Sali MemedNovember 30, 2018
jnZJ6-.jpg

1min80

Републичкиот јавен обвинител на брифинг со новинарите откри дека Основното јавно обвинителство води предистражна постапка за телефонската централа во зградата на обвинителството.

Станува збор за два хард-диска на кои биле снимани сите влезни или излезни телефонски разговори во зградата. Разговорите се од 30 септември 2016 година до денеска.

Предистражната постапка треба да утврди дали било прислушувано и Обвинителството за организиран криминал и корупција.

Треба да се утврди дали некој имал пристап до податоците, дали ги изнесувал, бришел и сл.

Државниот обвинител Љубомир Јовески рече дека се испитува извесен период дали тоа го правело лице или лица од обвинителството или од надвор.


Sali MemedNovember 29, 2018
LOGO_color_cont.jpg

1min67

Светска банка дава позитивна оценка за реформите на системите за социјална и детска заштита, предложени од Министерството за труд и социјална политика, со кои се очекува трајно да се намали сиромаштијата во Македонија и да се обезбедат еднакви услови за раст и развој за секое дете.

Во рамките на извештајот се препорачува и поддржува трансформација на програмата за родителски додаток за трето дете која е најмалку ефикасна, а троши најмногу средства од сите програми за социјална помош. Дополнително, се поддржува проширување на опфатот на сиромашните, со добро таргетирање преку нова шема за ГМП. Со тоа би се понудила сеопфатна мрежа за социјална заштита за сиромашните, без разлика на нивниот статус на пазарот на трудот или на нивната возраст. „Владата е свесна за недоследностите во системот за социјална помош и е посветена на спроведувањето сеопфатни реформи. Главната цел на реформите во системот за социјална заштита би требало да биде зголемување на ефективноста и ефикасноста на системот, преку реформи како на таргетираните така и на категориските социјални надоместоци“, е наведено во последниот извештај на Светска банка, во кој се анализира постојниот систем за социјална и детска заштита и предложените реформи од Министерството за труд и социјална политика.

Во однос на постојниот систем, во извештајот се истакнува дека програмите за намалување на сиромаштијата се најниски од регионот. Исто така, паричните трансфери што се доделуваат врз основа на законите за социјална заштита и за детска заштита, се во износ од 1,2 проценти од БДП, што е меѓу најниските во регионот и под просечното ниво на расходи за социјална заштита во земјите од Европа и Централна Азија.

Понатаму, се објаснува дека иако расходите за социјална помош од 2008 година наваму се во пораст, најголем дел од растот е резултат на категориските, а не на добро таргетираните права. Програмите за социјална заштита покриваат само една третина од насиромашниот квинтил, а овој резултат е уште позагрижувачки ако се земе предвид дека најдолниот квинтил го опфаќа најсиромашното население.


Sali MemedNovember 27, 2018
Mon-1280x622.jpg

1min215

Taro septemvri 2018 ki Makedonija ko 16 komune 17 edukacijakere medijatorija kerena buti ko detektiriba o edukacijakoro procesi

lengiri buti sar so vakerena tari Uprava bashi khedina telo Ministeriumi bashi edukacija anela baro sukcesi ko aniba decizije sar thaj iraniba e chaven ko fundavne sikljovne.

Avdije sinele sostanok mashkar edukacijakere medijatorija thaj dzene tari Uprava bashi khedina pri MON

Pobuter diken ki izjava tari Suzana Shabanovska – Sherutni e edukacijakere medijatorenge ko MON


Sali MemedNovember 15, 2018
popis.jpg

2min45

Popisi e đihaneskkro ki Mkaeodnija ka kerelpes realizacija ko Aprilo 2020 berš.

Planirime tano te oven angažirime 5.000 bukarne save ka keren I realizacija bašh hramipe thaj odova ko ovto čhibja, odoleja ka ikerlpes kombinirimo metodi, podatokoja taro tereni thaj taro registrija, vakerela o Direktori tare raštrakoro zavodi baši statistika Apostol Simovski.

Maškar ki akaja dendi aktuleno informacija ki Makedonija, doperelapes o pučhibe so ovela e potikore kedinensar ki Makedonija ko primeri Roma, penđarutne si amenge sar redakcija Romapress ko zapadnikano kotor tari makedonija thaj panda but avera dizja Romane jerije save pumare kerende na kerela lafi pal piri dajakiri čhib Romani, thaj kana ka dočivelpes lenge o pučipe pe savi čhib kerena lafi kop ire khere e Roma ka vakeren odoja čhib savi kerenala. Ko akala kotora taro dizja ki Makedonija e Roma kerena maj but lafi ki Khorani, Albanikani thaj Makedonikani čhib.

Tadani ako legarelapes ko akava šajdipe o popis – dočhivelapes o pučipe savo ka iklol o numero e Romengoro ki Makedonija, thaj kobor olestar pali o popis ka diken šukarina I korkoro Romani kedin ki Makedonija kana pen]arutne sis a so ulavelapes ki ra[tra ulavelapes prekal o etnikano numero adale djihaneskoro.

Đji kaj akava aktuleniyirinelapes ki Makedonija o ando POPIS savo valani te ovel realizirimo, amen sar redakcija panda na dikel savo si o gndipe e Romane politikane prestavnikongo, NVO -Sektorija, Intelektulacija thaj o korkoro đihanija.


Sali MemedNovember 14, 2018
slika-salija.jpg

1min101

Dive taro tromakeripe  e šerutne dizjake  tari dis Skopje,  jek tar maj purane sastipnaskere  ustanove ki Makedonija  ikergapes e pursakoja ,, 13 Noemvri’’  baši o barovipe thaj anipe buteder ko ikerkeripe o sastipasko arakipe, thaj I dikin  taro pophurane manuša.

Ko pervazija tari akaja manifestacija, I direktorka  taro Gerontološko zavodi ,,13 Noemvri’’ Salija Ljatif-Petruševska  denga  šukrin keripe e šerutne tari Karpoš Stefan Bogoev, baši đji akanutno šukar buti keripe.

Ki akaja penđarutni sastipnaskiri bešin  Gerontologija  isi o kher e pophurengoro anavkerdo ,,Majka Tereza’’ savi araklagovela ko Zlokukani, kasaja I komuna  Karpoš isila  akanutno but šukar buti keripe.

Sar redakcija taro Roma Press mangaja thaj panda but bare uspehija thaj šukar resarina  ko buti keripa tari Gerontologikano sastipnaskkro kher ko vastakeripe e aktulenikane Direktorkaja Salija Ljatif –Petruševska.

 


Sali MemedNovember 10, 2018
08.11.2018_zaev_carovska_3.jpg

1min223

O Roma save sine ko Kale akana isilen kher, dokumentija thaj sarine si socijalno protektirime, Daja zori te araka sarinensakova jeri thaj chave. Bashi lengiri integracija angaziringepe romane organizacije save so ka keren lencar buti 12 arija ko duj smene. K denlen arka te araken buti, te aven dzi sastipe, edukacija, sar thaj javera usluge save so delalen i them, Vakerela i Mila Carovska ko lakoro Fb profili kote so prezentiringja o Video


Sali MemedNovember 9, 2018
nikola-gruevski.jpg

1min131

Екс премиерот Никола Груевски набрзо ќе треба да се упати во истражниот затвор „Скопје“, каде што треба да ја одлежи двегодишната казна, бидејќи и Кривичниот совет му ја одби жалбата со која бараше одложување на издржувањето на казната.

-Кривичниот совет на одделението за организиран криминал и корупција при Основниот суд Скопје 1 – Скопје, постапувајќи по жалби истакнати од одбраната и обвинетиот во предметот со КОК бр. 59/17, од обвинителството означен како „Тенк“, изјавени против решението на судија за извршување санкции, денеска одржа седница на која по ценење на фактите и доказите во жалбите донесе решение со кое ги одби жалбите и го потврди решението на судијата за извршување санкции, велат од Кривичниот суд.

Оттаму додаваат дека решението е испратено до странките во постапката и истото е извршно веднаш по приемот од странките. Ова значи дека штом Груевски ќе го прими решението, веднаш треба да замине во истражниот затвор „Скопје“.

https://fokus.mk/gruevski-definitivno-odi-vo-zatvor-krivichniot-sovet-mu-ja-odbi-zhalbata/?fbclid=IwAR39EiCIE6fa6Ohc7qadaAoWMjlk9vmMBEWNgv12nnYHA2jENz4_uwQND3A


Sali MemedNovember 8, 2018
mickoski.jpg

2min79

Taro anglalipa  e kongereseske ko Helsinki , o lideri taro VMRO-DPMNE, Hristijan Mickovski  thaj i kupa taro brkime bičalde so sas jek vakti ki jek kupa  ko VMRO-DPMNE , kerge  natprevari koj pobuter ka čivel fotija ko socijlanikane mreže e liderensar taro  evropikane  demohristijanija.

Mickovski bičavga mesažo  fotoja taro Han  so sasale dikhibe thaj lafi keribe baši šukar buti keribe  ko evroatlantikano ponodoripe  e Makedonijako, numa vakerga so denga  info đji lende baši  politikano progoni  taro leskere đji eratutne partijake amala.

Tari aver  rig dočivena fotija thaj mesaži  jekhajek e evrokomesareja  Johanes Han hraminga o Petar Bogoevski ko fb.

Šukar dikhibe  thaj lafi keribe  maškar o kolege Petar Bogojeski, Emilija  Aleksandrova, Nikola todorov ko samiti taro EPP, selaminkergapes lengoro yoralipe  baši o panlo lafi ki Prespa.

Aso o mesađi taro Han sas  jek sa e rigenge, Sa e partije valani te keren buti baši EU agenda, savi mangelala o pobaro kotor taro đihanija, htraminga o Han ko Tviter.


Sali MemedNovember 8, 2018
08.11.2018_zaev_carovska_3.jpg

1min406

Претседателот на Владата на Република Македонија Зоран Заев, и министерската за труд и социјална политика Мила Царовска, денеска ги посетија семејствата кои се сместени во привремени живеалишта во прифатниот центар во Визбегово, а коишто досега живееја на отворено, под тврдината Кале.

Потенцирајќи дека Владата на Република Македонија и министерството за труд и социјална политика се определени да градат инклузивно општество, Премиерот Заев во изјавата за медиумите истакна дека секој поединец е важен и секој треба да има еднакви можности за социјална вклученост.

 

„Граѓанските здруженија на овие луѓе ќе им помогнат заеднички да подготват индивидуални планови за вклучување на пазарот на труд, за социјална заштита и здравство, за обезбедување на документи за лична идентификација, како и за вклучување на децата во образовниот систем“, рече Премиерот Заев.

Посочувајќи дека ромската популација е една од најранливите во нашата земја, Премиерот Заев истакна дека Владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика силно се залагаат да се подобри целокупната состојба во којашто се наоѓаат.

Само до јули годинава, како што рече Премиерот Заев со учество во програмата за поддршка за самовработување, осуммина граѓани Роми, меѓу кои и една жена, изработиле сопствен бизнис план, додека преку програмата – поддршка за креирање на нови работни места, се вработени 24 лица, од кои половината се жени.

„Би истакнал дека социјалната реформа која стартува од почетокот на 2019-та година значително ќе придонесе за активирање на пазарот на трудот на најранливите категории лица, а со тоа и нивно извлекување од сиромаштија.

Со воведувањето на детскиот и образовниот надоместок, коишто ќе можат да ги добиваат децата од семејствата каде двајцата родители се невработени, но и децата во домаќинства со минимален приход, на секое дете ќе му овозможиме еднакви можност, како и вклучување во образовниот процес кој е основа за понатамошниот личен и професионален развој“, заклучи Премиерот Заев.Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, од своја страна посочи дека поголем дел од лицата коишто привремено се сместени во Визбегово, се корисници на социјална помош, но и дека сите имаат можност да се активираат на пазарот на трудот.

„Ние како одговорна Влада не дозволивме изминатата зима да останат надвор и затоа ги сместивме во објект на министерството за труд и социјална политика, а во меѓувреме ги изградивме овие 15 живеалишта во коишто имаат достоинствени услови за живот. Голема благодарност до меѓународната организација за имиграција – ИОМ и Фондација отворено општество кои се вклучија во овој процес“, истакна министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска.

Министерката Царовска додаде дека почнувајќи од следната недела социјални тимови ќе ги мапираат преостанатите лица коишто живеат на отворено под тврдината Кале и на сите без живеалишта, ќе им биде понудено привремено сместување.

„Македонија е социјална држава и подеднакво се грижи за сите граѓани да имаат достоинствен живот. Во привремените живеалишта во Визбегово сега се сместени вкупно 96 лица од кои 66 се деца. Со сместувањето во новите живеалишта добија достоинствени услови за живот и можност за активација на пазарот на трудот а децата им се вклучени во образовниот процес. Со ова од идната година откако ќе ја стартуваме социјалната реформа овие лица ќе имаат можност за користење на детскиот и образовниот додаток“, рече министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска.

На новинарско прашање за други мерки кои ги планира Владата на Република Македонија за намалување на сиромаштијата меѓу ромската заедница, Премиерот Заев потенцираше дека целта на Владата е да се згрижат што поголем број на деца, но и на родители кои питачат. Во таа насока, како што рече Премиерот Заев се реализираат бројни инфраструктурни проекти во ромските населби во Битола, Делчево, во Куманово, но и во други општини. Премиерот Заев додаде дека една од мерките за подобрување на состојбата на граѓаните Роми е можноста се пријават и да добијат социјален стан.

Во однос на предвидениот буџет за социјалните реформи Претседателот на Владата на Република Зоран Заев, истакна дека во 2019-тата година тој ќе биде поголем, и додаде дека се дополнително се реализира пакет мерки за искоренување на сиромаштијата кај ранливите категории на граѓани, односно зголемувањето на социјалната помош за 300%, како и зголемување на бројот со дополнителни 60 илјади деца коишто од следната година ќе имаат право на детски и на образовен додаток.Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime