Kjani IbraimDecember 15, 2017

3min1126

Roma Rock School Koncerti bašo avgo puti ki Makedonija thaj pobuvleste.Roma Rock School Koncerti

 

O khedipe bašo multietiničko muzičko educiribe kova si anavkerdo „Roma Rock School“ organizirinela koncerti kova so dzi akana na sine dikhlo ko amare thana, a ulavdo keda kerelape lafi bašo Roma.

Akava koncerti si proekti kova so alo ki realizacija, adaleja so akava sine gndimo panda but po palal sine o lafija taro osnovači e khedipaskoro thaj ko jek direktori ki fundavni siklana „Phrala Ramiz thaj Hamid, Alvin Salimovski, kova so ov sine o šherutno inicijatori ko akava koncerti te formirinelpe thaj te len than Romano Rock bendi siklovne ki fundavni siklana „Phrala Ramiz thaj Hamid“.

Taro Romano Rock bendi kova so phiravela o anava ko jek sar e khedipaskoro „Roma Rock School“ vakerena kaj akaja resarin si but šukar thaj ola več šhurakerge te sikljon e sikavneja pali muzika Nevrus Bajram kova si ko jek členi taro multietničko educiribe thaj sikavno pali muzičko umetnost ki fundavni siklana „Phrala Ramiz thaj Hamid“.

O bendi si formirimo taro nekobor členija kote so kerelape lafi baši Rock muzika hemimo e Romane stilea, kote so ko bendi isi instumentija sar so si duj gitare, tarabuka thaj javer.

„Amen palo koncerti nane te ačhova ko akava, amen ka ikeramen thaj palo odova ka probina te snimina“ vakerga o lideri taro bendi Valentino Aljuš.

O lafija taro sikavno Nevrus Bajram sine sa pozitivna bašo terne čhave vakeribaja kaj ola si talentirime but thaj kaj barabar kerena buti ki akaja barabarutni resarin.

O koncerti ka ikerelpe ko klubi „Marakana“ 16-to dekemvri (savatone) šhurakeribaja taro 18 o ari sa dzi ko 20 o ari, sa o dizutne šaj oven kotor lestar thaj te šunen Rock sumnaleskere hitija ko prezentirimo bašalibe taro terno Roma Rock School, adaleja so o khujbe jali o vlezi ka ovel bi parengoro.


Kjani IbraimDecember 8, 2017
terne-romane-talentija-24vakti-1-1280x720.png

1min649

Talentirime Romane dijamantija gilaja ačhona ko dzivdipe.

Talentirime Romane dijamantija

Ko socijalno networko Facebook iklilo jek video kote so dikhola kaj 3 talentirime terne Romane čhave jali Romane dijamantija, thaj  ple dromeskere bašalibaja ačhona ko dzivdipe.

Telo lengoro video si hramomo kaj ola trin si pobare thaj pošukar   taro ekvaš adalendar so si ko šhow „Zvezde Grand“.

Telo lengoro video isilen but komentarija kova so ikerenalen thaj denalen motivacija taro lengoro bašalibe thaj dzi akana isilen 75 milje dikhiba , 1.078 šherujba jali havlariba thaj pobuter taro 1 milioni lajkija.

Dikhen o video thaj o talenti taro akala terne Roma.

https://www.facebook.com/infomagazin1234/videos/1950784558505138/

 


Kjani IbraimDecember 8, 2017

1min672

Romano dueti lele avgo than ko šhow “X Factor” ki Hungarija.

Romano dueti

Romano gilajbaskoro dueti, Claudia thaj Ricco tari Slovačka lele avgo than ko šhow “X Factor” ki Hungarija.

“Šukrakeribaja lengere interpretacijake, amaro talentirimo dueti resla sukcesije piko paš ko piko dzi ko agor barabar e javere duetencar” havlarga Slovačko žurnalisti taro Topky.sk, dzi kote o Roma na garvge pi bari bah keda dzange kaj ola lele o avgo than.

Akava dueti lela than ko “X Factor” panda taro 2014-to berš keda panda tegani lele o dikhiba e publiciteteskoro thaj ko šhow gilage kova so sine emitujmo ki Češka thaj Slovačka thaj tegani lela o dujto than.

dikhen o video taro Romano dueti:

https://www.facebook.com/riccoesclaudia/videos/172988633289953/


Kjani IbraimDecember 2, 2017
Romano-Filharmonisko-Orkestro-24vakti-1.png

2min547

Romani Filharmonija ko sig vakti ko Zagreb.

Romano Filharmonisko Orkestro ko sig vakti avela ki diz Zagreb, Hrvatska, kova so ola angleder lele than ko sasto sumnal.

Ki diz Zagreb ko 12-to dekemvri ka ikerelpe koncerti taro Romano Filharmonisko Orkestro taro 20:00 o ari ki sala Vatroslava Lisinsko.

Akava orkestro khedela o majšukar Romane muzičharen Hungarsko darhijencar taro ulavde kotora tari Europa, kova so isilen muzikakiri programa uklučjibaja kombinacije e tradicionalno melodiengee Romane kemanake sar so si  o velikanija: Grigoras Diniku, Ferenc Erkela jali Vitorio Monti ko jek bašalena muzika taro majšukar muzičharija kova so bašalena I klasično muzika sar so si: Johanes Brams, Pablo De Sarasota, Johan Štraus, Ilič Čajkovski thaj sar I muzikakiri verizija taro filmi Baven Snidler, Dzon Wiliams.

Akava Romano Filharmonisko Orkestro isilen pobuter taro 60 muzičharija ki scena, kova so ko jek tane aghar posebna sebepi ola čhak khelena da thaj sikavena I barvali muzikakiri kultura.

ko Romano Filharmonisko Okerstro šhužarena I muzika e inistrumentencar sar so si: Kemane, kontra basija, klarinetija, thaj panda but javera.

Generacijenca o Romane muzičharija ikerena I tradicija e muzikakiri pendzardi palo lengoro impresionalno virtulozno iskustvo kova so definirinena Romano muzikakoro liparibe jali izrazibe,  kova so isilen jasno identiteti, kova so isile sličnostija e Amerikansko bluz muzikaja.

Pobuter taro 2 arija o Romano Filharmonisko Okerstro ka bašalel klasično muzika, dzi kote informacije bašo akava nastani šaj te arakhaen ki web rig taro lisinski.hr.

http://www.lisinski.hr/hr/dogadanja/gypsy-philharmonic-orchestra/ 

 


Ferdi OsmaniNovember 20, 2017

1min253

Denatumen godi e popularno hiteske taro Ciguli – BILNAZ???

O manush kova so kergja hiti i muzicko numera Bilnaz ko Khoranipa, Romani Muzika, ov bare talenteja kugja ko mediumska khorane TV Show programe thaj ov panda nane bisterdo sar shukar giljavutno thaj majstori ki Harmonika  ake thaj jek tikno kotor dikhen:

Ov si bijamo ki Bugarija, Haskovo  ko 1957

Thaj mulo si ko : 31. Octomvri.2014

 


Sali MemedNovember 18, 2017

1min483

o Romano Balkansko kemanadzija taro sumnaleskoro kalibar Sunaj Ibraimovič, kotar so avela taro Šuto Orizari  Skopje, angleder nekobor divesa sinele premiera cover “Pukni zoro” taro filmi montevideo kote so maestralno kergja instrumentalka kote so o manuša save so sine misafirija ki emisija vakerena kaj duri ežongja lengiro snaga kana šungje akaja perfomansa taro Sunaj.

sunajKo akava proekti bašalgje leske :
Arr – Sunaj Ibraimovic
Piano – Milos Mihajlovic
Drummer – Petar Bogosavljevic
Bas & Gitare – Sunaj Ibraimovic
Mix & Mastering – Sunaj Ibraimovic

Uživinen ko emocije thaj ko bašaliba taro Sunaj Ibraimovič


Sali MemedNovember 18, 2017
SinanSakic-24vakti.png

1min310

O Sinan Sakić phare si nasvale thaj an o momenti si ko hospitalo an i Tuzla, a oleskiri romni bičhavel apel dži ko sa oleskere fania te molinen pe oleskere sastipaske.

Oleskiri romni i Sabina  an o piro FB profilo hramosargja statusi:

-Respektirime , kamav te informirinav tumen kaj o Sakić arakhel pe ki phari sastipaskiri situacia.

O profesori o Nermin Salkić thaj timi taro 12 doktoria an o UKC – Tuzla thaj keren opservacia upral oleste.

Pakajava kaj savore ka molinen pe oleskere sastipaske, tergjol an o FB statusi.

O sestradno giljavutno sebepi encefalopatia an o kalo bukho akan si ko ofiso bašo intenzivno opservacia.

 

 


Sali MemedNovember 18, 2017

1min300

i Nadica Ademov ki emisija specijal ki Grand produkcija kote so prezentiringja i nevi gili “Najlepsha” mashkar javer sine prezentirimi thaj i shuzi haljina. Ko jek vakergja I Nadica Basi o portalija save so hramonena sine bashi lakiri prandin e klavijaturisteja kova si latar pophuro ake i prava vistina tari Nadica Ademov ki izjava.

Diken video..


Sali MemedNovember 18, 2017
Dzambo_Agushev_-24vakti-1.png

1min360

O Romano čhavo kova tano jek taro majšukar ko adava sar kerela pi buti thaj ko mangipe prema ko leskoro instrumenti, pe ekipaja o Dzambo Agušev thaj leskoro pleh vraensko muzikakoro orkestar „Aguševi“ sikaga panda jek puti, kaj isile pravo te prezentirinel amen avrijale ko Stranstvo ki Europa thaj ko Sumnal, pendzaribaja aktuelno sumnaleskiri muzika thaj sa o javer soj šukar, so mangena te šunen o kana.

Dzambo Akava puti ov kerga cover taro majbaro hiti kova zarazinga sarinen ki akaja phuvjakiri topka thaj  ki planeta „zemja“, kerelape lafi e nilaeskere hiteske „Despacito“, bašaldo ko pro stili, thaj ma čudinen tumen ko tumare bijava ,alaja thaj javera šhuže veselna momentija te šungen akaja numera kerdi olestar.Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2019, Sa o nijamija si protektirime