Kjani IbraimDecember 18, 2017
romani-_hib-24vakti-1.png

1min347

Anibe I Romani čhib elementencar tari nacionalno kultura ko siklane ki Srbija.

Anibe I Romani čhib

Nastavno predmeti pali Romani čhib elementencar tari nacionalno kultura sar alusaribaskoro predmeti ko fundavne siklane siklolape taro 1998 berš ki Vojdina, numa taro 2015-to berš thaj ki sasti teritorija tari Srbija.

Anibe I Romani čhib

Maškaradava o podatke o numero taro klasija ki teritorija tari Srbija varirinena, dikhibaja kaj prijavibaja o ministeriumi baši prosvete, nauka thaj tehnološko razviba bašo phraviba klasija bašo siklojbe akava predmeti thaj adava thavdela ponadari.

Siklolape Gramatika Romane čhibjakiri, kniževnost thaj istorija, a adava sikavena e siklovnenge o sikavne kova so isilen položimo testi pali Romani čhib thaj kniževnost ko Filološko fakulteti ko Belgrad thaj isilen agorkerdo fakulteti bašo društvena nauke.

izvor:

http://romaworld.rs/uvodjenje-romskog-jezika-sa-elementima-nacionalne-kulture-u-os/

 


Sali MemedDecember 17, 2017
thumbnail_Photo0007-1-1280x693.png

1min2074

16/12/2017 Интервју со Самуел Абукаја (Ерусалим – Израел)

Самуел Абукаја  франкофон роден 1969 на југот на Франција во близина на градот Монтпелје.На 18 годишна возраст се стекнува со изреалско државјанство, и се преселува во Израел во Ерусалим каде живее и работи и се занимава со истражувањето на Тората, кој според него ги отвара тајните за изгубените израелски племиња меѓу кои тој верува дека Ромите се Сименово племе кој припаѓал на 12 – те Израелови племиња. Во ноември ова година организирал прв јудејско – ромски форум каде ги образложил своите досегашни истражувања за потеклото на Ромите. Ова тероија според Абукаја е вистинска експлозија, за која Евреите не се баш подготвени.

М.С Живеете во во еден од најсветите градови на земјината топка во Ерусалим, како дојдовте до идеја и од каде црпите материјали со кои докажувате дека Ромите се изгубеното Сименово племе?

С.А Случајно. По враќањето во Франција на 21-годишна возраст, живеев авантуристички живот многу патувајќи, едноставно ме влечеше такво патешествије кое не било набљудувачко. Во 2003 година серија настани ме вратија во јудаизмот и откако го ликвидирав мојот бизнис во Франција, се вратив во 2005 година да живеам во Израел за да ја научам и да ја разберам Тората за која не знаев многу. Откако сфатив дека никој нема да ми ги даде одговорите на основните прашања што ги имав за Тора, решив да ги користам приватните детективски атрибути што ги имав во текот на 7 години во Франција за да ги испитам оригиналните текстови на Тората, коментари и други записи на мудреците од Израел. Посветувајќи голем дел од моето време наидов на многу одговори кои беа пронајдени како осветлени сенки меѓу кој открив преку Тора и работи кои ги поврзуват Ромите кои мене ми биле познати во Франција, пред се на нивните обичаи и културни традиции блиски со Евреите.

М.С Кои докази ги имате со кој ќе докажете дека Ромите навистина се Сименовото племе?

С.А Постојат многу докази во Тора кои потврдуваат дека Ромите се потомци на племето Симеон, но да се објаснат и откријат овие елементи мора да се пристапи мудро и прогресивно, бидејќи објаснувањето присилува да објасниме други директно поврзани факти со кои би можеле да ги стабилизираме темелите на јудаизмот онака како што го применуваме денес. Знаеме дека Ромите доаѓаат од Сименовото племе според книгите на Битие, Броеви, Летописи и Книгата и на Естера.

М.С Според вас по што се слични Евреите и Ромите?

С.А Од она што го гледаме, како и средбите , Ромите тие најчесто наликуват на Курдите што ги познаваме во Израел, но тоа не мора да ги променат нештата. Со текот на годините, тие ја изгубија практиката и се вклучија некои не-Израелски елементи.

М.С Во еден мој интерву со господинот Јосип Абитан рабин во Ница Франција на ова тема , ми кажа дека е можно некој да има Еврејско потекло доколку ги следи барем дел од законите и ја познава Тората. Што милсите за ова, дали е потребно да се познава Тората и да се следат дел од законите на Мојсие за да се биде Евреин.

С.А Како што вели француската поговорка, “навиката не го прави монахот” религијата или царината доколку не докажат дека нешто имат во себе . Многу не-Евреи во Израел го преферират јудаизмот и многу Евреи не го практикуваат, па дури се антирелигиозни и антиеврејски .

М.С Во Израел сеуште владее одбивност кон ова група, дали доколку се докаже дека ова најмаргинилизирана група во светот е со еврејско потекло изреалците и светот ќе ги сменат негативните сваќања кон своите браќа односно кон Ромите ?

С.А Не верувам во вонземјани или летачки чинии од друг свет, освен летачките чинии кои тајно биле направени од страна на Фолксваген за нацистичка Германија пред повеќе од 70 години, дури и ако овие мрачни проекти биле во можност да продолжат до овој ден за слични мрачни цели еден ден ке бидат откриени и осветлени.

М,С И на крајот чија била идејата за одржување на Еврејско – ромски форум во Ерусалим, што се постигна и кои се идните чекори и активности на овој форум?

С.А По првиот Форум, ќе има серија состаноци со сите групи на Роми ширум светот. потоа, вториот Форум ќе биде многу поголем од првиот.

Интервјуто со Сауел Абукаја го водел Мозес Соломон (Мухаџер Сулејман)


Kjani IbraimDecember 16, 2017
romano-bajrako-24vakti-1.png

3min414

Koalicija Romane terne: O Genocido upral o Roma ačilo ki senka.

Koalicija Romane terne tari Sribija (KROS) avdie palo povod 16-to dekemvri kova si ,Maškardzijaneskoro dive bašo dejbe godi ko mučibe e Romen ko Dujto sumnaleskoro maribe, havlarge kaj panda nane dikhlo točno numero taro Roma kova so sine ko adava bilačhipe ko jek thaj o Sinti Roma, a jek taro sebepija si nijek na bavingepe seriozno akale temaja.

„Genocid upral o Roma ačhilo ki senka majbuter sebepi so but hari si arakhle o izvorija e istorijakere, arhivska dokumentija, svedočibe thaj foto materijalija. Adaleske amaro moralno kanuni si prema ko mučime adaleja so ka damen godi olende te šaj i istorija ma te ovel palem te iranelpe, o Roma thaj ponadari si ko marginirime društvija, a sovremeno si isklučime thaj diskriminirime ponadari da ola ačhona ko dzivdipe thaj palo Dujto sumnaleskoro maribe dzivdipaja ko pobuter thana ki Europa“ vakerelape ko havlaribe.

O dive dejbaske godi taro 16 dekemvri avdie genela 75 berš taro dejbe lafi taro Štrup thaj Gestapo Hajnrih Himler bašo o uništibe thaj likvidacija e Europakere Romen ko 1942  berš.

Palo adava povod i Koalicija terne Roma tari Srbija havlarela potreba te del pe godi ko mučime thaj likvidirime maškar o paše 500.000 thaj 2 milionija Roma thaj Sinti Roma, kova so prema ko podatke patinge thaj cidinge 90% taro Roma kova so angleder o maribe dzivdinena sine ko kotora tari Jugoslavija, ko jek adava si jekhutno podatko havlarena ko plo havlaribe.

Sar so delape godi 16 dekemvri 1994 Bundesrat, Upruno kher taro Germansko parlamenti sikage poštujbe e Romen thaj e Sinti Romen kova so sine žrtve ko nacističko progoni thaj istrebibe, ki ceremonija kova so ikerela jeke dakikoskoro traibaja. Taro adava o Bundesrat ikerela asavke ceremonije sekova berš.

KROS agahar ko havlaribe vakerena kaj dzi ko avdisutno dive nane pukime o reparacije e žrtvenge Roma thaj Sinti Roma tari rig e Germanijakiri.

izvor:

http://rominfomedia.rs/romska-omladina-genocid-nad-romima-ostao-u-senci/


Sali MemedDecember 15, 2017
Evra-_Dolari-1.png

2min722

O Ministeriumi bashi finansije ka del predlok bahani bashi iraniba o Kanuni bashi keriba servisi bashi sig transferi taro love. o Kanuni ka meninelpe kote so ka ovelen obvrska sarinen save so ka len love taro western union , ja mony gram te shaj prijavinenalen.

O UJP nalene akanaske evidencija kobor love avena taro sig transfer taro love soske dzi akana ni o dizutne ni o subagentija naelen obvrska te prjavinen o love so lena, vakerela pe ko lipariba ko obrazlozenie ko predog -kanuneskere iraniba so mangena te keren o ministeriumi bashi finasije havljarde ko ENER.

Firme save so dena servisi bashi sig love tribul te den masekoskoro raporti bashi masekoskoro jekutne transakcije ko love, hem ki narodno banka hem ki uprava bashi javna prihodija. Agjar ka shaj o UJP te ovele evidencija taro dizutne save so ka muken  trujal sig transfer.

UJP Opravdinela o iraniba sebepi o proekti ” Poednostavno ko procedure vbashi havljariba thaj pokiniba personalno danok ko dohod bashi dizutne”

 Izvor :www.makfax.com


Kjani IbraimDecember 15, 2017
Biljana-Jovanovi_-24-vakti-1.png

2min1179

Biljana Jovanovič:Keda dikenama so sium Romani na priminenama ki buti.

Ko Slavonski Brod kova si diz ki Republika Hrvatska ko ramke tari edukacija kova so finansiringela o Sojuzi e Romengoro ki Republika Hrvatska „Kali Sara“ ko barabar buti keribe e Khedipaskere deputateja Veljko Kajtazi phravgape siklana kote so ki adaja siklna dopherga po educiribe thaj i Romani Biljana Jovanovič kova so isila 22  berš thaj agorkerga maškarsiklojbaskoro educiribe taro 3 berš ko smeri krojačka.

Biljana Jovanovič isila 5 phenja kova si prandime thaj jek phral kova si ovda prandimo, i daj lakiri muli angleder 4 masekija, a lakoro dad si nasvalo taro šekeri.

„Agorkergum maškarsiklojbaskoro educiribe thaj akana dophergum mo educiribe panda jeke berešeja lelum IV berš, numa o hali nane baš najšukar isima umuti kaj akana akale dopherde IV beršeja thaj mo smeri krojačka ka šaj arakhav buti. Angleder prema mi struka me na kergum buti ko ni jek than, buti nane nigde, a keda ka pojavinaman thaj ka dikhenma so sium Romani na priminenaman, angleder da sine ma problemi adaleja so agorkergum 3 berš maškarsikljobaskoro educiribe thaj naštine arkav buti rodena sine te ovelma thaj IV berš, ake akana lelum o IV-to berš da thaj akana ka šaj ovelma pobaro šajdipe bašo bukarnipe“ vakerga Biljana Jovanovič.

Iako oj mangela te ačhol ko Slavonski Brod, numa ako na arakhla buti ka probinel te kerel diso barem po disavi sezona ko more, nane la ko plani te prandinelpe thaj vakerela bašo adava isi panda vakti, avgo lake o educiribe, buti thaj plo maro sine o lafija tari terni 22 beršengiri Romani čhaj ko ulajbe o diplome.

izvor:

http://www.ebrod.net/slavonski-brod/clanak/biljana-jovanovic:-za-nikoga-nema-posla-za-romkinje-jos-manje-o-udaji-ne-razmisljam-prvo-posao-21851.html

 


Kjani IbraimDecember 14, 2017
anticiganizam-24vakti-1.png

6min182

„Antigypsyism“ ko diveskoro redo ko učho nivo tari EU.

„Antigypsysisam“

Bukjarni grupa EU bašo rasizmo, ksenofobija thaj javera dikhiba taro natoleriribe kova so astarela e pripadnikon taro raštre kola si kotor tari EU thaj prestavnikija taro civilno društvo, čhivge pobaro akcenti ko raspravibe o antigypsysmo ko lengoro 4-to bešibe taro učho nivo ko Brisel.

„Antigypsysisam“

„Antigypsyism“ jali ko prevodi Anticiganizam si termini bašo rasizmo upral o Roma, Sinti Roma, Travels Roma thaj javera kova si kotor thaj pirpadnikija taro Roma. Akava termini arakhela sa o institucionalno priznajbe kova so panda nanele barabarutno halojbe, o antigypsyismo koristinelape ko bilačhe halija thaj stavija mujal o Roma jali ko izarzibe negativna stereotipija ki javno sfera jali govorno mrzibe. Maškar adava o antigypsysismo vazdela buvleste diskriminatorsko dikhiba preka ko izrazibe thaj praksa ko dikhlo šajdipe jali garavindor. Antigypsysismo nane adava samo so vakerelape nego adava da več so kerelape thaj sa adava so kerela panda pobilačho hali e Romencar, te šaj akava termini pendzarelpe thaj o barabarutno leskoro lejbe than, valjanela precizno sa akava te halolpe.

Vera Jurova kova si Eurokomesarka bašo nijami thaj jekhipe e polenge, sikavga baro sekiribe sebepi so buvleste si resardo thaj si primimo o antigypsysismo. Sar exemplo priminga slučaj kote so isi vakerdo mrziba jali govorno omraza thaj daravkeribe mudaribaja e Češko Romane gilavutne, kote so o Češko adalati kazninga e personen samo kaznaja taro 4 evrija. O adalateskere slučhaevija si sar akava koleja so  bičhalena bangardo mesaži keda kerelape lafi bašo antigypsysismo thaj govorno omraza.

Členka taro Europakoro parlamenti Soraya Post havlarga sig potreba o antigypsysismo te sikavelpe sar osnova baši diskriminacija thaj mrzibe mujal o Roma thaj vikinga sa e Govrementen te anen dekretija thaj te len dzovapluko ple dizutnenge.

„I Europa si palem ki rakrsnica, ekstremska partije khuvena ko Govrementi, ksenofobična avazija ovena sa pobuter kova so toleririnenape taro členija e Govrementengere“ vakerga Soraya Post.

Jamen Gabriela Harabanova kova si direktorka ko ERGO networko prezentiringa plo referentno dokumenti bašo antigypsysismo thaj sikaga importantno fokusiribe bašo maribe mujal oleste.

„Importantno si te vakerelpe kaj o antigypsysismo nane minoritetengoro pučibe“ vakerga oj, adava si fenomeni amare društvoske, kova so isile ple darhije ko adava sar pobuter dikhena thaj tretirinena e Romen, te šaj amen maramen mujal antigypsysismo amare dikhiba valjanena te oven čhivde prema o pobaro kotor kherutnipa, ko jek te vazda amaro avazi thaj te ikera okolen kova si pogodime adalestar.

Agencija bašo temelno nijami taro EU sikavga naodija taro duj rodlaripa baši diskriminacija thaj mrziba prema o minoritetija buvleste ki EU. O rodlaripe sikavela kaj o Roma si manuša Afričko darhijencar kova so resarenape bare kotorea tari diskriminacija thaj mrzibe buvleste ki Europa, kova so pogodinena len ko sa o oblastija e dzivdipaske thaj adava si majranlivo keda kerelape lafi bukjake keda rodena bukjarnipe. O Roma majbuter si žrtve taro govorno omraza, dosadibe jali voznemiribe thaj čhilalipe ko jek sar etničko diskriminacija ko dikhiba taro bilo savi grupa, numa 3 četvrtine pučlarde nadzanena ni jek organizacija kova so dela ikeriba e žrtvengethaj na dzanena kaj o kanuni protektirinela len. Sebepi o čhučo than taro pakajbe, dzandipa thaj resursija, naprijavime incidentija diskriminacije thaj mrziba thaj ponadari ačhola baro predizvik. O havlaribe bašo dosadibe ulo sebepi taro mrzibe thaj diskrmiinacija e relevantno službenge  kova so na cidingape taro 2008-to berš.

O rezultatija taro rodlaripe sikavne ozbilno disrkiminacija thaj mrzibe prema o Roma ki Europa. Vikinenape sa o Europakere komisije te angažirinen Agencija bašo temelno nijami te keren studije jali rodlaripa bašo antigypsysimo ko phuvja tari EU thaj o phuvja kola si kandidatija baši EU te šaj pružinen pobari analiza taro rodlaripe EU MIDIS II dikhibaja i strukturno thaj institucionalno diskriminatorno praksa thaj politike.

Taro Networko ERGO barabar e Centralno konsileja taro Sinti Roma thaj Europakoro networko mujal rasizmo vikinena e phuvjen členke ki EU te len resaribaskere merke mujal o antigypsysismo. Akava valjanela te uključinel sa e nacionalno strategijen baši integracija e Romenge thaj nacionalna akciona planija mujal o rasizmo, valjanela te khedel podatke bašo bilačhipe tari mrzibe mujal o Roma thaj lengoro barvalipe adaleja so o nacionalna vlastija te šaj ovel len šajdipe te analizirinen o trendija taro bilačhipa taro adava so vazdela mrziba mujal o Roma thaj te razvinen o dzovapluko te šaj osigurinen o evidentiribe, pratibe, thaj adekvatno te den ikeribe e žrtvenge taro rasističko čhilalipe thaj govorno omraza.

izvor:

http://ergonetwork.org/2017/12/antigypsyism-agenda-eus-high-level-group-combating-racism-xenophobia-forms-intolerance/


Kjani IbraimDecember 11, 2017
gazimo-rom-kosovo-1.png

1min252

 

Roma Kosovo: Gazimo Romano  dizutno ko drom ko gav Fortesa.

Roma Kosovo

I Kosovsko policija uapsinga jeke persone ko gav Fortesa, ki diz Rahovec sebepi so dzi vozinga khuvga jeke persone taro Romano nacionaliteti.

O Romano dizutno arakhlape phare teneskere dukhencar thaj sine bičhaldo ko lečibe ko hospitali ko QKUK.

Palo anibe o dekreti taro došakeribe o personi sine bičhaldo ko phanlipe.

 


Kjani IbraimDecember 11, 2017
saem-romi-belgrad-24vakti-1.png

2min339

Ikerdo Saemi bašo nacionalna minoritetija.

Ikerdo Saemi

I kancelarija taro Govrementi e Srbijakoro bašo manušikane thaj minoritetengere nijamija erati ikerga Saemi palo povod Maškardzijaneskoro dive e manušikane nijamenge anavkerdo „Složimo mozaik Srbija“ kova so ikergape ko 5 sale ki diz Belgrad.

Ko Saemi lele than o prestavnikijia taro raštrakere institucije, prestavnikija taro nacionalno minoriteti, prestavnikija taro civilno društvo, turističko organizacije thaj javera.

Ko phravdipe lela than o ministeri baši buti, bukjarnipe, boribaskere thaj socijalna pučiba Zoran Dzordzevič thaj o ministeri bašo protektiribe Aleksandar Vulin.

Akava Saemi organiziringape ko barabarbuti keribe e nacionalno konsileja taro Hungarsko, Slovačko,Češko,Romano,Crno Gorsko, Germansko, Bugarsko, Romunsko,Hrvatsko, Bunjevačko, Rusko, Ukrajnsko,Vlaško, Makedonsko, Grčko thaj Aškalisko minoriteteja, kova so ko ple štandija prezentirinena sine pli kultura.

Ko ramke taro kulturno umetiničko programa lele than thaj nastapinge o ansambl „Kolo“ thaj o kulturno umetničko društvo kova so prezentiringa pli tradicionalno gili thaj tradicionalnokhelibe, dzi kote o Saemi sine phravdo taro 10 dzi ko 17 o ari thaj o khujbe jali o vlezi sine bi parengoro.

izvor:

http://rominfomedia.rs/sajam-posvecen-nacionalnim-manjinama/

 


Sali MemedDecember 11, 2017

6min478

200 kilometre tari Nica, a sal par kilometre tari diz Marsej araklovena o tare barake kote so angleder duj dive ki adaja bari jag tabilo 35 bershengoro Rom o Lakatush Amustutel.

O than lokeste araklovela, sebepi o chudime tarde bukja , thaj i bar khand taro tardo, so buvljarelape trujal o brsim so perela sasto dive.

Ko adava than e bibahakoro , si panda policija, so arakela o than sebepi o rodipe taro tribunali bashi o kharane soske alo pe dzi ki akaja bari jag thaj i chipota kote so nasavdilo jek manushikano dzivdipe.

Bashi arakibe e thaneskoro thaj arakibe o dokazna materialija na sine amen shajdipe te kera pobut fotografije soske o than talo « mesto na zlostorstvo ».

E dizjakiri policija vakergja amenge kaj dzi kote mangaja pobut info saj laja tari nacionalna policija koja so lilja akaja chipota ke ple arakibaskere vasta.

Sal 50 metre taro akava skvati, araklovela panda jek skvati, kote so si pobut romane familije tari Romanija, mashkar lende thaj nekobor familije kaskere so tabile barake.

Ko rodibe lendar informacije sar shurakergja i jag, ola na mangle te keren lafi angli kamera sebepi so darana tari policija.O kako e tarde romeskoro, kaskiri baraka sine uza leste , vakerela so angleder te shurakerel i jag , e dromeskere svetlija taro jek puti achavdile, na dengja hari vakti jek manush diklja so tari jek rig shurukergja bari jag, ki panika, thaj dejbe bari galama , sukcesingje te ikalen e tikne caven taro barake,numa niko na dzanela sar o

Lakatush achilo andre bizo te shunel apelija thaj bari galama. O kako leskoro prekal pire asva vakerela, sar kana ustilo te iklol upri leste pele tare grede thaj plafoni, thaj sebepi adava ov na sukcesigja te iklol avrijal.
O thanarde isilen sum so akaja bari jag neko namero predizvikingjla, thaj si vi agraj ki sum so asavki bari jag so sa 30 metre ko ucibe thaj sal nekobor dakinkonge astargja o barake kote so sine thanarde pobut taro 30 familije thaj 50 cave, sig tabile biz te achol khanchi istemalkeribaskere.

Vi agar inforimirngejamen so akava nane avgo drom te tablol romano kampi angleder jek masek ko isto kartieri sine tardo javer kampi sal 100 metre podur taro akava, numa ki bah na sine viktimija.Na dzanena jali akava si sal mesazhi taro gadze te cidenpes akataar, ola nanelen pakjajbe ki policija sebepi so i policija ka protezirinel e gadzen thaj na ka vakeren o cachutnipe.

Jek tari akaja kupa vi agjar vakergja kaj disave lokalna marsejsko media dena hovavne haberija so demek o Roma mashkar peste margjepe thaj ko adava maripe neko peravgja o plinsko sporeti, »Na dzanava kotar akala informacie lile o gadzikane media, amen so sa samen odote but shukar dzanaja kaj i jag ali taro jek puti » vakergja jek anonimno personi.

Dzakerelape te delpe dzovapi tari nacionalno policija bashi akaja bibah, a dzi koe i policija rodela o kharane , akala manusha kedena humanitarno pomashkaribe ko love sar bi pokinena sa o transport e Lakateshkoro ani Romanija koja ingarela taro 4 dzi ko 5 mile eura.

O Lakatush si muklo pe romnjaj koja so araklovela ani Germanija, isile duj tikne chave kola so si ki Romanija arakelalen leskoro dat em daj.Ov ani Francija avilo angleder jek masek, te kerel buti te lel disave love thaj te iranelpe ani Romanija.Paluno kontakti leskoro sine ple tikne caveja andar i Romanija kote so o cavo leskoro dodingja lestar keda ka avel te aneleske jek bari « makina »(vrdon igracka).

Erati  dzi kote sama odori, sine vizitirime taro jek socijalno asistenti pe ekipaja kote so nudinelalenge pomaskraibe ko sheja, hajbe e tiknenge , dushekija carsafija thaj higiensko priborija.

Mukindor adava than acilem gndipaja, si li diso chace ki akaja lengiri sum, kaj neko so na mangela e Romen shaj anelapeske ani pli nasvali godi te lel manushikano dzivdipe sal odolske so

si Rom ?

Reporto taro than e bibahakoro ano Marsej -Francija

Mozes Sulejman (Muhadjer Sulejman)

Video

 


Sali MemedDecember 9, 2017
POZAR-2.png

2min640

Jek 35 bershengoro Rom thabilo ko kampi ki diz Marsej ani Francija

I bari jag shurukergja mashkar o savato thaj o purano kurko kana o manusha kola so beshena sa ko akava kampi -Roma akargje e brigada mujal jagakre kj ko lengoro kampi ii bari jag so buvljargovela but sig.
 thabilo ko kampi Kana avile o mujal jagakeri brigada , o roma dikle so jek dzeno lendar mankinela, nane ki kupa kote so kedisalile o manusha . Palo 15 dakikija kana kuvge andre palo lokaliziribe e jagakoro arakle o badani 35 bershengere romeskoro tala ko peravdi konstruukcija e objekteskere. Indtedifikacija e mule manusheskoro kergje leskiri familija .

 thabilo ko kampi

O komesari Dominik Nivagoni vakergja so s fuhalimo bshi nasavdo manushikano dzivdipe, ov vakergja so sine bicavde 80 mujal jagakere personija thaj 20 vrdona, numa sebepi i bavll i jag but sig buvljardisalili asatraindor pobaro than thaj sine bi shajdipe te interverinen but sig sebepi so i jag sine uchi pobut taro 30 metre.

O ofisi bashi siruritet taro akava aerodisami ka kerel arakibe sar alo dzi ki akaja jag, sar mulo o manush, thaj kotar akala dzena araklile o akava uklo objekti sebepi so nane len nisavo siguritetno dzivdipe ko akava purano objekti

Izvor:https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/mort-incendie-camp-roms-marseille-1381355.htmlBašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime