Romano Web TV Portali

Sar tumare Androidija arakhena tumari lokacija?

www.24vakti.mk

Sar tumare Androidija arakhena tumari lokacija?

Prema ko rodljaribe so kergale „Quartz“, o telefonija kova so isilen Android bičhalena podatke baši lokacija dzi ko Google, adaleja so bizo razlika dali i opcija si mukli jali ačhavdi.

Disave advokatija vakerena kaj akava phagela o nijamija tari privatnost e korisnikongiri.

Taro Google pa vakerna kaj akala informacije na ačhona, nego isi nadležna kova so palo lengoro keriba buti kosena len, numa thaj e neve verzijaja taro operativno sistemi e Androideskoro akava ka hazrkerelpe thaj nane više te ovel.

O problemi ovela ko sa o uredija kolende i aplikacija Google Play Services kerela buti palal jali ki pozadina.

Akaja aplikacija valjanela te kerel buti te šaj pala late te keren buti o javera da aplikacije e telefoneskere, pa adaleske si standardno instalirimi ko sekova Android telefoni.

O smartfonija prenesinena akaja informacija thaj keda i opcija havlaribaske i lokacija si ačhavdi, čhak keda o telefoni kerela bizo SIM kartičko i informacija sikavela phandlo tumare lokacijaja.

Prema ko Google akava si erori ko softveri kova so šaj te hazrkerelpe thaj namestinelpe, numa ko jek aghar vakerena kaj si svesna bašo adava kaj o informacije kova so khedingelen ko thavdipe e nakhle 11 masekongoro šaj te oven e korisnikonge sar dodatno informacija kova so ka del len arka bašo posigate mukhibe o mesažija.

 


Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime