Reakcija taro RAN baši paluni emisija ko Roma news

I Romani asocijacija baši o novinarija RAN ostro reagirinela baši degradacija kova so sine
javno vakerdo sar omalovažuvanje baši stručna sprema jali javera forme na
omalovažuvanje so vakergjape ki emisija ko roma news ko jek sekova misafiri te pochitinel o nachela taro javen interes thaj te ovel spremno bashi kritika kote so tribul soodvetno del djovapi.

o Javen interes si forma so tribul te sajdinela sekova gosti ko emisije ko romane portalija ako kerelape lafi bashi opstestveno zaednichko interes.

Voedno o RAN isto agjar reagirinela kaj sekova romano novinari bez razlika dali talo členi ja
li na ki akaja asocijacija, dži kote kerela buti ko medium sar prezenteri, voditeli ja li
istražuvačko novinari te ikerel o kodeks e novinarengoro ko smisol taro:
– te zapazinenpes o osnovna načelia taro novinrastvo,
– te ikerelpe o kodeksi baši profesionalno vodibe emisije ko rang e gostoske bizo degradiribe,
thaj te ikerelpe respekti prema leste,
– te rodelpes faktičko sostojbe bizo te navlezina ko bi argumentirime rekla kаzala,
– te denpes objektivno informacije bizo te navlezinelpe ko privatnost e gostenge,
– te delpe kozom tej profesionalno objasnuvanje baši odredeno tema,
– te delpe e gostoske vreme em prilika te braninelpe dži kote isi prostor thaj te del
objasnuvanje baši odredno buti koja so tali tema ko razgovor.

Bizi diferencija o RAN bez razlika dali neko talo členi ja li na sekogaš ka bešel ki zaštita
okole mediumenge kola so objektivno informirinena, em ikerenape ko novinarsko kodeksi
thaj tari javer strana vi agjar daja arka baši sloboda na govor em izrazuvanje no ko ramke
taro novinarsko kodeksi.

Voedno blagodarinaja baši reakcija tari Avaja koja so havljarga kaj si protiv bilo savo napad
upreder o romane mediumija, no so zabeleška kaj i RAN indiciringja napad upreder jek
romano mediumi, kova so prekršingja o pravilija taro novinarsko kodeks ,a kova so nane
členi ko RAN.

Romani asocijacija taro novinarija – RAN

 

Related post