Sali MemedJuly 30, 2020
PicsArt_07-30-05.11.46-1280x960.jpg

2min255

Tajsa tano  taro jek naj baro biđuko e muslimanenge Fiter Bajram. Adava dive o muslimana slavinenale činibaja kurbani, numa adava te ovol po baro taro 6 masek (bakro).

O kurbajna bikisalile ko baro numero jek kurbani shaj kineja le taro 100 euro thaj sa dzi ko 200 euro, numa pobuter dizutne lele kurbania nekoj po 2 thaj po 3 kurbajna.

Baši i pandemija tar Kovid-19 shaj te phenelpes deka nane adava biđuko sar javera berša, daraja te đa te beše ki ti familija ko te amala numa pak amen ka kera amaro biđuko ka đja ki đamija ka čina amre kurbane hem agar..

phenela dizutno tari komuna Šuto Orizari

O soduj đamija ki komuna Šuto Orizari avdije sine cistime taro  JP Komunalec anglo o Kurban Bajram.

Kurban Bajram tano sar sekova jek berš i razlika tani so sekova jek berš bajrola o numero taro činibe kurbajna thaj taro muslimana, akava berš nane amen hađije thaj o Arafat tano čuco asi phandemija tar kovid-19.

O Sabah namaz kldinelapes ko 04:50, o Bajram Namaz 06:06 o ari.

Phenela: Hođa Omer

Diken pobuter ko Video


Sali MemedJuly 27, 2020
ljata.jpg

1min139

Palo oficijalno dejba o sertifikatija bashi deputatija ko Parlamenti ko RSM i Ljatifa Shikovska si romani deputatka savi akanaske si jekutni romani ko akava sostav taro Parlamenti ki RSM.

Odoles sebepeske leljem latar izjava bashi sar o hoshiba te ove kotor taro parlamenti a majbut deka sijan romani dzuvli? thaj kote ka ovel tlo prioriteti ko akala 4 bersha ko romano puchiba?

Dikhen pobuter ko video izjava tari Ljatifa Shikovska…


Sali MemedJuly 12, 2020
Izbori-1-700x467-1.jpg

5min149

Nedela 12 07 2020 bersh ko www.24vakti.mk thaj ko YouTube 24vakti.mk
– Ka dikhen intervjua taro kandidatija bashi deputatija ko Parlamenti ko RSM ki alusaribaskiri jekhin 2
– Asan Ferat – Kandidati bashi deputati tari koalicija MOZEME
– Ljatifa Shikovska- Kandidati bashi deputati tari koalicija MOZEME
– Gege Demirovski- Kandidati bashi deputati tari Narodno partija e romengiri
– Erdzan Demir – Kandidati bashi deputati tari koalicija OBNOVA ZA MAKEDONIJA

DIKHEN PREMIERNO INTERVJUA taro 18:00 o saati
ko www.24vakti.mk ka muka taro jek puti premiera sa o intervjua ko 18 : 00 o saati

Dikhen amen !!
Keren share.subscribe sar thaj khuven chitinen informacije hem dikhen video informacije ko www.24vakti.mk

Ko akala linkija shaj dikhena premierno o Intervjua:

 

 

 


Sali MemedJune 26, 2020
-11.jpg

1min452

 Поминаa неколку месеци откако пандемијата предизвикана од Ковид 19 беше прогласена како потенцијален причинител за голем економски пад во светот, а и во Северна Македонија, како ромските претприемачи се справуваa со кризата која што ја засегна економијата во светот?

Генерално, појавата на пандемијата Ковид 19 предизвика значителни загуби во глобалната економија но уште поголеми загуби и колапс во неформалната економија. Поголемиот дел од ромските претприемачи воглавно се дел од неформалната економија и не се опфатени во делот на економските мерки за справување со кризата од КОВИД-19 донесени од страна на Владата. Затоа и голем дел од претприемачите беа и се уште се принудени да се снајдат самостојно т.е. да се соочат со предизвиците.

Според истражувањето и анкетата на РЕДИ спроведена во април 2020 год.  44% од ромските претприемачи во Р. Северна Македонија ги паузирале своите бизнис активности,  10% од ромските претприемачи ги затвориле своите бизниси поради кризата предизвикана од Ковид 19, 34% од бизнисите предводени од Ромите во Р. Северна Македонија биле во потрага по пристап до финансии, додека пак 7% од ромските претприемачи преминале на онлајн платформите.

Податоците од истражувањето на РЕДИ имаа клучна улога во дефинирање на идните чекори и програми на РЕДИ. Резултатите од истражувањето беа искористени како една основна база за анализирање на потребите на претприемачите Роми, како и креирање на нови програми кои ќе придонесат кон олеснителни околности за раководење со нивните бизниси.

Со оглед на предизвиците на ромските претприемачи во Р. Северна Македонија,  кои активности и чекори беа преземени од страна на РЕДИ за поддршка на ромските претприемачи за пребродување на оваа криза?

Иницијативата за Економски Развој на Ромите- РЕДИ, е пред се иницијатива за да им помогне на предизвиците и одговори на проблемите на ромските претприемачи бидејќи едни од главните двигатели на економијата на ромската заедница се токму бизнис активностите на формалните и неформалните претприемачи Роми. Сите делувања на организацијата беа насочени кон наоѓање на ад хок решенија кои што ќе го ублажат падот на економијата на ромскиот бизнис сектор.

Како најранлива категорија во бизнис секторот која што егзистира токму од нивното бизнис делување се неформалните ромски претприемачи. Според согледаниот прв сет на економски мерки донесени од Владата на РСМ, неформалниот сектор не беше опфатен за било каква поддршка, при тоа што РЕДИ во соработка со Ромалитико подготви сет на економски и социјални мерки кои што ги предложи до Владата на РСМ.

По прифаќање и донесување на социо-економската мерка од страна на Владата за месечен паричен надоместок од 7.000 ден. која генерално се однесуваше на неформалниот сектор, РЕДИ активно ја промовираше оваа мерка заедно со сите останати економски мерки со цел што е можно повеќе да ги информира ромските претприемачи и олесни пристапот за аплицирање во сите мерки.

За таа цел, РЕДИ отвори и контакт центар ROMA CALL CENTER кој што даде поддршка на повеќе од 100 ромски претприемачи во РСМ со аплицирање за економските и социјалните мерки, информирање и детали околу мерките како и останати услуги кои што им биле потребни на ромските претприемачи. Паралелно на тоа тимот на РЕДИ даваше индивидуална поддршка на ромските претприемачи при трансформирање на традиционалните бизниси во онлајн бизниси. Во изминатиов период, трендот на онлајн бизнисите значително се зголемува така што се поголем број на ромски претприемачи се префрлуваат на бизнис делување преку онлајн платформи, фб страни или онлајн продавници.

Како што се зголемуваше бројот на заинтересирани Роми да стекнат знаење и вештини за онлајн работењето, РЕДИ ја започна e- акцелераторската програма ROMA DIGITAL BOOST Program која што за цел има да ги развие дигиталните вештини на ромските претприемачи и трансформира традиционалните бизниси во онлајн бизниси, а како дополнителна мотивација е обезбеден и буџет како грант награда од 5.000 евра за најперспективниот успешен онлајн бизнис.

Дополнително, РЕДИ во соработка со ОБСЕ и финансиска поддршка од страна на Амбасадорот д-р Клименс Која, претставувајќи го ,,Клуб 0,7%” за соработка за развој на Министерството за надворешни работи на Австрија, даде поддршка  на најзагрозените и маргинализирани ромски претприемачи т.е. неформалните собирачи на отпад и пластика.

Со оглед на тоа дека тие се најранливата категорија која што најлесно може да се инфицираат на терен при собирање на пластика, им обезбедивме над 1000 заштитни маски и ракавици и дополнително во периодот на полицискиот час и најдолгиот карантин, доделивме над 50 прехранбени и хигиенски пакети за најзагрозените неформални собирачи.

Како се намалува паниката кај луѓето така се зголемува бројот на заразени од Ковид 19, кои се вашите препораки и очекувања од страна на ромските претприемачи, како да се заштитат од пандемијата но истовремено да продолжат со нивната бизнис активност?

Сведоци сме на непретпазливост на луѓето и зголемување на бројот на заразени, РЕДИ како на терен исто така и онлајн,  максимално дава напори да ја информира ромската заедница како да се заштити од Ковид 19 како од здравствен аспект така и социо-економски аспект, а посебно во деловите на државата каде што се најмаргинализирани Ромите.

За таа цел, во претстојниот период РЕДИ со грант поддршка од ЦИВИКА Мобилитас и соработка со Ромактед и Општините во Битола и Прилеп, воспоставува пристап до вода во ромските населби преку изградба на чешми за вода. Исто така, предвидени се и информативни материјали за информирање на населението за мерките за заштита од ковид 19 и едуцирање за чување на водата како ресурс и делење на заштитни маски и ракавици во населбите ,,Сточен пазар” во Битола, ,,Дебарца” и ,,Три Багреми” во Прилеп.Со нашите активности како превенција од Ковид 19, се надеваме на стабилност на економијата на Ромите во РСМ со тоа што ќе се прилагодат на ситуацијата и пренасочат на онлајн водење на бизнис доколку бизнисот тоа им дозволува но и пренамена на видот на бизнисот доколку е потребно.Во секој случај, РЕДИ им стои на располагање на ромските претприемачи за било каква потребна поддршка.

 

Сали Мемед

 

 

 


Sali MemedFebruary 22, 2020
emran_kemalovski.jpeg

2min365

Познато е дека Германија има недостаток на работна сила во многу полиња и индустрии во последната деценија, од медицински сестри и доктори до градежништво и услуги. По глобалната рецесија, германската економија стабилно расте, го зголемува пазарот на трудот, особено кога станува збор за физички работни места.

Цврстите германски плати на тој пазар на трудот за вакви профили се екстремно високи за нашите услови. Како прво, овде се осврнуваме на земјите од регионот каде ние Балканот и Ромите некако традиционално гравитираат кон миграцијата.

Овие трендови ги забележа нашиот втор интервјуиран во оваа серија, Емран Кемаловски , основач и директор на агенцијата за вработување „Венера“, кој вели дека е задоволен што работи со ромските работници кои во Германија се препознаваат како вредни и чесни луѓе.

Според неговите согледувања и истражувања, тешко е да се извлече балканската економија од рецесија; се намалува невработеноста; капиталните инвестиции не се реализираат во планираниот обем и не се вработени голем број работници; големи странски инвестиции полека доаѓаат; странските работодавци се доволно среќни да плаќаат локални плати, и покрај високите плати … има уште многу аргументи. Затоа, финансиските мотиви не се единствениот клуч за наоѓање работа во странство.

„Наоѓам разочарување во системот, на пример, законите, здравството, образованието во регионот, дополнителни елементи кои не гарантираат сигурна иднина. Тоа е причината зошто мојата компанија успешно работи на пазарот скоро осум години. Ги знаеме бројките, ги гледаме трендовите на миграција на трудот и тие воопшто не се розови. Значи, сè додека регионот не се опорави економски, а земјите не се стабилизираат систематски, младите луѓе, а не само нив, ќе ја бараат својата среќа, својата заработка, својата иднина, надвор од сиромаштијата. “

Сепак, Кемаловски отиде на потешкиот начин да се дојде до својата позиција, како и другите ромски претприемачи.

„Јас потекнувам од семејство каде парите секогаш недостасуваа, каде се живееше ден за ден, месец по месец. Но, тоа беше мојата најголема мотивација – да морам да учам, едуцирам и станам личност да се грижам за моето семејство. Таа надеж се исполни кога се запишав на германски и германски на штипскиот универзитет и веќе знаев германски јазик, што ми го олесни студирањето. Ја завршив првата година финансирана од моите родители и тоа е кога добив стипендија за РЕФ. Во меѓувреме, сфатив дека треба да направам нешто со мене, така што на првиот одмор ги подготвив документите што ги испратив до германската служба за вработување за да можам да работам таму за време на летните одмори. Бев пресреќна кога ме примија, имав големи шефови кои ме прифатија како свој човек. После три месеци, се вратив во Македонија со 3000 евра.

Вработени во Агенцијата Венера. (Фото: Емран Кемаловски)

Сепак, неговиот престој во Германија остави подлабок белег врз него и го смени мислењето.

„Благодарение на воспоставените и одржувани врски во Германија од престојот таму, по студиите, успеав да работам како дел од менаџерскиот тим на Бургер Кинг во Баварија, Германија, каде една и пол година работев како личност одговорна за неколку ресторани од овој славен синџир. Искуството, довербата и почитта на работодавачите кон мене ја инспирираа идејата да отворам свој бизнис во Македонија. Разговарав за деловни можности со шеф во Германија кој веќе има над 47 ресторани. Со големо задоволство ја прифати идејата и мојот деловен модел поврзан со регрутирање студенти и персонал за неговите ресторани. Првите чекори беа макотрпна, но мојата упорност и поддршка од германските партнери ја направија мојата компанија ВЕНЕРА бренд и една од најуспешните компании на Балканот на ова поле.

За жал, тој, како и другите интервјуирани, верува дека процентот на ромски бизнисмени е сè уште многу мал и наведува пообјективни причини.

„Мислам дека Глобалната Декада на Ромите не ги донесе посакуваните резултати. Да, во однос на интеграцијата, (не) дискриминација, инфраструктура или слична поддршка на ромските заедници во регионот, има одреден напредок. Сепак, во однос на еднаквиот пристап до пазарот на трудот, треба да се направи уште многу. Па, погледнете насекаде на Балканот и во Европа, генерално, Ромите прават најтешки и најчисти работи – чистачи, канализации, мануелна работа … Политичките претставници треба да направат многу повеќе за целосно интегрирање на Ромите во општествата во кои живеат! “

Неговиот совет е да размислите повеќе за образованието.

„Верувам дека образованието, високото образование за што е можно повеќе млади Роми ќе придонесат за афирмација на потенцијалната и целосна интеграција во системот. Јас, исто така, се залагам за она што порано се нарекуваше „позитивна дискриминација“! Заедно со образованието, постојат и можности да развиваат свои деловни активности, што неизбежно ќе создаде нови образовани генерации на бизнисмени, доктори, уметници, инженери, архитекти, компании … “

Агенција Венера (Фото: фејсбук)

Кемаловски, исто така, заклучува дека регионалните и континенталните ромски интеграции можат да дадат најдобри резултати.

„Ромските заедници, каде и да живеат во Европа, мора да го кренат својот глас за подобро образование, за фер шанса! Само тогаш политичките елити ќе сфатат дека Ромите сакаат да живеат подеднакво и дека тие исто така се борат за подобра и побогата иднина за себе, за своите деца и со тоа и за општеството! “

(портал-udar.net)


Sali MemedDecember 11, 2019
Samet-Skenderi.jpg

1min479

Пред неколку месеци на Иницијатива на Асоцијацијата Иницијатива за социјална промена ИнСоК каде Вие сте член и со поддршка на Мисијата на ОБСЕ, и на неколку реномирани граѓански организации,  формиравте неформнла мрежа за застапување за трајни и системски решенија за интеграција на ромската заедница во Република Северна Македонија.

Кажете ни кој е потикот која е идејата на формирање и делување  на ова неформанла мрежа знајќи го фактот дека досега такви  граѓански мрежи не профункционирале освен на проектно ниво?

Самет Скендери:

Нашите определби како Роми или здруженија на Роми од секогаш се стремеле за иста стартна основа со останатите националности во општеството. Мојата визија, а и, визијата на моите колеги и колешки кои членуваме во оваа мрежа се засноваат на трајни и системски решенија за вклучување и интеграција на Ромите во општеството.

Ние и досега сме имале обиди за заедничко делување и многу пати сме формирале мрежи или сојузи, но секогаш мрежите или сојузите се формираат со посебна цел и активности. Кога завршуваат активностите или кога целите не се реално остварливи нормално е да се бара нешто ново.  Но, јас мислам дека ништо тоа не е страшно, туку напротив, истото секогаш ни го зголемува нашите искуства, а тоа што го правиме во општеството останува забележано и корисно за Ромите.

Оваа мрежа е одговор на моменталната опшествена положба на Ромската заедницата. Денес ние се соочуваме со многу проблеми кои бараат трано и системско решавање. Ромите денес се соочуваат со проблеми како што се: лица без документи за лична идентификација, неурбанизирани населби каде што живеат Роми. Ние повеќе од 10 години се залагаме да имаме член во Комисијата за заштита и спречување од дискриминација или да достигнеме процентуална застапеност во државната и јавана администрација.

Ова се само еден мал број на проблеми кои бараат посветеност и ангажман за да се застапува и донесат трајни и системски решенија. Ние на ваков начин ги иницираме проблемите а нормално останува ова да го решат тие кои носат одлуки во општеството како што е Владата и Парламентот.

Досега имавте неколку средби како и состаноци и работилници, каде највеќе се фокусирате во овој период? Дали имате приоритетни области знаејки дека ромската заедница се соочува со секојдневни проблеми?

Самет Скендери:

Ние во изминатите три месеци имавме неколку активности кои се карактеристични за работа на мрежи. Градевме настап и капацитет за застапување. Се договоривме за (4) четири најизразени проблеми во општеството. Се договоривме дека најистакнати проблеми во општеството кои во моментот бараат застапување и иницирање посебен општествен ангажман се:

Лицата без лична документација, неформализираните, неурбанизираните ромски населби, ниското процентуално учество на ромите во државната и јавната администрација како и немање на Ром или Ромка како член во комисијата за заштита и спречување од дискриминација.

Во однос на овие проблеми ние подготивме наши пишани мислења засновани на факти и аргументи кои се случуваа во опшеството последните години и истите ги образложивме на работен состанок со Меѓупартискта парламентарна група за Ромски прашања во Република Северна Македонија. Донесени се заклучоци од страна на пратениците, членови на Меѓупартискта парламентарна група за Ромски прашања во Република Северна Македонија и ние се надеваме на одредени резултати за наредниот период.

Како планирате да делувате со какви механизми ке пристаипете ко решавање на овие приоритетни области на вашата мрежа?

Самет Скендери:

Нашиот начин на делување е на база претходна договорена методологија за застапување. Истата се заснова на три столба. Првиот столб го сочинуваат здруженија кои работат со заедницата и истите ги идентификуваат проблемите, споделуваат информации и ги одразуваат мислењата на Ромите заегнати со проблемите.

Вториот столб е составен од здруженија кои работат на истражувања, анализи засновано на докази и истите го артикулираат мислењето на Ромите низ продукти за застапување.

Третиот столб се здруженија кои имаат знаења за застапување и застапуваат со факти и аргументи кои ги договараме на наши заеднички работни средби.

Формите на кој начин ќе делуваме секогаш се дискутабилни и тие се договараат, но во зависност од многу фактори се трудиме да одбереме најсоодветна форма за делување. Јас лично мислам дека тие се помеѓу “тивки поврзувачи“ до “бунтовни критичари“ за спроведувањето на општествените, политичките промени за еднаква стартна основа на Ромите со останатите заедници во општеството.

Имавте неколку средби со новинарите  како и со интерпарламентарната група импресиите од средбите и колку можат да се заложат заеднички да ги решавате системски проблемите?

Самет Скендери:

Јас секогаш настојувам реално да ги гледам работите. Но секогаш сметам дека наша задача како граѓански организации е да ги иницираме проблемите за решавање, да понудиме наши решенија, да сработиме некоја пилот фаза од решенијата и да ја предложиме на општеството како пракса да продолжи низ системско трајно решение кој ќе овозможи подобра состојба и иста стратна основа на Ромската заедниица со останатите заедници во општеството.

Од активностите кои досега ги спроведовме јас лично многу сум задоволен. Инициравме решенија за трајни системски решенија. Упативме наши мислења и гледишта за предлог на Законот за неневидентирани лица во матичната книга на родени, го актуализиравме прашањето за легализација на населби каде што живеат Роми посебно со почитување на Виенската декларација за легализација на неформалните населби.

Дадовме поддршка на Декларацијата од Ползен во Полска за интеграција на Ромите во општествата а воедно го актуализиравме пршањето дека и ние сакаме да партицираме во институциите како членови во работни групи и комисии а воедно и како вработени како државни и јавни административци.

Дали очекувате во краток временски период вашите барање да се разгледуваат посеризоно знајќи ја актуелната политичка ситуација како и најверојатните парламентарни избори?

Самет Скендери:

Јас верувам дека дел од ова застапување ќе вроди со плод. Мислам дека и самото иницирање за трајни и системски решенија веќе значи чекор понапред. Јас верувам дека големите работи секогаш се прават чекор по чекор.

Ако ништо повеќе барем во општествено политичкиот контекст дадовме нова вредност и индикатор за мерење на резулатите а тоа колку секоја акција превземена за интеграција на Ромите ќе донесе трајно системско решеније.

Дали имате партнери кој ги подржуваат вашите цели (меѓународен, фактор, амбасади, мисии, итн) во целокупната идеја за реализација  за посерозни чекори за промени во општеството за ромската заедница?

Самет Скендери:

Да, во оваа фаза, како наш подржувач во процесот на функционалност на мрежата е Мисијата на ОБСЕ. Во оваа прилика благодарам за поддршката за постигнување на саканиот технички и методолошки капацитет. Оваа пддршка засега е договорена до крајот на годината. За наредната година засега немаме договорено кој и во какова фаза ќе не поддржува.

Вашиот став за новиот оглас за Комисијата за заштита и спречување од дикриминација и предлог Закон за неевидентирани лица во матичната книга на родени кој е во законска процедура?

Самет Скендери:

Мојот став околу Огласот за Членови на комисијата за спрчување и заштита од дискриминација е во насока на: Помалите заедници треба да се застапени како членови во оваа комисија. Ромите во оваа комисија треба да има член заради неколку аргументи: Ние сме најдискриминирана заедница по сите основи. Ова е потврдено од скоро сите извештаи и анализи кои се работени во последните 10 години. Во последната година имаше најмалку (3) три случаеви кои најдрско ги дискриминираше ромите.

Додека пак, за Законот за неевидентираните лица во матичната книга на родени сметам дека ова не е Закон со кои се решава овој проблем. Ова е Закон со кој се сака само во моментот обезбедува остварување на права од социјална заштита, образование, вработување и здравсто. На ова прашање уште треба да работиме да им објасниме на сите дека овие луѓе мора да имаат документи за лична идентификација. Државата мора овој проблем да го решава со Закон и закони кои системски и трајно ќе се решаваат појавата на вакви случаеви.

Колку ромската заедница е информирана за вашите чекори која е подршката од нивна страна за системските и трајни решенија?

Самет Скендери:

Ние како мрежа настојуваме да бидеме транспарентни во нашето работење. Од активностите кои ги спроведуваме објавуваме содржини преку социалните мрежи, нашите членки ги информираат нивните членови за тоа што сакаме да постигнеме.

Во измнатиот период имавме и неколку пати прозивања од страна на членови на други здруженија и поединци Роми, прашуваа кои не организирал? Кој одлучувал кои здруженија да бидат во мрежата? и тн.

Во оваа прилика сакам да кажам дека првиот состав на мрежата беше со здруженијата кои беа дел од проектот “Надвор од кругот – невидливи за општеството“ финасиран од ИПА програмата на Европската Унија, на оваа група се приклучија и уште неколку здруженија на предлог од некои од членките во мрежата. Во моментот во мрежата членуваат (15) петнаесет здруженија кои работат на пршања поврзани со ромите.

Ваши идни чекори како мрежа, како ќе пристапите и кои се и очекувани резултати?

Самет Скендери:

Ние како мржа продолжуваме и во 2020 година. Темите за работа дополнително ќе ги договориме а ќе се договориме за пристапот и методологијата како ќе пристапиме. Засега има разговори околу пристапот и методологијата на дејствување на мрежата, што за мене преставува продуктувна работа. Но, едно е сигурно, ние здруженијата членки на мрежата веруваме дека интеграцијата на ромите не е завршена работа и дека има уште многу да се работи.

Вклучувањето на Ромите во општеството е единствено можно само низ системски трајни решенија во општеството и во оспособување на Ромската заедница да ги mainstreaming (вклучи во главни текови) потребите кон генералните заеднички јавни политики во државата.

 

Интервјуто го реализира тимот на 24vaktiBašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime