Kjani IbraimDecember 11, 2017
irska-plata-24vakti-1.png

1min1801

Akaja phuv dela plata 2.650 evrija ko masek dikhen so valjanela te dzanen.

Akaja phuv dela plata 2.650 evrija

Irsko agencija bašo regutacija, specijalizirimi bašo ugostitelstvo Action Recruitment ko momentumi priminela prijaviba bašo kuvarija.

Rodenape šherutne thaj telo šherutne kuvarija bašo hotelija kola so isilen 4 thaj 5 čherenja ki sasti Irska, a dzi kote i plata si ko šukar resariba taro 2.000 evrija dzi ko 2.650 evrija.

Akaja phuv dela plata 2.650 evrija

Taro kuvarija udzarelape hazrkeribe o hajba thaj prezentiribe o hajba, upravibe thaj kordiniribe e telošherutne kuvarencar thaj kolegencar, dzanibe o meni, recepte thaj sa o javera importantna potrebe.

Bašo prijavibe ko akava oglasi valjanela minimalno iskustvo taro kulinarstvo majhari 1 berš, numa thaj pendzaripe Anglisko čhib hramonela „Poslovani dnevnik“.

 


Kjani IbraimDecember 9, 2017
buti-stranstvo-makedonikane-paso_eja-24vakti-1.png

3min2976

Buti ki Germanija, Švedska thaj Norveška Makedonikane pasošeja.

Buti ki Germanija

Akana šaj bizo Bugarsko pasoši lokheste te arakhen buti ki Germanija, Švedska thaj Norveška, dzikote vizitirinena o sajti ec.europa.eu/eures, šaj te arakhen bukjarnipe ko jek taro havlarde haberija.

Ako mangena te dzan ki Švedska valjanela tumenge samo pasoši, a okola šartija phandelape kontrakti e bukjarnedejbaskere manušea (rabotodavač). Prema ko prestavniko tari Švedsko ambasada ki Hrvatska ov vakerela kaj bašo Skandinavska phuvja na postojnela iselibaskiri viza, dovolno si samo jek členi tari familija te arakhel buti thaj palo odova isile šajdipe te vlečinel peja thaj e javeren, aghar si identično thaj baši Norveška da.

Ki Norveška kerelape buti po 7,5 arija ko dive, a dzikote o bukjarne isilen nijami ko 30 divengoro bešibe jali odmor.

Baši Germanija šaj arakhen buti ki web rig www.jobboerse.arbeitsagentur.de, akaja web rig si baši Germanija thaj akala phuvja arakhenape pharipaja ko kotor so našti arakhen bukjarne kadrija, ulavdo ko akala sektorija sar so si:

Buti ki Germanija

Germanija: IT Sektori, Mašinska inžinerija, Elektroničarija, Električharija, Elektroinstalaterija, Vodoinstalaterija, Doktorija, Medicinska phenja, thaj Neguvatelija bašo phure thaj nasvale čhave.

buti švedska

Švedska: Stomatologija, Knigovoditelija, Kuvarija, Molerija, Taminiribaskere gradežna tehničarija thaj inžinerija, Elektroinžinerija thaj IT Sektori.

buti norveška

Norveška: Kuvarija, Pekarija, Taminiribaskere gradežna tehničarija thaj inžinerija, Medicinakere phenja thaj Doktorija.


Kjani IbraimDecember 6, 2017
bukjarnipe-profesije-24vakti-1.png

4min553

8 milje haberija bašo bukjarnipe, kola profesije si majrodime?

8 milje haberija bašo bukjarnipe

O Biznismenija rovenape kaj našti te arakhen kvalifikujmo kadari, a dzi kote o bukjarne rovenape kaj našti arakhen soodvetno buti.

Taro kompanija rodena paše 8 milje bukjarne, a ko jekvakti o admi e bi bukjarnipaske resarela 22,6%, ko momentumi preka ki Agencija bašo bukjarnipe (AVRM) isilen 7,974 aktivna haberija kote so rodenape razno kadari, taro frizerija sa dzi ko recepcionerija, doktorija thaj informatičharija.

Dikhindoj prema ko dizja majbuter čhuče thana bukjake isi ko Skopje kova so akanaske si 4,803 thana, palo Skopje avena Bitola 433 thana, Kavadarci 399 thana, Ohrid 351 thana, Kumanovo 256 thana, a maj hari haberija isi ko Kratovo thaj Sveti Nikole kote so isi po 2 čhuče thana , a ki diz Demir Hisar nane ni jek čhučo than bukjake.

8 milje haberija bašo bukjarnipeDikhindoj prema ko bukja kola so rodenape majbuter bukjarne rodena ki oblast tari trgovija kote so isi 2,351 čhuče thana, palo odova avena thana baši industrija kote so isi 1.895, ugostitelstvo 1,066, transporti thaj skladiribe isi 613 čhuče thana.

Majrodime zanatija taro dizutne  si: pesoni te biknel jali prodavači kova so dzi akana o numero resarga 907, palo odova avena higieničhari 532, kelneri 411,  bukjarno ki lenta 360, thaj opšto bukjarno 334.

O rodljaribe tari Agencija bukjarnipaske sikavena kaj ki Makedonija isi čhučo than taro kvalifikujmo kadari ko ulavde dejnostija.

Taro okola so isile agorkerdo učho educiribe rodenape: programerja, informatičharija, tehničharija, medicinakere phenja, administratorija, doktorija thaj javer.

Maškarsikljojbaskere educiribaja majbuter rodenape: sijbaskere manuša, bravarija, stolarstvo, zavaruvačija, armiračhija, limarija, pobuter profilija taro taminiribaskere bukjarne, metalostrugačhija, monterija, avtomehaničharija, elektroinstalaterija, keribe obrabotka taro ovošje thaj zelenčuk bašo potrebe taro anglederbukjarnipaskiri industrija.

O podatke taro Raštrakoro zavodi baši statistika vakerena javerčhane, na sar so vakerela i agencija bukjarnipaske, adava ikljola taro ulavde metodologije. Prema ko zavodi baši statistika ki Makedonija ko trito kvartali isi 7.586 čhuče thana bukjaje.

Dikhindoj preka ko regionija majbuter bukjarne rodenape ko Skopsko regioni kova so isilen čhuče 3.846 thana, Pelagonisko regioni 946 čhuče thana thaj o Vardarsko regioni isilen 670 čhuče thana.

Dikhindoj preka ko dejnostija jali bukja so rodenape majbuter isi ki industrija kova so rodena 2,568 bukjarne, palo odova avela i trgovija 1,209 bukjarne, ugostitelstvo 633 bukjarne thaj transport 589 bukjarne.

Tari Agencija bukjarnipaske ki Republika Makedonija vakerena „ Valjanela te kerelpe buti kontiunirimo ko jekhutno educiribaskoro sistemi prema ko rodibe ko kurko e trudoske, ko jek aghar importantno si te čhivelpe pobaro akcenti bašo informiribe dzi ko publiciteti angleder sa ko čhave taro agorkerde berša e educiribastar thaj lengere jeriendar, phandlo e zanateja thaj profesiencar kola si perspektivna thaj si roime ko kurko taro trudo“ vakerena ki pli najnevi analiza.

 


Kjani IbraimNovember 24, 2017
8to-septemvri-hospitali-24vakti-1.png

1min520

Dizjakoro Hospitali „8-to Septemvri“ isilen potreba taro neve bukjarne ko thana taro medicinska phenja, kova so o kandidatija valjanena te pheren o rodiba e hospitaleskere.

Hospitali „8-to Septemvri“

Sa o kandidatija so pherena o dikhle šartija preka ko kanuni bašo sastipaskoro portektiribe, paš ko agorkerdo maškarutno medicinsko educiribe baši medicinsko phen jali medicinska sestra, valjanena thaj te oven len položimo nakhlo stručno ispiti.

Sa kova so si interesime thaj isilen o rodiba šaj oven kotor taro timi e Hospitaleskoro „8-to Septemvri“ koleske ka len Neto  plata 17,620 denarija.


Kjani IbraimNovember 20, 2017
biznis-plan-24vakti-1.png

1min413

Oglasi nairanibaskere grantija dzi ko 10.000 evrija.

Agencija bašo bukjarnipe phravela šajdipe te len nairanibaskiri finansisko arka ko učhipe dzi ko 10.000 evrija te šaj formirinen plo biznisi.

Baši akaja merka šaj te aplicirinen sa o terne bi bukjakere personija ko berša dzi ko 29 berš kova so isilen mangin te keren thaj formirinen plo biznisi.

Sa o zainteresirime  personija bašo lejbe than ki Programa šaj te aplicirinen dzi ko agor akale beršeskoro ,a bašo podetalno havlariba thaj informacije phandlo e merkaja šaj te dzan dzi ko bukjarne klubija kova so isi 30 Centrija bašo bukjarnipe e Agencijake tari Republika Makedonija, jali ko kontakti 02-3298-297 thaj ko web riga: www.avrm.gov.mk thaj www.rabotaimoznosti.mk .

 


Sali MemedNovember 17, 2017
germanyvisa-1280x854.png

1min430

I GERMANIJA NUDINENA: Buti baš kote trebno salde fundavni sikljovni- Plata 1.700

Sebepi sa pobuter migrantija avena, ki Germanija rodena buti  te keren 9000 milje manuša baši siguriteti ja obezbeduvanjeo uslovija mimanla baši buti te kere salde fundavni sikljovni thaj taro 19 dzi 60 berš.

GERMANIJAGermanijakiri kompanija POND savi so kerela arakhiba ko redo ko centrija taro migrantija thaj našle manuša ki Slovenija havljargja konkurs kote so rodela neodredeno numero bukjarne ko postojano panlolafi kote so o masek ka ovel pokinimo 1.700 evra

Slovenska mediumija vakerena kaj asavko keriba tari vlada sikavenala sar nišani kaj nane ko sig vakti te panel i simantra baši migrantija, hramonela Posloven dnevnik.



Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime