Sprena bashi LŠ, od erati iranelape i Liga taro Šampionija, koj ka ovel pobedniko ?

Sprena bashi LŠ, od erati iranelape i Liga taro Šampionija, koj ka ovel pobedniko ?

Dikhen ki slika oj kasaja kelela thaj koga?

Related post