Ko themakere institucie, ofisoa ki buti isi 1736 Roma jali 1.3%

I tabela taro Raporto ko rodaripa taro Nacionalno odbusmano bašo 2016 berš sikavel kaj an i RM isi 1272 institucie – ofisoa kote an i buti Roma si 1736 persone jali aso o procento si 1,3%.

Aso i struktura ko ešalonsko pozicia odole Romenge 9 Roma si alusarde jali anavkerde pozicie, 19 Roma sar ko uče pozicie a ko aver naimportantno pozicie si o resto taro odola 1736 Roma.

Aso i akcepcia e Romengiri taro Nabiathinale ofisoa an i R.M. kote sar egzamplo si o Kabineto e Presidentoske tari RM. O Parlamenti e RM – ofiso bukjake. Nacionalno odbusmano , Themakiri Komisia čhinavipaske korupcia, Krisoskere institucie thaj aver o numero e Romenge so si akceptirime 13 kotar 2 ko uče funkcie thaj 11 naimportantno funkcie sar Roma jali – 0,8 %,

An o Govermento e RM ko diferentno 115 Roma jali 4.3%, kote ni jekh olendar nane uče pozicie.

Ko Ministeriumia isi 200 jali 0,8% Roma kote 2 Roma si anavkerde sar votime persone , 5 Roma ko uče funkcie , a o aver ko nauče funkcie.
Ko korkoroutne themakere ofisoa (Agencie, direkcie, komisie , ofisora) ekstra institucie thaj avera 105 Roma kote 3 olendar si alusarde , 1 učo funkcia, a o avera si ko nafunkciakere thana jali 0.9% Roma.

Ko Phanlipa thaj KPD institucie 5 Roma jali 0.6 %
Ko javno firme – 759 Roma kote 4 uče funkcie . O procento si 4,3 %
An o Fondia 5 Roma jali – 0,3 %
An o centroa socialno bukjake 25 Roma jali 2,3 %
Fundavutne krisia 24 Roma jali 1,0 %
An o Apelacia thaj aver kriso Roma nane – 0%
Ko fundavutno sasto Obvinitelstvo – 2 Роми – 0,2%
Ko jekhina Lokalno legaripa 40 Roma, kotar 1 alusardo 1, uči a o aver ko tikne pozicie . O procento si 0.7%
Ko sastipoaskere institucie 202 Roma kote salde 1 ki uči funkcia. O procento si 1%.
Kulturakere institucie – 27 Roma olendar 1 uči pozicia – jali procentualno 1,6% Roma.
Ko aver institucie diferentno aktiviteto – 4 Roma jali 0.6%
Biblioteke – 2 Roma- 0,5%
Teatria – 2 Roma – 0,3%
Muzeia – 3 Roma – 0.3%
Gartenia – 44 Roma – 1%
Fundavutnbi edukacia – 116 Roma – 0.6% (1 ani uči funkcia)
Maškarutni edukacia – 23 Roma – 0.3%
Uči edukacia – 7 Roma – 0.4%
Sikljovipaskere – studentnsko khera – 4 Roma – 0.7%

Aso o percepcia taro evidentirime bibukjakere persone Roma aso o nivelo edukaciajaja (situacia 30.09.2016 berš) o numero taro Roma bizi buti si 6082 kote Romane džuvlja si 2248.


Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime