Kjani IbraimNovember 21, 2017
London-bus-24vakti-1.png

2min196

Avtobusija ko London ka vozinen ki kafa na ko benzini.

O Londonska lole  avtobusija ko London ko sig vakti ka vozinen thaj ka dzan ki kafa, o biogorivo ka ovel hazrkerdo taro kafakere zrnija.

Avtobusija

Tehnološko kompanija bešibaja ko London „Bio-bin“ več phandla barabarbuti keribe e kafičencar thaj fabrikencar ki Britanija bašo khedipe e koristime zrnonge, a akaja inicijativa ka ikergala thaj o nafteno „Šel“.

Dzi akana hazrkerde si 6.000 litrija gorivo tari kafa, kova so ka mešinelpe dizeleja si dovolno bašo jeke beršeskoro pogoni jeke avtobuseske, ola ka šaj vozinen agar bizo dopherde modifikacije.

Prema ko procenke taro „Bio-bin, sekova prosečno dizutno ko London piela po 2,3 kafe ko dive, adaleja dobinena 200.000 tonija otpadi ko jek berš, a Britanija hazrkerela 500.000 tonija kafa bašo jek berš.

„I kafa isila učho nivo taro masnotije thaj ka lel than 20% ko hazrkeribe e biogorivoske kova so palo odova ka dopherelpe dizel gorivo“ vakerga Artur Kej kova so formiringa „Bio-bin“.

„Bio-bin“ si formirme ko 2013-to berš thaj ko sig vakti planirinela te buvlarelpe preka ki Europa thaj SAD, paš ko adava birinenape thana so isilen fabrike bašo instant kafa.

izvor:

https://smart.sdk.mk/vesti/avtobusite-na-london-ke-vozat-na-kafe-za-da-namalat-zagaduvane/

 


Kjani IbraimNovember 20, 2017
muslimani-paris-otvoreno-24vakti-1.png

1min152

Francija: Ministeri mujal o Muslimanija te molinenpe ko droma

Francusko ministeri bašo andrune buka Žerard Kolomb havlarga čhinajbe e molibaske ko phradvo e muslimanenge taro severno kotor tari diz Paris, kova so ka oven čhinavde ko adava tari rig e policijakiri.

O khujbe maškar o Ministeri Kolomb thaj Unija e muslimanengere vernikonge (UAMC) avela keda o dizjakorošherutno taro than Kliši, Remi Muzo anga dekreti i sala kova so sine iznajmimi bašo molibe te lel la thaj te ovel primenimi ko multimedijalno centro.

Adava admi anga baro numero taro muslimanija ple moliba te ikerenle ko droma taro severno kotor taro Paris thaj te protestirinen sebepi so nanel sodvetno alternativno than kote so ka keren ple moliba thaj ka ikeren ple obredija.

Tari Unija e muslimanengere vernikonge havlarena sa dzi na dena len rešibe e haleske jali dzi na iranena lenge i purani sala ka keren protestrija ko droma ikeribaja moliba telo phravdo, thaj rodinge te na oven diskriminirime direktno tari rig e dizjakere administracijake.

izvor:

http://faktor.mk/francuski-minister-protiv-muslimanite-da-se-molat-na-ulicite


Kjani IbraimNovember 17, 2017
skinati-farmerki-24vakti-1.png

2min134

EgipetEgipet:Te silujnenpe dzuvla pharavde farmerkencar

O dzuvla valjanela te poštujnenpe korkori pes te šaj o javera da te poštujnenlen thaj o protektiribe e moraleske si poimportantno tari protekcija e granicenge vakerga o Egipetsko advokati Nabih Al Vahš ki jek televizisko debata.

Ov dopherga kaj si „nacionalno dolžnosti“  e dizutnenge taro Egipet te silujnen e dzuvlen so phiravena pharavde farmerke sebepi so ola vazdena šajdipa bašo „seksualno maltretiribe“.

Al Vahš si pendzardo palo kontroverzna lipariba ko Egipet, ov sine misafiri ki tenzično debata baši „Seksualno devijacija“ thaj prostitucija ki emisija anavkerdi Infirad ko kanali Al asema ko maškarutno kotor e paluno masekoske.

I šefica taro NCVR (Egipetsko nacionalno konsili bašo dzuvlane nijamija)  Maja Morsi bangarga e advokate Al Vahš baši phravdo havlaribe thaj vikibe ko silujbe thaj ko phagipe o Egipetsko ustavi.

Al Vahš ko palune lipariba da atakujnela sine olen taro NCVR vakeribaja bilačhe lafija thaj sebepi bašo uništibe e Egipeteske.

O advokati bešela palo plo lipariba čhak lafencar kaj ako leskiri čhaj da phiravela pharavde farmerke zaslužinela te ovel silujmi, vakerena o Egipetska mediumija.

Palo odova ov liparga kaj leskiri čhaj phiravela obična farmerke thaj valjanela te ikerenpe ko istočna tradicije kola ikljona taro devleskere religije.

 


Kjani IbraimNovember 17, 2017
irak-brakovi-9god-24vakti-1-1.png

2min120

Irak mangela kanuneja te anel prandinja taro 9 berš.

irak-mangela-kanunejaIrak planirinela te anel nevo kanuni kolea ka legalizirinelpe o prandinja e čhavencar dzi ko 9 berš jali taro 9 berš, kote so o aktivistija vakerena kaj akava ka kerel admija napalal ko nijamija e dzuvlenge iranibe bašo ekvaš veko.

Akava predlogo šaj te anel e sveštenikonge taro pobuter muslimanska sekte te upravinen e prandibaskere kontraktencar.

O naklo vikend, dizjakere khedipa protestiringe mujal akava kanuni, a taro Pašakerde nacije rodinge pobuter te diskutirinelpe ki akaja tema ko nijamija e dzuvlenge te oven te oven protektirime.

I avgo poekstremno verzija e kanuneske braninela e dzuvlenge ko nijami bašo mukibe jali razvod, jeriluko thaj amaneti jali nasledstvo.

Nesave verska sekte ko Irak pakhana kaj i romni taro pejkamberi Muhamed.a.s sinela 9 berš, adaleske vakerena kaj šaj te prandinenpe  o čhave ko adala berša.

„Akava predlog si mujal o maškardzijaneskere konvencije thaj e nacionalno kanuneske ko Irak, ako ulo usvojimo adava ka ovel katastrofa bašo nijamija e dzuvlake, adaleske so o sekte ka pratinen ple sveštenikon“ vakerga o aktivisti Suad Abu Dajeh.Bašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime