Romano Web TV Portali

Povik bašo finansisko ikeribe e dizutne organizacijenge.

www.24vakti.mk

Povik bašo finansisko ikeribe e dizutne organizacijenge.

Povik bašo finansisko

Khedipe Inicijativa bašo socijalna promena- INSOK Skopje ko barabar buti keribe e Romane edukativno centroja „Ambrela“, humanitarno thaj šukartvorno khedipe e Romengoro „Mesečina“ taro Gostivar thaj o Khedipe bašo protektiribe o nijamija e Romengere taro Štip, ko ramke taro proekti „Avrik taro krugo- bi dikhle ko opštestvo“ kova so kerelape finansisko arka tari Europakiri unija ko ramke taro IPA Programa bašo dizjakoro opštestvo thaj mediumija 2015, havlarena:

Finansisko ikeribe kova si bašo dizjakere organizacije kova so mangena te anen prema ko zorakeribe e vlijanibaske ko kreiribe o javna politike baši eliminacija thaj procedure thaj administrativna pharipa kolencar arakhenape o Roma bizo dokumentija baši lično identifikacija thaj dela šajdipe ko fundavne nijamija sar jekutne dizutne ko opštestvo.

O predlog proektija valjanela te promovirinen  thaj te oven nasočime ko arakhibe thaj registracija neve slučaevija taro personija bizo themutnipe thaj te len pe perventivna aktivnostija bašo čhinajbe o šajdipe te iklon neve pharipa.

-O proektija kola so ka oven nasočime ko neve slučhaevija e personenge bizo dokumentacija thaj temutnipa.

-O proektija kola ka oven nasočime baši arka thaj registriribe e personen bizo lično dokumentacija.

-O proektija bašo zastapibe te vazdelpe i svest tari pervecija thaj rešibe e problemege thaj o potrebe e personenge bizo dokumentacija.

O fondi bašo finansiribe e dizjakere organizacijen resarela: 80.000.00 evrija,  sekova poedinečno granti na sminela te ovel potikno taro 5.000.00 evrija jali te nakhavel o maksimalno resaribe taro 10.000 evrija.

Kriteriumija bašo prijavibe e zainteresirime dizjakere organizacijenge si prezentirime ko nasoke bašo povik jali havlaribe thaj ko pridružna obrascija bašo prijavibe ki rig www.insoc.org.mk.

Dikhen pobuter ko linko bašo apliciribe:

http://insoc.org.mk/?p=691

 


Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime