Kjani IbraimDecember 20, 2017
FERKI-DEMIROVSKI-BEONTEL-24-VAKTI-1-1280x720.png

3min2521

Intervju Ferki Demirovski: „O Roma isilen biznismensko ruhi, numa adava valjanela te bajrarelpe educiribaja“.

Ferki Demirovski

Ferki Demirovski si tari diz Delčevo, kova si sukcesivno Romano biznismeni, kova so ple firmaja hazrkerge jek inovativno produkti kova so lela than ko kurko taro pobuter kontinentija astaribaja kotor taro kontinentija sar so si Afrika thaj Azija.

Ferki Demirovski šhurakerga plo educiribe taro Skopje agorkeribaja maškarsiklojbaskoro educiribe, a  dzikote o fakulteti agorkergale ko Khoranipe.

Leskiri fima phiravela anav „BEONTEL“ kova so kerge inovativna mobilna telefonija mangipaja te oven dostapna ko phuvja sar so si: Hong Kong, Vietnam, Brego taro Sloneskoro kokalo ki Afrika jali Ivory Coast.

Akaja firma šhurakerga bukaja taro Dubai kote so ate ikerenape but biznisija thaj na pukinena danoko, adaleja so adava si but šukar bašo kurko.  I firma “BEONTEL” o proizvodstvo akale telefonenge kerela le ki Kina, ko Hong Kong, a o marketing thaj i logistika kerelape ko Dubai.

„BEONTEL“ ko Dubai khuvga maškar o top 5 paš ki bari konkurencija taro bare firme,  kova so dikhlaerlape sine majšukar inovacija jali ideja, a ola dobinge o 4-to than.

Ferki Demirovski vakergamenge kaj i ideja si leskiri, numa palo sekova sukcesivno manuš bešela thaj leskoro timi, adaleja so našti reselpe dzi ko sukcesije korkori.

Ov dopherga kaj šhurakerga te kerel buti e Romenge preka  ko pobuter biradzakere thaj radzakere organizacije, sine konsultatni ko pobuter ministeriumija, thaj vakerga kaj valjanela uvek te ovel tu ideja adaleja te taminirinetut korkori tut, te šaj sikave e javere dzijanenge da bilo save te oven, kaj šaj o Rom da te ovel sar lende barem minimum, a thaj ko jek but po sukcesivno ponadari da, vakeribaja kaj o Roma isilen o biznismensko ruhi thaj o kreacije, numa adava valjnela te bajrarelpe e educiribaja, sebepi so o educiribe si majimportantno faktori thaj dela arka ko sposobnostija, veštine thaj  prezentiribe i ideja, adelaja so ka šaj te khuven ko kurko thaj ko krugo taro biznisija.

Dikhen pobuter ko intervju e Romane sukcesivno biznismeneja:


Sali MemedDecember 17, 2017
thumbnail_Photo0007-1-1280x693.png

1min3174

16/12/2017 Интервју со Самуел Абукаја (Ерусалим – Израел)

Самуел Абукаја  франкофон роден 1969 на југот на Франција во близина на градот Монтпелје.На 18 годишна возраст се стекнува со изреалско државјанство, и се преселува во Израел во Ерусалим каде живее и работи и се занимава со истражувањето на Тората, кој според него ги отвара тајните за изгубените израелски племиња меѓу кои тој верува дека Ромите се Сименово племе кој припаѓал на 12 – те Израелови племиња. Во ноември ова година организирал прв јудејско – ромски форум каде ги образложил своите досегашни истражувања за потеклото на Ромите. Ова тероија според Абукаја е вистинска експлозија, за која Евреите не се баш подготвени.

М.С Живеете во во еден од најсветите градови на земјината топка во Ерусалим, како дојдовте до идеја и од каде црпите материјали со кои докажувате дека Ромите се изгубеното Сименово племе?

С.А Случајно. По враќањето во Франција на 21-годишна возраст, живеев авантуристички живот многу патувајќи, едноставно ме влечеше такво патешествије кое не било набљудувачко. Во 2003 година серија настани ме вратија во јудаизмот и откако го ликвидирав мојот бизнис во Франција, се вратив во 2005 година да живеам во Израел за да ја научам и да ја разберам Тората за која не знаев многу. Откако сфатив дека никој нема да ми ги даде одговорите на основните прашања што ги имав за Тора, решив да ги користам приватните детективски атрибути што ги имав во текот на 7 години во Франција за да ги испитам оригиналните текстови на Тората, коментари и други записи на мудреците од Израел. Посветувајќи голем дел од моето време наидов на многу одговори кои беа пронајдени како осветлени сенки меѓу кој открив преку Тора и работи кои ги поврзуват Ромите кои мене ми биле познати во Франција, пред се на нивните обичаи и културни традиции блиски со Евреите.

М.С Кои докази ги имате со кој ќе докажете дека Ромите навистина се Сименовото племе?

С.А Постојат многу докази во Тора кои потврдуваат дека Ромите се потомци на племето Симеон, но да се објаснат и откријат овие елементи мора да се пристапи мудро и прогресивно, бидејќи објаснувањето присилува да објасниме други директно поврзани факти со кои би можеле да ги стабилизираме темелите на јудаизмот онака како што го применуваме денес. Знаеме дека Ромите доаѓаат од Сименовото племе според книгите на Битие, Броеви, Летописи и Книгата и на Естера.

М.С Според вас по што се слични Евреите и Ромите?

С.А Од она што го гледаме, како и средбите , Ромите тие најчесто наликуват на Курдите што ги познаваме во Израел, но тоа не мора да ги променат нештата. Со текот на годините, тие ја изгубија практиката и се вклучија некои не-Израелски елементи.

М.С Во еден мој интерву со господинот Јосип Абитан рабин во Ница Франција на ова тема , ми кажа дека е можно некој да има Еврејско потекло доколку ги следи барем дел од законите и ја познава Тората. Што милсите за ова, дали е потребно да се познава Тората и да се следат дел од законите на Мојсие за да се биде Евреин.

С.А Како што вели француската поговорка, “навиката не го прави монахот” религијата или царината доколку не докажат дека нешто имат во себе . Многу не-Евреи во Израел го преферират јудаизмот и многу Евреи не го практикуваат, па дури се антирелигиозни и антиеврејски .

М.С Во Израел сеуште владее одбивност кон ова група, дали доколку се докаже дека ова најмаргинилизирана група во светот е со еврејско потекло изреалците и светот ќе ги сменат негативните сваќања кон своите браќа односно кон Ромите ?

С.А Не верувам во вонземјани или летачки чинии од друг свет, освен летачките чинии кои тајно биле направени од страна на Фолксваген за нацистичка Германија пред повеќе од 70 години, дури и ако овие мрачни проекти биле во можност да продолжат до овој ден за слични мрачни цели еден ден ке бидат откриени и осветлени.

М,С И на крајот чија била идејата за одржување на Еврејско – ромски форум во Ерусалим, што се постигна и кои се идните чекори и активности на овој форум?

С.А По првиот Форум, ќе има серија состаноци со сите групи на Роми ширум светот. потоа, вториот Форум ќе биде многу поголем од првиот.

Интервјуто со Сауел Абукаја го водел Мозес Соломон (Мухаџер Сулејман)


Kjani IbraimNovember 20, 2017

3min487

Milutin Staničič: Sarine te kera networko dejbaske arka.

Milutin Stančič kova si direktori ki uprava bašo anglodzajbe e čhibjenge e khedinengje ko intervju baši 24vakti.mk vakerga kaj i Romani khedin kerga baro admi angle e ulajbaja stipendije thaj adava si jek baro sukcesi.

Adava so sekirinela le si o hali tari Romani čhib  taro pobuter sebepija sar so si taro govrementeskoro sektori, taro politikane prestavnikija,tari uprava, sa dzi ko Ministeriumi bašo educiribe thaj nauka isilen različno dikhiba bašo hali kolea so arakhela pe i Romani čhib.

Sa dzi ko timi kova so prijavinelape ko konkursija, o nanibe putstikija, aghar o založiba bašo  prevodija taro I sa dzi ko IX klasi thaj implementacija baši redovno  nastava so prema leskoro dikhiba isile različno pristap thaj nane jasno slika bašo sa adava.

Ov vakerga  kaj ko avga kontaktija e ministereja bizo resor Samka Ibraimovski thaj leskere kabineteja, barabar e biradzakere organizacijencar iniciringum jek dikhiba thaj gndinava kaj ka ovel ko masek Dekemvri thaj valjanela te ovel realizirimo te šaj te arakhelpe čačutni slika bašo akava problemi.

O direktori Stančič ko plo angžami ko jek fizičko dikhiba ko dizja Prilep thaj Bitola arkhlape ko hali thaj ko rodibe taro jerije bašo sikljojbe o Alusaribaskoro predmeti, numa prema ko leskere analize bašo adava nane kadar bašo adala dizja, iako o jerije rodena adava thaj valjanela lenge, ko jek šaj rodena javera da jerieja ko javera dizja šaj adarai da tano asavko o hali soj tano sekiribaske.

Ko pučibe ko savo hali tano akana i Romani khedin ko pole taro educiribe, o direktori Stančič vakrga kaj si adava najasno slika oleske panda, thaj isi pobuter problemija sar so si administrativna pokazatelija, problemi e čhavencar irame taro stranstvo, isi but problemija ki akaja khedin soske o problemi si but ranlivo thaj osetlivo, adaleske valjanela te kera jek  networko te šaj rešina o problemi e Romane khedinjakoro.

„Sa o aktivnostija ka thavden ponadari, ka ovav ki komunikacija e instituciencar thaj ka založinaman ko tereni te šaj rešinelpe  thaj cidenpe o problemija“ vakerga Milutin Stančič, direktori e upravake bašo razvibe thaj anglodzajbe e educiribaske e čhibjengoro e khedinenge.

pobuter dikhen ko intervju:


Sali MemedNovember 17, 2017

1min495

Amari ekipa taro 24vakti angleder nekobor divesa sinelen intervju e Romane fudbalereja Emil Abaz o sine kerdo ko vakti kana kerenape sine potgotovke bashi kvalifikacije so kelenape ki Polska.
Palo  duj utakmice i Makedobnija u19 kote so kelela o Emil Abaz nashavgja tari Polska 0:4 thaj tari Severna Irska 1:2. Tajsa kelela so Emil AbazSlovachka kote so nashavgepe o sajdipe te ovem mashkar o duj so ka kelen ko Evropsko prvenstvo dzi 19 bersh.
Amaro chavo  kelgja sa o mechija 90 dakikija thaj sine jek taro majshukar ki Makedonijakiri reprezentacija, numa bezahaske nasavge duj mechija tajsa kelena panda jek.

Diken eksluzivno intervjue romane najbare talenteja ko momenti ko Fudbal Abaz savo kelela ko akava momenti ko Dinamo Zagreb thaj isile jeke bersheskoro Kontrakti akale klubeja tari Hrvatska.

Pobuvleste diken ko Intervju ko amaro portali…

 


Sali MemedNovember 17, 2017

2min358

O Roma tane siguriteteja ki akaja phuv si lengiri jekajek sar amari amen sijem ko jek than thaj si daj amenge i Makedonija sar e albanconge agjar thaj e romenge thaj javera etnikumija mashkar javer vakergja, o lideri taro SDSM o Zoran Zaev ko intervju bashi 24vakti.mk

Ko puchiba dali si i Makedonija dzala ko binacionalno koncepti thaj them kote so salde kerelape lafi bashi duj etnikumija Albancija thaj Makedoncija o Zaev vakeribaja kaj akava opstestvo sarinenge bizo thaj o Roma neka custvinepe but shukar odoleja so i ola tane kotor taro procesija ki them kote so ka integririnalen.

Mashkar javer o Zaev vakerela kaj o terne Roma ka oven ko leskere programe chivde kote so ka lelpe than taro intelektalcija Roma save so si educirime thaj akate te ikeralen te na dzan avrijal tari Phuv mora te koristina lengee kapacitetija bashi poshukar sarinenge ki Makedonija.

Jekajek vakergja kaj ki izvrsna vlast ka chivel manushen ko adala tane save so direktno ka vlijajnel ko kreiriba politika bashi o Roma sar thaj pobare ingerencije ki Them bashi integracija e romengiri.

Ko lokalno nivelo dengja negde adzikerelape septemvri ja oktmvri te ikerenpe lokalna alusariba thaj akansek ko puchiba sao profili taro dizajkoro serutno ka ikeren o Sdsm vakergja kaj o dzijani savo ka birinel kaske ka de pobuer shajdipe taro lokalno nivelo olen ka ikerel o SDSM.

Salde odova mansuh te ovel educirimo thaj te ovele dzandipe te kerel odova..

Diken pobuter ko Video intervju e prezidenteja taro sdsm Zoran Zaev…

 


Sali MemedNovember 17, 2017

2min364

Vjolca Mbiara: Džanav kote avava thaj kobor udžarena man

I albanikani si miri dajakiri čhib, numa havav thaj makedonikani a an i ordinacia ka ovel aver personalo thaj džanava kaj ka ovel amen lačhi komunikacia.

An i ambulanta an o Šuto Orizari , kote lungo berša napalal na sine ginekologo ko sig vakti ka kerel buti i doktorka Vjolce Mbiara, vjolcaspecijalisti -ginekologo tari Albania so an i Makedonia avel taro familiarno faktoria.

Aso i havljarin o doktor Mbiara trubul sine te startujnel bukjaja palo 10 berša bizo ginekologo, o pacientke taro Šuto orizari ka trubul te udžaren salde panda jekh kurko definitivno te resen kontinuirimi sastipaskiri protektibva soske i formalizacia bukjake si ki agorutni faza.

O aktiviteto tari i doktorka Vjolce Mbiara ka ovel savakteskoro faisali e lungoberšeskoro problemo, a oj džanel kote avela thaj sar udžarena ola.

Oj korkoro si daj duj čhavenge thaj vakerel te sine šartia sako familia trubul te ovel len po 3-4 čhave.

 Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime