Sali MemedJanuary 7, 2020
-за-ромите-во-македонските-медиуми-Дискриминација-Антициганизам-говор-на-омраза-01.jpg

1min37

Врз основа на на досегашната пракса на Едукативниот и медиумски центар  24вакти – Скопје како организација за зајакнување, застапување и креирање на медиумски политики за унапредување на медиумската писменост говорот на омраза и намалување на антициганизмот се доведoвме до прашање дека Ромите и неромите всушност многу малку знаат штое е говор на омраза како се потикнува, штое е термин антициганизам која форма тој влијае врз Ромите.

О друга страна со новиот закон за дискриминација овие начела се добро прецизиринаи и уредени со закон кој реално во пракса многу малку се применува. За таа цел ЕМЦ 24вакти како целна група ги опфати младите Роми/ки и нероми/ки организирани во две фокус групи по 7 млади со Роми во едната група и нероми во втората група  и се фокусираат на значењето и знаењето на медиумската писменост, говор на омраза во медиумуте и терминот антициганизам преку медиумите во  Северна Македонија.

Активностите се направени од однапред подготвен прашалник со фокус сликата на ромите во македонксите медиуми, медиумска писменост, говор на Омраза на социјални мрежи и антициганизам. Прашалникот се состои од две појдовни точки.

Едната како младите Роми ја гледаат ја чуствуваат дали ја има дискриминацијата кон Ромите во медиумите и социјалните мрежи.   Вториот прашалник ке се состои како другите млади нероми гледаат кон говорот на омраза, антициганизам и дали реагиаат кога ке глеедаат како некој пишува или комуницира со јазикот на омраза. Прашалникот е  подготвен од страна на есксперт  ангажиран за пишување на анализа за состојбата на медиумската писменост кај младите Роми и дали е подобрена сликата на медиумите,  говорот на омраза и антициганизамот в о Северна Македонија. Во прилог прашалникот и од тип1 и тип 2 кое кого користевме за информации во фокус групите. За квантитативен резултат како и пoкасно квалитетна анализа преку google form   испративме онлајн прашалник до 50 луѓе  релевантни засегнати страни за процесот на медиумска писменост дискриминација , антициганизам и говор на омраза истиот беше ипсратен до  институции, медиуми, студенти, невладини организации итн со кој ги  споредивме заедно со добиените резултати од фокус групите. Во прилог  на пдф формат резултатите од гугл форм прашалникот и одговорите на онлајн анкетарите.

Во исто време заедно со експертот  и координаторот на проектот пратено е емаил на релевантни институции за сообирање на информации од јавен карактер за потребите на анализата. За жал повекето институции не ни пратија информации од јавен каракер додека се обработуваше анализата. Повеке информации ги превземавме од извештаи од надлежни институции како и информаци од нивните сајтови. Вооедно побараме актуелни преставки препратени до СЕЕМ до ЗНМ, народниот правобранител како и до комиcијата од заштита на дискриминација. Со кои информации поквалитетно ги обработивме  резултатите  од добиените информации. Експертот на самата анализа ги пренесе и законските решенија за медиумите во Северна Македонија како и одлуки и решенија од судски процеси и преставки до Јавно Обвинителство .

Со извештајот од истражувањето “Контексти за ромите во македонските медиуми„- Антициганизам, дискриминација, говор на омраза добиваме податотоци каков напредок имаме од 2016 година со првите препораки на овие форми на дискриминација кои каkо ЕМЦ  24вакти коинтуиниринао досега даваме препoраки и начини за справување, охрабрување и спречување на говорот на омраза во македонските медиуми и социјални мрежи до сега.

И каков е степенот на подобрување, намалување или статус кво на сликата за ромите во македонските медиуми. Озвештајот од истражувањето “Контексти за ромите во македонските медиуми„- Антициганизам, дискриминација, говор на омраза е сеопфатен за 4 години додека трае субгрантирањето за Антициганизам и говор на омраза со кое коинтуинирано ЕМЦ 24вакти дава извештај до релевантни инстистуции и Европската комисија.

Се вели во соопштението до медиуми испратено од Едукативниот и медиумски центар 24вакти.

Публикацијата е издадена во рамки на проектната активност “Анализа – Медиумска писменост и говорот на омраза кај младите“ , која е составен дел на проектот “Заедничка иницијатива за зајакнување на ромското граѓанско општество на Западен Балкан и Турција поддржан 2015/370-300 од Европската комисија“.

Извештајот можете да го прочитате на следниот линк

Извештај „ Контексти за ромите во македонските медиуми- Антициганизам, дискриминација,говор на омраза Анализата “Контексти за Ромите во македонските медиуми


Sali MemedDecember 10, 2019
.jpg

1min74

Потпишан меморандум за разбирање помеѓу општина Шуто Ориари и Едукативниот медиумски центар ЕМЦ 24ВАКТИ. Каде, Општина Шуто Оризари и Здружение Едукативен медиумски центар – 24ВАКТИ Скопје, врз основа на нивниот мандат, имаат заедничка цел да го унапредат образовниот, медиумскиот како и IT статус на ромската заедница во Република Северна Македонија.

Општина Шуто Оризари и Здружение Едукативен медиумски центар – 24ВАКТИ Скопје, покажаа интерес да изградат партнерство во спроведување на конкретни проектни активности со цел да изнајдат најефективни можности за искористување на расположливите ресурси за развојните приоритети на државата во делот на образованието, медиумски и IT на ромската заедница, согласно локалните и национални акциони планови како и потребни документи за унапредување на ромската заедница во  Северна Македонија.

Затоа, врз основа на заедничката доверба Општина Шуто Оризари Здружение Едукативен  и медиумски центар – 24ВАКТИ Скопје го склучуваат овој Меморандум за разбирање.

 

 


Sali MemedDecember 5, 2019
11-1.jpg

1min78

Ромската литература од денес е збогатена со нова научна студија под наслов „Геноцидот врз Ромите во Втората светска војна. М-р Мирдита Салиу е првиот автор на една ваква значајна студија за геноцидот врз Ромите во Македонија, а нејзината вредност е од големи размери бидејќи е автор од ромската заедница која зад себе остава значаен труд за севкупната историја на ромскиот народ.

Научната студија содржи елементи кој опфаќа одреден период, за кој можеме да кажеме дека претставува не само продолжение на дискриминаторските политики и практики кон Ромите од минатото, туку и врв на дискриминацијата, а тоа е геноцидот во Втората светска војна.

Во овој период вниманието е насочено кон истребување на Ромите, кои претставувале пречка во развојот на нацистичкото општество.

За да се надмине проблемот на асоцијалноста на Ромите и опасноста од Евреите, нацистите креирале и наредиле спроведување на планот за „Конечно решение на еврејското прашање“ (Die Endlösung der Judenfrage), геноцид, односно нивно истребување поради нивната замислена припадност на инфериорна раса.

Овој предмет на интерес стои во директна врска со одземање на основните права на човекот, какви што се правото на живот и слобода, чија крајна цел била целосно истребување на Ромите и Евреите.

Овој труд се очекува да даде свој придонес за дополнување на историјата на Ромите, особено во делот која се однесува на холокаустот и на геноцидот во Втората светска војна и воедно оваа проблематика да заземе соодветно место во научната мисла на нашите простори.

Овој научен труд се поклопува со одбележувањето на 75 годишнината од извршениот геноцид врз Ромите. Да потсетиме дека на 15 април 2015 година Европскиот Парламент ја усвои Резолуцијата со која 2 август се прогласува за ден на сеќавање на жртвите на геноцидот врз Ромите во Втората Светска војна (1940-1945).

 


Sali MemedDecember 4, 2019
Sali-tetara-1280x720.jpg

7min53

The Tajsa Prize honors an outstanding Roma individual who is enriching Roma arts and culture, embodies the founding principles of ERIAC, drawing inspiration from Roma cultural heritage while shaping and re-inventing forms of Roma cultural expressions for the next generation.

The Tajsa Prize is very special – it is sponsored entirely through the membership fees of ERIAC associate members, to nurture the spirit of community support, investing into Roma talent and creativity. The endowment of the Tajsa Prize in 2019 is of 5200 euros.

From all nominations submitted by ERIAC community – associate members, Barvalipe Academy members and Board members –  a pre-selection committee selected 5 finalists.

We are proud to reveal the finalists for the Tajsa Prize 2019 (in alphabetical order):

 

Árpád Bogdán (Hungary)

Born in 1976 in Hungary, Árpád Bogdán is a film director and writer, known for Genezis (2018), Boldog új élet (2007) and Gettó Balboa (2018). His feature film received a special mention from the Berlinale’s Panorama jury in 2007, was shown in Toronto and Karlovy Vary, and won several awards in Europe. He is also a painter and has published several works of poetry.

 

 Hamze Bytyçi (Kosovo/ Germany)

Hamze Bytyçi is actor, director, performer and pedagogue. He is the chairman of RomaTrial and founder of different in initiatives like the Herdelezi celebration in Berlin, the annual international youth commemoration on 2nd August at Auschwitz (since 2010) and Berlin (since 2013), the AKE DIKHEA? Festival of Romani Film. In 2018 he was co-curator of the 1st Roma Biennale COME OUT NOW!. He performs in his live shows “Hilton 437” and leads youth projects like the “Balkan Onions” film school. Since 2016, he is member of the Berlin board of the party Die Linke.

 

Robert Gabris (Slovakia/ Austria)
Robert Gabris was born in Slovakia, lives and works as a freelance artist in Vienna.Gabris deals with drawing and engraving,   describing the content of his work as a socially critical, political and activist confrontation with identity issues and new perspectives of the Roma in the European context.Starting point of his work are new experimental forms of drawing as a resistance against exclusion, homophobia and racism.

 

Selma Selman (Bosnia and Herzegovina)
Selma Selman, an artist and activist, was born in 1991 in Bihac, Bosnia and Herzegovina. Her work embodies the struggles of her own life as well as her community, employing a plethora of media such as performance, painting, photography and video installations. Her aim is to break down the prejudice which essentializes her community to the lowest common denominator denying them the right to self expression. Selma is a founder of the organization ”Get The Heck To School” whose aim is to empower Roma girls all around the world who faced the ostracization from society and poverty. Lives and works in the USA and Europe.

Alina Serban (Romania)

Alina Serban is an award-winning actress, playwright and director. Born in 1987, Serban grew up in Bucharest, Romania. For her first leading role in cinema, Serban stars in Marta Bergman’s feature film ‘Alone at My Wedding’, which

premiered at the Cannes International Film Festival in 2018 and earned her several Best Actress awards. As a playwright, Serban pioneered Roma feminist political theater, with three plays to her name by the age of 29, including ‘The Great Shame’, Romania’s first play about the taboo topic of Roma slavery, becoming the first Roma woman director to have a play included in the permanent repertoire of a state theatre in Romania in 2018.

The International Jury composed of Barvalipe Academy members and in consultation with the ERIAC Board, will announce the winner of the Tajsa Prize during the Prize ceremony on December 9, 2019 in Berlin.

The evening program of the Tajsa Prize Ceremony is organized as a concluding event of the “Roma Tangible Heritage Network” project, financed by the Federal Foreign Office, Germany. The event will count with the presence of entire ERIAC community – including over 80 ERIAC associate members, participants of the ERIAC General Assembly – as well as international diplomatic and political supporters and allies. The Ceremony will feature a concert of the world-renowned flamenco pianist David Peña Dorantes with guest appearances of flamenco singer María José Llergo and Hungarian Roma singer Monika Lakatos.

 

 

 


Sali MemedDecember 3, 2019
Sonce.jpg

1min92

Асоцијацијата за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово oрганизираше Национална тркалезна маса која се одржа на 03 декември 2019 година.

На присутните прво им се обрати Вирве Вимпари, Раководител на Оддел за оперативни работи 2 во Делегација на Европската Унија во Република Северна Македонија која говореше за напорите и средствата кои Европска Унија ги вложува за подобрување на статуст на Ромската заедница во РСМ.

Воведно обраќање имаше и Музафер Бајрам, Министерот без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за унапредување на состојбата на Ромите во РСМ, за улогата што ја има Кабинетот на Министерот без ресор во насока на исполнување на стратешките определби согласно Стратегијата за Роми 2014- 2020 година, со цел да се овозможи подобрување и зајакнување на положбата на Ромите во државата.

Извршниот директор на Асоцијацијата за демократски развој на Ромите Сонце, Ферди Исмаили ги истакна дел од успесите кои организацијата ги има постигнато во последните години од своето долгогодишното постоење, насочени кон зајакнување и подобрување на статусот на Ромската заедница на национално ниво.

Презентација на постигнувањата и резултатите на проектот имаа Маргита Стојановиќ, координатор на проект Од акција до еднакви права за Ромите при АДРР Сонце и Игор Јадровски, Правник во Групата за малцински права од Лондон.

Организациите членки на Мрежата за застапување на правата на Ромите ги презентираа специфичните проблеми на ромската заедница по клучни области и препораки кои се содржани во заедничкиот план на Мрежата и дискутираа со претставниците на државните институции за неопходните чекори кои треба да се преземат за справување со проблемите од клучните области: образование, вработување, здравство, домување, социјална заштита, како и меѓусекторските прашања: дискриминација, правна неписменост и родова нееднаквост.

Во Мрежата за застапување на правата на Ромите членуваат околу 30 домашни организации и 10 ромски медијатори.

Овој настан се одржа во рамки на проектот “Од акција до еднакви права на Ромите” финансиран од Европската Унија кој го реализираат Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце- Тетово во партнерство со Групата за малцински права од Лондон.

Проектот има за цел да поттикне поголемо и ефективно учество на ромската заедница во одлуките кои влијаат на нивните животи со цел влијанието во креирањето на политиките да придонесе кон намалување на дискриминацијата со која се соочува ромската заедница.


Sali MemedNovember 30, 2019
20191129_121808.jpg

2min67

Erati ko Utarale makedonijakoro khedipe bukjarno arakhiba sine mashkar interparlamentarno grupa thja i neformanlo romani mreza bashi sistemska thaj trajna decizije bashi o Roma ki Utarali Makedonija.

Ko akava arakhiba mashkar o deputatija save tane kotor tari interparlamentarno kupa kote lakoro presidenti si o Deputati si Samka Ibraimovski, kergja pe lafi bashio 4 prititetija koleja so akaja neformanl kupa ki sati makedonija rodela sistemsko te anelpe decizija odola si:

 • Kherutnipe thaj urbanizacija , legalizacija taro romane mahale ki Utarali Makedonija.
 • O Roma te oven pravicno zastapenost ki javna thaj drzavno administracija
 • Manusha bizo dokumentija te anelpe decija bashi lengoro formanlo sistemsko status
 • Ki komisija bashi antidiskriminacija te ovel romano chlen ki akaja komisija.

Akala rodipe diskutiringepe ko bukjrano lafikeriba kote sine taromreza prezentirime o priritetija hem o decije sar shaj te anelpe agorutni decizija.

O Deputatija save si kotor tari interparlamentarno kupa ki khedin e presidenteja Samka Ibraimovski dengje saporto bashi akaja inicijativa tari mreza kolejaso dengja akala 4 priritetija ko sig vakti te shaj diskutirinelape ki interparlamentarno kgrupa koleja lengi zadacha ka ovel te shaj prenesinena akala shtar priritetija ko Makedonijakoro khedipe thaj te pravelpe rasprava bashi akava puchiba koleja so shaj prekal o kanunija te smeninepe koleja ka delpe ki sila te shaj anelape sistemska thaj trajna decizije.

Ko sig vakti taro akava dikibe ka ovel thaj panle lafija thaj preporake koleste jka shaj interparlamentarno kupa te reagirinel kko Makedonijakoro khedipe bashi akala znachajna problemija ko Roma.

 


Sali MemedJuly 9, 2019
index.jpg

7min247

Description

The Roma Education Fund (REF) is seeking its next Executive Director to lead the organization in the fulfilment of its strategy and objectives. REF’s mission is to contribute to closing the gap in educational outcomes between Roma and non-Roma, including through the desegregation of education systems. Following the new Strategic Framework adopted in 2018, REF strives to achieve its objectives by scaling up interventions that have been successfully piloted, supporting activities that are respectful and inclusive of Roma at all levels of education, providing a forum for advocacy and discussion of Roma education issues, and serving as a centralized source of information on Roma education issues.

Eligibility criteria for a successful candidate:

 • Skills and abilities to ensure a safe and successful completion of transition of Headquarters (HQ) from Budapest, Hungary, to Belgrade, Serbia;
 • A successful track record of at least five years managing staff, resources and fiduciary responsibilities with proven experience in results based management and strategic thinking in a multicultural environment;
 • Knowledge of education policy and practice as they relate to Roma education;
 • Skills and experience in advocacy and policy dialogue in difficult environments;
 • Experience leading an organization, department or project through a period of growth;
 • Demonstrated success in managing complex, international programs and projects;
 • The ability to build strong relationships, and work in a supportive manner alongside colleagues, volunteers, and stakeholders;
 • Proven ability to manage own professional development and willingness to learn;
 • A proven track record of raising funds from a variety of sources (governmental, international organization, private);
 • Familiarity with policies of international organizations in Europe, especially the European Commission, the Council of Europe and the OSCE;
 • Experience with minority inclusion issues, programs and projects;
 • Demonstrated commitment to equal opportunities and diversity;
 • The highest personal integrity;
 • Readiness for extensive travel to supervise REF entities in the countries of Central and Eastern Europe and the Western Balkans;
 • Excellent spoken and written English. Knowledge of other relevant European languages spoken in Central and Eastern Europe and the Western Balkans, including Romanes, will be an advantage;
 • A Master’s Degree or equivalent academic qualification in a relevant field of study, such as education, social science, political science, management or economics.

The Executive Director will have following duties:

 • Manage REF’s operations in order to implement its strategic objectives and continue increasing flexibility, efficiency and effectiveness of programs;
 • Recruit, manage and develop REF staff to ensure the right balance of skills and knowledge and to motivate and support staff performance and growth;
 • Plan for and oversee the development and growth of REF, including the development of new legal entities in target countries subject to approval by the Board.
 • Lead fundraising efforts to maintain operations and for future growth;
 • Act as the primary contact for donors, maintaining effective communication, and ensuring timely reporting and maximum transparency;
 • Plan and manage REF’s budget and ensure the highest level of fiscal accountability and integrity;
 • Develop strong collaborative links with all stakeholders, especially Roma communities and organizations, pro-Roma civil society, municipal and national governments, international organizations and donors;
 • Represent REF externally to support education policy change and new and existing programs, especially with international organizations and governments (including ministries of education and local governments);
 • Provide timely and clear information and advice to the REF Boards;
 • Serve as Secretary to the REF Boards;
 • Ensure all REF decisions and actions are taken in line with existing policies and that accurate and complete records are kept;
 • Sustain the independence, objectivity and integrity of REF and its programs.

Salary, starting date and location:

Salary and employment conditions will be established by the Board of Trustees and will be commensurate with the level of skills and experience expected of the Executive Director.

The Executive Director will be employed under Serbian law. The starting date for the position is January 1, 2020.  The new Executive Director will serve in the new REF HQ location in Belgrade, Serbia.

How to apply?

Applications should include:

 • An up-to-date professional biography;
 • A letter of motivation (maximum 500 words);
 • A concept note of 1500 words outlining the applicant’s vision of REF’s leadership and management
 • The names of three references who may be contacted at an appropriate point in the recruitment process.

Candidates of self-declared Roma origin are particularly encouraged to apply.
Applications from all suitably qualified, irrespective of gender, disability, marital or parental status, racial, ethnic or social origin, color, religion, belief, or sexual orientation are welcome.

These materials should be sent to REF Board Chair, Andrzej Mirga, at: amirga@romaeducationfund.org

The deadline for applications is September 1, 2019.

 

To download PDF version please click here


Sali MemedJuly 8, 2019
safe_image.php_.png

4min344

Граѓанската иницијатива #АВАЈА продолжува да ги застапува интересите на ромската заедница и да ги #следи ветувањата дадени од #Претседателот на државата за номинирање на советник од ромската заедница. Имајќи во предвид дека ветувањата кон ромската заедница сѐ уште не се реализирани, #АВАЈА организира процес на #JавноНоминирање на Иден/на Советник/чка во Кабинетот на Претседателот на државата.
Преку ваквиот процес на номинирање АВАЈА има за цел да промовира транспарентност во процесот на селекција и да влијае на забрзување на самиот избор. ‼️
⬇️⬇️⬇️
🔛За номинација на Советник/чка отворете го линкот на овој пост и впишето го името на лицето кое сметате дека треба да биде Советник/чка во Кабинетот на #Претседателот на државата.

Процесот на Јавна Номинација за Советник/чка во Кабинетот на Претседателот ќе трае до 09.07.2019

https://www.surveymonkey.com/r/HJ8R3J3


Sali MemedJuly 4, 2019
3.jpg

1min229

 Sar sakana ano nakhle bersha, ini abersh ano kuadro e proyektesko “ Suguruno truyal vash o qhavorengo garavipe – Faza III” kova si phikodendo kotar e fondaciya “Terre des hommes” e ofiseya ani Prishtina, organizingyola “ Nilayuno Kampi 2019”, kova si te inplementingyol kotar e NRO “ Durmish Aslano” ano partneriteti e NRO-ya “ Nevo Koncepti”.

Nilayuno Kampi si te adikergyol kotar e data 08 Yulo ji pe data 12 Yulo 2019, sherdipeya kotar e ora 09:30 ji pe ora 13:30 ano obyekto e skolako “Abdyl Frasheri”ano Prizreno.

O siklovne kola ka len kotor ano akava aktiviteti si kotar e Prizrenoski thay Suharekaki komuna thay olengo gendo astardo ano akava ponj divuno aktiviteto si te ovel truyal 100 qhavore.

04.07.2019

Radio Romano Avazo


Sali MemedJune 28, 2019
safe_image.php_.jpg

2min289

Општината Шуто Оризари како подржувач на двете основни училиштата О.У.,,Браќа Рамиз-Хамид“ и О.У. ,,26 Јули„ во почетокот на Мај 2019 година започна со реализирање на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието насловен „Природата е една за сите нас“ подржан од Програмата за унапредување на мултикултурализмот и меѓуетничка интеграција и толеранција при Министерството за Образование и Наука – ПМИО.

Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието беше наменет за спроведување на заеднички ученички активности во основните училишта кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата.

Во имплементација на целиот проект беа вклучени 36 наставници од двете основни училишта и тоа 18 наставници од О.У. „ Браќа Рамиз-Хамид“ од македонската наставна програма и 18 наставници О.У. „26 Јули“ од албанската наставна програма.
Работилниците се одржуваа на три јазици и тоа на македонски, албански и ромски јазик се со цел учениците да научат нови зборови на јазикот на другарчињата.

Проектот се состоеше од вкупно организирани 36 мултиетнички работилници и тоа на ниво на училиште беа одржани 18 мултиетнички работилници во О.У. „Браќа Рамиз-Хамид“ и 18 мултиетнички работилници во О.У.„26 Јули“, со вкупно 1.800 ученици во мешовит состав од ромска и албанска етничка припадност од првите до деветите одделенија. Исто така, беа вклучени и родители од различни етникуми се со цел да помагаат на учениците во текот на реализација на работилниците.

Од првите до третите одделенија беа организирани вкупно 12 мултиетнички работилници на тема „Чисти раце – здраво детство“. Овие работилници придонеле учениците да ја сфатат важноста и значењето од одржување на хигиена, да се стекнат со здрави навики за хигиена, да ги споделат своите искуства и да ги споредат со хигиенските навики на различните етникуми, да научат да ги применуваат позитивните искуства се со цел подигање на свеста за одржување на личната хигиена и хигиената во околината.

Од четвртите до шестите одделенија беа организирани вкупно 12 мултиетнички работилници на тема „Правилно селектирање на отпад“. Овие работилници придонеле учениците да се стекнат со знаења за важноста од селектирање на отпадот, сплотување, другарување учење на зборови и поздрави на различни јазици од различни етникуми, запознавање и дружење меѓу родителите, разменување идеи, решавање на заеднички проблеми и надминување на предрасудите. Како финален резултат од проектот учениците изработиле корпи од пластични шишиња за селектирање на отпад кои ќе се користат во училиштата.

Од седмите до деветите одделенија беа организирани вкупно 12 мултиетнички работилници на тема „ Хортикултура„. Овие работилници придонеле да се подигне свеста кај учениците, да научат што е хортикултурно уредување како да го одржуваат зеленилото во дворовите на училиштата и блиската околина и грижа за истата, одржување на беспрекорна хигиена преку заедничко делување се со цел „заедно“, да се дружат на отворено и да се забавуваат.
Како финален резултат од работилниците учениците од двете училишта направиле садење на садници во училишните дворови на двете училишта.

Општина Шуто Оризари заедно со двете училиштата О.У. ,Браќа Рамиз-Хамид“ и О.У.,,26 Јули„ ќе се стреми и во иднина да реализира проекти за меѓуетничка интеграција бидејќи ваквите проекти имаат позитивни ефекти во надминување на предрасудите и стереотипите меѓу децата од различни етнички групи бидејќи со овој проект децата се запознаа и научија како да се дружат, да соработуваат и си помагаат еден на друг, научија нови зборови на јазикот на другарчињата, исто така сфатија дека хигиената е нивна лична одговорност и се насочија и поттикнаа кон негување на позитивни хигиенски навики, заеднички и еднакви за сите деца, без разлика на која група припаѓаат.

Исто така се постигна поголема соработка и надополнување од страна на наставниците, како и вклучување на родителите, нивно запознавање и лично ангажирање во рамки на постигнување на заедничките цели.Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime