Sali MemedDecember 6, 2018
Roma-sos.jpg

2min210

Невладината РОМА СОС денеска, на својот 11 ти роденден згасна. Ова, на големо изненадување на прославата го најави неговата извршна директорка и синоним на здружението – Несиме Салиоска, која пак најави дека се раѓа нова граѓанска иницијатива. Зошто се прави ваква трансформација и што покажа патот по кој се градеше РОМА СОС? Се започна пред повеќе од една деценија, кога се наметнуваа потребите за граѓанска иницијатива во ромската заедница за едукација и помош во областа на здравството, вели Салиоска, а спектарот на услуги се надоградуваше …
– Здружението РОМА СОС започна наивно и едукативно со активности во 2007 ма година, меѓутоа со текот на времето по барање на граѓаните, почна да се занимава професионално во области кои што бараа од нас многу повеќе анганжман. Тоа е правната помош, судските постапки, законодавни иницијативи, и на тој начин од една етнички профилирана локална организација низ годините прераснавме во организација која што застапуваше интереси за сите граѓани на Република Македонија и на сите заедници без разлика на етничката припадност, потенцираше Салиоска.
Со трансформацијата која што се реализира, освен теоретски, веќе докажаниот тим сака и практично да покаже од наредната година дека методите и принципите на работа и алатки ќе продолжи да ги пременува како Станица 5, односно како здружение кое што ќе нуди помош на сите граѓани, ќе биде отворено кон сите и ќе биде лоцирано во центарот на градот, каде ќе биде подостапна за сите граѓани. Како и досега, искуството ќе биде тоа што ќе им биде ѕвезда водилка во работењето е тоа во што се согласуваат првите дами во досегашна и во идната граѓанска иницијатива. Се раѓа нова и посилна организација која ќе работи под името Станица 5 насочена кон правната помош за заедницата.
– Како што досега РОМА СОС нудеше бесплатна правна помош за ромската заедница, бидејќи идентификуваше дека граѓаните Роми имаат потреба, така со текот на годините препознавме дека и пошироката заедница не само Ромите во Општина Прилеп имаат потреба од правна помош. Токму затоа прошируваме и со новиот ентитет здружението Станица 5, вели Весна Шапкоска извршната директорка на новото здружение.
Самиот поим „станица“ е место каде што луѓето постојано ќе можат да се обратат, а зборот „пет“ е акроним и означува правна едукација и транспарентност. Тоа значи дека новото здружение ќе биде место каде што сите граѓани ќе можат правно да се едуцираат и да побараат помош, но и транспарентност и отчетност од институциите.
Новото здружение ќе работи под името „Центар за пристап до правда“ во исто време, кое што е активност во рамки на стратегијата Отворено Општество Македонија и кое што освен во Прилеп ќе функционира и во 3 други општини низ земјата, а ќе има една задача да овозможи пристап до правда и бесплатна правна помош за граѓаните на Република Македонија.
На прославата по повод 11 години постоење од РОМА СОС присуствуваа досегашни соработници- претставници од институциите и поединци поврзани со работењето на здружението.

-ПРОМЕНАТА Е ПРОЦЕС НЕ Е НАСТАН – , беше мотото на прославата, а дамите од РОМА СОС тоа треба и во иднина да го докажат со СТАНИЦА 5.


Sali MemedDecember 6, 2018
Copy-of-AdobeStock_209663610-700x475.jpeg

1min158

Брисел, 6 декември 2018 година

Денес, коалицијата на повеќе од петнаесет Ромски и антирасистички организации на граѓанското општество од цела Европа побараа од Советот на Европската Унија и владите на европските земји да истакнат јасна посветеност во новите предлози за плановите на вклучување на Ромите по 2020 година, направени од страна на Европската Комисија во својата комуникација со Европскиот Парламент и Советот вчера.

Директорката на мрежата ERGO, г-ѓа Габриела Храбанова, ја поздрави новата комуникација: “Комисијата и Парламентот јасно се позиционираа за продолжување на поддршката во вклучувањето на Ромите по 2020 година. Сега е време националните влади да го сторат истото, да ја зајакнат својата борба против антициганизамот и да ги ажурираат и подобрат своите стратегии во согласност со потребите на заедницата, работејќи заедно со Ромското граѓанско општество “.

Новата комуникација од Комисијата ги истакна клучните елементи за подобрување на Ромската работна рамка на ЕУ, вклучувајќи: потреба за вклучување на Ромите во главните политики, борба против антициганизам, подобрување на учеството на Ромите, адресирање на различноста меѓу Ромите и подобро собирање на податоци, индикатори на цели и известување во стратегиите за интеграција.

“Досега плановите за вклучување на Ромите во земјите-членки на ЕУ и земјите-кандидати не успеаја да вклучат мерки за борба против антициганизамот и во голема мера не успеаја значително да ја подобрат ситуацијата на Ромите низ цела Европа”, рече Ѓорѓе Јовановиќ, претседател на Европскиот центар за правата на Ромите. “Рамката на ЕУ на националните стратегии за интеграција на Ромите по 2020 година мора да служи за спротиставување на ефектите од специфичниот структурен расизам кој влијае врз Ромското население низ цела Европа”.

Организациите повикуваат на јасни мерки во европските земји со цел препознавање на сегашниот и историски антициганизам како форма на расизам; мерки и санкционирање на манифестации на антициганизам во јавниот дискурс, јавните служби и институции; да го оспособат граѓанското општество и да обезбедат неопходни правни и институционални механизми и да се спроведуваат кривичните дела на злосторства од омраза и говорот на омраза. Време е европските влади да му дадат приоритет на “зајакнувањето и препознавањето на антициганизамот како корен на исклученоста на Ромите”, како што беше заклучено од високата работна група на ЕУ за борба против расизмот, ксенофобијата и другите форми на нетолеранција во нивниот водич за антициганизам.

Европските институции мора да се осигураат дека следниот буџетски циклус на ЕУ (Повеќегодишната финансиска рамка 2021-2027), која што во моментов е предмет на преговори, е поврзана со приоритетите на политиката на работната рамка на ЕУ за Ромите, вклучувајќи ја и борбата против антициганизамот. Дополнително, договорите за партнерство со земјите-членки и оперативните програми мора јасно да ги имаат Ромите како инвестициски приоритет. Следниот циклус на финансирање мора да осигура дека средствата се исто така достапни за конкретни мерки за борба против антициганизамот и да овозможуваат ефикасно функционирање на граѓанските организации за барање на отчетност и одговорност на владите и да обезбедат почитување на основните права на граѓаните-Роми низ цела Европа.

За повеќе информации, организирање на интервју, контактирајте со:
Џонатан Ли
Координатор за комуникации
Европски центар за права на Ромите
jonathan.lee@errc.org
+36 30 500 2118

Jamen Gabriela Hrabanova
Извршен директор
ERGO мрежа
g.hrabanova@ergonetwork.org
+32 (0) 2 893 10 49

Џонатан Мек
Советник за политики
Централен совет на германските Синти и Роми
jonathan.mack@sintiundroma.de
+49 (0) 6221 981101

Georgina Siklossy
Постар службеник за комуникации
Европска мрежа против расизам
georgina@enar-eu.org
+32 (0) 2 229 35 70 | +32 (0) 473 490 53

Коалицијата на организации вклучува:
Алијанса против антициганизам
Централен совет на германски Синти и Роми
Европска мрежа против расизам
Европско здружение за јавно здравје
Европска мрежа на Ромски граѓански организации – ЕРГО
Европски центар за правата на Ромите
FAGiC Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña – Шпанија
Фондацијата “Jaw Dikh” – Полска
La Voix de Roms – Франција
Накерамос – Шпанија
Нево Парудимос – Романија
Ромa Актив Албанија – Албанија
Romanipe
REF – Ромски Oбразовен Fонд
Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација – РРОМА – Македонија


Sali MemedDecember 2, 2018
garavde-muja.jpg

1min84

Avdije ko teatar Komedija agorkerela o 15 tradicionalno festivali ” Garavde muja” e prestavaja ” Zlostornikot”taro avtori thaj reziseri Daniel Petrovski savi kaovel premierno sikavdi ko akava festivali.

I Prestava sikavela o genocidi so kergjape upri o Roma ko dujto sumnaleskoro maribe thaj o Holokausti upri romani khedin kerdi taro Zlostrniko Hitler.

O Khujba te dikelpe si bizo love thaj ake shajdipe o mansusha save so mangena o tetar thaj romani istorija te aven ko teatar Komedja taro 18:00o ari  avdije. O Teatar Komedija arakelape karshi o Evropsko unirveziteti ko Skopje.

Akale prestavaja agorkerelao 15 festivali “Garavde muja” kote so angleder sine prestave ko tetarija ko Veles thaj ko Shtip thaj sine misafirija o tetarija tari Hrvatska thaj taro Kosovo.

Akaleja sikavela pe kaj o teatar  poharo ama sigurno ikerelape sar jek taro romane kulturakere manifestacije save so ikerenape tradicionalno.

Sasti organizacija taro festivali implementirinelala i Asocijacija Roman ilo taro Skopje thaj o prezidenti Branislav Petrovski.

 


Sali MemedNovember 30, 2018
Ambrela-1-min-1280x720.png

10min134
Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје во партнерство со Ромски Едукативен Центар
АМБРЕЛА – Скопје, Хуманитарно и Добротворно здружение на Ромите МЕСЕЧИНА – Гостивар и Асоцијација за
заштита на права на Ромите – Штип од 01.03.2017 до 28.02.2019 година, работат во имплеметнација на проектот
Надвор од кругот – невидливи во општеството”, поддржан од Програмата за поддршка за граѓанските
организации во рамките на програма за акција на граѓанското општество 2015 / Инструментот за
претпристапна помош (ИПА) Europe Aid / 151569 / DD / ACT / MK
Главна цел на проектот e:
Придонес кон зајакнување на влијанието на ромските организации во процесите на политиката за елиминирање
на процесни и административните пречки со кои се соочуваат Ромите без документи за лична идентификација,
која ќе им овозможи да ги уживаат основните човекови права како рамноправни граѓани во македонското
општество.
Денеска се одржа тркелазна маса како дел од проектото во Шуто Оризари со ромската заедница од овој дел на Скопје.
Повеќе за дискусијата и заклучоците во видео изјава од Љатифа Шиковска – Претседател на НВО АМБРЕЛА Скопје.


Sali MemedNovember 26, 2018
ref.jpg

2min82

Persi vikendi an o 17 Novembro paše ko 14 o časo aso lokalno vakti an i Budimpešta – Hungaria iklili bari jag an o objekto kote si o ofisia thaj o nakcelarie taro Romano Edukaciakoro Fondi – REF.

Ov ki piri eksluzivno notacia e Web portaloeske “Roma Times” o direktori e REF-eske o Nadir Ređepi vakergja:
“I bari jag iklili ko kotor taro restorani so si locirime an o teluno kotor e objekteske thaj prekal ventilacisko sistemi buvlilo ko ofisia taro REF so si an o uprune etažia. Resle thaj mujaljagakere ekipe thaj nekoborsaatengoro lokaliziribe e jagake čhinavgje i jag. Ko jekh so tari jag thaj so taro bare panja ko kancelarie taro REF sine zijankerde pobaro kotor taro kompjutersko, arhivsko thaj tehikano kotor.

Aso o Ređepi akava ka karel tikno prolongiriba an o aktivitetia ko kotor taro deiba o stipendie e Romenge -studentia numa pakajala kaj nane odova prolongiribe te ovel pobuter taro duj kukre.

Akana isi aktiviteto ano revitalizacia thaj prefrliba sa e kompjutersko informacie e stipendienge palem te arhivirinen pe akala informacie.
Ko jekh o direktori taro REF o Nadir Ređepi vakerela: ” Akana si saste paše an o agor o aktiviteti bašo funkcioniriba o nevoformirimi kancelaria REF- Makedonia. Udđarel pe kaj an o starti taro 2019 berš kaj akava ofiso an i Makedonia ka profunkcionirinel pire saste kapacitetea ” akcentirinela o direktori taro REF an i Budimpešta o Nadir Ređepi an i piri specijalno dendi informacia e Web portaloske ” Roma Times”

 

Youtube:

 lendo: Romatimes.news

Sali MemedNovember 25, 2018
GARAVDE-MUJA-1280x900.jpg

1min73

Taro avdje dzi 3 o noemvri 2018 ko trin dizja ki Makedonija ikerelape o tradicionalno 15 ko niče teatarsko festivali ” Garavde Muja”kova so akava bersh isile barvalo repertoari taro tetarsko prestave save so avena taro balkanska phuvja sar soj romane tetarija taro Prizren, Kosovo thaj tari Hrvatska avena o romane teatrija tari Pula thaj Rijeka numa akava bersh jekajek agjar isi duj pprestave tari Makedonija taro Štip thaj taro Skopje Romao ilo thaj Barikanipe.

Avdije ko Veles ka oven duj prestave thaj odova o tetara tari Rijeka thaj o romano teatar taro Prizren.

Pobuter bashi sasto festivali Garavde muja diken ko intervju e prezidenteja thaj organizatori taro Festivali Branislav Petrovski prezidenti ko Romano Ilo


Sali MemedNovember 22, 2018
Nadez.png

1min93

Проектот „Зајакнување на улогата на граѓанското општество во осигурувањето рамноправност и квалитет во предучилишното образование, воспитание и згрижување (3Е)“ има за цел да придонесе кон тековните реформи за интеграција во Европската Унија, преку зајакнување на компетенциите на засегнатите страни и учеството на граѓанското општество во осигурување на рамноправност и квалитет во предучилишното образование, воспитание и згрижување (ПОВЗ). Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) а го спроведува Фондацијата за образовани и културни иницијативи Чекор по чекор – Македонија во партнерство со невладините организации ЦСИ Надеж од Скопје и Биро Мутант од Холандија.

Со цел да се осигура висока стручност и професионално знаење кај граѓанскиот сектор во државата за компетентно и значајно учество во креирањето, имплемнтацијата и следењето на политиките за рамноправно и квалитетно предучилишното образование, воспитание и згрижување, како и отвореност и волја за соработка на предучилишните установи, Проектот организира две тродневни работилници за претставниците на засегнатите граѓански организации, институции и градинките. Истите ќе се одржат од 21ви до 24ти ноември во Струмица и од 12ти до 15ти декември во Скопје.

Програмата на работилниците се темели на „Националната рамка за квалитет во предучилишното образование, воспитание и згрижување“ која е сеопфатен инструмент наменет за зајакнување на улогата на граѓанското општество во дизајнирањето, имплементацијата и мониторингот на политиките кои се однесуваат на ПОВЗ и за приближување на системот за ПОВЗ во државата кон стандардите на Европската Унија. Документот, развиен во соработка со релевантните институции и експерти, содржи препораки и идеи за унапредување на системот на ПОВЗ, преку зголемување на опфатот, обука и професионален развој на предучилишниот кадар, вклучување на родителите и локалната заедница, подобрување на наставната програма и средината за учење, а особено препораки за унапредување на управувањето со системот и установите, и следењето и вреднувањето на квалитетот во работата.

Работилниците имаат за цел инапредување на капацитетите за примена на оваа рамка во работата на градинките, со што ќе се одржува квалитетен и рамноправен систем на ПОВЗ во државата.

 

 


Sali MemedNovember 22, 2018
46502325_2034634383250266_5579208026977468416_n.jpg

1min113

Национална тркалезна маса за застапување се одржа на ден 21.11.2017  со цел објавување на брифингот Ромите во Република Македонија: Предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравствената заштита, во Хотел Мериот во Скопје.

Брифингот, објавен на англиски, македонски, албански и ромски јазик, е издаден преку соработката на МРГ и СОНЦЕ. Истиот дава бројни препораки до македонската влада и локалните самоуправи. Брифингот се фокусира на три клучни области во кои Ромите и понатаму се соочуваат со дискриминација: образование, домување и здравство.

На тркалезната маса говорници беа: Министерот без ресор г-дин Аксел Ахмедовски, г-дин Самка Ибраимоски-Пратеник во Собрание на РМ, г-ѓа Васка Бајрамоска- заменик Народен правобранител, Атиџе Османова-проектен медијатор и Мако Демиров- претставник од ромската заедница. Исто така во првиот панел имаше воведно обраќање и извршниот директор на АДРР СОНЦЕ – Г-дин Ферди Исмаили.

 На настанот беа поканети претставници на државни институции од клучните области, претставници на меѓународни институции/организации, експерти, организациите членки на Мрежата за застапување на Ромите и медијатори.
Тркалезната маса беше организирана во рамки на проектот “Од акција до еднакви права на Ромите” финансиран од Европската Унија, а имплементиран од Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Група за малцински права – Лондон (МРГ)

Онлине брифингот на повеќе јазици може да го најдете на следниве линкови :

MRG_Brief_Mac_ENG_Nov18

MRG_Brief_Mac_MAC_Nov18

MRG_Brief_Mac_ROM_Nov18

MRG_Brief_Mac_ALB_Nov18 (1)


Sali MemedNovember 20, 2018
pristap.jpg

1min161

21 Ноември 2018  се објавува нова студија за реалностите со кои се соочуваат Ромите во Македонија издадена од Меѓународната Група за Малцински Права (МРГ) и Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ.

12 ромски медијатори лоцирани во 6 општини интервјуираа стотици Роми со цел да соберат нови информации и да добијат целосна слика за нееднаквостите, инситуционалната дискриминација и социјалните предрасуди со кои се соочува ромската популација во Македонија. Резултатите на ова истражување се собрани и прикажани во брифигот: “Ромите во Република Македонија: предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравствената заштита”.

‘Целта на објавувањето на овој извештај е да се привлече вниманието на државните и локалните институции кон предрасудите и стигмата со која Ромите и понатаму се соочуваат во нивниот секојдневен живот и покрај постоењето на соодветно законодавство со кое се забранува дискриминација – вели Ферди Исмаили, извршен директор на Асоцијацијата за демократски развој на Ромите СОНЦЕ. “Таа е заснована на наоди од медијатори кои се запознаени со  проблемите со кои се соочуваат Ромите преку директни посети на ромската заедница во шест општини”.

Медијаторите ги имаат собрано најсериозните примери од социјалната ексклузија во Македонија, започнувајки од ризикот од бездржавјанство до причините поврзани со значително понискиот просечен животен век кај Ромите (68 години) во споредба со просекот на националното население (73.5 години). Други проблеми откриени од резултатите собрани од медијаторите вклучуваат дискриминација при пристап до услуги, на пример забрана на ромските деца до пристап на базени и исклучувањето на Ромите од рестораните, кафулињата и хотелите.

Брифингот, објавен на англиски, македонски, албански и ромски јазик, е издадед преку соработката на МРГ и СОНЦЕ. Истиот дава бројни препораки до македонската влада и локалните самоуправи. Брифингот се фокусира на три клучни области во кои Ромите и понатаму се соочуваат со дискриминација: образование, домување и здравство.

Образование: многу ромски деца посетуваат сегрегирани часови, или тие се физички одделени од нивните не-ромски врсници; според истражувањето овој феномен се чини дека е во пораст. Сиромаштијата е уште една пречка за образованието на Ромите: многу ромски родители немаат доволно пари за да купат нови облеки, обувки и потребни училишни материјали за нивните деца. А за најсиромашните ромски домаќинства, кои немаат пристап до питка вода, дискриминацијата и говорот на омраза се доволна причина за некои родителите да одлучат да не ги испратат нивните деца во училипте со цел да ги заштитат од малтретирање.

Домување: многу ромски фамилии живеат во куќи со помалку од 5 квадратни метри по лице; околу 80,000 ромски домаќинства немаат долгорочни решенија за домување.

Здравство: Ромките често живеат во оддалечени населби без пристап  до јавен транспорт; тие не се доволно информирани и се редовно дискриминирани од страна на медицинскиот персонал. Поради тоа, многу од нив не ги посетуваат своите регистрирани гинеколози за време на бременоста и во некои случаи тие се породуваат во нивните домови.

‘Кога работев на брифингот, сфатив дека сите тие области се меѓусебно поврзани и покрај напорите на владата да ја подобрат ситуацијата, Ромите сé уште се соочуваат со дискриминација в о абсолутно секој дел од својот живот ‘ вели Андреа Спиталски, авторот на брифингот и правникот на “Од акција до еднакви права на Ромите’. Работата на ромските  медијатори е многу важна за да се подигне свеста за овие проблеми. Македонската влада, граѓанското општество и ромските активисти мора да се здружат за да ги избришат вкоренетите социјални неправди со кои Ромите се соочуваат.”

Во брифингот се истакнува длабоко загрижувачкиот пример на релоцирана група на Роми, која по поплава мораа да се населат во зграда која била поранешна болница. Тие беа принудени да спијат на подот, без контејнери за ѓубре што доведе до насобрано ѓубре во дворот, како резултат на тоа, голем број деца биле заразени со болести. Без електрична енергија или вода за пиење, децата не можеа да се исчистат и престанаа да посетуваат училиште. Локалните власти ветија дека ќе најдат решение, но досега не се заземени никакви мерки.

Извештајот вклучува голем број препораки. Подолу се дадени неколку примери од текстот:

*Да се процени бројот на ромските деца во околината на секое училиште и да се обезбеди нивна еднаква распределба со не-ромските деца;

*Преглед на наставните материјали и наставните програми за да се осигура дека негативните стереотипи не се вклучени. Доколку е потребно, да се произведат нови материјали кои промовираат еднаков третман;

* Да се забрзаат процедурите за легализација на дивоградбите што ги заземаат Ромите; и

*Зголемување на бројот на здравствени медијатори во општините каде што има висока густина на Ромите, со повеќе ресурси за поддршка на нивната работа.

Извештајот “Ромите во Република Македонија: предизвици и нееднаквости во домувањето, образованието и здравствената заштита” ќе биде објавен онлајн на 21ви Ноември во 18:00 часот.

Исто така ќе има настан во Скопје, Македонија, во Хотел Мериот на 21ви Ноември во 11:00 часот.


Sali MemedNovember 14, 2018
-1-1280x960.jpeg

2min61

Biradzjakkri organizacija ,, Romaniland – javin”  taro Skopje   ikerga ki siklana Prajla Ramiz Hamid  o na sako diveskkri čipota panli e Romane kulturaja  thaj i mangin taro korkoro dramaribe thaj hramibe Romane poezie.

Baši sa  akava erati realiziringapes o  aktiviteti thaj putergapes i manifestacija taro presidenti e Biradzjakere Organizacijako ,, Romaniland” Ramce Mustafa,  anglal o misafirija thaj o terne hramutne save lele  than ko akava aktiviteti kerga lafi baši lengrii motivacija thaj šukar buti ko hramibe  Romane gilja thaj poezie save ola nikana na merena but berša ačovena dzivde.

 

Ko akava aktiviteti ko konkursi lele than  so trin siklane tari komuna Šuto Orizari Prajla Ramiz Hamid,  26 juli, thaj ko  S.U.G.S. Šaip Jusuf, thaj denge pumare hramime gilja thaj poezie, thaj  save olendar ka ikersalile kotor sar maj šukar thaj sas olenge dendi simbolikani pursak ( nagrada).Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime