Kjani IbraimDecember 1, 2017
trump-bidzukongiri-atmosfera2-24vakti-1.png

1min249

Bidzukongiri atmosfera: Familija Tramp ukrasinge i elka anglo Parno kher

 Bidzukongiri atmosfera

I familija Tramp ukrasinge i elka anglo dvor taro Amerikansko Parno kher. O prezidenti Donald Tramp thaj leskiri romni Melanija Tramp ukrasnige o božikjno kaš thaj šhurakerge e bidzukengiri atmosfera.

Ko prezidenteskoro parko anglo Parno kher i tradicija e božikjno elkake si panda taro dur 1923-to berš, a akava si avgo puti i familija Tramp te len than ki akaja ceremonija.

 Bidzukongiri atmosfera


Kjani IbraimNovember 29, 2017
bebe-operacija-24vakti-1.png

3min541

Jerije tari diz Požarevac, ki Srbija sebepi pli vera namangle te den rat ple bebeske thaj te den le arka te sasljol, iako valjanga o bebe hitno te dzal ki operacija , haramonela o Srpsko Kurir.

Šaj li ulaveltumen

Palo odova o jerije akale bebeskere odbnge te hramonen lipariba kaj odbinena te den transfuzija e rateske, sebepi adava o Centro bašo socijalno buti ki diz Požarevac lela lendar o staratelstvo thaj denga dozvola e Čhavorikane klinikake ko Tiršovo te kerel hitno i operacija.

Prema ko vakeriba taro Belgradska mediumija, akava sa ulo ko 13-to noemvri ki Čhavorikani klinika ko Tiršovo ko Belgrad, keda o jerije namanglje te den rat.

I doktorka havlarga akale haleske ki policijakiri stanica Saveski venec kaj ko odelenije tari intenzivno nega arakhlola bebe kova si purano trin dive thaj valjanela leske hitno hirurško intervencija thaj si naophodno ko teko tari operacija te delpe leske rat, o problemi ulo keda o dad thaj i daj namanglje te hramonen adava, vakeribaja kaj  versko preperena ki grupa Jehovna Svedokija thaj palo odova sebepi valjanga te  interveniriel i policija.

O dad e bebeskoro kova sinele 35 berš ki policijakiri stanica vakerga kaj palo nisavi cena thaj nane ko šajdipe te  del rat thaj te hramonel adava, dzi kote i daj da sinela isto stavi thaj sine mujal adava.

Palo odova akana si čhinavdo o staratelstvo e jeriengoro jali o jeriluko upro bebe, akava dekreti angele o centro baši socijalno buti palo primiba o havlaribe tari Čhavorikani klinika thaj ov  produžinela pe saljojbaja ki adaja klinika.

Taro fundamentalno tužiba ki diz Požarevac mujal o jerije muklja bangardi prijava sebepi šhurakerge bangardo kotor thaj phagiba o familijarna obaveze thaj šartija.

Palo sasljojbe e bebeskoro, o jerije ka oven vikime ko pučlaribe thaj palo khediba sa o dokazija ka ovel ocenimo so ka kerelpe ponadari.

Ko maškar vakti o bebe si operirimo thaj arakhlola ki Čhavorikani klinika ko Belgrad thaj sukcesivno sasljola vakerga o direktori e klinikake Zoran Radojčič.


Kjani IbraimNovember 28, 2017
terno-pari-mudardo-prandin-pakistan-24vakti-1.png

1min1110

Terno pari mudardo sebepi so khuvge ki prandin bizo lejbe dozvola e familijatar.

Terno pari mudardo

Abdul Hadija kova sinela 24 berš thaj leskiri mangli Hasina Bibi kova so sinela 19 berš taro Pakistan, venčingepe thaj khuvge ki prandin ko avgo kotor taro masek noemvri, palo odova sine mudarde tari rig lengere familijake, sebepi so khuvge ki prandin bizo mukhibe jali dozvola olendar, havlarena Palestinska vlastija.

Tari policija avdie uapsinge 10 personen sebepi mudaribe e terne mangle pareske, ola havlarena kaj o terne sine arakhle erati ko lokalna grobija, palo adava ola uapsinge e dade e čhaveskere thaj panda 9 personen kotor tari lengiri familija, a dzi kote o dad e čhajakoro jali e bojrakoro našla.

Ola priznajnge kaj čhurikencar mudarge e ternen palo lafi vakerdo e plemensko konsileske Dzigra, sebepi o napoštujbe o obredija e  etničko khedinjake Paštuni.


Kjani IbraimNovember 28, 2017
jelena-karleusa-24vakti-1.png

3min331

Prijava mujal Jelena Karleuša bašo buvlaribe panika taro vakcine ki Srbija.

Prijava mujal Jelena Karleuša

Khedin taro doktorija thaj jerije taro pobuter dizja ki Srbija muklje bangardi prijava mujal o psihijatro Jovana Stojkovič sebepi naetičko keribe buti thaj buvlaribe panika mujal vakciniribe e čhaven.

Slična prijave ka oven mukle dzi ko javera sikavde aktivistija sar so si: Maja Volk,Miroljub Petrovič thaj Jelena Karleuša.

Khedipa „Građani protiv šarlatanstva“ thaj „Pedijatrija zasnovana na dokazima” formiringe grupa kova so več nimaeskere dromeja ko maribe mujal antivakciniribe, ola havlarge avdie kaj lengoro advokatsko timi več šhurakerga materijaleja bašo tužibe ko Beograd mujal i doktorka Jovana Stojkovič.

„O Antivakcinalistija dobinge, ola sukcesivno peravge o procenti vakcinaciribaske taro MMR ko Beograd thaj ko pobuter dizja, buvlaribaja kaj i epidemija taro tikne sipanice si gndimi thaj oj ni na postojnela, adaleja so oj nane zarasno nasvalipa, paluno masek dive adava si tema numero jek, o jerije thaj o sastipaskere bukjarne si daravkerde taro adava so šaj but ozbilno te keren problemija ko publiciteti thaj te keren panika,dzi kote i tragedija ki Romanija sine paluno dejbe godi kova so naštine angalen ki godi, numa thaj nane bangarde samo o antivakcinalistija, nego thaj o sanitarna inspektorija thaj o adalatija kova so na kerge pli buti sar so valjanena, adaleja so nane poštojbe ko kanunsko obredi bašo vakciniribe thaj na kazninena e jerijen kova so nane lengere čhave vakcinirime“ vakerge nekobor daravkerde jerije taro akava bilačhipa.

Prijava mujal Jelena Karleuša I pendzardi gilavutni Jelena Karleuša havlarga preka ko socijalna networkija kaj edvaj udzarela te tužinenla, thaj oj bangarelape palo sebepi so but puti vikinga e jerien mate vakcinirinen ple čhaven thaj oj na meninga plo stavi.

 

 


Kjani IbraimNovember 27, 2017
indija-vozduh-24vakti-1.png

3min279

Šherutni diz tari Indija Delhi majzagadime vozduhoja ki planeta phuv.

O dišibe ki Indisko šherutni diz akava masek sine sar keda bi pušinena 50 cigare ko jek dive.

Šherutni diz tari Indija

Delhi nakhavga sa o granice thaj uli diz majbare bilačhipaja ki havaja jalil diz kova si majzagadimi ki planeta phuv.

Ko 8-to noemvri o zagadime barilo odobor but, so nesave monitoring stanice havlarge index taro 999, so si but po upre tari dendi granica e majbilačhe kategorijake.

Tari avionsko kompanija Pašakerde erlajns čhinavge sa o ujrajba dzi ki šherutni diz ki Indija. O dikhiba sine but bilačho adaleja so o vrdija khuvenape sine ko droma taro avtopatija thaj o vozija sine čhinavde thaj odložime.

Šherutni diz tari Indija

„Našti te dikhen nikas anglo tumende“ vakerga Manon Verhot kova so legarela o video timi taro 20 personmnija ko Hindustan tajms thaj dopherga kaj adava lela than ko nasvalipe e manušengooro, dzi kote ekvaš taro leskoro timi si nasvale.

O sivo čhuro thaj i magla si odobor darutni, adaleja so o Amerikansko Stejt Departmant kova so isile ple stanice bašo pratibe e kvaliteteske ko vozduh ki Indija, instaliringe filtrija bašo vozduh bašo ple bukjarne ko lengere kancelarije thaj khera.

O Ambasadori tari Kostarika ki Indija, Mariela Kruz Alvarez, havlarga virusno bloko bašo adava sar razvinelape seriozno raspiratorno infekcija thaj valjanga te uključinelpe  perma ki Južno Indija.

„Me sikljilum te dzivdinav ko raj thaj taro jek puti i Indija ulji darakeribe bašo mlo sastipe thaj sastipe mle kolegengoro“ hramonga oj.

Pobuter taro zagadibe e vozduhoske si but baro pharipe thaj baro medicinakoro daravkeribe. I komisija bašo zagadibe thaj sastipe havlarge 9 milionija slučhaevija taro meriba thaj angleder meribaskere slučhaevija kova so ikljona taro pharipe thaj zagadibe e vozduhoske ko 2015-to berš. Pobuter taro 2,5 milionija taro akala meribaskere slučhaevija sine ki Indija.


Kjani IbraimNovember 27, 2017
phandlipe-brazil-miss-dzuvla-24-vakti-1.png

2min781

Mis majšuži ko phandlipe ko Brazil.

Jek taro mašukar arkahle phandlipa ko sumnal arakhlola ko Rio de Ženerio thaj oleste si o majbilačhe dzuvlane kriminalcija ko Brazil.

Sekova berš andre ikerelape mis majšuži thaj ple phandlibaskere uniforme meninenalen ko glamurozna fustanija thaj štikle.

Asavko biribe mis ko phandlipe ulo baro hiti thaj popularno ko phuvja sar so: Brazil, Kolumbija, Rusija,Litvanija thaj javera.

Resarin akale manifestacijake si te humanizirinelpe thaj te balarelpe o poštujbe e dzuvlenge kova si ko phandlipe.

Pobuter taro 10 dzuvla phiravge pe ki pista, a olen ikergelen thaj ale te dikhenle pobuter manuša so si ko phandlipe, redarija, thaj lengere familije.

Mis majšuži ko phandlipe

Mis majšuži si birimi Majana Alveš kova so dzi akana sinela 7 nalozija bašo apsibe, a ko phandlipe si taro 2015-to berš, havlarena taro Dejli Mejl.

„Sarine si but bahtale so sine ple familincar, mangava te šaj sine te dobinav i sloboda thaj te šaj dzavmange akatar“ vakerga i terni Majana Alveš kova so isila 29 berš.

Mis majšuži ko phandlipe

O nakhlo berš mis majšuzi sine birimi Mišel Rendel kova so isinela 28-to berš thaj andre ko phandlipe si sebepi trgovija drogaja.

Oj vakerga „ Ko momentumi na osetinavama sar ko phandlipe, mo vilo si slobodno“.

 

 

 


Kjani IbraimNovember 25, 2017
mudardo-bebe-24vakti-1.png

1min340

Mudarga e bebe soske but rovela.

Ki diz Pazardzik, Bugarija sine astarde jek murs thaj jek dzuvli sebepi o meribe e bebeskoro kova sinele 1 berš, dzi kote e bebeskoro teni sine arakhlo erati.

Phandle si i daj e bebeskiri thaj o manuš kova so dzivdinela sine olaja, prema ko avga informacija i daj pobuter puti mukela sine e bebe korkori e manušeja, a računinela kaj ov mudargale khujbaja le ko šero sebepi so naštine smirinel le so but rovela sine.


Kjani IbraimNovember 25, 2017
nasilstvo-24vakti-1.png

2min267

25-to Noemvri: Maškardzijaneskoro dive e baši eliminacija dzuvlani čhilalipaske.

25-to Noemvri si Maškardzijaneskoro dive baši eliminacija o čhilalipe upral o dzuvla, bašo avgo puti sine ikerdo ko 1999-to berš taro Pašakerde Nacija.

Prema ko statistikane podatke sekoja 2-to dzuvli ko sumnal si žrtva e čhilalipaske tari rig ple partnereskiri, a sekoja 5-to si ikaldi ko darakeriba jali seksualno čhilalipe.

O dzuvla taro sasto sumnal si predmeti čhilalipaske, a o baripe thaj o čhačutno naturalizmo akale problemeske si pobuter puti garavde.

Ko naodamna amarikanska ekspertija rodljarge kaj o dzuvla si fizički jali psihički maltretirime taro lengere roma jali partnerija thaj isilen pobare šajdipa te patinen taro sastipaskere problemija.

Dzi akana baro kotor taro sastipaskere problemija si registririme ko dzuvla kova si žrtva e čhilalipaske, a adala dukha si : dukh ko kotor taro brekha, ko kotor taro vogi, šereskiri duk, gastrozafagialno refluks, infekcije ko urinarno trakti thaj menstrualno narušibe jali bilačhipe.

O rezultatija bazirinenape ko studije kerde upral 3.568 dzuvla, o volonterija sine podložime ko medicinsko dikhibe thaj denge dzovapi e pučibaske phandle lengere fizičko thaj psihičko maltretiribaja.

Ekspertija arakhena kaj o familijarno čhilalipe vazdela trajno zijani e sastipaske, mentalno thaj emocionalno hali e dzuvlake.

Prema ko autorija baro kotor taro emocionalno labilna dzuvla thaj okola kola si ki depresija si žrtve taro dosadibe tari rig lengere partnerendar.

Paš ko dzuvla o familijarno čhilalipe lela than thaj upro čhave, čhak keda adava nane direktno o skandalija maškar o jerije vazdena agresija thaj čhilalipe, kova so reflektirinelape upral o emocionalno thaj psihičko razvibe e čhavengoro, mukhibaaja belegija negativna.

O ekspertija arakhle baro procenti taro čhave kova sine žrtve jali svedokija e familijarno čhilalipaske, kova so nasvesno kopirinena o modeli e ponašibaskoro taro lengere jerije thaj palo odova ovena sar lende.

 


Kjani IbraimNovember 24, 2017

4min417

So si adava „BLACK FRIDAY“?

Jek dive palo Dive e šukrakeribaske keda thaj naoficijalno šhurakerela o božikno šoping „drmibe“ko sumnal si pendzardo sar „Kalo pančto di“ (Kalo petok) jali sar „BLACK FRIDAY“.
Bašo avgo puti ov avela ko 19-to veko keda o Amerikansko prezidenti Abraham Linkoln ko Dive e šukrakeribaske havlarela le sar paluno štarto di (četvrtok) ko masek Noemvri.
Ko adava periodi akava šoping „dmribe“, „tinanibe“, jali „delinipe“ sar mangena tumen vikinen le, na phiravela sine o anav „BLACK FRIDAY“ sebepi so adava poimi phandelape sine e datumeja 24-to septemvri 1869-to berš, keda duj špekulatorija kerge baro „bum“ ko kurko e zlatoske ki Amerika.
Palo odova o „BLACK FRIDAY“ dobinela popularnost thaj baripe maškar o 50 thaj 60 berš taro paluno veko ki Amerika, ko thavdipe adale periodeske baro numero manuša lena čučo dive jali slobodno dive, kova so arakljola palo Dive e šukrakeribaske, adaleja so ola dobinena produžimo vikend taro 4 diver.
But olendar adava dive koristinenale sine te nakhavenle ko šoping, a taro bukjarne dejbaskere (rabotodavci) namesto te tiknaren lenge i plata sebepi so lena peske jek dive plus bašo bešibe khere thaj nadzana ki buti, ola več šhurakerena te računinenle sar pukimo dive bašo bešiba jali odmori.
Več ko 60-to berša o „BLACK FRIDAY“ sikavela plo čhačipe, adaleja so o dive si anavkerdo „Kalo“ jali „BLACk“, sebepi so baro kotor taro trgovcija cidena sine muka e „minuseja“ ki buti thaj ko adala periodija arakhlile ko pobuter protektirime zone sebepi so dzanle kaj tegani šaj ovel len profiti.
O trgovcija sebepi adava šhurakerena te organizirinen bare popustija ko adava dive ko lengere produktija, baro kotor taro dukane ko vakti taro „BLACK FRIDAY“ si phravde panda ko 05 o ari sabajlea, palo odova kerenape bare kolone taro bi sabereskere kinibaskere personija jali kupcija, kova so mangena te iskoristinen o popustija kova so resarena sa dzi ko 90%.

„BLACK FRIDAY“
Razvibaja i tehnologija thaj o pojavibe e elektronsko trgovijake, baro numero taro potrošuvačija kova so koristinena o popustija taro „BLACK FRIDAY“ namesto te gurinenpe ko gužve ko dukhane, ola udobno kheral tari pli fotelja kinena peske produktija online (onlajn).
Prema ki analiza taro National retail federation o dizutne taro SAD ko thavdipe akale thaj avutne masekoske isilen ko plani te hardzinen paše 678,7 jali 628 milijarde dolarija, a dzi kote ko asavko jek periodi lani berš hardzinge 655,8 milijarde dolarija.
I tradicija bašo „BLACK FRIDAY“ šhurakerga taro SAD jali Amerika, a dzi kote avdie si popularno thaj ki Kanada, Velika Britanija, Južno Afrika thaj baro numero taro phuvja ki Europa.

„BLACK FRIDAY“

Ko jek thaj amende ki Makedonija isi “BLACK FRIDAY”, uklučibaja ko pobuter thana sar so si: Skopje City Mall, Tehno Market, Top Shop, Penti,Telekom thaj panda javera ki sasti phuv.

„BLACK FRIDAY“

dikhen ko video pobuter soj adava “BLACK FRIDAY”

https://www.facebook.com/TheIndependentOnline/videos/10155486177071636/

 

 


Kjani IbraimNovember 23, 2017
50mudarde-dzamija-nigerija-24vakti-1.png

1min159

Tinejdzeri mudarga pes thaj panda 50 dzene ki dzamija ki Nigerija.

Tinejdzeri mudarga
Tinejdzeri mudarga pes thaj panda 50 dzene ki dzamija ki Nigerija ki diz Mubi kova so arakljoka ko Severno kotor tari phuv.
O atako si kerdo angleder duj dive ko vakti taro „sabah namazi“, adaleja so paš ko mudarde si khuvde thaj majhari 10 dzene liparga o portparoli tari policija Otman Abubakar.

Tinejdzeri mudarga
Ov dopherga kaj darala taro adava so ka bajrol o numero e žrtvengoro, sebepi so pobuter taro personija arakhlisalile po phare dukhencar.
Panda na dzangolape thaj nane lendo dzvoapluluko, iako phakana kaj akala si kotor taro atakija tari islamističko terorističko grupa „Boko Haram“.
I grupa „Boko Haram“ isilen dzovaplulko bašo mudaribe pobuter taro 20.000 personen taro 2009-to berš, tegani mangle te formirinen islamističko raštra ko ezero ČadBašo Amenge


Grupa taro terne Roma intelektualcija, novinarija, web dizajnerija, tehničarija, montažerija thaj javer personali savo so isilen baro iskustvo ki piri buti rodingje te keren nesto nevo ko mediumsko internet than ki Makedonija. Palo beshiba ko sostanok taro timi taro 24vakti.mk angjape decija kaj ko akava momenti falinela jek romano web tv portali savo ka nudinel pravilno, kvalitetno, informacija baši o Roma. Adaleske formiringape o www.24vakti.mk  ko adava sostanok čivgjem akala celija thaj pričine soske te formirina o jekutno romano web tv portali 24vakti.mk

24Vakti © Copyright 2015 – 2017, Sa o nijamija si protektirime