Sali MemedMarch 19, 2019
.jpg

1min42

Филмска проекција на „Тото и неговите сестри” и панел дискусија, кое се оддржуваат во рамки на проектот „Промена на негативниот наратив кон Ромите во здравствените установи” спроведуван од ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, а поддржан од Фондација Отворено општество – Македонија.

Филмот е за 10-годишно дете кое живее  со своите две повозрасни сестри, а во придружба на пријателите и браќата на нивната мајка. Пред Тото е изборот на неговата мајка – препродажба и употребување на дрога или избегнување на пороците и започнување на кариера како хип хоп танчер. Филмот е уметност кој има моќ да предизвика емпатија, емоционално врзување со актерите и препознавање на своите карактеристики кај другите, но и да побуди активизам кај поединецот или групата.

Токму затоа, HERA, со поддршка од Фондација Отворено општество – Македонија, ве поканува на проекцијата на филмот „Тото и неговите сестри”, дело на романскиот режисер Александар Нанау. Снимен во 2014 година, филмот досега е добитник на многу меѓународни награди меѓу кои и француска награда за култура во категорија студентско кино на Канскиот филмски фестивал.
Тото и неговите сестри се оставени сами на себе, но можат да изберат да одат по патот на нивната мајка, вујковците и нивните пријатели кои препродаваат дрога или да ги прифатат предизвиците и преку одбегнување на пороците, чекор по чекор да излезат од кругот на сиромаштијата и да се упатат кон успехот.

Ова 90-минутна филмска приказна ќе ја прикажеме двапати – на 15 март (петок) во Центар за култура Битола, па на 22 март (петок) во скопското Кино Култура. Почетокот на проекциите е закажан за 18 часот, а влезот е бесплатен.

По проекциите ќе следува панел-дискусија со влијателни личности од областа на здравството со кои ќе поразговараме за – и се надеваме, ќе влијаеме врз – негативните наративи кон Ромите генерално, а особено во здравствените установи.

 

 


Sali MemedFebruary 20, 2019
nrc-1280x720.jpg

1min65

„Без разлика“ – Завршна конференција
„Спречување на дискриминацијата кон ромските деца“ Имплементирана од Националниот ромски центар – НРЦ – Куманово и Паблик – Скопје Финансирано од Европска унија.
На видеото можете да ги проследите обраќањата на:
Зоран Заев Премиер на Р. Северна Македонија, Самоел Жбогар Еу Амабасадор во Северна Македонија, Иџет Мемети Народен Правобранител, Амди Бајрам Пратеник, Самка Ибраимовски Пратеник, Ашмет Елезовски Извршен директор на НРЦ, Реџепали Чупи автор на извештај…
Повеќе на следниот линк подолу…


Sali MemedJanuary 23, 2019
logo_10_.png

1min176

Институтот за истражување и анализи на политики – Ромалитико реагира на информациите изнесени во порталот Фактор „Според јазикот на пасошите, Албанците се 30 отсто во Македонија“. Согласно законот за употреба на јазиците и законот за патни исправи, секоја етничка заедница има право личните податоци да бидат напишани покрај службениот јазик  и на јазикот и писмото што го употребува граѓанинот по негово барање. Меѓутоа, според искуствата на Ромската заедница, овој закон недоследно се применуваше. Поради тоа бројот на патни исправи издадени на јазик на етничките заедници да се користи како индикатор за етничката структура во државата треба да се земе со доза на претпазливост.

Нашата организација ја има документирано недоследната примена, при што случаите може да се категоризираат во две категории:

  • При поднесување на барања за издавање на пасош, покрај македонскиот, Ромите избираат истиот да се издаде и на Ромски јазик, меѓутоа истите се издаваат двојазично на македонски и албански.
  • При поднесување на барање не се бара двојазичност, но доколку лицето кое што го поднесува барањето има муслиманско или православно име и презиме, службениците по “стандардна претпоставка“ ги издаваат патните исправи на македонски и/или на албански јазик, иако претходно лицата не одбрале ниедна од опциите за друг јазик.

Поради ваквите случаеви, Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико посочува дека административните податоци кои постојат во државата не даваат реална слика за етничката припадност на сите граѓани. Затоа, апелираме Пописот кој се планира да се спроведе во 2020 задолжително да содржи етничката припадност како белег. Досегашната пракса покажува дека говорењето на еден јазик не значи дека лицето е припадник на заедницата на јазикот кој го зборува.

Факт е дека процентот на сите етнички заедници во Македонија и натаму останува енигма, поради различни причини кои најчесто се поврзуваат со вадењето на  бугарски пасоши и масовно иселување од државата поради економски причини.

Очекуваме дека новиот закон за јазиците ќе ја спречи  “административната асимилација“ на помалите етнички заедници која што претходниот закон ја воведе. Институт за истражување и анализа на политики – Ромалитико во натамошниот период продолжува да се залага за воведување на етнички белег во пописот 2020 и ќе го следи новиот закон за јазиците со цел доследно имплементирање и почитување на правата на сите етнички заедници во Р. Македонија.


Sali MemedJanuary 22, 2019
Khetane.jpg

5min220

Roma Active Albania ја имплементира годинешната ЕУ награда за Ромска интеграција 2019. Наградата има за цел да ги препознае и охрабри напорите на жените-Ромки кои што доаѓаат од основното ниво, односно локалните Ромски заедници. Наградата е финансиски поддржана од Европската Унија, а имплементирана од Roma Active Albania.

Ова е директна безусловна поддршка за Ромските жени од заедницата, и за жените-Ромки вклучени во граѓанските организации, а живеат и работат во Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Македонија, Косово и Турција. Оваа награда ги препознава нивните достигнувања и има за цел да ги поддржи во нивните напори на носење значајни промени во живеењето и интеграцијата на Ромските заедници.

На изборот може да се пријават жени-Ромки од горенаведените држави, по пат на директно аплицирање или номинација. Ќе се доделуваат вкупно 14 награди, односно по 2 во Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Македонија, Косово и Турција.

Фондот за награди изнесува:

  • 7500 евра за прво место
  • 4500 евра за втора место
  • патување и 3-дневна студиска посета на европските институции во Брисел
  • доделување на наградата во Брисел за време на Ромската недела 18-21 март 2019 година

Аплицирањето се врши исклучиво на англиски јазик!

Краениот рок за аплицирање е 15 февруари 2019 година, 23:59 часот со испраќање на:

За апликации на Application_EU_Award_2019@raa.al со предмет: иницијалите на апликантката и земјата на потеклото.

За номинации на Nomination_EU_Award_2019@raa.al со предмет: акроним на номинаторот, иницијалите на номинираната личност и земјата на потеклото.

Апликациите и номинациите можат да се испратат во предвидениот рок и по редовна пошта, заедно со документацијата за поддршка на адресата:

Roma Active Albania – Rr. “YlbereBylykbashi”; P. 25; Shk. 2; Ap. 4; Tirana, Albania

Деталните информации можат да се проверат на дадените линкови подолу:

Правила на наградата

Формулар за апликација

Формулар за номинација

Изјава на чест


Sali MemedJanuary 4, 2019
Project-picture-1.png

1min171

Асоцијација за неформална едукација на Роми „Ромска Солза“ од Прилеп го спроведува проектот „НЕВИДЛИВИ, НО СЕПАК РЕАЛНО ПРИСУТНИ!“, кој проект е суб-грант и поддржан од проектот “НАДВОР ОД КРУГОТ – НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО” од Програмата за поддршка за граѓанските организации во рамките на програма за акција на граѓанското општество 2015 / Инструментот за претпристапна помош (ИПА) Europe Aid / 151569/DD/ACT/MK.

Проектот се базира на идентификување и евидентирање на лицата без извод од матична книга на родените преку директни домашни посети на терен и меѓусебна соработка со локалните институции и установи, актуелизирање на проблемот пред пошироката јавност, размена на информации за административните процедури на начин што е разбирлив за целната група, подготовка на анализа за мапирање во Општина Прилеп и Битола, како и спроведување на теренско мапирање во двете општини.

Клучни засегнати страни   опфатени со проектот се лицата без извод од матична книга на родени од ромската заедница во општина Прилеп и Битола.

Временската рамка за имплементација на проектот и проектните активности се во времетраење од 9 (девет) месеци, согласно претходно планираната динамика за спроведување на активностите кои се детално опишани во проектот.

Конкретни резултати:

  • Евидентирани лица без извод од матична книга на родените
  • Мотивирани лица без извод од матична книга на родени кои активно ќе ги бараат своите права врз основа на законските и административните процедури
  • Обезбедена институционална вклученост преку организирано делување со локалните институции и установи во пресрет на потребите на лицата без извод од матична книга на родени , а во врска со надминување на проблемот со немање на лична документација

Во рамките на проектот е предвидено и видео запис со дел од индетификуваните  лица без лична документација и презентирање на резултати од индетификуваните лица без извод од матична книга на родените од општините Прилеп и Битола

Презентацијата на видео можете да го проследите на веб сајтот www.24vakti.mk  и неговите социјални мрежи во Сабота 05 01 2019 од 13:00 часот.


Sali MemedJanuary 4, 2019
KJonferencija-rrc-1280x791.png

1min189

Проект -„ Градење на посилно граѓанско општество за унапредување на напорите за образовна инклузија на Ромите
Имплементација : Ромски ресурсен центар- Скопје и КМОП-Грција

Повеќе за настанот на следниот линк


Sali MemedDecember 28, 2018
Manifestacija-1280x646.jpg

3min149

Birađjakiri organizacija ,, Kham Sijan“-Skopje  erati  ki siklana ,,Saip Jusuf“ ikergapes i havlardi poetikani rakh savate lele than sikle taro siklane Prajla Ramiz thaj Hamid, 26- Juli thaj o sikle taro Šaip Jusuf.

O avibe e đihaneskoro sas k baro numero mangindor te diken e terne Romane čhave sar drabarena gilja ki Romani čhib thaj odova kamlapes te ačhol ki tradicija sostar valani pobuter asavke aktivitetija te kerenpes, ko sajdipe thaj ikeripe amare dajakiri Romani čhib – Akava sas o vakeripe taro presidenti e Birađjakere Organizacijako Sevgul Abdula.

I manifestacija  putergala o Šerutno e komunakoro Kurto Duduš thaj puterde vakerga  baši peske thaj i komuna ačhovela puterde vastensar savoren te del arka, odola  save mangena te araken i Romani Kultura, Tradicija, Čhib thaj Historija.

Ko sasto aktiviteti lele than terne poetija paše 30 đjene,  aso olendar  ikerge o trin thana- jekto than :Sadeta Aguš, dujto: Marisa Husein thaj o trinto ikerge duj tikore čave save sas olen dialog ki poezija o Ramiz Mamud thaj Barije Ramik.

Sa e avera čhave  save na ikerge  disavo than, olenge te šaj te na ačoven bizo disavo bakšiši i Birađjakkri Organizacija ,,Kham Sijan” taro poro buđeti, avrijal taro akava aktiviteti kerga olenge  tikore baksisija, te šaj te ovelen motivi hramibaske thaj drabaribaske ki Romani čhib.

Ki akaja čipota jeke hangoja ange paluno  lafi i B.O. ,,Kham Sijan” te ulaven šukrin keripe baši akteri saste đjivdipaske baši o Demir Đemail-Đjimi savo nakhavela ko Teatrija pobuter taro 35 berša.

Pal adava ko agor sa e misafirenge sas kerdo tikno kokteli, mangipaja te bičhalelpes o purano 2018 berš thaj savore asande thaj bahtale te đjakera o nevo 2019 berš.


Sali MemedDecember 17, 2018
Sebihan.jpg

1min255

Ромскиот Ресурсен Центар од Скопје и Центарот за грижи за семејства и деца од Атина, Грција организираат завршна конференција на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“. На конференцијата ќе бидат промовирани постигнатите резултати од двегодишната реализација на активности во девет општини во Македонија. Конференцијата ќе се одржи на 18.12.2018 година во хотел „Мериот“ со почеток во 10 часот.

 


Sali MemedDecember 6, 2018
Roma-sos.jpg

2min388

Невладината РОМА СОС денеска, на својот 11 ти роденден згасна. Ова, на големо изненадување на прославата го најави неговата извршна директорка и синоним на здружението – Несиме Салиоска, која пак најави дека се раѓа нова граѓанска иницијатива. Зошто се прави ваква трансформација и што покажа патот по кој се градеше РОМА СОС? Се започна пред повеќе од една деценија, кога се наметнуваа потребите за граѓанска иницијатива во ромската заедница за едукација и помош во областа на здравството, вели Салиоска, а спектарот на услуги се надоградуваше …
– Здружението РОМА СОС започна наивно и едукативно со активности во 2007 ма година, меѓутоа со текот на времето по барање на граѓаните, почна да се занимава професионално во области кои што бараа од нас многу повеќе анганжман. Тоа е правната помош, судските постапки, законодавни иницијативи, и на тој начин од една етнички профилирана локална организација низ годините прераснавме во организација која што застапуваше интереси за сите граѓани на Република Македонија и на сите заедници без разлика на етничката припадност, потенцираше Салиоска.
Со трансформацијата која што се реализира, освен теоретски, веќе докажаниот тим сака и практично да покаже од наредната година дека методите и принципите на работа и алатки ќе продолжи да ги пременува како Станица 5, односно како здружение кое што ќе нуди помош на сите граѓани, ќе биде отворено кон сите и ќе биде лоцирано во центарот на градот, каде ќе биде подостапна за сите граѓани. Како и досега, искуството ќе биде тоа што ќе им биде ѕвезда водилка во работењето е тоа во што се согласуваат првите дами во досегашна и во идната граѓанска иницијатива. Се раѓа нова и посилна организација која ќе работи под името Станица 5 насочена кон правната помош за заедницата.
– Како што досега РОМА СОС нудеше бесплатна правна помош за ромската заедница, бидејќи идентификуваше дека граѓаните Роми имаат потреба, така со текот на годините препознавме дека и пошироката заедница не само Ромите во Општина Прилеп имаат потреба од правна помош. Токму затоа прошируваме и со новиот ентитет здружението Станица 5, вели Весна Шапкоска извршната директорка на новото здружение.
Самиот поим „станица“ е место каде што луѓето постојано ќе можат да се обратат, а зборот „пет“ е акроним и означува правна едукација и транспарентност. Тоа значи дека новото здружение ќе биде место каде што сите граѓани ќе можат правно да се едуцираат и да побараат помош, но и транспарентност и отчетност од институциите.
Новото здружение ќе работи под името „Центар за пристап до правда“ во исто време, кое што е активност во рамки на стратегијата Отворено Општество Македонија и кое што освен во Прилеп ќе функционира и во 3 други општини низ земјата, а ќе има една задача да овозможи пристап до правда и бесплатна правна помош за граѓаните на Република Македонија.
На прославата по повод 11 години постоење од РОМА СОС присуствуваа досегашни соработници- претставници од институциите и поединци поврзани со работењето на здружението.

-ПРОМЕНАТА Е ПРОЦЕС НЕ Е НАСТАН – , беше мотото на прославата, а дамите од РОМА СОС тоа треба и во иднина да го докажат со СТАНИЦА 5.


Sali MemedDecember 6, 2018
Copy-of-AdobeStock_209663610-700x475.jpeg

1min326

Брисел, 6 декември 2018 година

Денес, коалицијата на повеќе од петнаесет Ромски и антирасистички организации на граѓанското општество од цела Европа побараа од Советот на Европската Унија и владите на европските земји да истакнат јасна посветеност во новите предлози за плановите на вклучување на Ромите по 2020 година, направени од страна на Европската Комисија во својата комуникација со Европскиот Парламент и Советот вчера.

Директорката на мрежата ERGO, г-ѓа Габриела Храбанова, ја поздрави новата комуникација: “Комисијата и Парламентот јасно се позиционираа за продолжување на поддршката во вклучувањето на Ромите по 2020 година. Сега е време националните влади да го сторат истото, да ја зајакнат својата борба против антициганизамот и да ги ажурираат и подобрат своите стратегии во согласност со потребите на заедницата, работејќи заедно со Ромското граѓанско општество “.

Новата комуникација од Комисијата ги истакна клучните елементи за подобрување на Ромската работна рамка на ЕУ, вклучувајќи: потреба за вклучување на Ромите во главните политики, борба против антициганизам, подобрување на учеството на Ромите, адресирање на различноста меѓу Ромите и подобро собирање на податоци, индикатори на цели и известување во стратегиите за интеграција.

“Досега плановите за вклучување на Ромите во земјите-членки на ЕУ и земјите-кандидати не успеаја да вклучат мерки за борба против антициганизамот и во голема мера не успеаја значително да ја подобрат ситуацијата на Ромите низ цела Европа”, рече Ѓорѓе Јовановиќ, претседател на Европскиот центар за правата на Ромите. “Рамката на ЕУ на националните стратегии за интеграција на Ромите по 2020 година мора да служи за спротиставување на ефектите од специфичниот структурен расизам кој влијае врз Ромското население низ цела Европа”.

Организациите повикуваат на јасни мерки во европските земји со цел препознавање на сегашниот и историски антициганизам како форма на расизам; мерки и санкционирање на манифестации на антициганизам во јавниот дискурс, јавните служби и институции; да го оспособат граѓанското општество и да обезбедат неопходни правни и институционални механизми и да се спроведуваат кривичните дела на злосторства од омраза и говорот на омраза. Време е европските влади да му дадат приоритет на “зајакнувањето и препознавањето на антициганизамот како корен на исклученоста на Ромите”, како што беше заклучено од високата работна група на ЕУ за борба против расизмот, ксенофобијата и другите форми на нетолеранција во нивниот водич за антициганизам.

Европските институции мора да се осигураат дека следниот буџетски циклус на ЕУ (Повеќегодишната финансиска рамка 2021-2027), која што во моментов е предмет на преговори, е поврзана со приоритетите на политиката на работната рамка на ЕУ за Ромите, вклучувајќи ја и борбата против антициганизамот. Дополнително, договорите за партнерство со земјите-членки и оперативните програми мора јасно да ги имаат Ромите како инвестициски приоритет. Следниот циклус на финансирање мора да осигура дека средствата се исто така достапни за конкретни мерки за борба против антициганизамот и да овозможуваат ефикасно функционирање на граѓанските организации за барање на отчетност и одговорност на владите и да обезбедат почитување на основните права на граѓаните-Роми низ цела Европа.

За повеќе информации, организирање на интервју, контактирајте со:
Џонатан Ли
Координатор за комуникации
Европски центар за права на Ромите
jonathan.lee@errc.org
+36 30 500 2118

Jamen Gabriela Hrabanova
Извршен директор
ERGO мрежа
g.hrabanova@ergonetwork.org
+32 (0) 2 893 10 49

Џонатан Мек
Советник за политики
Централен совет на германските Синти и Роми
jonathan.mack@sintiundroma.de
+49 (0) 6221 981101

Georgina Siklossy
Постар службеник за комуникации
Европска мрежа против расизам
georgina@enar-eu.org
+32 (0) 2 229 35 70 | +32 (0) 473 490 53

Коалицијата на организации вклучува:
Алијанса против антициганизам
Централен совет на германски Синти и Роми
Европска мрежа против расизам
Европско здружение за јавно здравје
Европска мрежа на Ромски граѓански организации – ЕРГО
Европски центар за правата на Ромите
FAGiC Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña – Шпанија
Фондацијата “Jaw Dikh” – Полска
La Voix de Roms – Франција
Накерамос – Шпанија
Нево Парудимос – Романија
Ромa Актив Албанија – Албанија
Romanipe
REF – Ромски Oбразовен Fонд
Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација – РРОМА – МакедонијаBašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime