуваат прединство па дури и степен на толелирирањe за подоцна да ги уценат и замолчат поради нивните постапки. 

Таквиот пристап и стратегии, константно го креираат вечните лидери кои за жал сеуште се провлекуваат низ децениите.Сегашните ромски политички субјекти, сеуште живеат во времето на старата слава. Мислат дека нивното име и презиме, нивните дела сеуште ќе ги примамат ромски гласови. Ситуацијата е многу конфронтирачка. Единствено кај Ромите има/нема опозиција. Велам има/нема затоа што и да има опозиција, истата не е слушната и активна или пак не сака да биде слушната и не сака да биде активна бидејќи смета дека на таков начин ги заштитуа своите поранешни постапки.

Од скоро формирана е уште една ромска политичка партија како резултат од внатре партиското незадоволството. Цел, стратегија и идеологија има/нема а ликот кој ја води е старо/нов, Сакајќи повторно да ја врати својата положба, статус и кредибилитет пред власта, формира политички субјект кој ќе биде конкурент на пазарот при коалицирање.

Всушност се поставува едно прашање:

 • За што всушност работат и формираат нивните партии доколку истите немаат стратегија и идеологија?
 • Што е ромско национално прашање?
 • Дали сеуште ќе се задоволат функции кои имаат карактер на задоволување на себепи и уште 4 други останати?
 • Дали со доделувањето на 10 или 20 вработувања се задоволи и се реши ромското прашање и доволно добро за да бидат замочлени пред јавноста?

Замислете, ПЦЕР, СРМ, ОПЕ, ПИР, ДСР, РОМ, ПДПР и ДПР го работат пазарот на 35 до 40 илјади ромски гласови низ Македонија, а секој од нив вели дека има ограноци низ земјата и можат да тежат по 35 до 40 илјади гласачко тело. Тоа и го нудат на владеачката коалиција. Зарем од големите партии не се свесни дека ромските лидери сакаат прават будали од нив?

Македонскиот блок, знаејќи дека е преварен но ја игра нивната игра  “ШПИОНОТ“ и го зема речиси целиот ромски политички корпус во еден чадор, правејќи лицемерие, омраза и расипништво меѓу Ромите. Им нуди на ромските партии по една државна функција (најчесто за претседателот на партија) и уште 5 до 10 вработувања (најчесто за роднини и блиски пријатели кои на терен можат да донесат 1000 гласа).

Реално, сметам дека им е доволно на партиите затоа што толку вредат индивидуално.

(подели 8 партии со 35 до 40 илјади ромски гласови).

За жал ситуацијата ќе е уште таква доколку РОМСКАТА ПУБЛИКА дозволува нивниот интегритет да биде искористен од страна на нивните навидум “браќа“. Пасивноста на заедницата доведе до стадиум на себеповлекување и незаинтересираност за прашања кои се во општ интерес. Социјалните мрежи често знаат да забележат коментари и статуси на интелектуалната маса за неработењето и неажурноста на сегашните политички субјекти велејќи дека се неписмени и дека немаат капацитет а всушност ни малку не помагаат да се подобри сликата (па после си добиваат одговори и коментари на фб. Епа нека не се љутат).

За жал, кај интелектуалците попримамлив е пазарот и колицирањето (партнерството) во НВО секторот  отколку кај политичките партии, бидејќи како административен работник во некое министерство месечно може малку да заработиш (до 13.500 со средно / до 22.000 со високо) додека координатор или асистент на проект од ЕУ средствата задоволува како три плати на месечно ниво.

 •  Ромската заедница и понатаму се соочува со еден од најголемите проблеми во државата а тоа е дискриминацијата, сиромаштијата и невработеноста…………
 • Сите ги наполнија своите џебови со пари, едни отвараат нови партии, други си се заштитуваат под чадорот, трети самобендисани и жевеат на стара слава а четврти пак изгубени и чекаат телефон да им се јават…..
 • Националното обединување и реформската политика внатре во партиите е неопходно да се превземе што поскоро бидејќи можно е да се следат низа кархови за партиите но и за ромската заедница:
 • Губење на членството на самите партии
 • Губење на кредибилитетот на ромските политички партии
 • Претопување на членстото во не-ромските партии
 • Тотална незаинтересираност на граѓаните за сегашните политики а со тоа и автоматски продолжување на мандатот на континуирано истите личности
 • Традиционално и семејно раководење со структурите на партиите

Ромските политички партии и нивните лидери да останат како почесни претседатели и од нив да се искористи политичкото искуство, а одлуките, стратегиите и политиките да ги превземат млади, чисти (некорумпирани) лица и секако внатрепартиски интелектуални кадри.

 

Загрижен граѓанин

 


Sali MemedMarch 2, 2019
Ivan-Kurtic-1280x720.jpg

1min281

O Romano giljavutno Ivan Kurtič tari Srbija Niš Angleder nekobor dive giljagja ko festivali bashi Eurosong ki Srbija, Beovizija kote so avazencar tari publika thaj stručno komisija khuvgja ko Finale so ka ikerelpe k0 3 mart 2019

O festivali Beovizija si kerdo so o pobedniko ka prezentirinel e Srbija ko Eurosong 2019 ko Tel Aviv, Izrael ko maj akava berš.

Ko finale te dale saporti te shaj te palem te dika panda jeke Rome ko akava evropsko muzikakoro natprevar organizirimo taro EBU ja Evrovizija. Salde te vakera kaj veke jek Rom ka lel than koEurosong 2019 Joci PAPAJA tari  ROM tari Ungarija.

Tari  Severna Makeonija ko akava festivali Eurosong 2019 ka preyentirinel amen i Tamara Dodevska.

Shuben i Gili ” BELA” tari Ivan Krtič kolaja khuvgja ko finale ki Beovizija 2019.

 

 


Sali MemedMarch 2, 2019
popis-slika.jpg

3min42

Zoran Zaev thaj Ali Ahmeti sar legarutne taro akanutno rađjalipe ki Utharali (severna) Makedonija ange paluno lafi bašh  o avutno akale beršeskoro ikeripe taro Popis te bešhel thaj grafa vakeribaske thar etnikane kedinakoro. Sar so vakerelapes o kanoni tano ko paluno hazrluko, thaj kamlapes akava kurko te nakhel taro vasta e Rađjakoro.

Kamlapes đji ko Marti vi te nakhel taro Khedipe, sar so vakerelapes ulavde  salde  bašhi e etnikani grafa so na kamlapes te bešelpes, numa vaydingapes pobare dileme thaj na jekhajekipe odoleske iranelapes palpale i grafa thar etnikani kedin.  Aso aver momento taro o nanaklo popisi savo kamlapes te agorkerelpes panda ko 2011 berš- phanle  e manuša save tane avrik tari amari phuv pobuter taro jek berš vi ola ka dočhivenpes ko popis, numa nane te kuven ko pherdo numero okolensar save so đjivdinena ki Raštra.  Baši realizacija taro akanutno popis lovengoro harđjibe kamlapes te legarel  8,5 milionija evrija.

Sar  Romani khedin,  đji poerati na agorkergapes o bare debate thaj lafi keribna ko socijalnikane mreže pal akaja čipota panli e Popiseja, numa  sas baro naikeripe o popis  maškar sa e Roma ko jek hango, savore ange decizia – nane te ikloven sasa ko popis te na araklagovela grafa pal etnikane kedin, soske salde agare šhaj te vakera amaro čačikano numero  sar Romani  khedin khi Makedon ija.

Numa  ko  sa akava panle e popiseja jekhe hangoja araklepes e Romane-NVO,  Đihanengere kupe,  Intelektualnikane kupe thaj Romane medie numa, thari politikani umal  ko baro hango nekobor fori  ko diklo thaj ko  pressija sas vakerdo saldevahtavi ja palem stavi thari partija PCER  thaj o Deputati Samka Ibraimovski,  savo sas o jekto manuš savo kerga iramale lafi bašh o popis vakeribnaja, te na ovelasas i grafa bašh etnikani kedin kha bešhela pali e Roma te na ikeren o Popis thaj te na oven kotor  olestar.


Sali MemedMarch 2, 2019
Stevo-Pendarovski.jpg

1min55

Nacionalnikano koordinatori bašhi NATO, Stevo Pendarovski thano o barabutno kandidati  taro partie  e Rađjalipaske koalicijako  bašhi presidenti khi Utarali Makedonija. Premieri Zaev kerga lafi  bašhi istorijako panlo lafi  bašhi konsenzualno kandidati.

O bahatn dendo bašhi barabutno kandidati ko presidentska alusaribe,  ikerdothaj tare koalicijako partneri DUI, ikerga akava bahani thaj panda 20 politikane partije save thane ki barabutno koalicija.

ki barabutni konferencija o Premieri Zoran Zaev havlarga anglo savore o bahani  tari barabutni koalicija  te ovel amaro thaj tumaro kandidati baši presidenti ki Utarali Makedonija o Stevo Pendarovski.

Jek fori akava resarela ki amari Raštra te iklova anglal upral amare partijengo kandidati Makedoncoja, Albancoja, Turkoja,Roma,Srbija Vlasija,Bošnakija thaj avera.

O Kongresi e partijako SDSM saavo si havlardo  bašhi promoviribe e Presidentsko kandidate ka  ikergovel ko 03-Marti 2019 berš.


Sali MemedFebruary 26, 2019
samka-1-1-e1551191867244-1280x1707.jpg

2min22

Ko Khedipe e Republika Severno Makedonijake o deputati Samka Ibraimovski, rodinga vahtavi taro poro kolega deputati Vlatko G. te vakerel soj o sebepi so na ikergovela i komisija ko Khedipa savate valani te kerelpes  lafi bašhi Diskriminacija.

I Diskriminacija thani dukavdi buti savaja svako dive  e Roma arakhenapes, thaj mandar  sar Deputati rodela paluno lafi-o Romane NVO  te djanen soske na ikergovela akaja bešin savata valani te oven dikle but pagerde kotora save resarena diskriminacijaja kerde upral e Romenge ko dumo.

Upral ko akava lafi keriba o rajo Samka I. kerga lafi thaj baši o popisi savo selaminkerga o vahtavi taro Premieri Zaev so čhivelapes i grafa thaj baši etnikano  anavkeripe, aso o lafi keriba e chibjako nane te ovel odoborom importatno soske penđardoj ki Makedonija e Roma kerena lafi ko dizja i Makedonikani, Albanikani thaj Khorani čhib.

Aso o Prezidentska Alusariba  informiringa  amen, akanasaske isi but po avera prioritetija maškar ko Roma thaj khi Makedonijaki politikani scena odoleske  amen sar partija thaj lakoro bedeni irange palpale poro bahani te na ovel kandidati e partija PCER ko avutne Prezidentska Alusaribe.

 Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime