Sali MemedJanuary 4, 2019
Project-picture-1.png

1min88

Асоцијација за неформална едукација на Роми „Ромска Солза“ од Прилеп го спроведува проектот „НЕВИДЛИВИ, НО СЕПАК РЕАЛНО ПРИСУТНИ!“, кој проект е суб-грант и поддржан од проектот “НАДВОР ОД КРУГОТ – НЕВИДЛИВИ ВО ОПШТЕСТВОТО” од Програмата за поддршка за граѓанските организации во рамките на програма за акција на граѓанското општество 2015 / Инструментот за претпристапна помош (ИПА) Europe Aid / 151569/DD/ACT/MK.

Проектот се базира на идентификување и евидентирање на лицата без извод од матична книга на родените преку директни домашни посети на терен и меѓусебна соработка со локалните институции и установи, актуелизирање на проблемот пред пошироката јавност, размена на информации за административните процедури на начин што е разбирлив за целната група, подготовка на анализа за мапирање во Општина Прилеп и Битола, како и спроведување на теренско мапирање во двете општини.

Клучни засегнати страни   опфатени со проектот се лицата без извод од матична книга на родени од ромската заедница во општина Прилеп и Битола.

Временската рамка за имплементација на проектот и проектните активности се во времетраење од 9 (девет) месеци, согласно претходно планираната динамика за спроведување на активностите кои се детално опишани во проектот.

Конкретни резултати:

  • Евидентирани лица без извод од матична книга на родените
  • Мотивирани лица без извод од матична книга на родени кои активно ќе ги бараат своите права врз основа на законските и административните процедури
  • Обезбедена институционална вклученост преку организирано делување со локалните институции и установи во пресрет на потребите на лицата без извод од матична книга на родени , а во врска со надминување на проблемот со немање на лична документација

Во рамките на проектот е предвидено и видео запис со дел од индетификуваните  лица без лична документација и презентирање на резултати од индетификуваните лица без извод од матична книга на родените од општините Прилеп и Битола

Презентацијата на видео можете да го проследите на веб сајтот www.24vakti.mk  и неговите социјални мрежи во Сабота 05 01 2019 од 13:00 часот.


Sali MemedJanuary 4, 2019
KJonferencija-rrc-1280x791.png

1min90

Проект -„ Градење на посилно граѓанско општество за унапредување на напорите за образовна инклузија на Ромите
Имплементација : Ромски ресурсен центар- Скопје и КМОП-Грција

Повеќе за настанот на следниот линк


Sali MemedDecember 28, 2018
Manifestacija-1280x646.jpg

3min106

Birađjakiri organizacija ,, Kham Sijan“-Skopje  erati  ki siklana ,,Saip Jusuf“ ikergapes i havlardi poetikani rakh savate lele than sikle taro siklane Prajla Ramiz thaj Hamid, 26- Juli thaj o sikle taro Šaip Jusuf.

O avibe e đihaneskoro sas k baro numero mangindor te diken e terne Romane čhave sar drabarena gilja ki Romani čhib thaj odova kamlapes te ačhol ki tradicija sostar valani pobuter asavke aktivitetija te kerenpes, ko sajdipe thaj ikeripe amare dajakiri Romani čhib – Akava sas o vakeripe taro presidenti e Birađjakere Organizacijako Sevgul Abdula.

I manifestacija  putergala o Šerutno e komunakoro Kurto Duduš thaj puterde vakerga  baši peske thaj i komuna ačhovela puterde vastensar savoren te del arka, odola  save mangena te araken i Romani Kultura, Tradicija, Čhib thaj Historija.

Ko sasto aktiviteti lele than terne poetija paše 30 đjene,  aso olendar  ikerge o trin thana- jekto than :Sadeta Aguš, dujto: Marisa Husein thaj o trinto ikerge duj tikore čave save sas olen dialog ki poezija o Ramiz Mamud thaj Barije Ramik.

Sa e avera čhave  save na ikerge  disavo than, olenge te šaj te na ačoven bizo disavo bakšiši i Birađjakkri Organizacija ,,Kham Sijan” taro poro buđeti, avrijal taro akava aktiviteti kerga olenge  tikore baksisija, te šaj te ovelen motivi hramibaske thaj drabaribaske ki Romani čhib.

Ki akaja čipota jeke hangoja ange paluno  lafi i B.O. ,,Kham Sijan” te ulaven šukrin keripe baši akteri saste đjivdipaske baši o Demir Đemail-Đjimi savo nakhavela ko Teatrija pobuter taro 35 berša.

Pal adava ko agor sa e misafirenge sas kerdo tikno kokteli, mangipaja te bičhalelpes o purano 2018 berš thaj savore asande thaj bahtale te đjakera o nevo 2019 berš.


Sali MemedDecember 17, 2018
Sebihan.jpg

1min173

Ромскиот Ресурсен Центар од Скопје и Центарот за грижи за семејства и деца од Атина, Грција организираат завршна конференција на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“. На конференцијата ќе бидат промовирани постигнатите резултати од двегодишната реализација на активности во девет општини во Македонија. Конференцијата ќе се одржи на 18.12.2018 година во хотел „Мериот“ со почеток во 10 часот.

 


Sali MemedDecember 6, 2018
Roma-sos.jpg

2min297

Невладината РОМА СОС денеска, на својот 11 ти роденден згасна. Ова, на големо изненадување на прославата го најави неговата извршна директорка и синоним на здружението – Несиме Салиоска, која пак најави дека се раѓа нова граѓанска иницијатива. Зошто се прави ваква трансформација и што покажа патот по кој се градеше РОМА СОС? Се започна пред повеќе од една деценија, кога се наметнуваа потребите за граѓанска иницијатива во ромската заедница за едукација и помош во областа на здравството, вели Салиоска, а спектарот на услуги се надоградуваше …
– Здружението РОМА СОС започна наивно и едукативно со активности во 2007 ма година, меѓутоа со текот на времето по барање на граѓаните, почна да се занимава професионално во области кои што бараа од нас многу повеќе анганжман. Тоа е правната помош, судските постапки, законодавни иницијативи, и на тој начин од една етнички профилирана локална организација низ годините прераснавме во организација која што застапуваше интереси за сите граѓани на Република Македонија и на сите заедници без разлика на етничката припадност, потенцираше Салиоска.
Со трансформацијата која што се реализира, освен теоретски, веќе докажаниот тим сака и практично да покаже од наредната година дека методите и принципите на работа и алатки ќе продолжи да ги пременува како Станица 5, односно како здружение кое што ќе нуди помош на сите граѓани, ќе биде отворено кон сите и ќе биде лоцирано во центарот на градот, каде ќе биде подостапна за сите граѓани. Како и досега, искуството ќе биде тоа што ќе им биде ѕвезда водилка во работењето е тоа во што се согласуваат првите дами во досегашна и во идната граѓанска иницијатива. Се раѓа нова и посилна организација која ќе работи под името Станица 5 насочена кон правната помош за заедницата.
– Како што досега РОМА СОС нудеше бесплатна правна помош за ромската заедница, бидејќи идентификуваше дека граѓаните Роми имаат потреба, така со текот на годините препознавме дека и пошироката заедница не само Ромите во Општина Прилеп имаат потреба од правна помош. Токму затоа прошируваме и со новиот ентитет здружението Станица 5, вели Весна Шапкоска извршната директорка на новото здружение.
Самиот поим „станица“ е место каде што луѓето постојано ќе можат да се обратат, а зборот „пет“ е акроним и означува правна едукација и транспарентност. Тоа значи дека новото здружение ќе биде место каде што сите граѓани ќе можат правно да се едуцираат и да побараат помош, но и транспарентност и отчетност од институциите.
Новото здружение ќе работи под името „Центар за пристап до правда“ во исто време, кое што е активност во рамки на стратегијата Отворено Општество Македонија и кое што освен во Прилеп ќе функционира и во 3 други општини низ земјата, а ќе има една задача да овозможи пристап до правда и бесплатна правна помош за граѓаните на Република Македонија.
На прославата по повод 11 години постоење од РОМА СОС присуствуваа досегашни соработници- претставници од институциите и поединци поврзани со работењето на здружението.

-ПРОМЕНАТА Е ПРОЦЕС НЕ Е НАСТАН – , беше мотото на прославата, а дамите од РОМА СОС тоа треба и во иднина да го докажат со СТАНИЦА 5.


Sali MemedDecember 6, 2018
Copy-of-AdobeStock_209663610-700x475.jpeg

1min218

Брисел, 6 декември 2018 година

Денес, коалицијата на повеќе од петнаесет Ромски и антирасистички организации на граѓанското општество од цела Европа побараа од Советот на Европската Унија и владите на европските земји да истакнат јасна посветеност во новите предлози за плановите на вклучување на Ромите по 2020 година, направени од страна на Европската Комисија во својата комуникација со Европскиот Парламент и Советот вчера.

Директорката на мрежата ERGO, г-ѓа Габриела Храбанова, ја поздрави новата комуникација: “Комисијата и Парламентот јасно се позиционираа за продолжување на поддршката во вклучувањето на Ромите по 2020 година. Сега е време националните влади да го сторат истото, да ја зајакнат својата борба против антициганизамот и да ги ажурираат и подобрат своите стратегии во согласност со потребите на заедницата, работејќи заедно со Ромското граѓанско општество “.

Новата комуникација од Комисијата ги истакна клучните елементи за подобрување на Ромската работна рамка на ЕУ, вклучувајќи: потреба за вклучување на Ромите во главните политики, борба против антициганизам, подобрување на учеството на Ромите, адресирање на различноста меѓу Ромите и подобро собирање на податоци, индикатори на цели и известување во стратегиите за интеграција.

“Досега плановите за вклучување на Ромите во земјите-членки на ЕУ и земјите-кандидати не успеаја да вклучат мерки за борба против антициганизамот и во голема мера не успеаја значително да ја подобрат ситуацијата на Ромите низ цела Европа”, рече Ѓорѓе Јовановиќ, претседател на Европскиот центар за правата на Ромите. “Рамката на ЕУ на националните стратегии за интеграција на Ромите по 2020 година мора да служи за спротиставување на ефектите од специфичниот структурен расизам кој влијае врз Ромското население низ цела Европа”.

Организациите повикуваат на јасни мерки во европските земји со цел препознавање на сегашниот и историски антициганизам како форма на расизам; мерки и санкционирање на манифестации на антициганизам во јавниот дискурс, јавните служби и институции; да го оспособат граѓанското општество и да обезбедат неопходни правни и институционални механизми и да се спроведуваат кривичните дела на злосторства од омраза и говорот на омраза. Време е европските влади да му дадат приоритет на “зајакнувањето и препознавањето на антициганизамот како корен на исклученоста на Ромите”, како што беше заклучено од високата работна група на ЕУ за борба против расизмот, ксенофобијата и другите форми на нетолеранција во нивниот водич за антициганизам.

Европските институции мора да се осигураат дека следниот буџетски циклус на ЕУ (Повеќегодишната финансиска рамка 2021-2027), која што во моментов е предмет на преговори, е поврзана со приоритетите на политиката на работната рамка на ЕУ за Ромите, вклучувајќи ја и борбата против антициганизамот. Дополнително, договорите за партнерство со земјите-членки и оперативните програми мора јасно да ги имаат Ромите како инвестициски приоритет. Следниот циклус на финансирање мора да осигура дека средствата се исто така достапни за конкретни мерки за борба против антициганизамот и да овозможуваат ефикасно функционирање на граѓанските организации за барање на отчетност и одговорност на владите и да обезбедат почитување на основните права на граѓаните-Роми низ цела Европа.

За повеќе информации, организирање на интервју, контактирајте со:
Џонатан Ли
Координатор за комуникации
Европски центар за права на Ромите
jonathan.lee@errc.org
+36 30 500 2118

Jamen Gabriela Hrabanova
Извршен директор
ERGO мрежа
g.hrabanova@ergonetwork.org
+32 (0) 2 893 10 49

Џонатан Мек
Советник за политики
Централен совет на германските Синти и Роми
jonathan.mack@sintiundroma.de
+49 (0) 6221 981101

Georgina Siklossy
Постар службеник за комуникации
Европска мрежа против расизам
georgina@enar-eu.org
+32 (0) 2 229 35 70 | +32 (0) 473 490 53

Коалицијата на организации вклучува:
Алијанса против антициганизам
Централен совет на германски Синти и Роми
Европска мрежа против расизам
Европско здружение за јавно здравје
Европска мрежа на Ромски граѓански организации – ЕРГО
Европски центар за правата на Ромите
FAGiC Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña – Шпанија
Фондацијата “Jaw Dikh” – Полска
La Voix de Roms – Франција
Накерамос – Шпанија
Нево Парудимос – Романија
Ромa Актив Албанија – Албанија
Romanipe
REF – Ромски Oбразовен Fонд
Регионалната Ромска Образовна Младинска Асоцијација – РРОМА – Македонија


Sali MemedDecember 2, 2018
garavde-muja.jpg

1min147

Avdije ko teatar Komedija agorkerela o 15 tradicionalno festivali ” Garavde muja” e prestavaja ” Zlostornikot”taro avtori thaj reziseri Daniel Petrovski savi kaovel premierno sikavdi ko akava festivali.

I Prestava sikavela o genocidi so kergjape upri o Roma ko dujto sumnaleskoro maribe thaj o Holokausti upri romani khedin kerdi taro Zlostrniko Hitler.

O Khujba te dikelpe si bizo love thaj ake shajdipe o mansusha save so mangena o tetar thaj romani istorija te aven ko teatar Komedja taro 18:00o ari  avdije. O Teatar Komedija arakelape karshi o Evropsko unirveziteti ko Skopje.

Akale prestavaja agorkerelao 15 festivali “Garavde muja” kote so angleder sine prestave ko tetarija ko Veles thaj ko Shtip thaj sine misafirija o tetarija tari Hrvatska thaj taro Kosovo.

Akaleja sikavela pe kaj o teatar  poharo ama sigurno ikerelape sar jek taro romane kulturakere manifestacije save so ikerenape tradicionalno.

Sasti organizacija taro festivali implementirinelala i Asocijacija Roman ilo taro Skopje thaj o prezidenti Branislav Petrovski.

 


Sali MemedNovember 30, 2018
Ambrela-1-min-1280x720.png

10min188
Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје во партнерство со Ромски Едукативен Центар
АМБРЕЛА – Скопје, Хуманитарно и Добротворно здружение на Ромите МЕСЕЧИНА – Гостивар и Асоцијација за
заштита на права на Ромите – Штип од 01.03.2017 до 28.02.2019 година, работат во имплеметнација на проектот
Надвор од кругот – невидливи во општеството”, поддржан од Програмата за поддршка за граѓанските
организации во рамките на програма за акција на граѓанското општество 2015 / Инструментот за
претпристапна помош (ИПА) Europe Aid / 151569 / DD / ACT / MK
Главна цел на проектот e:
Придонес кон зајакнување на влијанието на ромските организации во процесите на политиката за елиминирање
на процесни и административните пречки со кои се соочуваат Ромите без документи за лична идентификација,
која ќе им овозможи да ги уживаат основните човекови права како рамноправни граѓани во македонското
општество.
Денеска се одржа тркелазна маса како дел од проектото во Шуто Оризари со ромската заедница од овој дел на Скопје.
Повеќе за дискусијата и заклучоците во видео изјава од Љатифа Шиковска – Претседател на НВО АМБРЕЛА Скопје.


Sali MemedNovember 26, 2018
ref.jpg

2min99

Persi vikendi an o 17 Novembro paše ko 14 o časo aso lokalno vakti an i Budimpešta – Hungaria iklili bari jag an o objekto kote si o ofisia thaj o nakcelarie taro Romano Edukaciakoro Fondi – REF.

Ov ki piri eksluzivno notacia e Web portaloeske “Roma Times” o direktori e REF-eske o Nadir Ređepi vakergja:
“I bari jag iklili ko kotor taro restorani so si locirime an o teluno kotor e objekteske thaj prekal ventilacisko sistemi buvlilo ko ofisia taro REF so si an o uprune etažia. Resle thaj mujaljagakere ekipe thaj nekoborsaatengoro lokaliziribe e jagake čhinavgje i jag. Ko jekh so tari jag thaj so taro bare panja ko kancelarie taro REF sine zijankerde pobaro kotor taro kompjutersko, arhivsko thaj tehikano kotor.

Aso o Ređepi akava ka karel tikno prolongiriba an o aktivitetia ko kotor taro deiba o stipendie e Romenge -studentia numa pakajala kaj nane odova prolongiribe te ovel pobuter taro duj kukre.

Akana isi aktiviteto ano revitalizacia thaj prefrliba sa e kompjutersko informacie e stipendienge palem te arhivirinen pe akala informacie.
Ko jekh o direktori taro REF o Nadir Ređepi vakerela: ” Akana si saste paše an o agor o aktiviteti bašo funkcioniriba o nevoformirimi kancelaria REF- Makedonia. Udđarel pe kaj an o starti taro 2019 berš kaj akava ofiso an i Makedonia ka profunkcionirinel pire saste kapacitetea ” akcentirinela o direktori taro REF an i Budimpešta o Nadir Ređepi an i piri specijalno dendi informacia e Web portaloske ” Roma Times”

 

Youtube:

 lendo: Romatimes.news

Sali MemedNovember 25, 2018
GARAVDE-MUJA-1280x900.jpg

1min94

Taro avdje dzi 3 o noemvri 2018 ko trin dizja ki Makedonija ikerelape o tradicionalno 15 ko niče teatarsko festivali ” Garavde Muja”kova so akava bersh isile barvalo repertoari taro tetarsko prestave save so avena taro balkanska phuvja sar soj romane tetarija taro Prizren, Kosovo thaj tari Hrvatska avena o romane teatrija tari Pula thaj Rijeka numa akava bersh jekajek agjar isi duj pprestave tari Makedonija taro Štip thaj taro Skopje Romao ilo thaj Barikanipe.

Avdije ko Veles ka oven duj prestave thaj odova o tetara tari Rijeka thaj o romano teatar taro Prizren.

Pobuter bashi sasto festivali Garavde muja diken ko intervju e prezidenteja thaj organizatori taro Festivali Branislav Petrovski prezidenti ko Romano IloBašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime