Sali MemedNovember 23, 2018
1018316866.jpg

15min248

Арапите ги нарекуваат домари “Навари” – “црни” или “валкани” – кој потсетува на европскиот денешен исламистички антисемитизам.Како и во Европа, Домари (Цигани) се на најниско ниво на социјална скала.Ромската заедница на Источен Ерусалим се смета за најсиромашна во палестинското општество.Домарите се презрени од арапските Палестинци кои себеси се сметат за инфериорна“раса“.Расизмот на арапското општество против нив се манифестира во секојдневните постапки.Домари како резултат на нивната нејасна националност ги осудуваат на најниските работни места, често оставајќи ги да питачат.

Израел е мултикултурна земја.Тука живеат и неколку илјади Роми кои се нарекуваат себеси Домари.Тие се адаптирани на арапската култура и најчесто живеат во сиромаштија и во големи семејства.

Единственото еврејско население, кое учествува со осумдесет проценти од осуммилионските жители на Израел, е поделено на огромен број различни потекла, боја на кожа и верски и културни традиции.Постојат Евреи од сите европски земји, од САД и Канада, од Јужна Америка, Австралија и Јужна Африка.Денес, мнозинството еврејски жители во поранешниот ашкеназиски западен Израел доаѓаат од многу исламски земји, како што се Египет, Јемен, Сирија, Иран, Ирак, Мароко и тн. – ова се ориенталните Евреи.

Исто така постојат и црните Евреи од Етиопија, како и Евреите од Индија и другите земји од Далечниот Исток.Тие се обединети во еврејската вера, еврејската историја и често еврејската судбина на прогоните.Израелското арапско население, кое ги вклучува муслиманите, христијаните, черкезите и другите, исто така е поделено на разни малцинства

Меу ова шаренијада има и Роми кои живеат во Израел, на Западниот Брег во Газа.Околу две илјади Домари живеат денес во стариот дел на Ерусалим “Баб ал Хута”, во близина на Левентор и околните арапски села.Нивниот мајчин јазик, ромскиот, едвај ги познават .Наместо традиционално христијански, како Ромите од Источна и Западна Европа, Ромите на Истокот денес се речиси исклучиво муслимани.

Тие со векови живееле во Ерусалим .Домари се поделени и на племиња или кланови чии имиња денес звучат арапски како Салеем, Надеер и Нури.Во текот на вековите на нивниот престој на Блискиот Исток, тие се израмнија на многу начини со арапската култура и живеат во големи семејства, главно под еден покрив, обично во затворени простори и во голема сиромаштија.Бројот на Домари во стариот град Ерусалим се состои од околу сто и педесет семејства, околу две илјади луѓе.Во помал број тие живеат денес во арапските предградија на Ерусалим и во Газа.

Ромите ја имаат својата сопствена култура и на многу начини свои религиозни традиции.Но, генерално, тие се прилагодија на нивната поширока околина.Домари се главно муслимани, но не живеат многу строг религиозен живот.Некои се вратија во христијанството.Во општеството на Домари на Блискиот Исток, има малку луѓе со формално образование.Номадскиот животен стил што го практикуваа до порано сега веќе нее дозволено .Домашните семејства имале просек од шест до осум деца, но нивната стапка на наталитет во Израел опаѓа, според една студија на Евета Принс-Гибсон (Dom Research Center).

Дури и во Израел / Палестина, Ромите не се добро прифатени, а камоли од денешното арапско општество.Особено во арапските села каде што живеат денес, постојат слични расни предрасуди. Еврејското општество во Израел не обрнуват внимание на домарите, практично никој не знае за нивното постоење.Арапите ги нарекуваат домари “Навари” – “црни” или “валкани” – кој потсетува на европскиот денешен исламистички антисемитизам.Како и во Европа, Домари (Цигани) се на најниско ниво на социјална скала.

Ромската заедница на Источен Ерусалим се смета за најсиромашна во палестинското општество.Домарите се презрени од арапските Палестинци кои себеси се сметат за инфериорна “раса“.Расизмот на арапското општество против нив се манифестира во секојдневните постапки.Домари како резултат на нивната нејасна националност ги осудуваат на најниските работни места, често оставајќи ги да питачат.

Меѓутоа, Ромите во Израел имаат симпатизери во Израел.Израелскиот водич Опра Регев ја презеде заедницата Домари под нејзиното крило и денес соработува со неа во име на градската администрација во Ерусалим.Неодамна повторно избран градоначалник на Ерусалим, Нир Баркат, објави во печатот дека Ерусалимскиот дом и им вети помош.Тој сака да стори сé за да им помогне да станат израелски граѓани, со сите свои права и обврски.
Баркат рече : “Градот ја почитува и вреднува ова заедница и нејзините претставници. Заедно работиме да ја подобриме нивната ситуација. Ромите се единствена етничка заедница која придонесува за културниот и општествениот живот на градот.Задоволен сум што забележувам значително подобрување на нивниот квалитет на живот во текот на изминатите две години, како резултат на интензивните напори на градскиот совет, кој ќе продолжи “. 

Текстот е превземен од артиклот на Paul Uri Russak еврејски новинар и публицист објавен во Journal 21.ch


Sali MemedNovember 14, 2018
timea.jpg

9min132

Evropakoro Romano instituti  baši umetnosti  thaj kultura ERIAK, i jekto transnacionalnikani  institucija  tari maj bari jekin ki Evropa, erati  organiziringa nastani anaveja ” I Lekcija šutka”  te šaj te pendzarkeren o ERIAK  buvleste  thaj te zorakerel o buti keripe  e Romane kulturaja  ki Šutka thaj o umetnikane  kulturake institucie  ki Makedonija.

Maj anglal  o tavdipe e čipotake kerga  lafi o koordinatori ki Makedonija taro ERIAK savo vakerga baši i buti ki Makedonija thaj save ka oven o čhane e buti keribnaske, numa  thaj kerga  lafi baši o isiba tari bari kultura e Romengiri savi isilen mangin ko ikerkeripa olakoro.

I sasti cipota fokusirinelpes  ki barvali  Romani kultura  ko sikavkeripe o baro najek diklo tare  kulturako ikerkeripe, i sasti čipota isila mangin te kedlme sarine  Roma save ikerkerena jali kerena buti prekal bajraripe e kulturako, sar thaj te buvlarel buti keripe  ko  nacionalnikano regionalnikano thaj evropikano nivo.

Ko lafi keripe  taro presidenti ko ERIAK  rajni Timea Junhaus kerga lafi baši o barvalipe e Romengoro ki kultura numa pal sa odova akaja organiyacija so kerela prekal evropakere tema, thaj sa odova kamela  te  kerelen pohari thaj ki Makedonija, vakerga baši o barvalipe prekal i kultura thaj čhib savi isitumen ki Makedonija odoleja  ka valani but  hari salde te kerelpes  te šaj te đjal po anglal odova isibe savo tumen isi tumen.

Selaminkerga o avibe taro prestavnikoja Romane ki Makedonija, prestavnikoja taro Ambasade thaj enđio organizacie  hem avera.

Sas thaj lafi keriba e šerutne tari komuna Šuto Orizari Kurto Duduš Kuco, savo kerga  lafi baši šukar incijativa e diveskiri thaj buvlaripe i kultura, numa ko piro lafi irangapes  thaj baši sa odova so isi e Šutka sar kulturakere organizacie save kerena buti  bašh vaydipe i kultura e Romengiri tari Makedonija aso ko  odova delalen bari arka ov sar šerutno thaj i komuna Šuto Orizari.O rajo Duduš thaj vakerga baši i buti e komunakiri Šuto Orizari  so kerela sa ko iranipe  sa so sas e Šutka sar lakkri kultura, tradicija thaj običaj, jekhajek havlarga baši sigo o restartiripe o maj penđardo Romengoro Folklori ,,Pralipe”.

Sasa thaj šajdipe te kerel lafi o prestavniko tare Germanijaki ambasada Katrin Fruhinsfeld  sar vastakerdo tari ambasada kulturakere aktiviribaske, thaj kerga lafi baši i sasti čipota kobor valanutno jek đihani  te  ikerel piri kultura thaj tradicija, hem baši sa odova i ambasada sakana dela baro ikerkeripe ko vazdipe thaj sajdipe  i kultura sakone đihanekskri.

O lejbe than ki akaja čipota salde ka del tumen šajdipe te dikin i bari kultura  ko hošipe thaj baro barvalipe  taro učo kvaliteti thaj baro učipe ko gogaveripe tari ,,Šutka“ sar thaj ikerkeripe  o umetnosti thaj kultura  ko maribe mujal socijalnikano nijamalipa.


Palo adava sas  mukli ikerdi i tribina save  kerge lafi rajni Sevdija Abdulova taro piro bute beršengoro buti keriba ko medije thaj NVO ko vazdipe i čhib thaj kultura e Romengiri, pal odova o rajo Srgan Amet  sar bute beršengoro aktivisti ko NVO  savo ikerga bari sama taro avutne Roma save sas lenge inresno leskoro vakeripe direktno podatokija ikerde taro leskkro buti keripe thaj o rajo Elvis Memeti sar bukarno ko MTSP thaj manuš savo kerga paralela maškar o aktivitetija thaj okova so valani o korkkro institucie  te denlen  baši o đihanija ako kamena  te ovelen šukar ikerkeripe lengi kultura, tradicija thaj i čhib.

Ki sasti čipota  sasa e đihanen  šajdipe  pali odova te oven kotoro tari but šukar iyložba taro amaro penžarutno Rom Durmiš Kazim  savo sikavga so šaj te kerel pire umetnikane vastensar.

 

 

 

 

Đjikaj e  misafirija  dikena  sas i izložba sasalen šajdipe  te uzivinen taro šukar muzikane melodie thaj krle  save nakena telo vas amare jekhajek penđarutne umetnikostar  tari rajni Bajsa Arifovska save kerge šukar muzikani programa.

Baši sa o šukrinkeripe taro akaja šukar čipota ko agor sar šlago baši sasti šukar programa, sas šajdipe e misafiren te oven kotor tare Teatreskoro  dikhipe  taro Romano penđatutno teatro ,,Roma“ “Roma Refreshment” savo  sikavga prekal e scenakkro khelibe panle temaja ,,genocidi  e Romengoro taro dujto sumnaleskoro maribe”.
Sas o agor agorkerde bare maripnaja taro vasta e misafirengere baši i paluni čipota i dikli teatroskiri drama, thaj hošime iklile taro muzej  VMRO  ko centrumi e dizjake Skopje.

 

Video taro nastan

 


Sali MemedNovember 13, 2018
Moni-1280x853.jpg

2min126

Ijuna rakayate  o Studentya e Romane, Ashkalyune thay Egipqanyune  komunitetyenge, organizine yek prezentipe vash o hramipe e Romana Qhibyako dive e Sumdalako kova startingya te festingyol kotar o bersh 2015 ani Repoblika e Hervaskaki.

Pe akava hramipe lele kotor o studentya ,politikake subyektya , reprezentya kotar o OSBE, preprezentya e NGO Organizacienge thay dizune e romane komuniteteske.

O manifestipe sherdingya e romana himna jelem,jelem, kote pe angluno lafipe ulo  kotar o direktori e NGO organiazaciako Roma Versitas Kosovo, Avni Mustava, kote mangla naysipe sa e misafiryenge thay kergya nays e studentyenge kay lele korkoro iniciativa vash te hraminen akava mahatno dive vashg o roma.

Palo akava o Denur Paqaku , studenti ani krang  Politikaki Skenciako, vakergya vash o historiati e romengo thay e romana qhibyako ,o flago thay o diyalektya kola vastingyona may buderi kotar o roma ano Sumbal.

O lafipe lela ini o veteran e zhurnalistikako Orhan Galush, kola sine prezentyuno thay bare emociyenda vakergya kay ; “akava so kerena tumen qaqipeya manglape te na bistargyol niyek ver feri so but hari jene janena kay e romani qhib sila mashkarthemutno hramipe e divesko kotar o UNESKO”.

O programi sherdingya ini e yavere reprezentyenca kotar o albanyuno komuniteti kova drabarde romane poeziye thay ayek alo ji pe agor e hramipasko kvash akava dive .

Jene kola organizinde akava hramipe e divesko vash vastipe e romana qhibyako ano Sumbal sine :Sylejmane Elshani ,Edis galushi, Denis Galushi, Nuhi Morina,Denur Paqaku, Sabina Berisha ,Elfrida thay Evgina Kallo,Furkan Ago , Shenoll Qylangji thay aver.


Sali MemedNovember 12, 2018
festival-roma-1.jpg

2min151

Akaja manifestacija si taro baro dzandipe bashi o Roma soske lenge I kultura dikelape ko chib, religija, muzika, mitija. Romano foklor si spojka mashkar tradicija thaj kultura kote sikavelape o muzikakoro baripe thaj soj majvažno pozitivikano ruhi save so vazdela e romen.

“ Mangava te vakerav kaj o foro sakova dive kerla buti bashi poshukar e romenge thaj akava si dokaz kobor keraja bashi i romani khedin. O Roma si but važna dzene baši amaro sasoitnipe ko Zaječar kote isi paše 2 milje . O Foro sekana ka teloikerel asavke manifestacije soske asavke bukencar arakelape i kultura jeke dzijaneskiri., vakergja ko praviba o Festivali Marija Markovič dzeno ko dizjakoro konsili ki foRO Zaječar.

Ko festivali trujal o kherutno Društvo Roma Zaječar lele than thaj dzene Kulturno umetnikane khedina ROM taro Bor khedipe taro dizutne Ternipe taro Pirot, sar thaj specijalno misafiri KUD Yoran Gajič taro Rgotine.

“ I publika vakerela kaj si shukar thaj vakerela kaj tribul te kerale te ovel tradicionalno. Akava si shukar buti kote so o Roma vaydena  I kultura thaj tradicija kote so isi sa pobut terne Roma me sar prezidenti ka kerav sa te šaj negujnajala , arakajala tah sikavaja I kultura e manushenge, vakerela o Miljan Rasič prezidenti ko Amalaipe Roma Zaječar.

Organiyatorija sio Dzijaneskoro teatro Timočke Krajine’ Centar ya Kultura “ Zoran Radmilovič” ko butikeriba e Amalipaja  Roma Zaječar dzikote teloikerdo taro Foro Zaječar.


Sali MemedNovember 10, 2018
Muki.jpg

1min183

Од 9 до 10 ноември траеше уништувањето на имотот на евреите еврејските синагоги, апсења на голем број на мажи и момчиња од еврејско потекло , и почетокот на отварањето на концетрационите логори ширум Германија, со кој започна холокаустот,

Причината за овој злочин е изјавата на Адоф Хитлер дека Евреите не можат да се асимилират, иако зад ова ноторна лаж постоеше сосема друга причина.

Денес после 80 години повеќе вакви изјави слушаме од поголем број на шефови на ЕУ држави и политичари , но овој пат не се споменуват Евреите туку Ромите.

Растот на десницата во Европа добива се повеќе и повеќе влијание, охрабрувајќи ја моќта на десничарски лидери. Овој тренд не се води само од постарите генерации, туку и од припадниците на помладата популација.

Овој растечки тренд на десницата и нејзините расистички изјави, стереотипи, потпомогнати од многу медиуми се темелите на се почестите напади кон ромите и нивните населени места кои резултираа со убиства, физички малтретирања и ширење страв кон ромското население во поедини европски држави, кои пак или се делимично или воопшто правно процесуирани.

За жал не заинтересираноста на ромската популација кон ова зло кое надоаѓа, немањето единство, немање кординација помеѓу самите роми помеѓу државите во кои живеат, селективната правда, само наречените ромски амбасадори, ромски светски лидери и голем број на НВО мижат пред овој голем проблем давајки амин кон растот на дискриминацијата и расизмот кон ромската полпулација.

Иако Европскиот Парлемент донесе одлука на забрана за користење расистички национални говори кои содржат национална омраза, ЕП не ги користи своите механизми во прав смисол на зборот за борба против ова расистичко зло.

Доколку и понатаму ги затвараме очите, доколку и понатаму живееме во мислите дека тој проблем е во друга држава, ке биде касно да го спречиме поновиот холокауст.

Како што кажа Перикле „Тајната на слободата лежи во храброста.“

Мозес Соломон (Мухадјер Сулејман)


Sali MemedNovember 7, 2018
6904aa5aa8b8cc114409d4781f1394b4_w650.jpg

1min216

Kriminalno bande an i Germania organizirime anena sine persone taro majčoroli kategoria , kote desave mediumia notirinen kaj odola čorole manuša sine majbuter Roma hohavne čhiven len sine an i buti thaj palal odova upral odoja funda lena sine finansisko suporto sar lungovakteskere bibuti , paralelno sikavibaja hohavne informacie olengere thaneske taro dživdipa thaj membria an i jekh familia.

Masekoskoro finansisko suporto bašo lungovakteskoro bibukjarno si 409 eura, numa odothe trubul te dopheren pe em aver beneficie bašo čhavorikne dodende love thaj suporto ko pukjibe renta e khereske -apartmano.

Majbaro numero aktia si kerde ko majbaro urabno regiono sar so si o regiono an o Rur.

E germaniakoro govermento vakerel kaj o funkcioneria an o themakere ofisia bukjarnipaske prekal so kerel pe sine i kalkulacia thaj pukjibe o socialno love , sebepi baro forma buti thaj deficiti taro personali an o odola ofisoa , na sine an i situacia te keren majbari kontrola okola so aplicirinen sine baši akaja forma suporto so kergje than te keren pe akala anomalie.


Sali MemedNovember 5, 2018
1.jpg

1min143

Sebepi sumnalesko dive e romane chibjake, ani Kroacija katar 3 dzi 5 novembro, ikergja pe kedipe ki tema milja bersha romengere migracije. Ko kedipe lele than romane longvistija o Marsel Kurtijade, Gjorgje Sarau, i profesorka katar Indija Shashi Bala, o Deputati Samka ibraimovski thaj romane aktivistija.

Akava bers nishankerena pe 10 bers sar so stembilingja pe o romano lavzako katar deputato ko kroacijako Sabori Veljko Kajtazi.

O oficijalno nishankeribe ikergja pe ko 5 novembro ani Kroacijaki akademija bas dzanipe thaj vigjani. Ko utsavalipe lele than funkcionerija katar kroacijako politikano dzivdipe, romane biradzakere organizacije thaj prezententija katar diplomatijakete korestar.

Dende si duj pursakoja Feren Stojka bas resarina ko butikeribe ko romane puciba e aktiviteske Orhan Galjus thaj Santino Spineli.

Ko muzikako kotor lele than i muzikani kupa Alexian grup telo sherutnipe katar profesori Santino Spineli Alexsijan.

Ki Makedonija o utsavalipe bashi 5 noemvri  dive e romane chibjakoro ka utsavalinelpe ko gavaermento ko 09 noemvri 2018 bersh


Sali MemedNovember 5, 2018
Slika.jpg

2min214

Akava dive si notirime an o 2015 berš tari rig taro UNESKO thaj akharel te arakhel pe i romani čhib thaj i tradicia em moldipa e romane jekhinake sakote an i lumia.

„I čhib jekeh naciake si šerutno faktori taro kulturakoro thaj nacionalno identiteto . O numero taro Roma an i Europa si maškar 12 thaj 15 milionia Roma . Pobuter taro 60% an o thema ko Ost thaj Purab ost Europa kerel pe i romani čhib” vakerena o informacie.

Ki notacia e 5 Novembro o thema thaj o institucie sakote an i lumia trubul te den piro dopherdo akto ki majlačhi integracia e Romenge.
Ko buteder thema si kerdi diskusia ko učeedukaciakere institucie te oven studie an i romani čhib a ko desave olendar akana akava realizirinel pe taro faktori soske isi studentia magistria prekal romologia”.

Ko vakti taro avgo Romano lumiakoro Kongreso an o 1971 berš an o London i romani čhib sine oficialno akcpetirime e Romengiri an i Europa, thaj odova si notirime an i Europakiri deklaracia an o regionalno than minjoritetengoro čhibja an o Europakoro Konsilo. Ko pobuter taro 60% an o thema tari Purab thaj Utar Europa keren i romani čhib.

Aso o ISO standardia , i čhib si čhivdi an i grupa makro čhibja thaj si ikerdi taro efta telal – čhibja jali bare dijalektia. Majbaro dijalekto si o vlaškoromano so si trujal 1.5 milionia so keren i vorba , palo odova avena balkanskoromano, karpatskoromane, sintiskoromane, velškoromane , kalofinsko thaj baltikromano dialekto.
Ko jekh sar minjoritetengoro čhib oficialno si akceptirime an i Makedonia, Srbia, Slovenia, Ungaria, Germania, Romania, Rusia, Norvegia, Švedia thaj Finland.


Sali MemedNovember 2, 2018
pasoshii-makedonija-24vakti-1.png

5min2309

Од 1 јануари во Германија ќе стапат сет измени на трудовото законодавство со кое оваа држава ќе ги отвори вратите за доселениците

Во овој момент, најразвиената економија во Европа има недостиг од дури 1.2 милиони работници, а Бизнис заедницата ја обвинува бирократијата како виновник за загуба од 30 милијарди евра бидејќи голем број работни места остануваат празни.

Заедно со коалиционите партнери, канцеларката Меркел договорила од 1 јануари да се поедностави процесот за вработување на странски работници.

Новите измени предвидуваат личноста да може на шест месеци да дојде во Германија и на свој трошок да бара работа.

Во случај да има договор со работодавец во Германија, ќе добие работна, но и виза за престој, во германскиот конзулат на државата од каде доаѓа.

Засега овој вид на аранжман беше можем само ако работодавецот докаже дека на германскиот пазар нема работници за работа за кои се ангажира странец. Сега таа одредба се брише.

Според извештаите на владиниот и невладиниот сектор, работниците од екс ЈУ земјите се посебно барани. Таму ги почитуваат како вредни и одговорни.

Прочитајте и огласи за работа во оваа држава: ПЛАТА 800 – 1000 ЕВРА -Можност за работа и престој во Улцен, Германија

Во северна Германија, во близина на Хамбург, постои можност да се заврши школување за геријатриска медицинска сестра / геријатриска сестра во областа на Улцен (Долна Саксонија). Станува збор за тригодишна обука која се одвива во училиште, старечки дом или во мобилна служба за нега.

На обуката може да се пријават 20 кандидати кои ги исполнуваат следните услови:

– Четиригодишно средно образование
– Сте мотивирани и силно заинтересирани за работа на професија геријатриска медицинска сестра
– Степен на познавање на Германски јазик (Б1 ниво)

Компанијата нуди:

– Тригодишен договор за обука (плата 800-1.000 евра, здравствено и пензиско осигурување)
– По успешното завршување на школувањето, преземањето ќе се одвива во неопределен работен однос
– Атрактивна такса за учење
– Помош со пристигнување и пребарување на станови
– Обуката е бесплатна за вас.

Дали сте заинтересирани?

Испратете го своето CV на Georg.Schiel@gmx.de на германски, англиски или српски јазик)

ЛИНК ДО ЦЕЛИОТ ОГЛАС

Сакате да работите во Германија? Научете ги овие 11 зборови. И да, бирократија е едниот од нив!

Büro(kratie)/Бирократи

Многумина не работат во канцеларија, но доколку работите во Германија, канцеларија се вика „Büro“. Се разбира, од биро до бирократија нема голема разлика и многу канцеларии во Германија го исполнуваат стереотипот со тоа што ги ставаат работите во кутии, наместо да размислуваатнадвор од нив. Ова може да доведе до многу „Amtsschimmel“ што во буквален превод значи канцелариска мувла.

Chef/Шеф

Секој вработен во Германија има „Chef“. Тоа е нивниот претпоставен и не, тој не готви за нив. Доколку претпоставениот е жена, тогаш се вика„Chefin“. Зборот е предизвик и „лажен пријател“ за Германците кои учат англиски јазик. Но, зарем не би сакале да имате личен готвач? Тојлуксуз е резервиран само за врвните директори – кои немаат претпоставени.

Telko/Телко

Добрата комуникација е клучна за успешно завршување на работите, нели? Во модерниот и глобализиран свет сите со кои треба да комуницирате не се во вашата зграда. За голем број од вработените, телефонските конференции, „ Telefonkonferenz “, се секојдневна рутина.

Германците сакаат да ги кратат зборовите па така „Telefonkonferenz“ станува „Telko “.

Gleitzeit/Глајтцајт

“Gleitzeit” – во буквален превод значи „лизгаво време“ и е сон за сите кои не се ранобудци. Тоа е флексибилно време. Додека колегите го пијат третото кафе во 9:59 часот наутро, можете да дојдете на работа пред да почне најдинамичниот дел од работниот ден. Но, тоа можете да го направите само доколку некој од вашите колеги не закажал „Telko “ во 8 часот.

Kantine/Кантине

Јадењето на топол оброк за ручек е многу важно во Германија. Голем дел од компаниите нудат „Kantine“, односно кафетерија/кантина каде штоможе да се најдат традиционални јадења. Доколку внимавате на вашата тежина, тогаш добра идеја би било да си понесете јадење од дома. Восекој случај, кога Германец ќе види дека јадете ќе ви рече “Mahlzeit”, односно „пријатно јадење“.

Quereinsteiger/Кверајнштајгер

Во Германија, вообичаено е луѓето да работат во полето во кое биле образувани и долго да останат на тоа работно место. Неретко е многу тешко да ја промените работата затоа што голем дел од работодавачите очекуваат дипломи и сертификати од нивната област. За оние кои успеаваат да се преориентираат има посебен збор: “Quereinsteiger”, што во буквален превод значи – страничен сурфер.

Ausgleichstag/Аусглајхстаг

Работевте прекувремено во последно време? Тогаш време е да ги земете заработените пари и да одите на „Ausgleichstag“, односно да земете слободен ден за компензација. Доколку имате само еден ден и живеете на северниот брег, можете да прошетате по плажа. Но, доколку ви се собрани повеќе денови, имате доволно време да организирате некое подолго патување. Само мобилниот телефон оставете го дома.

Betriebsrat/Бетрибсрат

Да се биде фер е приоритет во германската работна средина и секоја компанија задолжително мора да има „Betriebsrat“, односно совет на вработени кои ги застапуваат своите колеги. Тие се медијатори и ги олеснуваат преговорите со менаџментот со цел да се осигураат дека сѐ тече како што треба. Ако размислувате да се кандидирате за некоја јавна функција, „Betriebsrat“ е добро место за почеток.

Gleichstellungsbeauftragte/Глајхштелунгсбеауфтрагте

Терминот значи „одговорно лице за обезбедување на еднакви можности“. Позади импресивната титула, стои важна улога која обезбедува ферработна средина. Овие лица учествуваат во процесот на регрутирање на нови работници и се присутни на интервјуата. Нивната задача е да сеосигураат дека жените, лицата со попреченост и малцинствата имаат исти можности при вработувањето како сите други.

Elternzeit/Елтернцајт

Се преведува како „време за родителите“, но во пракса тоа е всушност „време за децата“. Стапката на новородени во Германија е толку ниска штопотенцијалните родители се мотивираат со 12 до 14 месеци платено отсуство од работа, т.е. „Elternzeit“, а по раѓањето на детето, на родителите им гарантирани следните 3 години на работното место.

Feierabend(bier)/Фајерабенд(биер)

Сите добри нешта имаат крај (дури и работниот ден). Во Германија, тогаш започнува забавата (дури и за канцеларката). Крајот на работниот денсе нарекува „Feierabend“- „време за забава“. За освежителниот пијалок во кој речиси сите возрасни уживаат на крајот на денот има посебен збор„Feierabendbier“, односно пиво за крај на работниот ден.


Sali MemedOctober 21, 2018
severin.jpg

2min849

O Bugarini an o pandžtodi vakergja kaj kergja atako upral i Viktoria Marinova , tečevizisko žurnalistka kaskoro mudaripa kergja bari internacionalno debata soske majanglal dikhlja pe sar likvidacia taro politikane motivia.

O Severin Krasimirov (21) si došakerdo kaj kergja seksualno atako thaj mudaripa ekstremno formaja upral i Marinova thaj sine an o pritvor.

O bugarsko nacionalno radio vakerel kana legaren le sine an o kriso ki diz Ruse ov kerel sine lafi e žurnalistoncar.

„Na džanav so ulo . Našti dav man akana sa an i godi. Gelum odori em khuvgjum la oj peli. Mangljum te džav mange ama oj astargja man” vakergja o Krasimirov e žurnailistonge ko holi ko kriseskoro ofisi, vakerel o Rojters.

„Oja došalo sium but mange bibahtalipe. Našti pakjav kaj kergjum akava” vakergja o Krasimirov rovljarde krloa kana pučle le o žurnalistia dali si le plani akava te vakerel le thaj anglal o Kriso.

Palo odova ov bašo Rojters vakergja kaj na sine pučlo te vakerel akale motivonge. Dži kote ovel krisime šaj te ovel savakteskere phanlipaja bizi šansa te ikljol taro phanlipa.

I Marinova (30) sine legarutni an i televizia an i emisia regionalno aktenge ki lokalno televizia an o Ruse. Olakoro trupo sine arakhle an o jekh parko trujal i len Dunav ko 6 oktomvri. I policia vakergja kaj sine mardi , sekusalno atakujme thaj muli taro tasavipa.Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime