Sali MemedFebruary 15, 2018
RCC-1.png

1min87

Берлин – Дводневна работилница во врска со дискриминацијата и анти-циганизмот во регионот на проширување, организирана под покровителство на проектот за регионална соработка на Советот за регионална соработка (РЦЦ) за интеграција на Ромите 2020 (RI2020). Главната цел на работилницата, која собира повеќе од 80 министерски претставници од Западен Балкан и Турција, е да се обезбеди официјални лица од регионот за проширување кои се занимаваат со интеграција на Ромите да ја препознаат и да ја разберат дискриминацијата против Ромите и анти-циганизмот.

 

“Многу е важно за нас да формулираме соодветни политики што ќе резултираат со интеграција, наместо понатамошно исклучување на Ромите. Не станува збор за обвинување и срамнување – тоа е за подобрување на нашиот капацитет и перформанси “, рече заменик генералниот секретар на РСС, Газменд Турдиу, на отворањето на настанот, додавајќи дека ова е една од ретките прилики во регионот за проширување кои заеднички дискутираат за дискриминацијата против Ромите и анти-циганизмот и дека RI2020 им помага на владите во регионот во нивните напори за затворање на неприфатливиот јаз меѓу ромското и не-ромското население.

Иако постојат некои напори и јавни дискусии за борба против дискриминацијата, пред се како дел од усогласувањето на законодавството со законодавството на ЕУ, регионот за проширување заостанува во овој поглед. Специфичниот контекст, причините, манифестациите и шемите на дискриминација против Ромите се далеку од центарот на вниманието.

Специјалниот претставник на германското Сојузно Министерство за надворешни работи за односите со еврејските организации и меѓународните аспекти на работите на Синти и Ромите, Феликс Клајн, рече дека општата јавност во Германија не знае многу за жртвите на Синти и Ромите Холокауст. “Иако го препознаваме овој геноцид како најмрачен дел од нашата историја, и покрај тоа што се препознаени како малцинство, за нас има уште многу домашни задачи. Затоа новата влада, која треба да се формира, одлучи да формира посебна комисија која се занимава со анти-циганизам. Друга важна задача за нас во наредниот период е да постигнеме заедничко разбирање за терминот анти-циганизам “.

Дискриминација против Ромите

Во прилог на серија панели за феноменот на анти-циганизмот, вовед во политики за борба против циганизмот во Европската унија и Германија и преглед на практиките и стратегиите за борба против анти-циганизмот во ЕУ и регионот за проширување, дводневната работилница Програмата вклучува “експериментално учење”, во која учесниците имаат можност да одат преку искуства поврзани со дискриминација, во контролирана и пријателска средина.

Директорот на Германската Федерална Агенција за антидискриминација, Кристин Лудерс, потсети дека Ромите и Синтите се најголемите малцинства на нашиот континент и дека омразата и расизмот кон нив е проблем на цела Европа. “Најважно што можеме да направиме е да ја покажеме нашата солидарност и да не донесуваме одлуки во име на малцинството, но наместо да се погрижиме да ги слушнеме и да ги засилиме гласовите на Синти и Ромите”, истакна Лудерс.

“Не само отворено видливи, туку и невидливи механизми на анти-циганизмот, сè уште го одредуваат размислувањето и активностите на носителите на политички одлуки и институции. До ден-денес се зема здраво за готово дека малцинството е одговорно за сопствената социјална неповолност и ситуацијата со нехуманото домување “, истакна претседателот на Централниот совет на германските синти и Роми Романи Роуз. Тој повтори дека се додека Европа, каде што Ромите живеат со векови, не го изразуваат антигипсизмот експлицитно како причина за пустата ситуација, напорите на владите и ЕУ за интеграција на Ромите нема да бидат успешни.

Оваа работилница е инклузивен дел од напорите на проектот RCI за RI2020 за зголемување на знаењето и разбирањето за дискриминацијата кај официјалните лица кои се занимаваат со интеграција на Ромите од регионот на проширувањето преку разбирање на ситуациите Ромите се ставаат и разбираат историска позадина на дискриминација и анти-цигански феномен, па така тие би можеле да придонесат за усогласување на добрите практики на регионално ниво и со ЕУ, со цел да се справат со развојот на настаните во борбата против дискриминацијата и анти-циганизмот.

http://www.rcc.int/romaintegration2020/news/281/discrimination-against-roma-and-anti-gypsyism-in-the-enlargement-region-in-the-focus-of-berlin-workshop


Sali MemedFebruary 12, 2018
Fokus-1-1280x720.png

1min23

The event took place on 6th February 2018 in Budapest, at the Docuart Cinema.

Based on years of incredible work done by the Rolling Film Festival in Kosovo*, the online center provides a lens through the diversity, richness and humanity of this community by promoting grassroots cinema from inspiring filmmakers. It includes a database of films made by & about Roma, education screening kits and other tools targeting especially the educational and youth sectors.


Sali MemedJanuary 24, 2018
21ae2ff8e5618d6a641b975314d76643_w630_1_.png

3min746

O nekobor beršengoro nahaljovipa taro duj riga taro IRU- jekhe rigatar IRU -Viena kaskoro presidento si o Zoran Dimov, thaj IRU-Latvia kote si presidento o Nortmund Rudevic si čhivdo agor.

Ano pervazia anglutne aktivitetenge thaj abruštipa so sine ikerdo na o 23 januari 2018 berš an o Berlino – Germania ko ofiso taro EVZ Fondacia sine kerdo mitingo maškar o duj Riga. An o odova mitingo trujal o IRU presidentia Dimov thaj Rudevic than lele o Ivan Bariev tari Rusia, Gruja Bumbu Romania, Vasilia Dragoi Moldavia, Roman Čonjanski Polska, thaj o duj advokatia Dr Frank Repenhagen tari Germania thaj Bari Fiđer USA.

Šerutni tema sine ko ka ovel membro taro IRU an o Bordo taro EVZ an i Germania kaskoro than ko Bordo sine bizo membripa.

An o odova mitingo than lele thaj o duj šerutne manuša an i EVZ Fondacia o Direktoro e fondaciakoro Dr Andreas Eberhart thaj o Šefo e bordoske o Dr Harald Braun .

An o intereso e romane naciake an i Europa thaj lumia o duj riga angje konkluzia aso mediacia taro EVZ thaj si notirime kaj o Zoran Dimov ka ovel aktuelno membro an o Bordo an o EVZ sar IRU membro mandatoa taro 1 berš.

Ko jekh an o akava historikano momento taro IRU sine dendi signatura an o Memorandumo vash barabutno aktiviteti maškar o Presidiumo taro o duj IRU-a thaj olengere delegatora thaj membrora.

Jekh taro importantno nukte an o odova Memorandumo si kaj an o avutno Kongreso taro IRU kote sid endi i tema taro Gratan Puxon sar Demokratsko transicia prekal elektronsko votiba a ka ikerel pe an o 2019 berš an o London UK o duj IRU te len than sar jekh IRU an o Kongreso so si jekh bari nevi hiastorikani viktoria e IRU-ske thaj saste romanenaciake an i Lumia.

Akana ačhola salde barabutne thaj uni8me sar o Nortmund Rudevic thaj o Zoran Dimov thaj sasto delegatia te lačharen i situacia e Romenge an i lumia.

Haingo:Romatimes.news


Sali MemedJanuary 17, 2018
errc-1.png

1min503

Организацијата со седиште во Будимпешта Европскиот центар за правата на Ромите (ERRC) денеска ја прими наградата Раул Валенберг на Советот на Европа за успешно предизвикување дискриминација, анти-ромски расизам и злоупотреба на права на Ромите преку иновативни судски постапки, истражувања базирани на докази и развој на политики.

На овој ден во 1945 година, во Будимпешта беше уапсен Раул Валенберг, шведски дипломат кој го искористи својот статус да спаси десетици илјади Евреи од Холокаустот. Наградата што ја воведе Советот на Европа во 2012 година, по иницијатива на шведската влада и унгарскиот парламент, треба да го задржи неговото сеќавање и извонредни достигнувања живи.

Торбјорн Јагланд, генерален секретар на Советот на Европа, рече при наградата на 10.000 евра за Ѓорѓе Јовановиќ, директорот на ERRC: “Иако е прашање на жалење што поединците и заедниците на нашиот континент се уште се предмет на злоупотреба и малтретирање, е во право што наградите како оваа нагласуваат проблеми кои инаку би можеле да се занемарат – и да ги препознаат оние кои отишле во вонредни напори да се спротивстават на нив. ”

“Среќен сум што можам да кажам дека наградата од 2018 година оди во организација која ги разградува бариерите за најголемото малцинство во Европа, Ромите; организацијата чија енергија, упорност и верување во владеењето на правото ги обезбедува испораката на правата на Ромите; организација чија храброст и решителност ги инспирираат младите Роми и им ја прикажуваат иднината исполнета со можност “.

Како организација за правата на јавен интерес под водство на Ромите, каде што вработените се мнозинство Роми, ЕРРЦ се докажа како немилосрдни и ефикасни во борбата против анти-ромскиот расизам и злоупотребата на човековите права во многу земји, додаде тој.

https://www.coe.int/en/web/portal/-/european-roma-rights-centre-receives-raoul-wallenberg-prize-for-combating-racism-rights-abuse


Sali MemedJanuary 4, 2018
germanijarabota-1.png

1min635

azilИмено, германскиот Основен закон гарантира право на азил за политички гонети лица, а барателите на азил од Македонија, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина и Косово ќе бидат одбиени, бидејќи Германија во 2015-та година ги има прогласено за сигурни земји, односно држави во кои нема политички прогон.

Федералниот завод за миграција оттогаш одбил 97 отсто од сите барања за азил чијшто понесители се државјани на земји од Западен Балкан.

Само мал број лица од 2015-та година добиле статус на луѓе кои ги штити германската држава, а тоа се оние кои барале да бидат признаени како „посебни случаи“.

Ианку, главен критериум кај посебните слуачи се должината на престојот во Германија и степенот до кој тоа лице е интегрирано или настојува да се интегрира, а најважното прашање е дали е во состојба со работата што ја работи да си обезбеди егзистенција.

Оние кои чекаат на одлука од германските власти се сместени во бегалски домови.

Барателите на азил од земјите од Западен Балкан кои се одбиени, треба да имаат в предвид дека со тоа во иднина ќе добијат забрана за влез не само во Германија, туку и во целиот шенгенски простор, пишува Дојче веле.

извор: Makfax


Kjani IbraimDecember 30, 2017
visoko-akciono-plani-roma-24vakti-1.png

2min162

Jekhutne avazeja usvojimo Lokalno Akciono plani bašo Roma ki diz Visoko BiH.

Jekhutne avazeja

Ko 14-to bešibe taro komunakere šherutne ki diz Visoko kova sine ikerdi erati, jekhutne avazeja usvojimo si Lokalno akciono plani bašo anglodzajbe o hali e Romane populacijake ko kotor taro bukarnipe, educiribe, sastipaskere thaj socijalna protektiribe thaj stambeno protektiribe ki komuna Visoko taro 2018-to dzi ko 2020-to berš.

Prema o neve programe kova si namenime baši integracija e Romenge ki Bosna thaj Hercegovina, kova si prioriteti reliziribe o proektija thaj aktivnostija kova ka ikerenpe ki komuna baši decizija o problemija e Romengere. Korkori adaleja dopherelape thaj importantno strateško dokumenti te šaj sar o aktivna Romane khedipa kova so zavisinena taro donatorska sredstvija te den arka e khedinjake.

„O procesi bašo keribe akava dokumenti šhurakerga taro 2015-to berš, maškar ko adava sine thaj potreba taro but mučibe, založibe thaj lobiribe te šaj reselpe dzi ki finalizacija e dokumnenteske thaj leskoro usvojbe. Akana ačholamen bari buti, usvojbe akale dokumenteske si avgo planirimi buti realiziribaske“ vakerga Melina Pirija šherutni kova so vazdinga akaja inicijativa baši usvojibe o lokalno akciono plani.

I bukarni grupa  bašo keribe o lokalno akciono plani si personija prestavnikija taro institucije, komunakere službe bašo lokalno ekonomsko razvibe, komunalna buka thaj protektiribaskiri okolina, Centar bašo socijalno buti, Biro bašo bukarnipe, Kher sastipaske, predstavnikija taro fudnavne thaj maškareduciribaskere siklane ko Visoko, angledersiklovne Visoko, prestavnikija kantonalno vlast thaj členija taro khedipa. Baro ikeribe bašo keribe o dokumenti jali organiziribe o sostanokija denge i Misija OSCE ki BiH thaj World Vision.

Akava dokumenti si importantno baši i Romani khedin ki diz Visoko soske i komuna hramonga thaj lela obaveza kaj aktivno ka kerel buti ko anglodzajbe o hali e Romengoro ko adava kotor tari BiH.


Kjani IbraimDecember 26, 2017
bugarija-eu-24vakti-1.png

3min309

Bugarija: Sebepi o Europakoro imidzi kotor taro Roma ka ačhon bizo pi buti.

Bugarija

 

Sar kotor taro merke bašo anglodzajbe e imidzeske ki Bugarija angleder o lejbe o prezidentstvo tari EU ko 1 januari ki Sofija ka brkinenpe thaj nane te mukhenpe o grasta thaj lengere vrdija  ko droma.

Prema ko akava o manuša tari periferija e Bugarsko šherutne dizjake ka našti te keren pi buti, a pobaro kotor olendar si Roma kova so kerena buti transporteja ko takaribe thaj otpadi, a adava kerena le ple grasteskere vrdancar.

Simeon Slavčev  kova si členi taro Dizjakoro konsili ki Sofija baši agencija AFP vazdinga o pučibe kaj valjanela te čhinavel pe o ačhajbe e soobrakajeskoro ko droma thaj liparga, „ O ačajbe e soobrakajeskoro šaj te kerel bilačhipe ko drom thaj adava nijek Europakiri prestolnina na mukela odova, osem ko turistikane buka“.

Prema ko akanaskere kanunija o grasta thaj lengere vrdija sine mukle samo ki periferija ki Sofija, numa sebepi i bilačhi kontrola ola resena dzi ko centro e dizjakoro kote so o soobrakaj si but gusto.

„Ka ovel čhinavdo o ačhavkeribe o soobrakaj ki Sofija mangipaja te kerel anglodzajbe, amen planirinaja te konfiskujna na samo o zarprežna vrdija nego thaj e dzanvaren kova so adava si but loko“ vakerga  Simeon Slavčev.

Avgutno sine planirimo i nevi merka te avel ko takati taro 1 januari, keda i Bugarija palo 11 berš sar uli členka ki Europakiri Unija ka lel o rotiračko 6 masekongoro prezidentsko than ki EU.

Bugarija si majčhoroli členka ki EU, numa si thaj majkorumpirimi taro Transparency International, kova so ka oven kherutne ko bare numersokere sostanokija thaj bešiba taro učho nivo.

Udzarelape kaj o čhinajbe e grastengere zaprežna vrdija thaj o ačhajbe e soobrakajeskoro te šhurakerel taro 1 mart, adaleja so panda tari diz na ange dekreti kote te konfiskujnen e dzanvaren thaj so te keren lencar.

„Akava ka ovel agor bašo amenge, adava ka lel amare dzivdipa“ rovelape Pavel Slavčev kova so isile 40 berš thaj si tari periferija  e šherutne dizjakiri kote so dzivdinena baro kotor taro Roma.

Prema ko EURACTIV.com akava manuš kerela pare thaj ikalela kotor maro preka ko trnasporti so ingalela jaglen thaj kašta, taminiribaskere materijalija  jali otpadija taro kherutnipe.

„Akava keravale 8 berš nanema javer buti thaj na dikava sar šaj te kera buti javečhane“ vakerega Pavel Slavčev.

 

 

 


Kjani IbraimDecember 21, 2017

2min785

Hitno medicinakiri arka ali palo 1ari, i Romani 10beršengiri čhaj več muli.

Hitno medicinakiri

I Romani čhaj Angelika dišinela sine, numa i hitno medicinakiri arka resla palo 1 ari thaj 20 dakikija.

Erati ko Bugarsko gav Parvenic ki diz Plovdiv o svedokija so dikhle adava ačhile šokirime, tari bi bah kova so kergala jek 56 beršengoro šoferi taro pašutno gav Brestovice, kova so khuvga akale tikne 10 beršengere Romane čhaja, o dizutne darana kaj ov ka nakhel bi kaznimo.

Angleder disavo vakti sine panda jek asavko exemplo ko pašutno gav Romneco, kote so i policija  havlarga kaj ko rat e šofereskoro na sine ni alkohol ni droga thaj ov sine muklo ko roko taro 24 arija.

Tari kancelarija bašo okrugno došakeribe formrinela prestižno admi bašo asavke bilačhipa, prema ko Bugarsko Blitz, o šoferi kova so khuvga e tikne čhaja vozinela sine pobuter taro 100 km ko ari, adeleja so i daj e čhajakiri angala dzi ki siklana kote so ulo akava bilačhipe, numa i čhaj muli, a i daj sine ingaldi ko hospitali thaj si avrik taro dzivdipaskoro riziko, numa palo sa akava  i daj ačhili ko šok.

O  gava Prvenec thaj Brestovica avdie sine telo policijakiri arakhibe, sebepi so ola gndinena kaj o holame familije e čhajakere ka dzan fizički te računinenpe mujal o personi kova so kerga akava bilačho kotor.

izvor:www.blitz.bg


Kjani IbraimDecember 21, 2017
Maryana-Romina-Lyuba-24vakti-1.png

1min254

 Bahtale Dromencar (Happy Roads)

Mangaja te formirina alternativno than bašo manuša te gndinen ko phravdo thaj te siklon pobuter baši Romani khedin ki Bugarija. O proekti isile resarin te anel interes ko pobaro kotor taro manuša so si Roma thaj NA-Roma, adaleja so te komunicirinen jek jekhea thaj te peraven o stereotipija organiziribaja ki Sofija preka ko foto-sikavibe izložba pozitivno paramisencar baši Romani khedin tari Bugarija thaj nastani interaktivno karaktereja,lafikeribe thaj diskusije baši Romani istorija thaj kultura.

Akava kerelape ki Bugarija, taro agaranvkerde Changemakers/ personija kova so meninena, a adala si duj tari Bugarija thaj jek tari Makedonija barabarutne resarinaja bašo Roma, kerelape lafi bašo: Lybomira Delerieva tari Bugarija, Maryana Ganeva tari Bugarija thaj Romina Kajtazova tari Makedonija.Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime