Sali MemedJanuary 29, 2018
Muki-660x330-1.jpg

6min695

Mizerno thaj fuhalimo dikava o hali ki Makedonija,shaj me dikava javere jakencar duraldan, thaj na setinava i srzh e problemengere.

Diso puti rupinava bizo te vakerav « op », thaj bizo pardon,navika, mujal o molivi isi guma kosibaske,mujal o hramoviba ko pc isi « delete » jali korekcia, a ko pobut chipote ignoriribe .

Sar tej, mlo niami si, te vakerav , te hramonav odova so gndinava, thaj sar medikava o bukja tele.Kana ka svatina so ko amaro dzivdipe isi but hari vakti , bashi importatno bukja , a len mukajalen bashi disavo avutno vakti,sebepi o sigjarutno ritam e dzivdipaskoro,a palo odova kana, na ka ovelamen shajdipe te kera i trampa ka dika so o vakti mudargjamen , sebepi pasivnost amari.Vakerena so o manusha ceninena o vakti ,tegani kana ko palune momentija len, jali lengere pashen arakela disavi bibah, thaj sakana thindalena te iranelpe o vakti napalal sar bi kerena sa adaja bari trampa .

Akana, kana dikaja so o vakti, so si angleder amende, na tromaja te mukale tajsaske ,te thavdel bizo amari dzivdipaskiri korekcija, ka dika kaj ingarela amen ko jek dilirium, bigjokakere hazrikeriba planija bashi tajsutno sukcesi jali proteziribe amare dzivdipaskoro.

O bi zoralipe, bi jekutnipa , o egoizam  i pasivnost thaj bi interesiriba bashi tajsutno dive si karanluko kolestar pareste shaj iklovaja dzi ki rosh, so araklovela ko agor e tuneleske.

Na sakana tromaja amari bibah , te prechivala javerenge(bi romenge) ,amari bibah ko sa o sfere e dzivdipaske tromaja te rodala amende korkori, bashi o negativno kategorije anavkerde ko upruno teksti.

Ki Makedonija hazri kerelape i trampa e themutne anaveskoro, anelape o kanuni bashi o chibja, anenape javera themutne decizije , ikerenape dikhina uche EU thaj sumanleskere prestavnikoncar numa bizo taro romano faktori( politichko civilno) .

Kote sijem amen te da amaro avazi,mangaja li asavke trampe jali na , tromana li neko te puchel amen sar so puchenape o javera ? Me gndinava kaj i Makedonija tali amari them vi sar so si e makedoncengiri, e chibanengiri thaj javere minoritetno kupengiri kola so dzivdinena ki akaja them, trampaja so savoren len isilen piri matichno them dzi kote e romen nanelen.
Me puchava ma, kana civena 
amen sar paluni dupka ki svirajka «  tega soske bi sine, te formirinenpes romane politichko partije, soske rodena o avazia e romengere bashi lengere fotelje ?

Ocigledno si kaj i them Makedonija si them e Makedoncengiri thaj e Chibanengiri, nikas vaver nanelen njami ko konstruiribe e thema, sem ola duj kupe .

Shujkur so okova rezhim pelo(bashi komuna ShutoOrizari), shukjur so o dziani ki akaja komuna dzivdinela poliberalno vo odnos taro vakti e javere timeskoro tari komuna, no tromaja li te ova chale sal ko lokalnikano nivo, pa na dzivdinena sal o Roma ki akaja komuna.

Miri kritika nane nasochimi sal ko akava Govremento, akava problemi so sijem izolirime taro sa o importatno decizie bashi amari them si panda taro konstruiribe e pluralizameskoro ki Makedonija.

Zaruri sijem te sikava so amenda sijem kotor taro politichko,versko, socijalno thaj ekonomsko kupatno buti keribe javerencar  ko anibe decizie kola soamenda astarela ko dzivdipeki akaja them, na valjani pobut te ova « PALUNI DUPKAKI SVIRAJKA

paluniMozes Solomon (Muhadjer Sulejman)


Sali MemedJanuary 18, 2018
converted_file_54069bc2-1.png

1min2039

На 25 декември 2017 година, 39-годишниот Ром, Беким Демир, според известувањата починал од предозирање во затворот Идризово само неколку дена пред да биде пуштен на слобода. ЕЦПР ќе го изнесе неговиот случај пред суд, како дел од колективна тужба која вклучува смрт на тројца други затвореници Роми против Управата за извршување санкции при Министерството за правда. Воедно, тој е осмиот и последниот затвореник кој починал во КПУ Идризово во 2017 година и четвртиот Ром кој починал во македонските затвори во период од само 9 месеци.

Повторно, околностите околу смртта на еден Ром се сомнителни и несигурни. Семејството на Беким добило телефонски повик од него на денот кога починал. Тој им кажал дека имал тешкотии при дишењето откако лекарот во затворот му дал две инјекции од кои се чувствувал парализирано. Го замолил своето семејство да дојде во затворот за да го спаси.

Во седмиците пред неговата смрт, Беким му се пожалил на своето семејство дека чуварите и лекарите во затворот го малтретираат. Чуварите рутински го тепале и му се обраќале со етнички навреди, тврди неговото семејство кое ги видело белезите на неговиот грб. Исто така, тој се жалел на постојани болки во стомакот и нозете, за што лекарите одбивале да му дадат медицинска нега, и дури го малтретирале затоа што барал помош. Во еден случај, лекарот наводно му рекол на неговиот претпоставен „нека оди по ѓаволите, изнеси го, сите тука се болни, не ми е гајле дали ќе умре“.

Беким отслужувал 3-годишна казна затвор за кражба и немал сериозни здравствени проблеми пред да биде примен во КПУ Идризово, каде при посетите семејството забележало дека со текот на времето неговото здравје се влошува. Тој има две ќерки на 12 и 4-годишна возраст.

Македонија веќе беше предупредена. Континуираната смрт на млади Роми во нивните затвори не помина незабележано, и ние нема да дозволиме ова да помине туку-така“ рече претседателот на ЕЦПР, Ѓорѓе Јовановиќ. „Тие знаат дека тоа што го прават е погрешно – веќе имаат платено оштета за смртта на затвореник Ром во многу сличен случај. Доколку Министерството за правда не нареди соодветни истраги, ќе видиме што судовите имаат да кажат за случајот. Ако одбијат да ја задоволат правдата, овие случаи ќе ги изнесеме пред Европскиот суд за човекови права“.

Неговата смрт следи растечки познат тренд и многу наликува на околностите на смртта на други двајца Роми оваа година: 25-годишниот Јусинов Ердал и 21-годишниот Андриас Реџепов. И двајцата починале поради предозирање со лекови против болка, и двајцата ги обвиниле чуварите и лекарите во затворот за малтретирање, и на двајцата наводно им била одбиена медицинска нега во часовите пред нивната смрт.

Станува очигледно дека македонските власти се или неспособни или неподготвени целосно да ја истражат смртта на овие затвореници Роми и, доколку е потребно, да ги гонат лицата кои се одговорни за тоа. ЕРРЦ смета дека постои неверојатно голем број докази кои упатуваат на институционално насилство врз припадниците на ромската етничка заедница. Неуспехот соодветно да се истражат околностите во овие смртни случаи претставува прекршување на многу национални закони, како и на член 14 (право на недискриминација) од Европската конвенција за човекови права, заедно со член 2 (право на живот) и член 3 (забрана на тортура).

Извор: ЕЦПР


Sali MemedJanuary 4, 2018
Muki-660x330-1.jpg

9min415

Ko sa o romane politichko partie isi moralno, jekh tikno numero sposobna manusha, kola so nashti avena dzi ko lafi taro analfabetija, nesposobna, nekompetetna butdzenipa , thaj okola ,kola so but upre ujrana, gndipaja, kaj o sumnal si dendo lenge ko vasta, a, obikolinena sa o moralna norme thaj principija, thaj si hazri bashi turlie, mahinacije thaj kompromisija.

Kozom so pamtinava taro pocetok taro, pluralizam thaj pobut partisko sistemija, skoro sa o bare politicko partije mukle, o lidersko pozicije javerenge bashi pobuter kharane.

O SDSM trampingja pobuter liderija taro Branko Crvenkovski, Buckovski, Hari Kostov Sekerinska , thaj akana o Zora Zaev.Vi agjar o VMRO-DPMNE kova so menigja par liderija,akala liderska trampe sine thaj ko chibalane partije Taro Arben Dzaferi Menduh Tachi ,Selmani thaj javera .

Odova soj interesno, so ko amare politicko partije bersencar achona, ista liderija, te pene o politicko partije si lengere licna svoine, jali nasti ulavena pe tari lidersko fotelja, te pene si lengiri bijandipaskiri papocna vrvka .

I pokraj o poraz generalno ko lokalno alusariba, taro pobut romane politichko partije ,kola so sine koaliciono partnerija, e VMRO-DPMNE- eja, nikoj na dengja dzovapi bashi plo bisukcesi ko alusaribe, jali te del biakharibaskoro bangipe sebepi o poraz, ko than te akharen kongres ,kote so lengere membrija ka alusarien javere lidere sig posig, palo desh bers politichko amalipe, e Gruevskeja, akana kuvgje ki pozicija.

Akava talo indikatori ,bashi lengoro bisposobnikano politichko buti keribe, thaj lengoro bihaljojba so ingarela i opozicija, koja so i trebela sine te ovel braniko bashi arakibe, em mujalipe e deciziengoro , ando taro Khidipaskoro butdzenipe akola so na ka oven produktivno upreder e Roma tari Makedonija, thaj upreder lengoro elektorati.

Ko than te oven konstruktivno opozicija, te bi acona ko plo murshikano ego , ponasinenape ,ki pli standardirimi tradicija, bashi favorizmia ple interesenge, garavde dogovorija, thaj javera bukja, kola so kerena sine, dzi kote sine ko sherutnipe.

Oportunisticko dikibe akale bukengoro, sikavela, kaj akala romane politichko liderija o Amdi Bajram, Shaban Saliju, Nezdet Mustafa, Bajram Berat thaj okola taro potikne romane politicko partije, akale avibaja ki pozicija, sikavge kaj si nesposobna, sebicno thaj korumpirime politicarija, kola so nanelen politicko nacionalno svest, bashi interes e romengoro ki Makedonija.

Akala tipija amare politicarija , ko realno dzivdipe, izdefiringje duj klase manusha : jek kola so isilen baro kapitali , thaj o dujto kategorija manusha kola so edvaj predzivdinena hajbaja, ki fuhal adaleske ni jek nit o dujto, nane chalo thaj bahtalo, o avgo kategorija konstatntno trudinelape te avel ,dzi ko pobare bankovna saldia thaj vi agjar te oven so popashe dzi ki sherutni politicho garnitura, sar bi ovelalen benefitija , thaj ucharibe bashi sa o lengoro aktiviteti, a, i dujto kategorija ,si , sako diveskoro maribe kotor mareske.

Ola sikavge amenge kaj i politika, na ne la funda bashi morali,soske o morali akale politicarenge si «  bari nepoznanica » soske, keda ka chinave o morali sa o granice si pravde thaj sa si ko shajdipe te kerelpe .

Ko sa o romane politichko partie isi moralno, jekh tikno numero sposobna manusha, kola so nashti avena dzi ko lafi taro analfabetija, nesposobna, nekompetetna butdzenipa , thaj okola ,kola so but upre ujran gndipaja, kaj o sumnal si dendo lenge ko vasta, a, obikolinena sa o moralna norme thaj principija, thaj si hazri bashi turlie, mahinacije thaj kompromisija.

Dzi kote acola « de ja vu » ki romani politichko scena , niko amendar taro Roma na ka trebel te dzakera nevipe, ko lachakeribe amare phare dzivdipaskoro, nit ,te ova respektirime taro bi-Roma ko sa o sfere e dzivdipaskoro.

Vakti si te meken pumare lidersko fotelje neve manushenge, a ola te cidenpes ki penzija, thaj te oven nemo posmatracija, bashi shajdipaskiri nevi politicko istorija, ki romani makedonijakiri politichko scena.

Mozes Solomon (Muhadjer Sulejman)


Sali MemedDecember 30, 2017
Muki-660x330.jpg

4min503

Ange but bersha dava ma godi, kozom siem sine bahtale sar chave adzhikerindor o Nevo bersh. Posebno specijalno sine o 31 dekemvri, uza ko sporeti ko kasta, o mirisija taro gudle, pecenja salate , i sarma obavezno ko sako astali. Avrijal but manusha levo desno, o, dukjanija perde manushencar kola so kinena pijbase thaj javera bukja kola so si lenge potrebno. Amen sar chave dikaja o neve berseskere paketija keda ka avel o ari te putralen.

E, shuzhe nakle vaktija kana sako amendar tegatutne chave kola so dzivdinaja sa ki adaja epoha sama bahtale ki kupa amere jeriencar.

Palo sa adava akala nekobor bersha napalal sa trampinjgape. Kerdilo jek baro jazi maskar o manusha okola kola so isilen but , thaj okola kola so nanelen ich.Numa sako advive dikela akava dive sar dive kote so isilen nada kaj o nevo bersh ka anel lenge posuze blagodetija thaj trampa, o chorole kaj ka ovelen hajbaske sako dive , a o barvale, kaj o nevo bersh ka bajrarel lengere bankovna saldija.

Hari pohari ake amen ko Nevo bersh.Pobuter tumendar si ki misal kaj o nevo bersh ka ovel polacheste taro purano. Na bi trebela sine adava te ovel baro pharipa, te bi shaj trampineja o purano prema o nevo avela avtomatski bizo trudo , no te trampine, o bukja taro purano ko nevo , nane bash loki zadacha. Soske ? Pred se, so o purano bersh pobuterenge sine bilacho thaj dukavno.

Angleder te dzakera o nevo bersh, pobuter tumendar kerge seljamija , bahtaringe nekaske o nevo panda bi reslo bersh, sikavgje dzentlmenstvo , emancipacija kulturovizacija, Bon ton manirija, da bi pala ko 24 o ari ano 31 dekemvri sa akala pozitivno bukja chudingje ki bavlal te pene nikada ni na sine.

Ka astaren palem te kukinen , koj sebepi bashi bilachi deredza, soske akava tari desno rig nane vi sar okova tari levo rig. Ka sikaven pes pobuter sar genialcija, patriotija, zorale dandengere , zorale vilicengere, prema okola kola so betonirinjge pumare fotelje, bershencar. O esapi agorinkerela akava besrh, jali sine kali jali sine parni sijem ulavde ko akava puchibe, nane diferencija jali sijem ki misal bashi politika jali bashi privatnikano realno dzivdipe.

Okola kola so dikena sa kalo, puchenape? » Ka ovel li polacheste ko Nevo bersh ». »Soske sijem ki mizerija saakana , ko sa akava vakti samo amen ? ». »Soske sijem ki chik e chorolipaskoro dobor lungo vakti » ?

Okola kola dikena tari prizma e realiteteskoro, vakerena : « Sebepi so isi but kukavice, bi zorale manusha, chora, manipulatorija, degenerikija, analfabetija kola so krojnena amari politicko socio ekonomsko dzivdipe ».

E , normalno kuvaja ko nevo bersh bizo dzivdipaskoro kompas , thaj dzaja ki khelin na « komu ide zhish » ko korolikano nachin ki tepka ka probina te kuva odova so mangaja te ovel amenge target.

 

Bahtalo o Nevo bersh Romalen kote oven te oven.

Mozes Solomon (Muhadjer Sulejman)


Sali MemedDecember 15, 2017
Samka-Ibraimovkski.png

4min457

ki Radza e Makedonijakiri dela ostavka ki akaja funkcija thaj iranelpe te ovel deputati ano Makedonijakoro Khedipe.

Starto di, kana iklilo ki pres konferencija ane makdonijakiri Radja te publicirinel piro mukibe, but Roma kola so hari pobut dzanena i politika acile bizo lafi , soske thaj savo sebepi sine leskoro mukibe, jali sine upra leste kerdo disavo zori, ja save si o planija e aktuelno radjakoro te kerel trampa ko akava ministertvo.

Ako mekaja o spekulacije ki rig,akaja decizija taro Ibraimovski arakela pobut pozitivno dikhin, dzi kote kerelape lafi ko centralnikano romano politikakoro nivo, thaj i realizacija e avutne proektenge tari Inkluzija 2014-2020 bersh.

Akava si avgo drom i kupatni Shuto Orizari te nashavel piro sherutnipa taro centralnikano politikakoro aspekti, jeke lafeja o romane politicko liderija kola si groto tari akaja kupatni jali komuna bershencar ikerena sine centralnikano sherutnipe e romane politikakoro ano centralnikano nivo.

So shaj anela a so shaj nasavaja amen o Roma akale trampaja, trujal mande khanchi na nashavaja, odoleja sal laja panda jek deputatsko than ko kanuneskoro kher e Makedonijakoro, trujal o Bajram Amdi sar opoziciono deputati ka ovelamen panda jek Rom deputati tari pozicija, kola so but Roma pendzarenale sar baro borco mujal o bi nijamija upreder e Roma, thaj deputati kova so ko nakle bersha sar opozicioneri dengja pobut amandmanija ko kjari e Romenge,a akola so na realiziringepe sebepi o nanibe sluh e tegatutne pozicija.

Ki akaja chipota nashalipe shaj ovela sal e komuna Shuto Orizari, vakerava shaj sebepi so na dzanaja sar o komunakoro ogranoko taro SDSM ka pratinel o buti keribe taro akava ministertvo kote so Ibraimovski ka mekele pire dzeneske tari pli partija e Aksel Ahmedovski a kova so avela tari Purabali Makedonija Delcevo, kote so ko akava kotor tari Makedonija funkcionirinena nekobor bare romane NGO, so pre miro gndipe ka len o pobaro kolaci thaj o bukjarnipe dzi kote mukelape i komuna Shuto Orizari korkori peske ki kupa e sherutneja tari akaja komuna e Kurto Duduseja.

Ali, i ne mora te ingarel chacipa sa akava , dzi kote o nevo predlozimo ministeri na ogranicinelape sal ko birime purabela thana tari Makedonija, thaj dzi kote dikela konkurencija ,ko nevo aktuelnikano rakovodstvo ani kupatni Shuto Orizari, tari javer rig , trebela te dzakera poaktivno keribe buti e kupatnakiri , e neve ministereja thaj e Makedonijakere Radjaja, bashi sa o aktuelnikane puchiba, realizacija, shajdipe te delpe shajdipe sa e Romenge tari Makedonija te len than pumare ideencar thaj proektija koleja ka lacharelpe kozom dobor o dzivdipe e romengoro ani Makedonija. Sekako kerelape afi basi Romani pozicija ko nacionalno nivo,sarine dzanaja , so dzi akana nijek romano politichari na sukcesingja te anel trampa tari akanutni socio ekonomslo politicko pharo hali e romengoro.

Sebepi o politicarija tari Shutka ili ?

Akaja tali jek sahovsko khelin kote so jek shukar igraci trebela te dikel but shukar savo ka ovel leskoro potezi thaj save potezeja ka iklol lekoro mujal kanidati.

Numa, ajde te meka o vakti te del amenge dzovapi, bashi amare puchiba.

samka ibraimovski

Mozes Solomon


Kjani IbraimDecember 6, 2017
roms_jews-1.png

5min2904

Израел: Ромите пристигнуваат со стотици! Тие ќе бидат потомци на еврејското племе Симеон!

Израел: Ромите

Во ноември 2017 година, во Ерусалим се одржа првиот еврејски-ромски форум. Целта на организаторите е да создадат врски меѓу заедниците и да докажат дека Ромите потекнуваат од племето Симеон – и всушност се Евреи. Во меѓувреме, тие пријавуваат илјадници повици од целиот свет, а неколку стотици доаѓаат во Израел да ги откријат “своите корени”.Самуел Лабок, специјалист во селото Кочав Јааков, тврди дека според неговите истраживања тие се потомци на еврејското племе Симеон!

“Открив некои многу интересни работи за нивниот однос со еврејскиот народ. Тоа беше многу голема работа, и почнав да зборувам за тоа на Фејсбук и на интернет, а одговорот беше огромен. Добив многу одговори, и решив да одам понатаму и да го основам еврејско-ромскиот форум. “

Форумот првпат е организиран во Ерусалим во ноември. Околу шеесетина Роми од Франција дојдоа во Израел на серија состаноци. Вклучените страни создале симбол кој ја комбинирал Ѕвездата на Давид и тркалото идентификувано со ромската заедница.

На видео кое е емитувано од веб-страницата на Ynet, десетици Роми пеат “Евену Шалом Алехем”, популарна израелска песна што значи “Нека ти донесе мир”.

На состанокот беа презентирани наодите од една студија, која тврди дека Ромите се Евреи од племето Шимон (Симеон). “Голем број на Ромите знаат дека се од еврејско потекло, но немаат доказ. Верувам дека со моето истражување, со проучување на традициите и потеклото, можеме заедно да ги реконструираме работите. “

По објавувањето на извештајот, илјадници членови на Ромската заедница дојдоа во контакт со Израелците за да организираат дополнителни состаноци. Тие ме контактираат од Франција, Финска, Шпанија, Русија, па дури и САД “, вели еден израелскиот специјалист.

Гледаме врска меѓу нациите, на пример, нацистите се обидоа да ги уништат само двата народи – Евреите и Ромите. Овие врски постојат и во други историски контексти и мислам дека ако имаме докази дека сме го пронашле изгубеното племе, а тоа не можеме да го игнорираме. “

Дали постои рабински авторитет кој го одобрува истражувањето?

Сеуште не! Но, рабините и халахичките власти (од Еврејскиот закон) почнуваат да размислуваат за оваа тема. Многу е веројатно дека нивниот одговор е негативен. Повеќето луѓе се обидуваат да ги задржи Ромите подалеку од нив. “Но, сакам да зборувам овде со логиката на еврејската заедница. Ако моите заклучоци се точни, не би било ли убаво да ги примите нашите браќа меѓу нас во Израел, како што сака Тора? “

Од Џереми Алберт – Извор – Ynet – JSSNews

Мозес Соломон

https://jssnews.com/2017/12/02/israel-des-tsiganes-arrivent-par-centaines-ils-seraient-les-descendants-de-la-tribu-juive-de-simeon/#comment-660746


Kjani IbraimDecember 1, 2017
24250953_10156007753984114_685669403_o-1-1280x720.png

4min373

Phravde me jakha, a suno dikhava.

Khedisalile… Khedisalile o akharde. Šungjovela lafikeribe maškar lende. Soske tane akharde. Khonik nadzanela. Eke taro jekhvar o udara phravgjona thaj khuvena o respektirime. Sare uštena ko pre te den piro sajdipe dzi olende. Bešle ko baši…

– “Amalalen…” Šurjakerda jek taro respektirime.

– ‎”Šaj pučena tumen soske si akhardo akava khedipe? Soske sijen akharde? Majanglal te dav tumen dzovapija ko akala pučiba, mangava te vakerav tumenge baro ov sasto so ulavgen taro tumaro vakti te oven ko akala dakikija kola so ka hramonen i nevi historija e Romengiri.”

Sarine čutindor šunena e respektirime.

– “Musaj te vakerelpes kaj but vakti amare timeja kergem akaja lista. Sare so sijen akate nasijen akharde biresarinaja. Salde, sijen akharde baši tumaro intelektualno kapaciteto so vazdingenle vaktesa thaj tumare uče siklanencar. Maškar tumende akate isi diplomirime thaj studentija: pravnikja, politikologija, novinarija, sociologija, doktorija, inzenerija, informaticarija, ekonomistija, psihologja…”

Sare šunena sine o šukar keribe lafi taro o respektirime.

– “… Akate, maškar tumende isi dzene kotaro sa o dziakana romane politikane partije. Akaja lista si kerdi bizo te dikhelpe jali khoni sine ki okoja ja ki akaja partija. Na. Akate sijem sare roma. Roma kola so mangaja nevo thaj pošuzjo avutnipe sarinenge amenge thaj napal amare čavenge ja unukonge. Ka kera  buti sarine jekh-ka-jekh barabar amenge te ovel pošukar thaj amare avutne generacijenge.”

– ‎”Amalalen. Sijen akharde sebepeja te oven kotor ko timi kova so ka anel o nevo tajsa. Akana pučava: Ako kaj jekh namangela te ovel kotor taro akava baro timi, molinava tumen keren mange halali so lelum tumaro vakti thaj šaj te dzan tumenge. Khoni nane te vakerel tumenge lafi.”

Šurakerda jek lafikeribe maškar ko dzijani. A sare pučenape, so te keren.

-“Amalalen… Te šunamen…”.

Denda vika jek taro o respektirime. Thaj thavdingja ko plo lafikeribe…

-‎”Šukar so nijekh na iklisto. Tegani šaj te dza ponodoriga. Amen andem decizija te kerelpe buti upri o romano problemi. O najbaro problemi. A odova tano: te respektirina amen maškar amende.

-‎Šaj pučena tumen sar ka resarina odova? Arakhlem kote o kraho. Odovaj so kaj jekh lela pobuter, kaj jekh pohari a isi soj khančesa.

-‎Amalalen. Nakhla odova vakti. Akana SARE KA KERA BUTI SARINENGE AMENGE.”

-‎”Isi amen kerdi plan programa thaj strategija ko pobuter kategorije te kerelpe buti te vazdelpe o nivelo e romengoro ko poučo nivelo. Ko akala kategorije ka aktivirina tumende, a na gadzen. O Rom – Romeske ka kerel o pošuzjo dzivdipe. O Rom ka kerel pe čaveske o pošuzjo djivdipe.

Amaro timi anda decizija kaj sekoja kategorija ka ovel la piro timi so ka angazirinelpes thaj ola korkoro ka birinen koordinatori ko odova timi andre. Svako timi ka ovel le khedipe jekputi ko kurko. A ko agor taro č’on ka ovel khedipe taro o sa o koordinatorija vi amencar…”

Thaj akhal šurakersalilo…

Šurakersalili i buti keribe baši pošuzjo tajsa e Romengoro.

Phravde me jakha, a suno dikhava[Autori: Elvis Hajdar, diplomirimo informatičari thaj ko agorkeribe o magisterska studie ko UKIM-FINKI]


Sali MemedNovember 18, 2017
reinkarnacija1-1-1280x800.png

6min307

Reinkarnacija, chace li si, jali si sal plodi e manusheskere fantazijake kote so delapeske, shajdipe te popravinel pire bangina bashi leskoro sledno dzivdipe.

Dzi kote chace postojnela sa , tega me sijum dilino, soske ko puchiba kana ko tumaro dzivdipe sine tumenge najshukar, me sakana dava sa dzovapi tega kana sine mange najbilache. I latikani fraza «Dzivdin sar shaj, kana nashti sar tu so mangeja » ingarela jek paradox, kova so amare Romenge na ingarela khanchi nevipe, soske ola sar so dzanena peske dzivdinena agjar sar so na mangena numa si moralno.

reinkarnacija

I dzi kote but amendar ko avdisutno vakti leljamen i sigjarutni bavlal e dzivdipaskere ritamea, haljovaja so isijamen but hari vakti, but fore ko kritichno dakikija, dajamen godi soske dzi akana na kergjem jek baro rezisersko rez , thaj ko than te kera lachariba amare dzivdipaske amen , dengjem zori javerenge .
Okola sar mande kola so ka arakloven ki akaja kolumna, ka svatinen kaj sa adava so ko dzivdipe chipotinelape amenge dzi kote keraja o planija , na korespondirinela amera romane dzivdipaja sebepi o esapi , a, o esapi nikema ker dzi kote o kelneri na anela tuke o esapluko.
Amaro dzivdipe si sar jek bilacho vakti, kova so na mekela te iklove kheraldan, soske trujal odola bare chika, nashti nit iklovaja nit pa shaj dikaja o cherenja taro bare kale gusta oblakija.Ki fuhal adava si pobuter romengoro bagazhi so piravena peja sako dive , thaj sako rakj.

O vakti sikavgja kaj sine kompletno promashaj, ko sa o sasuitnipaskere socio politikane planija. I moneta koja so vrtingumla mangipaja te alusarinav jali petka jali glava sikavgja solduj glave, tega dikljum kaj araklovava ko jek baro rastrlalo drom bizo anav bashi mangli jali mangli destinacija.

O maribe e bavlalencar sine maribe maglaja,sar so si vakerdo ki jek dzianeskiri paramis » o dzukela havlajnena o karavanija nakena ».

Arklovav ki Hamleteskiri poema « Te ovav jali ma te ovav » kova so ingarela jek pharo sakana vakteskoro puchibe jali te dav zori mujal sa e dzivdipaskere barienrenge,jali te mukav o dzivdipe te ingarelma sar so ka mangel ov , sar so sine ko poupruno kotor hramomo. Kompleksno puchiba bizo kompleksno dzovapi, soske dzi kote ikerava « te ovav » znaci te trpinv sa o kujba e dzivdipaskere e bi niameskere ano miro piko thaj te mekama e jaziake, sar ovela neka ovel, jali te astarama ko dujto kotor tari akaja poema kova so o meribe dela zori bashi akcija e dzivdipaske.

Sar tej o Hamlet dela ma kurazhi te dav mujalipe sa e problemenge angli mande, thaj te pokrenina o motori amare dzivdipaskoro mujalipaja upreder sa e dzivdipaskere barienge ,kola so mangena trujal amaro sojba te keren amen jek pasivno askerluko koleja sigarutno ka nakel amaro dzivdipe thaj te ingarelamen ko meribe sar te pene erati bijasalilem.

Mozes Solomon (Muhadjer Sulejman)


Sali MemedNovember 17, 2017
SHUTKA-CENTAR-24vakti.png

1min291

Посветла иднина на Ромскиот народ иако нема своја матична држава , ги има насекаде во светот. Ние имаме наша химна, знаме и богата традиција. Најголем број Роми се населени во европските држави. Ромскиот народ е трудољубив, весел ,музиката им е во душата. Тие се надарен и снаодлив народ.

Во минатото, често поради немањето на доволно финански средства тие не биле во можнст да се школуваат, па морале да работат за да може да преживеат. Денес тоа е сменето, благодарение на стипендиите и бесплатните обуки за личен развој кои овозможуваат интеграција на Ромите во општеството.Но, дали со соодветното завршено образование завршуваат проблемите? Дали мисијата е успешно завршена? Што се случува потоа?

Системот во нашата држава е таков што доколку не си политичко-партиски определен/а, многу мали се шансите дека ќе успееш да се вработиш и изградиш кариера. И во еден таков момент согледуваш дека борбата не е завршена и на крајот на таков или онаков начин, единственото решение се сведува на тоа дека мора да се одбере една политичка страна и да се надеваш за работна позиција која ќе ти овозможи пристоен живот.

Во споредба со роднините и пријателите кои живеат и работат во странство се воочува разликата во висината на платата и благодетите кои се нудат во развиените земји. Тука веќе настапува личното незадоволство и се повеќе млади Роми ја гледаат својата иднина во некоја од развиените земји.

Свесни, дека во странство ќе ги остварат своите амбиции и побрзо ќе напредуваат се одлучуваат за заминување во некои од европските земји и тоа најчесто во еден правец.

Ова се само мал дел од причините заради кои многу млади луѓе заминуваат од нашата држава.Тоа е веќе многу реална и нормална појава.

Според мое видување освен младите Роми, и повозрасните својата и иднината на своите деца ја гледаат како посигурна во западните свропски земји.

Велат најубаво е да си дома со своите, да продолжиш да живееш на местото каде што си пораснал, да се дружиш со другарите од детството, да го зборуваш својот мајчин јазик, но кога еден млад човек е спречен да ги реализира своите цели, патриотизмот полека умира и спасот го бараме надвор од Македонија.

Ситуацијата во која се наоѓаме е сурова, но за жал многу вистинита.


Sali MemedNovember 17, 2017
Cigan_nemoze_umetnik_24vakti.png

2min126

Purani paramis : Nane mange klar pendžado o motivo nesave manušenge so nane Roma , te šaj oven “interesno” džanen te ikljon bizo d esavo ekstra momento te “generalizirinen nesave nacia jali individua sebepi stereotipia,, diskriminacia jali aver mentalno nasvalipa.

romani paramisGeneralizirinen te šaj kanalizirinen desavo piro depresia. Ola nane len sevdža ka teleperaven li averen pore paše , amal, kolega, komšia, pendžarutno jali aver.

Asavke “generalizatoria”  sakote isi trujal amende. Ola aso mande si salde manuša ” so mukhena bibaht” jali jekhutne jekhekletočno artiklo, ni gram godi!

Te vakerel pe olenge asavkenhe so si parvarde natolerancijaja nane fajde soske i “betonirime an i godi”

Numa miro propozalo si, asvakenge trubul te ačhol pe an o drumo.

Sar agorutno egzamplo buvljaripa thaj promocia tari natolerancia prekal o FB si jekh anavea Desovski Goran so sikavel odova.

Panda majtagično si soske akaja persona si membro an o Legaripaskoro Ofiso an i rspektirimi Nacionalno institucia “Tanec” ansambl vash nacionalno khelina thaj gilja an i Makedonia, so si institucia kote so prodefiliringje thaj panda isi renomirime thaj bare membria taro romano nacionaliteto!

A oleskoro FB posti sine: “Šaj li Rom “Cigan” te ovel respektirime artisto – Savo???”

Pučiba kaske isi antvorto – Goran dža te sasljare tut!

https://24vakti.mk/purani-paramis-bizi-diferencia-taro-intelektualno-kapaciteto-o-roma-cigani-si-autsajderia/

 

Ramuš MuaremBašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime