Sali MemedNovember 28, 2018
fondot-za-zdravstveno-1.jpg

1min98

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 5/2018
за засновање на работен однос на определено време од 1 (една) година.
Фондот за здравствено осигурување на Македонија објавува оглас за
вработување на 81 (осумдесет и еден) извршител на определено време од 1

Повеке на линкот:

https://www.fakulteti.mk/job/27112018/otvoreni-se-81-osumdeset-i-edna-rabotna-pozicija-niz-cela-makedonija-vo-fondot-za-zdravstveno-osiguruvanje?fbclid=IwAR3nZJ6vGCIj2aZvu-KZPKIz4jHyUNr9uKezawbyyP8_9eWA0aHcTZAtRGA


Sali MemedNovember 27, 2018
aksel-ahmedovski.jpg

1min225

Кабинетот на Министерот без ресор, Аксел Ахмедовски, задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија, ги повикува сите ромски културно уметнички здруженија, како и уметници и културни работници Роми да се пријават и регистрираат на следниот линк.

Потребно е да кликнете на линкот и да ги пополните вашите информации.

Повикот има цел да ги регистрира сите ромски културно уметнички здруженија, како и уметници и културни работници Роми во еден адресар.

Рокот за регистрација е до 30 ноември 2018 година (петок).

 

ЛИНК ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ


Sali MemedNovember 22, 2018
mon_slika-24vakti-1-1280x672.png

1min243
Конкурс за доделување на стипендии во пет категорииза ученици Роми запишани во првата, втората, итретата и четвртата година од јавните и приватните средни училишта во Р Македонијаза учебната 2018/2019 година.
Министерството за образование и наука за учебната 2018/2019 година ќе додели 880 стипендии.
Повеќе информации на сајтотот на Министерството за образование и наука на следниот линк:

 


Sali MemedOctober 31, 2018
111.png

1min97

Центарот за социјални иницијативи „Надеж“ распишува отворен повик „Смисли, реализирај, промени“ за една младинска акција која ќе биде насочена кон решавање на одреден проблем во општина Шуто Оризари. Во потрага сме по идеја која ќе третира одреден општествен проблем или недостаток, со чие реализирање младите ќе придонесат за подобрување на животот во оваа населба. Групата чија идеја ќе биде избрана на располагање ќе има 61.000 денари за реализирање на истата.

Областа во која ќе се делува е отворена, односно на Вас е оставено да одберете проблем и тема на која ќе работите.  Изборот на темата на акцијата треба да го направите врз основа на потребите на жителите на општината и со акцијата треба да се реши одреден проблем или да се започне со негово решавање.

Целта на овој повик и избраната акција е да им се олесни животот на жителите на Шуто Оризари и да се поттикнат младите за преземање акција и вклучување во решавање на општествените проблеми.

Услови за аплицирање:

На повикот може да аплицираат групи составени од по пет члена на возраст од 18 до 30 години. Членовите треба да бидат од Шуто Оризари. Ц.С.И. „Надеж“ ќе избере една акција врз основа на наративниот дел и предложениот буџет за акцијата, кој треба да изнесува вкупно 61.000 денари. Избраната акција треба да се реализира во периодот од 01.12.2018 до 20.12.2018. Крајниот рок за поднесување на апликации е продолжен до десетти ноември.

За аплицирање треба да ги пополните двата формулари (наратива и предлог буџет) кои се наоѓаат подолу и истите да ги испратите на мејлот: admin@csinadez.mk најдоцна до 16 часот на петти ноември 2018 година. За дополнителни прашања може да се обратите на истиот мејл.

Наратива за повикот

Буџет за повикот


Sali MemedOctober 21, 2018
mon_slika-24vakti-1-1280x672.png

1min44

O Ministeriumi bašo edukacia thaj nauka ko sikljojbaskoro 2018/2019 berš ka del 400 (štaršel) stipendie socijalno suportoske e siklenge taro maškarutne škole an ki Republika Makedonia.

O kriteriumia bašo deiba stipendia si te oven oficialno sikle ko jekhto berš prosekoa tari fundavno škola 4.00, thaj oficialno sikle ko II, III thaj IV berš prosek majhari 4,00.

te na oven ponavljačia ko periodo tari piri edukacia te na len stipendie avere institucie jali firme thaj te oven rastralune Makedonijake


Sali MemedAugust 7, 2018
2.jpg

2min288

Се продава куќа во населба Шуто Оризари

Сопственикот на куќата поседува поседуван лист и целосна документација !!!

Куќата се простира околу 400 квадрати плус дворно место во одлична локација во Шуто Оризари.

Ве молиме за сериозност во понудите

За повеќе информации на моб.тел 0032465460119Може на Viber и на Whatsapp

 

 

 

 


Sali MemedJanuary 30, 2018
EPHA-1.png

1min932

Со поддршка од Програмата за јавно здравје при Фондациите Отворено Општество, EPHA (Европската алијанса за јавно здравје), инаку водечка НВО во Европа која се застапува за подобро здравје, ја лансира програмата за работни стипендии во период од една година (2018-2019) за обука и менторство на застапувачи за ромско здравје во ЕУ.
Предвид треба да се земе фактот дека оваа позиција е волонтерска и не подразбира финансиски надомест (освен покривање на неопходните трошоци).

Работната стипендија има за цел да ги зајакне младите застапувачи за ромско здравје кои работат на ромски прашања за да ги развијат потребните алатки за ангажирање со креаторите на политики во Европа и да ги зајакнат лидерските капацитети во ромските заедници за ромското здравје на ниво на ЕУ.

Во идеална ситуација, стипендистите би требало да бидат испратени на работа од страна на граѓански организации со седиште во земјите од Средна или Источна Европа. Стипендистите (и организациите кои ги испратиле на работа) ќе имаат можност да ги развиваат нивните професионални вештини, со фокус на практиката и работа на европско ниво, и да градат контакти и соработка со клучни фактори на ниво на ЕУ (на пр. Европска комисија, членови на Европскиот парламент и европски мрежи на НВОи, меѓу другите).

Програма за работни стипендии

Програмата за работни стипендии обезбедува финансиска поддршка за покривање на патните трошоци, трошоците за сместување и други трошоци поврзани со дневници за времетраење на програмата. Концептот на работната стипендија упатува дека таа е комплементарна со моменталното работно место/студии на стипендистите.

Програмата обезбедува техничка помош според потребите за двајца застапувачи за ромско здравје на тема застапување за здравјето во ЕУ. Ваквата помош ќе вклучи компонента на менторство и обука за клучните здравствени процеси во ЕУ. Исто така, таа ќе го олеснува градењето партнерства и потенцијални соработки со релевантни фактори од ЕУ.

Акцијата за работни стипендии ќе придонесе во ангажманот на EPHA во Европската рамка на национални стратегии за интеграција на Ромите (NRIS), а од стипендистите се очекува да работат на националната стратегија во нивната матична земја, преку подготовка на анализи и учество во активности за поднесување извештаи од сенка.

Силно поттикнуваме апликации од лица со ромско потекло, бидејќи Програмата за работни стипендии за ромското здравје е усогласена со Програмата за работни стипендии за ран детски развој на EPHA-OSF и со работата на EPHA на ромското здравје. Искуства поврзани со живеење и работа во ромски заедници ќе се сметаат за предност.

Работната стипендија главно ќе се одвива преку електронска комуникација меѓу стипендистот и персоналот на EPHA. Програмата налага ангажман од околу два (2) дена месечно и пет (5) посети на Брисел: три дена по посета, вклучително и покривање на патните трошоци, трошоците за сместување и дневница за покривање на неопходните трошоци при посетата. Целта е да се развијат следниве вештини и знаења:

1. Разбирање на процесите за донесување одлуки и за консултации во рамки на ЕУ, со фокус на здравствените фактори во институциите на ЕУ;
2. Подобра анализа на јавни политики и вештини за изработување јавни политики, вклучително и препораки за јавните политики наменети за донесувачите на одлуки;
3. Градење сојузи со различни организации кои работат во секторите за социјална и здравствена заштита;
4. Подобрени вештини за презентирање и јавно говорење, преку средби лице-в-лице со донесувачите на одлуки во ЕУ.

Крајниот рок за пријавување е 28.2.2018, среда, 17:00

За подетални упатства и информации околу аплицирањето, посетете ја веб страницата.


Sali MemedDecember 26, 2017

3min694

Врз основа на член 49 став 5 о23д Законот за студентски стандард (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14,146/15, 30/16 и 178/16) и Решението за распишување на Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија
за студиската 2017/2018 година бр.23-14842/2 од 13.12.2017 година, Министерството за образование и наука, распишува
КОНКУРС
за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2017/2018 година

Министерството за образование и наука за студиската 2017/2018 година со конкурсот ќе додели вкупно 100 стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македoнија.

  I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТИ РОМИ

Право на стипендија имаат студентите запишани на додипломски студии од прв циклус кои студираат на јавните и приватните универзитети и високообразовните установи во Република Македонија и кои ги исполнуваат следните услови:
1.    Да се припадници на Ромската етничка заедница;
2.    Да се државјани на Република Македонија;
3.    Да не се корисници на стипендија од други установи, институции или компании.

II.КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТИ РОМИ

Стипендиите за студенти Роми ќе се доделат согласно следните критериуми:
1.    Средниот успех на кандидатот од сите четири години од средното образование за студентите кои се запишани во прва година на студии;
2.    Средниот успех од сите претходни студиски години за студентите кои студираат во сите останати години;
3.    Да се редовни студенти на некој од јавните или приватните факултети во Република Македонија за студиската 2017/2018 година;
4.    Предност при селекција ќе имаат студентите Роми кои студираат на јавните или приватните факултети во Република Македонија кои образуваат наставен кадар.
5.    Студентите кои во студиската 2016/2017 година биле корисници на стипендија од Министерството за образование и наука, а не запишале нареден семестар или повисока студиска година, немаат право на стипендија во академската 2017/2018 година.

III.    ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

Висината на стипендијата изнесува 5,000 денари месечно за девет месеци во текот на една студиска година.

IV.    МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатите кои се пријавуваат на Конкурсот, потребно е до Министерството за образование и наука/Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, ул. Св.Кирил и Методиј бр. 54 – Скопје, најдоцна до 28.12.2017 година да ги достават следните документи:

A)    За студенти запишани во 1ва студиска година потребни се следните документи:

1.    Барање за стипендирање на студенти Роми;
2.    Пријава за стипендирање на студенти Роми;
3.    Потврда за редовен студент во студиската 2017/18;
4.    Копии од свидетелства од сите 4 години од средно образование заверени на нотар;
5.    Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница;
6.    Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија;
7.    Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на Министерството за образование и наука;
8.    Копија од уверение за државјанство на Република Македонија;
9.    Копија од трансакциска сметка на име на студентот.
Б) За студентите од сите останати студиски години, потребни се следните документи:

1.    Барање за стипендирање на студенти Роми;
2.    Пријава за стипендирање на студенти Роми;
3.    Потврда за редовен студент во студиската 2017/18;
4.    Копија од индекс;
5.    Уверение за положени испити;
6.    Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница;
7.    Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија;
8.    Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на Министерството за образование и наука;
9.    Копија од уверение за државјанство на Република Македонија;
10.    Копија од трансакциска сметка на име на студентот.
Ненавремената и некомплетната документација нема да се разгледува во процесот и истата нема да влезе во конкуренција со останатите кои се пријавиле на конкурсот.


Kjani IbraimNovember 18, 2017
romi-ucenici_24vakti-1.png

3min227

Konkursi bašo ulajbe stipendije ko 5 kategorije bašo  Romane sikljovne hramome ko 1,2,3 thaj 4to educiribaskoro berš ko javna thaj privatna maškarsikljobaskere siklane bašo berš 2017/2018-to.

O Ministeri bizo resor kova si baši implementacija e Strategijake bašo anglodzajbe e Romenge ki Republika Makedonija, Samka Ibraimovski avdie ki pres konferencija vakerga kaj erati šhurakerga thaj si havlardo o konkursi ulajbaske stipendije ko akala 5 kategorije bašo Romane sikljovne.

Kerelape lafi bašo 752 stipendije ko 5 kategorije kova so ulavenalen o Ministeriumi bašo educiribe thaj nauka finansisko ikeribaja taro Romano educiribaskoro fondi tari Budimpešta, Hungarija bašo sikljobaskoro berš 2017/2018-to, kolendar 353 si dikhle bašo Romane maškarsikljovne taro berš 2016/2017-to so sinelen prosek thaj ikergele minimum dzi ko 3.00 .

Ki avgo kategorija ulavenape 107 stipendije bašo talentirime Romane maškarsikljovne kola isilen sukcesi taro 4.50 dzi ko 5.00 ko učipe taro 2.200 denarija.

Ki dujto kategorija ulavenape 155 stipendije bašo resarde sukcesije prosekoja 3.50 dzi 4.49 ko učipe taro 1,500 denarija ko masek.

Ki trito kategorija ka ulavenpe 74 stipendije baši resardo sukcesi taro 3.00 dzi ko 3.49 ko učipe taro 1.000 denarija ko masek.

Ki štarto kategorija ka ulavenpe 17 stipendije bašo sikljovne ulavde educiribaskere potrebencar sukceseja majhari taro 3.00  ko učipe taro 1.000 denarija ko masek.

329 stipendije ulavenape Romane maškarsikljovnenge taro javna thaj privatna siklane kova so na sine korisnikija e stipendijenge ko siklojbaskoro berš 2016/2017-to.

O Ministeri dopherga kaj 70 stipendije ka ulavenpe ko 5 kategorije e Romane maškarsikljovnenge taro komune : Šuto Orizari, Prilep,Kumanovo,Tetovo thaj Štip ko javna thaj privatna siklane ko učipe taro 600 denarija palo sikljovno bašo resardo sukcesi taro 2.00 dzi ko 2.99.

Sa o aplikantija valjanena te muken: rodiba baši stipendija, orginal prijava baši stipendiribe e maškarsikljovnenge, orginalno potvrda bašo redovno sikljovno ko berš 2017/2018-to, zaverimi fotokopija ko notari taro sveditelstvo taro paluno siklojbaskoro berš, lipariba kaj o kandidati nane korisniko tari javer stipendija, lipariba kaj si pripadniko taro Romano nacionaliteti, kopija taro uverenije bašo themutnipe tari Republika Makedonija, kopija tari transakcisko smetka tari banka anaveja e sikljovneskoro, kopiribe tari lično karta thaj kopija tari lično karta taro jekestar taro jerije/staratelija bašo korisnikija so ka aplicirinen.

Sa o nakompletno dokumentacija nane te dikhlarelpe  thaj nane te khuvel ki konkurencija  e javere kandidatencar so apliciringe.

O ministeri vikinga sarinen kova so pherena o uslovija te aplicirinen thaj te prijavinenpe ko vakti mukhibaja pherdi dokumentacija kova so rodelape ko Ministeriumi baši educiribe thaj nauka.

 


Sali MemedNovember 17, 2017
Konkurs-1280x720.png

1min479

Едукативниот и медиумски развоен центар за млади Роми – Асоцијација 24 Вакти од Скопје отвора повик за пишување Анализа за состојбата во Република Македонија  за говор на ормаза, и сликата за Ромската заедница во македонските медиуми.

Анализата е потребна со цел развивање на планови и програми кои Асоцијацијата ќе ги вклучи во нови активности поврзани со овие проблеми.

Профил на апликантот:

  • Лицето кој ќе ја спроведува оваа анализа треба да има компетентност и искуство во пишување на анализи и истражувања од овие области.
  • Апликантот треба да има темелно разбирање и дефиниција за говор на омраза, дискриминација и стереотипизација кон Ромите во Република Македонија и пошироко како и да ги следи анализите за медиумите во Македонија со ромска тематика.
  • Апликантот треба да има развиено искуство во пишување и спроведување на методологии како и напредно знаење на политиките на Ромите од страна на јавните институции на Република Македонија и пошироко.
  • Одлични аналитички, истражувачки и вештини за пишување на извештаи, како и интерперсонални вештини

Заинтересираните кандидати се бара да достават:

  1. Писмо за изразување на интерес
  2. Биографија / Curriculum vitae
  3. Опис на предлогот. Краток опис на методологијата на истражувањето и начинот на пишување на анализата како и претходно искуство и знаење од оваа област.

Апликациите ќе се оценуваат спрема:

  1. Претходно искуство и знаење – 20 бодови
  2. План за пишување на анализата и времетраење – 15 бодови
  3. Квалитет на дефинираната методологија за анализата – 15 бодови

Вкупно: 50 бодови

Ве молиме испратете ги документите за аплицирање најдоцна до 20 Ноември 2017 година на следниов е-маил: azdrijanmemedov@gmail.com. Со назнака за повикот Антициганизам: Говорот на омраза и сликата за Ромската                                     заедница во македонските медиуми“

Кандидатите ќе бидат информирани за резултатите од изборот најдоцна до 22 Ноември 2017 година.

Дополнителни информации, пратете е-маил на azdrijanmemedov@gmail.com или јавете се на 078/338-631.

 Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime