Romano Web TV Portali

REF: 75% taro Roma ki Makedonija si bi bukjakoro.

www.24vakti.mk

REF: 75% taro Roma ki Makedonija si bi bukjakoro.

REF: 75% taro Roma

O bi bukjarnipe ki Romani khedin ki Makedonija resarela 75% soj tano duplo pobuter taro nacionalno prosek e bi bukjarnipaske. Majbaro kotor taro Roma isilen 88% isilen nabarabarutno  fundavno educiribe jali barbarbutno educiribe , 4,4% isilen nabarabarutno jali barabarutno maškarsiklojbaskoro educiribe, sikavena o podatke taro Romano educiribaskoro fondi (REF).

Akala podatke thaj o portrebe bašo anglodzajbe e haleske sine šajdipe bašo realiziribe o proektija „Agorkeribe o educiribe sar drom prema ko bukarnipe“ thaj „Anglodzajbe e bukarnipaske preka ko educiribaskere obuke“, kova so rezultatija sikage kaj o educiribe si jekhutno šajdipe mujal o bi bukjarnipe ko Roma thaj iklojbe taro krugo e čhorolipaske.

O izvršno direktori taro REF Nadir Redzepi informirinela kaj ko ramke akale duj proektenge o fundavno thaj maškarsiklojbaskoro educiribe kompletiringele 330 Roma.

Obuke bašo aktivno rodibe buti nakhle 125 personija, 72 čhave sine hramome ko angledersiklovne jali gradinke, a 120 čhave lele than ko programe bašo rano čhavorikano razvibe, dzi kote 34 personija arakhle bukjarnipe preka ko aktivnostija e proektengere.

Ministerka baši trudi thaj socijalno politika Mila Carovska, kova so ikerga plo vakeribe ki ceremonija taro ulajbe diplome e majšukar Romenge kova so dopherge plo educiribe preka ko programe e Romane educiribaskere fondeske bašo educiribe e pobare generacienge, vakerga kaj adava si pozitivno iskustvo kova so iklona taro asavke proektija valjanena te iskoristinenpe thaj te oven sistematska merke.

Vakerga te kerenpe naporija thaj sa o merke kova so več postojnena te oven primenime bašo Roma, a ulavdo bašo okola kova si aktivno uključime ko kurko taro trudi, te šaj adaptirinenpe ko lengere potrebe resarinaja te oven pošukar iskoristime.

O Ministeri Samka Ibraimovski kova si zadužimo baši implementacija e Strategijake bašo anglodzajbe e haleske e Romenge ki Republika Makedonija računinela kaj asavke proektija dena šukar rezultatija thaj adala iskustvija valjanena te oven kotor taro sistemi.

Palo odova dopherga kaj osim i arka e terne Romenge, valjanela te delpe ikeribe thaj e pophurenge kova so nasinelen nisavo šajdipe te educirinenpe, adaleja so valjanela te dikhelpe računi bašo o potrebe ko kurko taro trudo resarinaja polokheste te šaj arakhen buti.

 

 


Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime