Kolumna

Jadigar frde o peškiri !

Ekrem Iljaz

Ko iskustvo e romane političarengoro isi samo jekh konstanta: retko ili skoro nikogaš na slučisalilo adava so ka den lafi te keren, hem ko krajo duri te isporačinen. Ki adaja politika, o lafi OJA ki praktika značinela ŠAJ, neretko hem NA. O dendo lafi, lenge tano samo panagjursko roba so korisna vrednost thaj so naklo roko na važnost panda ko dive keda izgovorinena le.

Nikaske panda nane jasno soske na sikavena umor, ko adava baro drom taro bizo moralno-politička igre značitelno kompromitirime manuša, dena slika deka ingarena amen popaše ko integracije hem demokratikane vrednostija ili palem kozom transparentno hem otčetno kerena buti a  dali adava agjar sekoj korkori oceninen.

Ko megjuvreme ki tribina sa po napnato i situacija, o navivačija osven nesave olendar so lena mesečno biletija kо transakciska smetke, sa pobuter tane nezadovolna na baši i našavdi utakmica kozom baši i dendi doverba e manušengje so vakergje kaj ka oven pošukar okolendar, a sa o utakmice bikingje len službeno 3:0

Čavalen, ki Šutka postojnena trin strastija: pijbe, komari hem vlast. Taro prva o duj šaj nesar manuš te saslarelpes ama tari trito nisar. Baši i vlast šaj mudareja (mareja) ili te ove mudardo (mardo) hem šaj našaveja to manušipa. Previše mangipa isi prema late soske isila MOKJ, te rasčistina i najglavno dilema, pošteno hem mudro vlast nane soske e manušeskiri želba te ovel mokjno tani bezkonečno. E manuše ko vlast potikninena le o kukavice, navinena leske o aminđije, podržinena le o čora o nasilnikija, dena lafi promenengje a usovršinena o metode pire predhonikoskere anindor „PIRE VEČNA KANONIJA“ te ovav jasno adala VEČNA KANONIJA važinena lokalno, nikako posle o Zatvor ili prema Gorno Orizari se posle vklučinenape vavera teškašija pa mora te phenen „Jadigar frde o peškiri“ , inače me mislinava deka o Habibi marelape sar pelivani a Mc Gregor tano pravo fajteri ;).

O Grčko istoričari Tukidid vakergja „ I tajna e slobodakiri tani i hrabrost. Ili ka ova slobodna ili ka čutina. So duj bukja našti te ovel amen…“

Ola bizo amaro našti, amen bizo olengoro ŠAJ. Ola tane hari, amen sijem BUT, amare najencar te mrdina, doborom but so sijem, duri i poddrška ko čora hem nasilnikija so arakhena la, nae doborom silno kozom amari zaedničko hrabrost.

Avdijeske doborom, a  te pučle tut phen lenge NA DZANAVA, NA SETINAVAMA 😉

Eko Iljaz


Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime