Mickovski: Nane te prifatinav hovavne numerija basho popis

Nane mange sa jek dali miro PDP ka deilinav taro 11  milarde evrija taro rezidentno dizutne kova so isponinela adaja numera ili e registareja themutno so kerena PDP ko phuvja kote so dzivdinena odova nane te prifatinav.Odova tano hovajbe,vakerga o presedateli tari VMRO-DPMNE Hrisitijan Mickoski puclo basho popis ki diaspora.Mickoski  vakerga deka asavke neseriozna bukja em manusa koristinena nacionalizam soske te araken privilegie em losnipa custvija ko manusa ki Makedonija, na samo ko chibane nego ko okola so dzivdinena ki Makedonja. Sar minsal gadze, khoraja, srbijancija, vasija.O Zelinko koj isile duka avdie ka nakel o dive em te parvarel piri famiija, isto dzivdinea sar ko nevo gav. Adala manusa kola so ikille tari Makedonija ka oven pishime ki phuv kaj so dzivdinena a na akate nasti ovena duj puti pisime kozom te mangen em te trudinenpe but hari poiticarija taro ciballane partije te oven len losna cuvstvija o cibane nane te uspejnen vakerga o Mickoski.

 

hangjo: https://www.novamakedonija.com.mk/

 

Dzulia Selim Memed

https://www.24vakti.mk

Related post