Sali MemedFebruary 22, 2020
emran_kemalovski.jpeg

2min155

Познато е дека Германија има недостаток на работна сила во многу полиња и индустрии во последната деценија, од медицински сестри и доктори до градежништво и услуги. По глобалната рецесија, германската економија стабилно расте, го зголемува пазарот на трудот, особено кога станува збор за физички работни места.

Цврстите германски плати на тој пазар на трудот за вакви профили се екстремно високи за нашите услови. Како прво, овде се осврнуваме на земјите од регионот каде ние Балканот и Ромите некако традиционално гравитираат кон миграцијата.

Овие трендови ги забележа нашиот втор интервјуиран во оваа серија, Емран Кемаловски , основач и директор на агенцијата за вработување „Венера“, кој вели дека е задоволен што работи со ромските работници кои во Германија се препознаваат како вредни и чесни луѓе.

Според неговите согледувања и истражувања, тешко е да се извлече балканската економија од рецесија; се намалува невработеноста; капиталните инвестиции не се реализираат во планираниот обем и не се вработени голем број работници; големи странски инвестиции полека доаѓаат; странските работодавци се доволно среќни да плаќаат локални плати, и покрај високите плати … има уште многу аргументи. Затоа, финансиските мотиви не се единствениот клуч за наоѓање работа во странство.

„Наоѓам разочарување во системот, на пример, законите, здравството, образованието во регионот, дополнителни елементи кои не гарантираат сигурна иднина. Тоа е причината зошто мојата компанија успешно работи на пазарот скоро осум години. Ги знаеме бројките, ги гледаме трендовите на миграција на трудот и тие воопшто не се розови. Значи, сè додека регионот не се опорави економски, а земјите не се стабилизираат систематски, младите луѓе, а не само нив, ќе ја бараат својата среќа, својата заработка, својата иднина, надвор од сиромаштијата. “

Сепак, Кемаловски отиде на потешкиот начин да се дојде до својата позиција, како и другите ромски претприемачи.

„Јас потекнувам од семејство каде парите секогаш недостасуваа, каде се живееше ден за ден, месец по месец. Но, тоа беше мојата најголема мотивација – да морам да учам, едуцирам и станам личност да се грижам за моето семејство. Таа надеж се исполни кога се запишав на германски и германски на штипскиот универзитет и веќе знаев германски јазик, што ми го олесни студирањето. Ја завршив првата година финансирана од моите родители и тоа е кога добив стипендија за РЕФ. Во меѓувреме, сфатив дека треба да направам нешто со мене, така што на првиот одмор ги подготвив документите што ги испратив до германската служба за вработување за да можам да работам таму за време на летните одмори. Бев пресреќна кога ме примија, имав големи шефови кои ме прифатија како свој човек. После три месеци, се вратив во Македонија со 3000 евра.

Вработени во Агенцијата Венера. (Фото: Емран Кемаловски)

Сепак, неговиот престој во Германија остави подлабок белег врз него и го смени мислењето.

„Благодарение на воспоставените и одржувани врски во Германија од престојот таму, по студиите, успеав да работам како дел од менаџерскиот тим на Бургер Кинг во Баварија, Германија, каде една и пол година работев како личност одговорна за неколку ресторани од овој славен синџир. Искуството, довербата и почитта на работодавачите кон мене ја инспирираа идејата да отворам свој бизнис во Македонија. Разговарав за деловни можности со шеф во Германија кој веќе има над 47 ресторани. Со големо задоволство ја прифати идејата и мојот деловен модел поврзан со регрутирање студенти и персонал за неговите ресторани. Првите чекори беа макотрпна, но мојата упорност и поддршка од германските партнери ја направија мојата компанија ВЕНЕРА бренд и една од најуспешните компании на Балканот на ова поле.

За жал, тој, како и другите интервјуирани, верува дека процентот на ромски бизнисмени е сè уште многу мал и наведува пообјективни причини.

„Мислам дека Глобалната Декада на Ромите не ги донесе посакуваните резултати. Да, во однос на интеграцијата, (не) дискриминација, инфраструктура или слична поддршка на ромските заедници во регионот, има одреден напредок. Сепак, во однос на еднаквиот пристап до пазарот на трудот, треба да се направи уште многу. Па, погледнете насекаде на Балканот и во Европа, генерално, Ромите прават најтешки и најчисти работи – чистачи, канализации, мануелна работа … Политичките претставници треба да направат многу повеќе за целосно интегрирање на Ромите во општествата во кои живеат! “

Неговиот совет е да размислите повеќе за образованието.

„Верувам дека образованието, високото образование за што е можно повеќе млади Роми ќе придонесат за афирмација на потенцијалната и целосна интеграција во системот. Јас, исто така, се залагам за она што порано се нарекуваше „позитивна дискриминација“! Заедно со образованието, постојат и можности да развиваат свои деловни активности, што неизбежно ќе создаде нови образовани генерации на бизнисмени, доктори, уметници, инженери, архитекти, компании … “

Агенција Венера (Фото: фејсбук)

Кемаловски, исто така, заклучува дека регионалните и континенталните ромски интеграции можат да дадат најдобри резултати.

„Ромските заедници, каде и да живеат во Европа, мора да го кренат својот глас за подобро образование, за фер шанса! Само тогаш политичките елити ќе сфатат дека Ромите сакаат да живеат подеднакво и дека тие исто така се борат за подобра и побогата иднина за себе, за своите деца и со тоа и за општеството! “

(портал-udar.net)


Sali MemedDecember 11, 2019
Samet-Skenderi.jpg

1min272

Пред неколку месеци на Иницијатива на Асоцијацијата Иницијатива за социјална промена ИнСоК каде Вие сте член и со поддршка на Мисијата на ОБСЕ, и на неколку реномирани граѓански организации,  формиравте неформнла мрежа за застапување за трајни и системски решенија за интеграција на ромската заедница во Република Северна Македонија.

Кажете ни кој е потикот која е идејата на формирање и делување  на ова неформанла мрежа знајќи го фактот дека досега такви  граѓански мрежи не профункционирале освен на проектно ниво?

Самет Скендери:

Нашите определби како Роми или здруженија на Роми од секогаш се стремеле за иста стартна основа со останатите националности во општеството. Мојата визија, а и, визијата на моите колеги и колешки кои членуваме во оваа мрежа се засноваат на трајни и системски решенија за вклучување и интеграција на Ромите во општеството.

Ние и досега сме имале обиди за заедничко делување и многу пати сме формирале мрежи или сојузи, но секогаш мрежите или сојузите се формираат со посебна цел и активности. Кога завршуваат активностите или кога целите не се реално остварливи нормално е да се бара нешто ново.  Но, јас мислам дека ништо тоа не е страшно, туку напротив, истото секогаш ни го зголемува нашите искуства, а тоа што го правиме во општеството останува забележано и корисно за Ромите.

Оваа мрежа е одговор на моменталната опшествена положба на Ромската заедницата. Денес ние се соочуваме со многу проблеми кои бараат трано и системско решавање. Ромите денес се соочуваат со проблеми како што се: лица без документи за лична идентификација, неурбанизирани населби каде што живеат Роми. Ние повеќе од 10 години се залагаме да имаме член во Комисијата за заштита и спречување од дискриминација или да достигнеме процентуална застапеност во државната и јавана администрација.

Ова се само еден мал број на проблеми кои бараат посветеност и ангажман за да се застапува и донесат трајни и системски решенија. Ние на ваков начин ги иницираме проблемите а нормално останува ова да го решат тие кои носат одлуки во општеството како што е Владата и Парламентот.

Досега имавте неколку средби како и состаноци и работилници, каде највеќе се фокусирате во овој период? Дали имате приоритетни области знаејки дека ромската заедница се соочува со секојдневни проблеми?

Самет Скендери:

Ние во изминатите три месеци имавме неколку активности кои се карактеристични за работа на мрежи. Градевме настап и капацитет за застапување. Се договоривме за (4) четири најизразени проблеми во општеството. Се договоривме дека најистакнати проблеми во општеството кои во моментот бараат застапување и иницирање посебен општествен ангажман се:

Лицата без лична документација, неформализираните, неурбанизираните ромски населби, ниското процентуално учество на ромите во државната и јавната администрација како и немање на Ром или Ромка како член во комисијата за заштита и спречување од дискриминација.

Во однос на овие проблеми ние подготивме наши пишани мислења засновани на факти и аргументи кои се случуваа во опшеството последните години и истите ги образложивме на работен состанок со Меѓупартискта парламентарна група за Ромски прашања во Република Северна Македонија. Донесени се заклучоци од страна на пратениците, членови на Меѓупартискта парламентарна група за Ромски прашања во Република Северна Македонија и ние се надеваме на одредени резултати за наредниот период.

Како планирате да делувате со какви механизми ке пристаипете ко решавање на овие приоритетни области на вашата мрежа?

Самет Скендери:

Нашиот начин на делување е на база претходна договорена методологија за застапување. Истата се заснова на три столба. Првиот столб го сочинуваат здруженија кои работат со заедницата и истите ги идентификуваат проблемите, споделуваат информации и ги одразуваат мислењата на Ромите заегнати со проблемите.

Вториот столб е составен од здруженија кои работат на истражувања, анализи засновано на докази и истите го артикулираат мислењето на Ромите низ продукти за застапување.

Третиот столб се здруженија кои имаат знаења за застапување и застапуваат со факти и аргументи кои ги договараме на наши заеднички работни средби.

Формите на кој начин ќе делуваме секогаш се дискутабилни и тие се договараат, но во зависност од многу фактори се трудиме да одбереме најсоодветна форма за делување. Јас лично мислам дека тие се помеѓу “тивки поврзувачи“ до “бунтовни критичари“ за спроведувањето на општествените, политичките промени за еднаква стартна основа на Ромите со останатите заедници во општеството.

Имавте неколку средби со новинарите  како и со интерпарламентарната група импресиите од средбите и колку можат да се заложат заеднички да ги решавате системски проблемите?

Самет Скендери:

Јас секогаш настојувам реално да ги гледам работите. Но секогаш сметам дека наша задача како граѓански организации е да ги иницираме проблемите за решавање, да понудиме наши решенија, да сработиме некоја пилот фаза од решенијата и да ја предложиме на општеството како пракса да продолжи низ системско трајно решение кој ќе овозможи подобра состојба и иста стратна основа на Ромската заедниица со останатите заедници во општеството.

Од активностите кои досега ги спроведовме јас лично многу сум задоволен. Инициравме решенија за трајни системски решенија. Упативме наши мислења и гледишта за предлог на Законот за неневидентирани лица во матичната книга на родени, го актуализиравме прашањето за легализација на населби каде што живеат Роми посебно со почитување на Виенската декларација за легализација на неформалните населби.

Дадовме поддршка на Декларацијата од Ползен во Полска за интеграција на Ромите во општествата а воедно го актуализиравме пршањето дека и ние сакаме да партицираме во институциите како членови во работни групи и комисии а воедно и како вработени како државни и јавни административци.

Дали очекувате во краток временски период вашите барање да се разгледуваат посеризоно знајќи ја актуелната политичка ситуација како и најверојатните парламентарни избори?

Самет Скендери:

Јас верувам дека дел од ова застапување ќе вроди со плод. Мислам дека и самото иницирање за трајни и системски решенија веќе значи чекор понапред. Јас верувам дека големите работи секогаш се прават чекор по чекор.

Ако ништо повеќе барем во општествено политичкиот контекст дадовме нова вредност и индикатор за мерење на резулатите а тоа колку секоја акција превземена за интеграција на Ромите ќе донесе трајно системско решеније.

Дали имате партнери кој ги подржуваат вашите цели (меѓународен, фактор, амбасади, мисии, итн) во целокупната идеја за реализација  за посерозни чекори за промени во општеството за ромската заедница?

Самет Скендери:

Да, во оваа фаза, како наш подржувач во процесот на функционалност на мрежата е Мисијата на ОБСЕ. Во оваа прилика благодарам за поддршката за постигнување на саканиот технички и методолошки капацитет. Оваа пддршка засега е договорена до крајот на годината. За наредната година засега немаме договорено кој и во какова фаза ќе не поддржува.

Вашиот став за новиот оглас за Комисијата за заштита и спречување од дикриминација и предлог Закон за неевидентирани лица во матичната книга на родени кој е во законска процедура?

Самет Скендери:

Мојот став околу Огласот за Членови на комисијата за спрчување и заштита од дискриминација е во насока на: Помалите заедници треба да се застапени како членови во оваа комисија. Ромите во оваа комисија треба да има член заради неколку аргументи: Ние сме најдискриминирана заедница по сите основи. Ова е потврдено од скоро сите извештаи и анализи кои се работени во последните 10 години. Во последната година имаше најмалку (3) три случаеви кои најдрско ги дискриминираше ромите.

Додека пак, за Законот за неевидентираните лица во матичната книга на родени сметам дека ова не е Закон со кои се решава овој проблем. Ова е Закон со кој се сака само во моментот обезбедува остварување на права од социјална заштита, образование, вработување и здравсто. На ова прашање уште треба да работиме да им објасниме на сите дека овие луѓе мора да имаат документи за лична идентификација. Државата мора овој проблем да го решава со Закон и закони кои системски и трајно ќе се решаваат појавата на вакви случаеви.

Колку ромската заедница е информирана за вашите чекори која е подршката од нивна страна за системските и трајни решенија?

Самет Скендери:

Ние како мрежа настојуваме да бидеме транспарентни во нашето работење. Од активностите кои ги спроведуваме објавуваме содржини преку социалните мрежи, нашите членки ги информираат нивните членови за тоа што сакаме да постигнеме.

Во измнатиот период имавме и неколку пати прозивања од страна на членови на други здруженија и поединци Роми, прашуваа кои не организирал? Кој одлучувал кои здруженија да бидат во мрежата? и тн.

Во оваа прилика сакам да кажам дека првиот состав на мрежата беше со здруженијата кои беа дел од проектот “Надвор од кругот – невидливи за општеството“ финасиран од ИПА програмата на Европската Унија, на оваа група се приклучија и уште неколку здруженија на предлог од некои од членките во мрежата. Во моментот во мрежата членуваат (15) петнаесет здруженија кои работат на пршања поврзани со ромите.

Ваши идни чекори како мрежа, како ќе пристапите и кои се и очекувани резултати?

Самет Скендери:

Ние како мржа продолжуваме и во 2020 година. Темите за работа дополнително ќе ги договориме а ќе се договориме за пристапот и методологијата како ќе пристапиме. Засега има разговори околу пристапот и методологијата на дејствување на мрежата, што за мене преставува продуктувна работа. Но, едно е сигурно, ние здруженијата членки на мрежата веруваме дека интеграцијата на ромите не е завршена работа и дека има уште многу да се работи.

Вклучувањето на Ромите во општеството е единствено можно само низ системски трајни решенија во општеството и во оспособување на Ромската заедница да ги mainstreaming (вклучи во главни текови) потребите кон генералните заеднички јавни политики во државата.

 

Интервјуто го реализира тимот на 24vakti


Sali MemedNovember 24, 2019
Rahim.jpg

1min215

Palo 30 bersh o režiseri thaj o protagonisti bashi romani kultura o Rahim Burhan sine ko Skopje ko Teatarsko festivali –  Garavde muja.

Jejake sinele thaj jek tribina e kulturakere amalencar ko Skopje ki izložba ki Šutka kote so khedingepe ko jek than o tetatareskere bukjarne te diskutirinen bashi o hali kote arakelape ko akava momenti o teatar ko Roma thaj savi prespektiva isilen.

O Rahim Burhan ko jek kurko kobor so sine akate ki khedin e romane asocijacijaja Romano Ilo sinele pobut dikibe uče manushencar ko institucije ki Utarali Makedonija kote so kergjape lafi sar shaj i them te del pobari arka ko fundiriba profesionalno teatar thaj kulturakere insitucije.

Aso o Rahim Burhan tribul avgo te oven jekipe ko Roma palo odova te rodelpe profesionalnost mashkar ko Roma, pa institucijakiri saporto kote so ka ovel so te nudine. Ko jek vakerela kaj nacionalna kulturakere romane institucije si taro baro dzandipe bashi o Roma ki RSM odolske agjar bajrarelape thaj o romano indetitet , tradicija, kultura, obichaija itn.

Diken pobuter ko Intervjue ko avutno video…


Sali MemedJuly 28, 2019

1min893

Jesin Asan  si chavo kova so kelela taro tiknipa video igre ouma akala duj bersha profesijalno kelala fortnite.  Khelela ko pobuter turnejra ko Balkan thaj ki Evropa. Ki S.Makedonija si 13than numa ko Skopje si 3 than taro pase 250 dzene.

”Dzi akana kelgum ko 50 turnejra numa jeke poeneske ka astav ine prvo than kote I nagrada sine 150€ “, vakerga o  Jesin Asan.

Jeke bersheske o Jesin Asan uspengja te kuvel  ko top profesionalcija ki akaja igra soj tani pendzardi ko celo Sumnal FORTNITE!.

O jesini tano motivacija basho terne Roma ki komuna Suto Orizari koj najise kelena Fortnite.

Avutne plani tane te ovol ko prvo than ki rank lista ko Fortnite.

Pobuter ko interviju e Jesin Asan ko nekobor puciba sar pocmina, so I motivacija so ponodorik?

Hazrigerkja: Senat Elez thaj Kenan Jašar


Sali MemedApril 4, 2019
Stevo-vs-Gordana-1280x534.jpg

2min422

Eksluzivno salde ko 24 vakti intervjua e kandidatencar bashi prezidenti Stevo Pendarovski teloikerdo taro SDSM thaj okandidati taro Vmro-Dpmne Gordana Siljanovska Davkova.

Ko akava intervju shaj dikena  lafikeriba bashi romani khedin ki Severna Makedonika ko nekobor nute.

  • Kana ka len i funkcija Prezidenti dali ka bajraren o numero taro Roma ko lengere Kabinetija dikindoj kaj ko akava momenti isi salde jek romani ko sektor odnosi so javnost?
  • Ko Pire ingerencije sar Prezidenti dali ka naznachinen romen ko thana kote so dena lengere nadleznostija te predlozinen ki Armija, ko Sudski sovet, Radiodifuzija, Agencija bashi razuznavanjethaj javera thana ko ikeribe taro Prezidenti ki them ?
  • Dali  trujal minimanla ingerencije so isilen ki inkluzija thaj integracja e romengir ko sasoitnipe ka istelmakeren piro avtoriteti te keren akcije, rekomandacije, nasoke kori poshukar keriba o dzivdipe e romengere ki Severna Makedonija?
  • Sar dikena o alusariba sar ka nakel dali sijem bare bashi fer thaj demokratikane alusariba te ikera?
  • Savo motiv thaj povik ka den  e romane zaednica dikindoj kaj si razocarimi taro akanutno status e romengoro ki them sar ka kheden lengere avazja thaj soja ka motivirinenlen te ikljon te den plo avazi ?

Akala si nekobor puchiba taro  kotor taro javera save si kerde salde bashi romani khedin ki Severna Makedonija.

O intervjua shaj dikenalen taro solduja kandidatija ko 8 April ko mashkardzijaneskoro dive e romengoro

Eksluzivo salde ko webtv 24vakti jekutno romano webtv medium ko Roma ko Balkan

 

Tim 24vakti


Sali MemedJanuary 17, 2019
safe_image.jpg

1min816

Актерката која се претворила во акција се наоѓа во Италија, каде што се обележани анти-ромските ставови. Таа ги користи перформансите и поезијата за да ги промени перцепциите на Ромите.

На сцената над возбудлива публика, зборовите на Дијана Павловиќ ја пополнуваат Пјаца дел Дуомо во Милано, Италија. “Сега и засекогаш се спротивставувам!”, Таа вика, завршувајќи страшно читање на песната на Ери Де Лука “La notte degli zingari” или “Ноќта на циганите”. Песната е потресна прераскажаност на геноцидот на Ромите за време на Првата светска војна II, кога околу 3.000 починале во една ноќ во Аушвиц во 1944 година.

Публиката дава жестоки аплаузи на г-ѓа Павловиќ, активистка на театарска актерка, која е една од највидливите членови на италијанската ромска заедница. Публиката пука во вознемирено пеење на “Бела Цао”, италијанска народна песна и химна на антифашистичкото движење.

“Ромското движење во Италија и цела Европа расте. Тоа е организирање, а ние победуваме во поширокото движење против овој ужасен период, овој црн период на расизам “, вели Павловиќ во интервјуто за” Монитор “, нејзиниот глас изнемоштен од нејзиниот настап.

Павловиќ се обидува да го смени начинот на кој Италијанците комуницираат и гледаат една од најстарите малцинства во земјата. И работи на зајакнување на политичката застапеност на Ромите. Таа се кандидира за неколку канцеларии, и иако таа беше неуспешна, таа смета дека кампањите помогнаа во преструктуирање на стереотипите на Ромите. Знаејќи дека таквата работа е во тек, таа е исто така меѓу оние кои го промовираат политичкиот менторство за младите Роми.

Нејзиното читање поезија, на голем протест на италијанската Демократска партија, беше за време на зафатен викенд за нејзината последна есен. Таа, исто така, помогна во организирање на ромски концерт и митинг против вицепремиерот Матео Салдини, кој зазеде тврд имиграциски став.

Во срцето на она што Павловиќ го прави е желба Ромите да бидат горди на нивниот идентитет.

“Дијана е некој кој има одредена власт”, вели Маркос Андраде, координатор на РОМЕД, програма преку Советот на Европа која посредува меѓу ромските заедници и локалните власти. “Како актерка и политички актер во јавната сфера, таа е инспиративен пример за жените Ромки. Таа беше вклучена од моментот кога почнавме [во 2012] како олеснувач, а потоа и како наш национален програмски офицер”.

Погледи на Ромите

Дискриминацијата против Ромите, како во Италија, така и во Европа пошироко, не е ништо ново. Околу 12 милиони жители живеат во Европа, а Советот на Европа проценува дека ромското население во Италија е 140.000. Студијата од 2014 година која ги мери ставовите на Ромите во седум европски земји покажа дека Италијанците биле најжестоки од малцинството. Осумдесет и пет проценти од земјата имаа неповолен став кон Ромите, според Истражувачкиот центар Пју. Ниту еден Ром не поседува локални или национални канцеларии во Италија, иако има три претставници на Ромите од други земји во Европскиот парламент.

Сегашната клима во Европа исто така вклучува и пораст на популизмот и предизвикувачки услови за мигрантите. Во Италија тешката имиграциона политика на Салдини, како и премиерот Џузепе Конте, се популарни. Италијанските пристаништа ги одбија бродовите што носеле мигранти и бегалци од Северна Африка. И неодамна донесен закон го олесни депортирањето на мигрантите и дозволи италијанско државјанство да биде одземено ако емигрант е осуден за тероризам.

Непријателството кон мигрантите, исто така, се чувствува од страна на малцинствата во Италија, вклучувајќи ги и Ромите. Овој минатиот јуни, Салдини повика на попис на Ромите и вети дека ќе ги депортира оние кои не се италијански.

Како мај избори за пристап на Европскиот парламент, Ромите од целиот континент се подготвуваат да ги избираат кандидатите и да добијат политичка застапеност.

“Ромите се најголемото транснационално малцинство во Европа и тие можат да бидат европски политички актер со многу демографска сила”, вели г-дин Андраде. “Ако ги составиш гласањето на Ромите во Европа и во ЕУ, ќе достигнете големината на средно-членка”.

Павловиќ не размислуваше многу за своето ромско наследство пред да се пресели во Италија. Србинот мигрирал во Италија во 1999 година за да продолжи со кариерата на сцената. Учествувала на италијански јазик, таа се создаде име за сцена на изведувачки уметности во Милано.

Таа ја следи нејзината трансформација од актерка во ромски активист до 2005. Тоа беше неколку дена откако еден италијански весник објави преглед на нејзиниот настап во драмата на Џинот Жене, “Слугинките”, и таа беше пренатрупана со телефонски повици и посети.

Оние надвор од нејзиниот театар не беа навивачи на мобинг или талентирани извидници. Тие беа организатори и лидери на локалната ромска заедница, со желба нејзината помош да го привлече вниманието кон нивното маргинализирано постоење.

“Тие ме замолија да направам претстава за” Перомош “, Холокаустот на Ромите”, се сеќава Павловиќ. “Реков дека тоа е одлична идеја. Имав култура, неопходен идентитет и почнав да работам на тоа. ”

Наскоро по операта Номади, една од најстарите ромски здруженија во Италија, побара од неа да биде посредник за ромските деца во основното училиште во Јапонија. На првиот ден како посредник, таа стана свесна за тоа колку длабоко стигмата против Ромите се одвива во Италија.

“Отидов во училиштето, а децата доаѓаа во автобус од ромски камп. Надвор од автобусот е напишан “pulmino Rom” – ромски автобус. Сите излегуваа од овој автобус, но сите беа Италијанци. Никогаш порано не сум почувствувал ова ниво на дискриминација “.

Од 1965 до 1980-те години, последователните христијански демократски влади создадоа посебни одделенија за ромските деца во италијанскиот јавен училишен систем. Застапниците на Ромите велат дека политичката одлука има трајни последици врз ромските образовни стандарди.

“Сфатив дека внатре во овој вид механизам – училишта [и невладини организации] – нема излез. И затоа реков: “Добро, сакам да правам политика, бидејќи ова е прашање на политика”, вели таа.

Павловиќ официјално влезе на политичката сцена во 2006 година, кога беше номинирана за Градскиот совет на Милано. Во 2008 година, таа беше номинирана за италијанскиот парламент, а потоа и за Европскиот парламент во 2011 година. Ги изгуби сите три трки, но укажува на пошироко значење на кампањите.

“Јас бев првиот кандидат за Роми на национално ниво … Време е да ја растурам оваа идеја во Италија дека Ромите се само способни да покажат дека можеме да учествуваме во политичкиот живот на општеството”, вели таа.

Не само што Павловиќ има за цел да им помогне на Ромите да добијат глас во Италија. Таа, исто така, сака да ги поврзе со Ромите ширум Европа, и за таа цел таа е основач на Европскиот Ромски институт за уметност и култура во Берлин. Покрај тоа, таа помогна во организирањето на протестите на 2 август во италијанските амбасади низ Европа против политиките на Салвин за третманот на Ромите.

Жељко Јовановиќ, директор на Канцеларијата за ромски иницијативи на фондациите “Отворено општество” во Берлин, укажува на тоа дека работата на Павловиќ дејствува како мост меѓу младите ромски заедници во различни европски земји. “Дијана се бори со тешка битка за многу долго време, и гледаме чувство на надеж дека има и други луѓе околу неа и растечка поддршка од ромската заедница за оваа борба”, вели тој.

Тековниот фокус на Павловиќ е да се создадат академии кои можат да ги развијат младите ромски лидери во политички кандидати. Еден член на нејзината нова академија е Фиорело Мигел Леббиати, активист за човекови права од Тоскана, Италија. Г-дин Леббиати е Синти, која е етничка група поврзана со Ромите. “[Павловиќ е] голем лидер”, вели тој. “Таа ни даде храброст, и таа може да ни помогне во секој вид проблем што можеме да го најдеме на нашиот пат”.

Неговиот дедо бил затворен во концентрационен логор во Италија за време на Втората светска војна поради неговиот идентитет на Синти, и дека историјата е фактор во желбата на Леббиати да ја организира италијанската ромска заедница.

“Се чувствувам како партијано [партизанска] 2.0. Не мора да се борам со оружје, но морам да се борам за иднината на Италија со вклучување во политиката “, вели тој.

Настојувањето на академијата на Павловиќ е дел од едно пошироко движење низ цела Европа, во кое т.н. ромски политички училишта се ангажираат со една генерација што е поагресивна за својот идентитет и место на континентот. Некои училишта во Босна и Херцеговина веќе постигнаа успех во изборот на ромските кандидати.

“Нашите деца се нашата морална одговорност”, вели Павловиќ. “Ако станеме посилни, ако имаме политичка моќ што ќе ги застапува, тогаш исто така ќе им биде полесно да излезат и да се прифатат како Роми”.

Превземено од https://www.csmonitor.com/layout/set/amphtml/World/Making-a-difference/2019/0116/Dijana-Pavlovic-works-to-give-the-Roma-a-more-political-voice?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR02QeJ3PnrBJJ6fOL6g8ds4A3V2aWIAj51hu80TvXU7JPkA-y_VU4sLEOs


Sali MemedNovember 1, 2018
Samka-11-1280x720.png

1min491

Ko  eksluzivno intervju so kergjale o deputati thaj lideri ko Pcerm Samka Ibraimovski bashi 24 vakti lipargja kaj ko akava momenti i Makedonija arakelape ki jek faza kote so amen sikavaja amaro lojalnost kori i them ko akala emocijonalna momentija thaj aniba dekretija istorisko basi ki phuv kote so dzivdinaja.  Numa tibul te dyanen o manusha save so legarena aakaja them kaj o Roma nae integririme ko opshtestvo  o Roma isilen problemija ko sakovadiveskoro dzivdipe thaj konechno tribul te kerenpe serizona proektija ko poshukar dzivdipe e romengoro ki them.

Mashkar javer vakergja kobor taro baro dzandipesine leskoro avazi ko aniba o deketija bashi o praviba i konstitucija ki Makedonija sebepis soske si kotor tari komisija bashi ustavna puchiba ko Makedonijakoro khedipe .

Diken ko eksluzivno intervju e deputateja Samka Ibraimovski pobuter.


Sali MemedOctober 4, 2018
Sabina.jpg

2min713

I Senada Sali si Internacionalno pravniko manušikane niamenge, feministi thaj organizatori e jekhinake an i Republika Makedonia.
Ko momento si aktivitetea an i internacionalno jurisdikciakiri organizacia ofisoa an i Budimpešta o Europakoro centro bašo romane hakoa (ERCC)Reslja buteder phuraskao sar so si ternengoro leiba than an i USAID makedonia , thaj džanela thaj kerel buti an o 7 čhibja.
Kerel buti an o aktia ko hakoa e preperutnenge tari romani jekhin an i Europa anglal e Europakoro Kriso manušikane hakoenge tahj nacionalno em internacionalno Krisoa.

Ake tikno artiklo taro olakoro intervju vash o protalo Janakiznae:
Ko institucie phanlipaske an i Makedonia isi praktika te toksirinen metadonea e Romen so si an o phanlipa thaj na ko vakti te den medicinakoro suporto resarinaja te filtririnel pe o organizmo taro toksirimo phanlo Rom e toksiko antagonisto , so anel dži ki situacia meripa, thaj paradoksalno ko sa akava , vakerel bašo Janakiznae o pravniko Senada Sali , so an o ni jekh taro aktia so oj akceptiringja len , i muli persona na sine notirime sar persona so lela metadonsko terapia anglutne thaj ko momenti kana sine an o phanlipa. I upreder dendi doza taro teroro thaj policiakoro brutalno maripa upral o Roma , namanušikano thaj nahumano tretmano upral o Roma an o phanlipa, ofisia thaj korektivno centroa , retorika tari natolerancia thaj aktia kerde sar natolerancia mujal o Roma , segregacia an i edukacia si majbare problemoa ko aktia so oj kerel buti kana olen oj akceptirinel ko lakoro aktiviteto an o Europakoro Centro Romane hakoenge.

O sasto intervju šaj te drabaren le an o akava linko: http://janakiznae.mk/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime