Sali MemedFebruary 23, 2021
Prijava.png

1min28

Пријавувањето на заинтересираните кандидати ќе биде преку електронска пријава која ќе биде достапна на следниве веб страни: www.stat.gov.mk и popis2021.stat.gov.mk. Откако ќе се пријават електронски, заинтересираните кандидати е потребно да достават придружна документација по пошта на адресата на Државниот завод за статистика (ул. Даме Груев 4 Скопје).

Конкурсот за реонски инструктори и попишувачи ќе биде објавен на наведените веб страни, како и во печатените медиуми на македонски јазик и во весникот Koha на албански јазик.


Sali MemedSeptember 16, 2020
cekor.jpg

1min97

Фондацијата за образовни и културни иницијативи  во соработка со Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хендимак“, започнаа со спроведување на Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“.

Проектот се реализира во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, а е финансиран од Европската Унија и ќе трае од 01.09.2020 до 31.08.2023. Тој има за цел да обезбеди целосна и рамноправна вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта, кои прераснуваат во институции отворени и пристапни за сите деца и посветени кон обезбедување квалитетно образование.

Како дел од Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ во оваа учебна година ќе се доделат стипендии на 300 ученици со попреченост. За таа цел Фондацијата „Чекор по чекор“ на својата интернет страница www.stepbystep.org.mk (на македонски и на албански јазик) објави оглас на кој до 30 септември 2020 г. ќе можат да аплицираат сите родители/старатели на деца со попреченост запишани во I или II одделение во основните училишта. За дополнителни информации, заинтересираните можат да се обратат на 072-307-326 или на: stipendii@stepbystep.org.mk.

Освен програмата за стипендирање на ученици со попреченост во почетните одделенија, како дел од проектот ќе се спроведат и следните активности:

кампањи за подигање на свеста и промовирање на важноста на инклузивното образование,

подобрување на капацитетите на вработените во основните училишта за градење инклузивни образовни средини,

подобрување на поддршката и пристапноста до и во училиштата за учениците со попреченост, и

обезбедување туторска поддршка за ученици со попреченост вклучени во образовниот процес.


Sali MemedJune 6, 2020
REF-1.png

1min227

Ромскиот едукативен фонд (РЕФ) е меѓународна фондација основана во 2005 година и е посветена на затворање на јазот во образовните исходи помеѓу Ромите и не-Ромите. Со поддршка на Фондациите Отворено општество, РЕФ обезбеди над 16, 500 стипендии за студенти Роми во последните 20 години. РЕФ верува во системи за квалитетно и инклузивно образование со одвоени училишта и училници.

ПОДОБНОСТ:
Отворено декларирај се како Ром/ка Државјанин сте на е една од следниве земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Унгарија, Косово, Северна Македонија, Црна Гора, Романија, Србија, Словачка и Турција. Моментално сте универзитетски студент на редовни додипломски студии (BA), постдипломски студии (МА) или докторски студии (PhD), или сте во процес на прием и започнување на вашите студии во вашата земја.
КАКО ДА АПЛИЦИРАШ:
По читањето на Водичот за Аплицирање на веб страната на РЕФ, апликантите мора да пополнат Електронска пријава (ЕП) со цел да се квалификуваат за стипендија од РМУСП.

НОВИ ЧЕКОРИ ВО ЦИКЛУСОТ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ВО 2020/2021 АКАДЕМСКА ГОДИНА:
Кратка биографиjа и слика на корисниците прикачена на веб страницата на РЕФ Наменско Писмо Писмата за препорака веќе не се потребни. Нови правила за лични податоци (GDPR)
За повеќе информации ве молиме посетете: romaeducationfund.org/scholarships
Или контактирајте ја:
Алмира Реџепи Усеин
aredjepi@romaeducationfund.org

 


Sali MemedDecember 5, 2019
veneras-fb-logo.jpg

3min363

ВЕНЕРАС ПОРАДИ ПРЕГОЛЕМИОТ ОБЕМ НА СТРАНКИ ГО ЗАЈАКНУВА ТИМОТ И ИМА ПОТРЕБА ОД 2 АСИСТЕНТИ

Дозволи да ти понудиме динамична работа со мн.број студенти, работа која ќе Ви овозможи унапредување ( поголема заработувачка) и сигурни примања ❗

ШТО НУДИМЕ:

 • тип на вработување: на полно работно време со договор на неопределено
 • способност за ефикасно работење во динамична средина со комерцијална ориентација и работа под притисок
 • 18.500 мкд почетна плата
 • бонуси за високи резултати и достигнувања и разни други бенефиции
 • можности за постојано напредување
 • сигурни и навремени примања
 • одлични услови за работа
 • позитивна работна средина

ШТО БАРАМЕ:

 • работно искуство со канцелариско работење;
 • завршено високо образование (предност имаат кандидати со завршен економски факултет);
 • силни организациски вештини;
 • силни вербални и писмени комуникациски вештини;
 • силни продажни вештини;
 • позитивен пристап кон клиентите, колегите и решавање на работните предизвици;
 • познавање на социјалните медиуми;
 • прецизно и точно управување со информации, податоци и документи;
 • способност за ефикасно работење во динамична средина со комерцијална ориентација и работа под притисок;
 • способност за правилно, оптимално планирање и извршување на работните задачи, како и на ненадејно зададени задачи со приоритет;
 • способност за јасна и ефективна комуникација со личности од различни хиерархиски нивоа и националности;

Ако се пронаоѓате во побаруваниот профил?
Испратете Ваше CV на email: mgrveneras@yahoo.com

Kontakt: 00389 78 286 419
Email: mgrveneras@yahoo.com

Filiale Skopje


Adresse: Str.Rajko Zhinzifov, Nr.30, 1000 Skopje
Kontakt: 00389 78 361 924
Email: veneras_elsgroup.skopje@yahoo.com

Filiale Shtip

Adresse: Str.Kiril i Metodij, Nr.54, 2000 Shtip
Kontakt: 00389 78 361 923
Email: shtip.veneras@yahoo.com

Website: http://www.veneras-macedonia.com
Website: http://www.elsgroup.mk


#ЗАЕДНО КОН ПОДОБРО #KHETANE ( SARINE ) KO PO SHUKAR/ #BIRLIKTE DAHA IYI IÇIN! #SË BASHKU PËR TË MIRË

Adresse: Str.Kiril i Metodij, Nr.54, 2000 Shtip
Kontakt: 00389 78 361 923
Email: shtip.veneras@yahoo.com

Website: http://www.veneras-macedonia.com
Website: http://www.elsgroup.mk

#ЗАЕДНО КОН ПОДОБРО #KHETANE ( SARINE ) KO PO SHUKAR/ #BIRLIKTE DAHA IYI IÇIN! #SË BASHKU PËR TË MIRË
VENERAs COMPANY
 
 
 
 
 
 
 

Sali MemedNovember 25, 2019
logo_mk_jpg-1280x905.jpg

1min399

Фондацијата Отворено општество – Македонија заедно со своите партнери Здружението
Центар за образовна поддршка Дендо вас и Фондацијата за образовни и културни иницијативи
Чекор по чекор, во рамки на проектот „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во
основното образование“, објави конкурс за стипендирање на 315 ученици Роми запишани во
прво одделение во учебната 2019/2020 година.
Преку овој конкурс финансиран од Европската Унија, ќе се обезбедат стипендии кои ќе
овозможат вклучување на што поголем број деца Роми во основното образование, нивна
редовност на часови, но и успешно преминување во следните одделенија. Со стипендиите
воедно ќе се намали финансискиот трошок на ромските семејства поврзан со школувањето на
нивните деца.
Конкурсот за стипендирање се однесува на период од една учебна година, а стипендијата во
висина од 400 евра годишно (во денарска противвредност) е наменета за покривање на
трошоците за школување на децата, храна, облека, училиштен прибор и материјали, спортска и
друга опрема за воннаставните активности на децата. На конкурсот ќе можат да се пријават
ученици Роми кои се запишани во прво одделение во учебната 2019/2020 година, чии семејства
се приматели на гарантирана минимална помош, но не се корисници на друга стипендија
обезбедена со финансиски средства на Европската Унија. Важно е да се напомене дека
семејствата на кандидатите кои ќе добијат стипендија не го губат правото на гарантираната
минимална помош. Редовните ученици, како и оние кои успешно ќе преминат во следното
одделение, ќе можат да ја задржат стипендијата за тековната година и потенцијално да ја
обноват за следните две учебни години.
Крајниот рок за пријавување е 10 декември (вторник) 2019 година.
Деталите за конкурсот и начинот на пријавување се наоѓаат на веб-страницата на Фондација
Отворено општество – Македонија на следниот линк: https://bit.ly/2XiFXAj.
Дополнителни информации врзани со конкурсот и проектот може да се добијат во просториите
на Фондацијата Отворено општество – Македонија, телефонски на 02/2477107, или пак преку
електронска пошта на redovnonacasovi@fosm.mk.
*****
За проектот „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование“
Проектот „Редовно на часови“ пред сè има за цел да овозможи еднаков пристап до образование
за децата Роми и да ги мотивира децата да бидат редовни на часови, но и да обезбеди
инклузивна средина за учење каде ќе се почитува различноста и каде сите деца ќе се чувствуваат
добредојдени и подеднакво стимулирани да успеат. Проектот е финансиран од Европската
Унија и ќе се имплементира до октомври 2022.


Sali MemedNovember 7, 2019
karierno-sovertuvanje.jpg

1min539

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“ финансиран од Европска Унија и Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ), објавува КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 25 СТИПЕНДИИ НА РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ РОМИ ЗАПИШАНИ НА ЈАВНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Краен рок за аплицирање  до 25.11.2019 годинa, 23:59 часот локално време

Кандидатите кои се пријавуваат на конкурсот, потребно е да достават комплетна документација на следните начини:

– Да ја достават лично својата апликација во просториите на Ромаверзитас Скопје или

– Да ја достават со препорачана пошта до адресата на Здружението на граѓани „Ромаверзитас“

Ул. 11 Октомври бр. 8/1-2, 1000 Скопје, Здружение на граѓани „Ромаверзитаво поштенски плик со назнака „Пријава за конкурс за стипендии за Роми“

SEC Konkurs za stipendii – sredno.pdf

SEC Vodic za apliciranje – sredno.pdf


Sali MemedOctober 31, 2019
mon_slika-24vakti-1-1280x672.png

1min607

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за студентскиот стандард (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 и 20/19) и член 2 од Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 168/19), Министерството за образование и наука распишува

КОНКУРС
за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година

Министерството за образование и наука за студиската 2019/2020 година ќе додели стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија и тоа по следните групи:
а) Прва група – 1.470 стипендии за студенти од социјални категории;
б) Втора група:
– 635 стипендии (564 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети и високообразовни установи и 36 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на приватните универзитети и високообразовни установи), за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето, и тоа за студенти запишани на техничките факултети и медицинските науки кои постигнале просечен успех од I-та до тековно запишаната студиска година од најмалку 8.50, а за студентите на факултетите од општествените науки и на факултетите од уметностите да имаат постигнато најмалку 9,00 просечен успех од I-та до тековно запишаната студиска година;
– 265 стипендии (260 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети и високообразовни установи и 40 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на приватните универзитети и високообразовни установи), за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето, и тоа за студенти запишани на студиски програми по информатика кои постигнале просечен успех од I-та до тековно запишаната студиска година најмалку 9,00 просечен успех;
в) Трета група:
– 500 стипендии (480 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети и високообразовни установи и 20 стипендии за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на приватните универзитети и високообразовни установи), за студенти запишани на студиски програми од научните подрачја на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и/или медицинските науки и кои постигнале просечен успех од I-та до тековно запишаната студиска година најмалку 7,00 просечен успех.
– 100 стипендии
(67 стипендии за студенти, припадници на македонскиот народ, запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи), кои постигнале просечен успех од I-та до тековно запишаната студиска година најмалку 7,00 просечен успех а се запишани на студиски програми по хемија, физика и математика и тоа:
• 20 стипендии на студиите по хемија,
• 20 стипендии на студиите по физика,
• 30 стипендии на студиите по математика и

(33 стипендии за студенти од припадници на заедниците кои не претставуваат мнозинство во Република Северна Македонија запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи), кои постигнале просечен успех од I-та до тековно запишаната студиска година најмалку 7,00 просечен успех а се запишани на студиски програми по хемија, физика и математика и тоа:
• 10 стипендии на студиите по хемија,
• 10 стипендии на студиите по физика,
• 15 стипендии на студиите по математика.

Повеќе за конкурсот на следниот линк Конкурс за стипендии за Роми во Средно образование 2019/2020


Sali MemedSeptember 30, 2019
40102007_111055683178099_7969625715412828160_n.jpg

1min505

Ромскиот културен и медиа центар БАРИКАНИПЕ од Скопје објавува конкурс за поетски творби на ромски јазик за потребите на музичко-поетската вечер „ЕУРОМОНД 21“.

Проектот се реализира во рамките на програма за проекти од национален интерес во културата за 2019 година од Министерството за култура на Република Северна Македонија.

Право на учество на конкурсот имаат автори кои творат на ромски јазик, а на истиот може да се пријават со максимум 3 поетски творби кои се создадени на литературен ромски јазик или на било кој дијалект на ромскиот јазик со препев на истата на македонски јазик. Поетските творби треба да бидат напишани со латинично писмо, со фонт Ариел 12 и проред 1,5. Поетските творби треба да се досега необјавени во печатена или електронска верзија.

Жири комисија составена од експерти од областа на книжевноста и други области од културата ќе одлучуваат во изборот на максимум 10 поетски творби од различни автори кои ќе бидат учесници на поетско-музичката вечер „ЕУРОМОНД 21“, а сите поетски творби кои ќе учествуваат на конкурсот без разлика дали се одбрани да бидат дел од музичко-поетската вечер, по завршувањето на истата ќе бидат објавени во збирка поезија насловена како ЕУРОМОНД 21, издание 2019 година.

Поетските творби се испраќаат исклучиво по електронска пошта, со назнака во полето за предмет: За ЕУРОМОНД 21 и истите треба да бидат прикачени како Microsoft Word документ или PDF документ на следната адреса: barikanipe@gmail.com .

Покрај творбите секој автор треба да достави како состав на истото писмо по електронска пошта и куса биографија на македонски и/или ромски јазик во која ќе се наведат досегашните активности во областа на книжевноста и/или културата.
Краен рок за испраќање на поетските творби е 6 октомври (недела) до 23.59 часот.

 


Sali MemedJune 3, 2019
AAAAAAA.png

1min734

Здружението Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ, го спроведува проектот “Обезбедување дополнителни квалификации за жените Ромки и поставување основа за нивниот ангажман во социјалното претпријатие – салон за убавина во Шуто Оризари”, со цел подобрување на социјалниот статус на младите Ромки и зајакнување на можностите да бидат поконкурентни на пазарот на труд, согласно нивните способности.Проектот се реализира со поддршка на Асоцијација за здравствена едукација и истражување –ХЕРА, а е финансиран од Европската комисија во рамки на ИПА Програмата за граѓанско општество и медиуми 2016-2017 што дава поддршка за граѓанските организации во рамки на Акциониот план на инструментот за поддршка на граѓанското општество 2016-2017.

Во рамки на овој проект се предвидени три бесплатни двомесечни обуки за вкупно 10 учеснички за:
-Фризер
-Шминкер
-Маникир

Секоја од обуките ќе биде во времетраење од вкупно 32 часа. Обуките ќе се реализираат во периодот август-септември 2019, во салон за убавина во Шуто Оризари опремен за потребите на овој проект, кој се наоѓа во објектите на ЦСИ НАДЕЖ на ул.Гвадалахара бр.20.
По завршувањето на обуките секоја учесничка ќе се стекне со валиден сертификат за учество во обука за фризер, шминкер или маникир, а ќе добие и дополнителна можност за практична работа во салонот во врeметрење од еден месец, како и можност за практична работа во реномирани салони за убавина во Скопје.
Исто така по завршување на обуките ќе се отвори можност за три најмотивирани учеснички да станат дел од мобилните тимови и да бидат ангажирани во социјалното претпријатие- Салон за убавина во Шуто Оризари, кое ќе започне со работа во рамки на овој проект.

Критериуми за учество/општ профил на учеснички:
• Невработени Ромки
• Да имаат завршено средно образование (приоритет ќе имаат кандидатките со завршена фризерска или козметичка струка)
• Да се мотивирани и подготвени да се стекнат или да ги унапредат своите вештини во една од трите области (фризер,шминкер или маникир)
• Да се на возраст меѓу 17-40 години
• Да се во можност да присуствуваат во текот на целата обука

Секоја кандидатка која е заинтересирана и ги исполнува наведените критериуми може да се пријави со пополнување на овој формулар или на адреса ул.Гвадалахара бр.20. Кандидатките кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани за интервју.

Пополни формулар: https://docs.google.com/forms/d/1gncVA3tAV697AhPnPAw_V9P_EdZ_sJwZ72AA82KLhZ8/viewform?fbclid=IwAR2zv-AnuvBr3902AhNnG3VZoQDtN6cinyc1959cTliQWtM7YfmFANalZbM&edit_requested=true


Sali MemedMay 14, 2019
banner_-_main_page_-_how_to_apply_-_2017-18_-_mk.jpg

1min475

O Konkurs bashi stipendije bashi romane studentija ki Utarali Makedonija  agorkerela ko 17 maj 2019 bersh kote so shaj apliciriena sa o romane sudentija thaj o maturantija save so agorkerena mashkaruni sikljovni.

Pobuter shaj dikena ko akava link bashi apliciribe kote sar avgo si te registrinen tumen online ko sajti taro REF palo odova te diken save dokumentija trebno te bidzalen sar thaj te huljaren taro linkija… http://www.romaeducationfund.hu/programa-za-stipendira-e-visoko-obrazovanie.

Video tari Ajsel Memet- Koordinatori bashi stipendije ki Utarali Makedonija.

 

 

 Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime