Nedžip Sulejmanovski – Avgo profesionalno Bodibilderi, Romano em makedonikano baripa – Apsolutno šampioni ko Bodibilding bašo 2020 berš

O Nedžip Sulejmanovski (30) si biame ko Skopje em aktuelno šampioni e Makedonike ki phari kategoria em apsolutno kategoria ko Bodibilding bašo 2020 berš!.

Ova kale sportoske počmingja te sikavel baro interes taro pire 22 berša. Ova kana kerel buti sar fitness treneri em masažeri. Akale sprotoske zainteresiringja pee m o avgo treningoa kerel len sine khere . Palo duj berša notirime progresi  em keriba neto muskulno masa taro 20 kg angja decizia kaj ka khuvel ko profesionalno panja akale sporteske. Piro profesionalno angažmani počmingja ko 2014 berš kana kergja strogo režimi taro treningoa em hajbe ko majučo nivelo. Sa odova rezultiringja ko 2018 berš kana lelja than ko šampionati e Makedoniakoro ki Bitola ki kategoria dži ko 80 kg em reslja dži ko 4-to than sar kotor taro bodibilding timi Magnus. Odova sine leske motive panda pobuter te trenirinel Odova rezultiringja panda ko pobaro sukcesi. Akana ko 23 avgusti akava berš ko Dizjakoro parko ikergja pe šampionati ko Bodibilding. O Sulejmanovski ko akava dujto baro šampionati  palem sine kotor e timeske Magnus kote viktoriringja ki piri kategoria –phari kategoria emu lo šampioni a plus legargja I viktoria em sar apsolutni šampioni .

Sar so vakerel ov e portaleske Roma Times  o korkoro Sulejmanovski si but čalo taro akala rezultatia barabutne oleskere trenerea o Dragan Paunović – Oleskiri avutni mangin em resarin so ko 12 Oktobro ko pendžarutno  Diamond Cup so si taro internacionalno karakteri udžarel majučo plasmano so kergja focus oleskere treningonge ko akala berša so nakhlje.

O Sulejmanovski pohrai khedel o simpatie e bare publikake  em o ljubitelia akale sportoske  em šaj te notirina kaj si akana Romani em makedonikani baripa em motive e m majterbe generacienge te počminen akale sportoa so si lale but pharo.

Trubul te vakerel pe kaj valjani I buvli publika, o mediumia em I them te sikaven majbaro interes akale bare talenteske so čače si le sa o kapacitetia , amare them ate representirinel ko majučo nivelo  em ko internacionalno pervazia. Nedžip tuja sijam!

Haingo: Roma Times


Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime