„Roma rok skul“ pocminga i kampanja basho donacije bashi bilovengori muzicko edukacija romane cavenge.

„Roma rok skul“ pocminga nevi kampanja taro Skopje so ka kedel pe sredstva kola ka oven iskoristime basho bezbedno bilovengo muzicko edukacija basho 30 romane cave. Lengoro predizvik tano taro 23 april te keden najhari 5000 dolarija taro 40 donatorija.
I avgo genercija taro siklovne thaj o osnovaci taro projekti Alvin Saljmovski ,koj akana serutno ki siklovni „Braka Ramiz Hamid“ ki komuna Suto Orizari o avgo arakibe angleder štar bersh.
Andro adava dzi akana , o terne kerena piri avtorsko muzika , thaj kerela štar pire bendija siklovnencar andro meshime etnikumia, organizirinel pe nekobor javna nastapija,isi olen piro thanani Kriva Palanka thaj zdruzinge pes pire mashkare bershengjere manushencar andro regioni.
Ki „Roma rok skul“ o siklovne siklona solo giljajbe, drabaribe note, giljavutni teorija thaj bashalibe ano instrumentija.

„Maskar taro 15 roma isi diplomirime Fakulteteja basi muzicko umetnost ko Skopje .odovaj
but tikno numero basho esavko muzicko talenti, Vakerela o – Salimovski .

O sikavne kola so kerena buti akale siklovnencar sluzinena te nasocinen len, dzi kote o terne tane odola kola so koristinena pi kreativnost te sozdajnen i muzika thaj teksti .
„O interes si baro ko chave. I precka tani ki ekonomsko thaj socijalno sostojba e roditelngiri, soske nane ki moznost te bicalen pire cavoren ko privatna muzićka siklovne thaj te kinen lenge instrumentija te vezbinen. Shaj slobodno phenav kaj otkazinavama taro mlo suno soske naelen moznost te kinen peske instrumenti“, primetinga o Salimovski.

Usvari celo akava proekti pocminga taro plo iskustvo.

“Taro tiknipe manglum te bashavav ko davujla,ama me roditejla nasti dozvolinena sine te kinen mange instrumenti.Prvo puti kingum mange instrumenti ko 31 bers keda veke kerava sine buti,asavke slucaija ovena pobuter ki komuna Suto Orizari,jeke cave ako nanele instrumenti odma odkazinelape”,vakjerela o Salimovski.

“Ulem sar familija”

Taro pocetok ki pandemija , o siklovne vezbinena keraldan onlajn komunikacijaja e sikavnencar.Odola o siklovne so nanelen instrumentija dengalen i organizacija.

“Ulem pobari familija-akana ale panda pobuter ,pa sekas sine pro bendi.Adala so sine prva akana tane o najbare , a o potikne dikenalen sar idojla “,bahtalo penela o Salimovski.

ko 17 april najavinga panda 2 koncertija javere skolencar.

Lengiri kampajna tani aktivno preku i platforma “Global giving”,Zada te oven delo taro adava denge razna dokumentija,proektija em prijave ,a birime tane maskar 1000 inicijative za da te oven delo taro akceleratori.

Acilo len panda 16 divesa za da te keden i minimalno suma em 40 donatorija kola so prodolzinena i naredno faza kola ka oven partnejra so “Global-giving”.Posle ola shaj kerena javera da kampajne kola so i platforma ka pomozinel len ko promoviribe o proekti em i organizacija.

E parencar so ka keden mangena te len neve instrumentia e siklovnenge , kirija e prostoreske , honorari e sikavnenge em prevoz e siklovnenge tari komuna Suto orizari koja tani pravdi ko centralno podracje ko Skopje ,zada te socijalizirinen pe avri tari lengiri zaednica.E kampajnaja, isto agar angazirinenape o pobare ucenikija kola so sikavena e poternen .

“Akala stredstvija nane dovolno basho celo bers,ama muklem i kampajna zada te probina.Me mislinava deka ka uspejna te keda len”,penela o Salimovski.

Haingo:radiomof.mk

Dzulia Selim Memed

https://www.24vakti.mk

Related post