Sali MemedJanuary 17, 2020
policija.jpg

1min17

Утрово во експозитурата на НЛБ Банка во Ѓорче Петров се случил вооружен грабеж. Напаѓачот влегол со покриено лице и со оружје, додека во експозитурата имало клиенти. Сите клиенти и вработени се во добра состојба.

Ова е нов грабеж на НЛБ во последните месеци. Претходно беше ограбена експозитура во Чаир, а потоа и во Сарај.


Sali MemedNovember 13, 2019
24-вакти-1280x802.jpg

1min134

Ko kontinuiteti bajrovela o teatarsko romano festivali GARAVDE MUJA. Akava drom ko 16 fori i organizacija Romano Ilo kerela o teatarsko festivali kote so šerutno misafiri si o “thagar” e romane teataresko o Rahim Burhan.

Ko pervazija taro festivali ka ovel ikerde 6 performanse a sar misafirija si o teatar taro Kosovo, Srbija, Hrvatska thaj Utarali Makedonija.

Akava drom o festivali si posvetimo bašo Nedžip Menekše, taro teatar Roma Prizren savo so nakhlaj i dujnaja angleder nekobor masek ko Skopje.

O festivali šurarkerela ko 15 noemvri thaj ka ovel dži ko 17 akava masek ko čhavorikano teatarsko centar ki čaršija.

Avgo performansa so ka sikavelpe si taro 18:30 si “Avgo phabaj, palo odova lulugja” teli režija thaj autori Daniel Petrovski.


Sali MemedNovember 5, 2019
romi_proslava3-1280x960.jpg

1min422

Sebepi e romane čibjakoro dive, i Partija Romengere Demokratikane Takatija, e romane dzijaneske bahtakerela o avdisutno dive, pakjaibaja kaj ko sig vakti i romani čib ka ovel siklanakiri čhib ko fundavne sikljovne ki sahni phuv. Te arakhel pe i čib jeke dzijaneske si taro baro dzanlipe thaj ko jek  sa majbut te istemalkerel pe ki sakodiveskiri komunikacija maškar o Roma.

По повод денот на ромскиот јазик, Партијата Демократски сили на Ромите, на сите Роми им го честита денешниот ден со надеж дека во скоро време  ромскиот јазик ќе биде наставен јазик во основните училишта низ цела земја. Зачувувањето и негувањето на мајчиниот јазик е од особена важност, како и секојдневната  комуникација межу  Ромите на ромски мајчин јазик.


Sali MemedNovember 5, 2019
74460018_10157966745672932_1055671539376062464_n.jpg

1min163

Денес го одбележуваме Меѓународниот ден на ромскиот јазик и ја славиме културата на Ромите, како дел од нашето македонско културно богатство и богатство на целото човештво.

Северна Македонија беше лидер во афирмацијата на ромскиот јазик на институционално рамниште. Продложуваме да ги поддржуваме иницијативите за промоција и зачувување на ромскиот јазик и култура.


Sali MemedNovember 5, 2019
4F2A9856-1280x853.jpg

3min1259

Почитувани припадници на ромскиот народ,

 

Дозволете ми на почетокот најнапред да си го честитаме светскиот ден на ромскиот јазик и да посакам уште долго и вечно да живее нашиот јазик кој како аманет е оставен од нашите предци и пренесен преку генерации.

Ромскиот јазик е важен индикатор за припадноста кон ромската заедница а неговата употреба треба да се заснова врз принципот на самопределоноста и чувството за идентитет. Во светот каде популаризацијата и асимилацијата длабоко навлезе во севкупното општество, ромската заедница е најмногу погодена од процесите на глобализацијата поради немањето на сопствена територија и институции кои ќе го негуваат идентитетот. Демократските општества отсекогаш посакувале да создадат кохезија и меѓукултура и интеркултура но сепак глобализацијата во која се наоѓаат Ромите, доведува до губење на традиционалните и културните вредности што се основна одлика на идентитет на секој народ.

Единствено, што сеуште опстојува е јазикот кој и понатаму останува важен фактор при идентификација и припадност кон одреден народ.

Ромскиот јазик (изворно: rromani ćhib), е мајчиниот јазик на Ромите и потекнува од старо индискиот јазик Санскрит. Иако во различни земји, различно се зборува мајчиниот јазик, сепак останува основата на јазичната морфологија и фонетика. Сеуште во одредени групи во Франција (Кале, Manush), во Германија (Синти), Македонија (Roma), може да се најдат во употреба зборовите и речениците: “Sar san phrala“ (Како си брате), “So keres“ (Што правиш), chaj(y), chavo, jekh(yekh), duj, … (девојка, дете, еден, два …..).

Јазикот како основно средство за разбирање, а во нашиот случај, и основен елемент за себе идентификација, неопходно е и понатаму да продолжи континуирано да се употребува во сите сфери во општеството. За жал, употребата на ромскиот јазик во образованието и понатаму останува горчливо прашање кој треба да се реши, но за ова неопходна е консолидација на сите засегнати страни како од политички аспект така и од страна на невладиниот сектор но важен и пресуден аспект е образовниот кадар на Роми наставници. Верувам дека периодот што следи, заедно ќе го афирмираме ова прашање на највисоко ниво а приоритет ќе биде отворање на катедра на ромски јазик.

На крај, дозволете да завршам со реченицата: “Индивидуалните сили не се помоќни од народот“ Неопходна консолидација и заедништво со цел решавање на сите прашања поврзани со нашата заедница во Северна Македонија.

ЧЕСТИТ НЕКА Е СВЕТСКИОТ ДЕН НА РОМСКИОТ ЈАЗИК, 5 НОЕМВРИ

Пратеник во Собранието на Република Северна Македонија

Г-дин АМДИ БАЈРАМ

 

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

 

Sajdime prepurtune ko romano džijani,

Mukhen ko šuru, majnaglal te bahtakerav o maškardžijanesko dive e romane čhibjako thaj te kamav panda lungo thaj savaxtutneste te dživdinel Amari čhib savi so si amaneti taro amare dada thaj čhib savi so si vakerdi kustikendar.

I Romani čhib si importanto indikatori baš preperutnipe ki romani khedin a lakoro istemalkeribe zaruri si te ovel telal ko principija baš korkoripreperutnipe thaj hemibe bašo identiteti. Ko sumnal kote i popilarizacija thaj i asimilacija horeste khuvgja ko sasoutno dživdipe, i romani khedin si majbuteder astardi taro procesija tari globalizacija sebepi o nanipe plesutni teritorija thaj institucije save ka arakhen amaro identiteti. O demokratikane sasoutnipa sakana mangle te keren kohezija, interkultura thaj maškarkultura, numaj i globalizacija kote so arakhljovena thaj o Roma, angja dži ko hasarripe e tradicijake thaj e kulturnikane barvalipnaske sakone džijaneske. Palem, odova so ačhola thaj majodori si i čhib savi thaj majodori ačhovela importantno faktori ki identifikacija.

I čhib sar fundamenti baš haljovipe, a ki amari čipota, thaj fundavno elementi baš identifikacija, zaruri si thaj majodori te kontinuirinelpe te lafikerelpe ko sa o svere taro sasoutnipa. Bezehaske, o istemalkeribe e romane čhibjake ki edukacija thaj majodori ačhovela kerko pučibe savo valjani te anolpe leske decizija, numa baš odova zaruri si konsolidalija taro sa o riga. Politikano aspekti, biradžakere organizacije numa thaj o romano sikljovibasko kadar. Pakjava kaj ko vakti so avela, barabarutne ka afirmirina akava pučibe ko majučo nivelo a prioritei ka ovel te phravelpe katedra ki romani čhib.

Ko agor, ka agorkerav jeke lafea: O indivudualna takatija nane majbare taro džijani.Zaruri si konsolidacija thaj barabarutnipe resarinaja te čhinavenpe sa o kerke pušiba romane ki Utarali Makedonija.

BAHTALO, LUNGO THAJ SAVAHTUTNO MAŠKAR DŽIJANESKO DIVE E ROMENGO, 5 NOVEMBRO

 Deputati ko khedipaskoro kher ki Utarali Makedonija

Rajo AMDI BAJRAM

 


Sali MemedNovember 5, 2019
73113865_1445956505558585_2786014533225807872_o-1280x960.jpg

1min112

Baš avgo drom ki Strumica, nišankergape o dive e romane čhibjako 5 noemvri. Erati ki lilkherutno Blagoj Jankov Mučeto, ikergjape utsavali manifestacija ki organizacija taro NVO Hajat thaj i programa ROMACTED thaj o Konsili e Europako.

Akaja si avgo hapa publik te lafikerolpe ki diz Strumica baš i romani čhib. Prezentiringjape o romane lila save so si ko lilkherutno ki Strumica a paloo odova o antropologo Daniel Petrovski, ikergja sikavipe baš i Istorija e Romane čhibjaki thaj lakor istemalkeribe ki Utarali Makedonija.

Ki manifestacija sine thaj prezententija tari komuna save so denge lafi kaj ka keren te bajraren o istemalkeribe e romene čhibjako ki Strumica thaj fokusi ka čhiven ko fundavno sikljovibe.


Sali MemedSeptember 3, 2019
mtsp-makedonija-24vakti-1.png

1min378

Вкупно 10,8 милиони евра од Министерство за труд и социјална политика се ставени на располагање на општините во Република Северна Македонија за развој на социјални услуги на локално ниво за следните 5 години. Министерството ги повикува општините да пројават интерес и да аплицираат за грантови наменети за непосредна социјална услуга, помош на индивидуа или семејство, домашна нега, лична асистенција, дневна нега, привремена грижа, мали групни домови, дневни центри и услуги за живеење со поддршка и други иновативни услуги во заедницата.

Со „Проектот за подобрување на социјалните услуги“ МТСП го развива и подобрува на квалитетот на социјалните услуги во локалните заедници, според потребите на граѓаните и пристапот до социјалните услуги наменети за ранливите групи на граѓани, постарите лица, лицата со попреченост и други лица. Целта е овие сервиси да ги развиваат локалните самоуправи или во партнерство со други даватели на услуги. Средствата од грантот ќе бидат наменети за воспоставување на услугата и финансирање на услугата по корисник по утврдена цена на услугата во наредните 12 месеци.

Во рамките на проектот обезбедена е техничка помош за општините за проценка на потребите и побарувањата за социјални услуги на локално ниво во периодот додека трае повикот за изразување на интерес. На општините кои ќе изразат интерес за добивање грант за развој на социјални услуги, ќе им се обезбеди директна поддршка за подготовка на документите за апликација, вклучувајќи ги и предлог-проектите од страна на експерт ангажиран во рамките проектот.

Повикот е веќе објавен во два дневни весника и на веб страницата на министерството за труд и социјална политика www.mtsp.gov.mk (проект за подобрување на социјалните услуги), кадешто го има и формуларот за пројавување на интерес. Крајниот рок за изразување на интерес за добивање на грантовите е 31 октомври годинава.


Sali MemedAugust 22, 2019
vreme-toplo-640x420.jpg

1min340

Времето денеска ќе биде сончево и топло со слаб до умерен ветер од североисточен правец. Минималната температура ќе се движи од 11 до 20, а максималната од 31 до 39 степени. УВ индекосот ќе биде 8.

 

Во Скопје, сончево и топло со слаб североисточен ветер. Температурата ќе достигне до 37 степени.

До недела ќе се задржи стабилно и топло време. Зголемување на облачноста ќе има во петок и сабота, а од недела попладне и во наредните денови ќе има појава на локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер.

По пеколниот август летото полека влегува во својата завршница, но за оние кои планираат годишен одмор во септември добра вест е дека цел месец ќе биде топло и без дожд, со идеални температури кои ретко ќе надминат 30 степени.

Се до 6-ти септември ќе задржат температурите до 30 степени. Потоа, од 7-ми до 14-ти септември следи нов пад на температурите, но исто така постепен. Максималните дневни температури и натаму ќе бидат релативно високи и ќе изнесуваат околу 25 степени во просек.

Вонредно за овој период од годината ќе биде на југот на Грција, односно околината на Атина и Пелопонез. Температурите ќе бидат високи и на средоземните острови. Освен познатите летувалишта во околината на Солун, топло време во текот на септември се очекува и на западот на Грција, Лефкада и околните острови.

Слично време, со температури од 20 до 25 степени и со повремени врнежи, ќе се задржи во текот на втората половина од месецот. Цел септември ќе биде во главно сув и топол. Судејќи по се, ова лето ќе може да конкурира за едно од најтоплите на Балканот во последните 127 години.

“Најтопло било во 2012-та година, а по него следи летото од 1946-та, кога во септември биле измерени 41,8 степени. Ова лето би можело да го заземе третото место во минатите 127 години”, вели Недељко Тодоровиќ, метеоролог.

Голем број на луѓе сметаат дека септември е идеален за летување. Водата е уште топла, температурите не се високи, има помалку метежи, а и цените се поповолни.


Sali MemedAugust 21, 2019
Katica-Janeva.jpg

1min363

Судија на претходна постапка и одреди 30 дневен притвор на специјалната јавна обвинителка Јанева по повеќе од 4 часа распит.

Со полициска придружба Јанева вечерва ќе биде спроведена во истражниот затвор во Шутка. По барање на нејзиниот адвокат Јанева утре ќе присуствува на погребот на нејзината мајка која почина утрово.

Со полициска придружба Јанева утре ќе биде спроведена од затворот Шутка до погребот во Гевгелија. Јанева има право на жалба за определена мерка притвор во следните два дена пред кривичниот совет.Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime